Dialekty języka arabskiego

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Mapa rozmieszczenia geograficznego różnych dialektów języka arabskiego uznawanych za języki przez standard ISO 639-3, w tym języki kreolskie oparte na języku arabskim(inne języki), ale z wyłączeniem języków judeoarabskich.

     1: Hassanijja (mey)

     2: Marokańska odmiana języka arabskiego (marokański arabski)

     3: Język arabski saharyjski (aao)

     4: Dialekt algierski (algierski arabski)

     5: Dialekt tunezyjski (tunezyjski arabski)

     6: Dialekt libijski (ayl)

     7: Dialekt egipski języka arabskiego (egipski arabski)

     8: Dialekt wschodnioegipski (avl)

     9: Dialekt Saidi (Saʽidi Arabic)

     10: Czadyjska odmiana języka arabskiego (arabski (Czad))

     11: Sudańskie (apd)

     12: Kreolski sudański (pga)

     13: Dialekt nadżdyjski (arabski nadżdyjski)

     14: Palestyńsko-jordańskie (ajp)

     15: Dialekty syryjsko-palestyńskie (Levantine Arabic)

     16: Dialekty syryjsko-mezopotamskie (ayp)

     17: Dialekty mezopotamskie języka arabskiego (Iraqi Arabic)

     18: Język arabski rejonu Zatoki Perskiej (afb)

     19: Dialekt baharny (abv)

     20: Dialekt hidżazi (acw)

     21: Dialekt Shihhi (ssh)

     22: Dialekt omański (acx)

     23: Dialekt zufaryjski (adf)

     24: Dialekt sanaański (ayn)

     25: Dialekt adenski (acq)

     26: Dialekt hadrami (ayh)

     27: Dialekt uzbecki (auz)

     28: Dialekt tadżycki (abh)

     29: Dialekt cypryjski języka arabskiego (acy)

     30: Język maltański (maltański)

     31: Język nubiski (kcn)

     Słabo zaludniony obszar lub brak rdzennych użytkowników języka arabskiego.

Pełne wypełnienie obszaru: odmiana, której używa natywnie co najmniej 25% populacji tego obszaru lub odmiana występująca tylko na tym obszarze.
Obszar zakreskowany: mniejszość rozproszona po obszarze.
Obszar zakropkowany: osoby posługujące się tą odmianą języka mieszają się z osobami posługującymi się innymi odmianami języka arabskiego na danym obszarze.

Dialekty języka arabskiego rozciągają się na całym obszarze świata arabskiego, ale występują także poza obszarem, gdzie dominuje język arabski (mowa o tzw. „wyspach języka arabskiego”).

Istnieją trzy rodzaje podziału dialektów: systemowy – na dialekty beduińskie i ludności osiadłej (miejskie i wiejskie), komunalny oraz geograficzny.

Główny podział geograficzny na dialekty wschodnie i zachodnie przebiega wzdłuż granicy egipsko-libijskiej. Podstawową różnicą między obiema grupami jest forma czasownika w 1. osobie liczby pojedynczej czasu teraźniejszego, a więc odpowiednio na Wschodzie jest to ʔaktub, a na Zachodzie naktub. Różnica w liczbie mnogiej polega na dodaniu sufiksu lub prefiksu. Na Wschodzie 1 osoba liczby mnogiej czasu teraźniejszego brzmi naktub, a na Zachodzie naktubu.

Na rozwój dialektów arabskich duży wpływ miały różne substraty – na terenie Bliskiego Wschodu substratem stał się głównie aramejski, w mniejszym stopniu także języki kananejskie, a w Afryce – języki berberyjskie.

Podział geograficzny dialektów języka arabskiego[edytuj | edytuj kod]

Wschód[edytuj | edytuj kod]

wschodnie (północno-wschodnie lub nadżdyjskie)
zachodnie (hidżazyjskie)
południowe
północno-zachodnie
typu qəltu
typu gilit
libańsko-środkowosyryjskie
północnosyryjskie
palestyńsko-jordańskie
Delty Nilu
Kairu
południowe
centralne
Górnego Nilu

Zachód[edytuj | edytuj kod]

sulajmickie
wschodniohilalickie
centralne hilalickie
dialekty Maʕqil
wschodnie
zachodnie

Bibliografia[edytuj | edytuj kod]

  • Behnstedt P., Woidich M., Arabische Dialektgeographie. Eine Einführung, Brill, Leiden/Boston 2005
  • Danecki J., Współczesny język arabski i jego dialekty, Dialog, Warszawa 2000
  • Danecki J., Wstęp do dialektologii języka arabskiego, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 1989
  • Durand O., Introduzione ai dialeletti arabi, Centro Studi Camito-Semitici, Mediolan 1994
  • Fischer W., Jastrow O., Handbuch der arabischen Dialekte, Harrasowitz, Wiesbaden 1980
  • Vollers K., Volkssprache und Schriftsprache im alten Arabien, Trübner, Straßburg 1906
  • Jastrow O., Arabic Dialectology. The State of Art, "Israel Oriental Studies", Vol. XX, Eisenbrauns, Winona Lake 2002
  • Zeitschrift für Arabische Linguistik Harrassowitz, Wiesbaden, od 1978 do dzisiaj

Linki zewnętrzne[edytuj | edytuj kod]