Droga klasy G

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii

Droga klasy G – droga główna – jedna z klas dróg publicznych według podziału wprowadzonego przez Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. z 2016 r. poz. 124). Rozporządzenie określa jakie wymagania techniczne i użytkowe powinna spełniać droga tej klasy. Wymagania te uzależnione są od prędkości projektowej dla danej drogi. Dla klasy G dopuszcza się dwie prędkości projektowe na terenie zabudowanym: 50 i 60 km/h oraz trzy prędkości projektowe poza terenem zabudowanym: 50, 60 i 70 km/h. Drogi klasy G mogą należeć do kategorii dróg wojewódzkich; w wyjątkowych przypadkach również dróg krajowych, dróg powiatowych i dróg gminnych[1].

Wymagania techniczno-użytkowe dla drogi klasy G w zależności od prędkości projektowej
Prędkość projektowa [km/h] 50 60 70
Najmniejsza szerokość drogi

w liniach rozgraniczających [m]

jednojezdniowej 2 pasy ruchu 25 25
dwujezdniowej 4 pasy ruchu 35 35
6 pasów ruchu 45 45
Najmniejsza szerokość drogi w liniach rozgraniczających poza terenem zabudowy [m] jednojezdniowej 2 pasy ruchu 25 25 25
dwujezdniowej 4 pasy ruchu 35 35 35
Szerokość pasa ruchu [m] na terenie zabudowy 3,5 3,5
poza terenem zabudowy 3,0–3,5 3,0–3,5 3,0–3,5
Minimalne odległości między skrzyżowaniami [m] na terenie zabudowy 500 500
poza terenem zabudowy 800 800 800
Największa długość odcinka prostego [m] 1000 1200
Najmniejsza długość odcinka prostego między

odcinkami krzywoliniowymi o zgodnym kierunku zwrotu [m]

250 300
Szerokość pobocza gruntowego [m] 1,25 1,25 1,25
Szerokość pobocza utwardzonego [m] 2,0 2,0 2,0
Minimalna odległość chodnika od krawędzi jezdni [m] 3,5 3,5 3,5
Minimalna wysokość skrajni drogi [m] 4,6 4,6 4,6

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

  1. § 12 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1518).

Bibliografia[edytuj | edytuj kod]

  • Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. z 1999 r. nr 43, poz. 430, z późn. zm.).
  • Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. z 2016 r. poz. 124)