Autostrady i drogi ekspresowe w Polsce

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Skocz do: nawigacja, szukaj
Stan realizacji autostrad i dróg ekspresowych w Polsce
Planowana sieć autostrad i dróg ekspresowych w Polsce.
Przebieg budowy sieci autostrad i dróg ekspresowych

     istniejące

     w budowie

     planowane

Rozwój infrastruktury drogowej w Polsce

Autostrady i drogi ekspresowe w Polsce stanowią część sieci dróg krajowych. Klasy autostrady i drogi ekspresowej przeznaczone są dla najważniejszych dróg krajowych obsługujących ważne relacje międzyregionalne i międzynarodowe. Na dzień 30 września 2015 sieć autostrad wynosiła 1564,75 km, a dróg ekspresowych 1788,2 km, łącznie zatem dróg szybkiego ruchu jest w Polsce 3352,95 km. W latach 2014-2023 planuje się zbudowanie 3900 km autostrad i dróg ekspresowych[1].

Definicje ustawowe[edytuj | edytuj kod]

Ustawa z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. Nr 0, poz. 260, z późn. zm.) w następujący sposób definiuje autostrady i drogi ekspresowe:

 • autostradadroga publiczna o ograniczonej dostępności, przeznaczona wyłącznie do ruchu pojazdów samochodowych, wyposażona przynajmniej w dwie trwale rozdzielone jednokierunkowe jezdnie, posiadająca wielopoziomowe skrzyżowania ze wszystkimi przecinającymi ją drogami transportu lądowego i wodnego. Wyposażona jest w urządzenia obsługi podróżnych, pojazdów i przesyłek, przeznaczone wyłącznie dla użytkowników autostrady.
 • droga ekspresowadroga publiczna o ograniczonej dostępności, przeznaczona wyłącznie do ruchu pojazdów samochodowych, wyposażona w jedną lub dwie jezdnie, posiadająca wielopoziomowe skrzyżowania z przecinającymi ją innymi drogami transportu lądowego i wodnego, z dopuszczeniem wyjątkowo jednopoziomowych skrzyżowań z drogami publicznymi. Wyposażona jest w urządzenia obsługi podróżnych, pojazdów i przesyłek, przeznaczone wyłącznie dla użytkowników drogi.

Parametry techniczne[edytuj | edytuj kod]

Parametry dróg określa Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 – w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. Autostrada różni się od drogi ekspresowej głównie tym, że droga ekspresowa: może być jednojezdniowa, ma więcej węzłów, czasami ma skrzyżowania, w terenie zabudowanym może być zaprojektowana dla niższej prędkości projektowej niż autostrada, ma węższe pasy ruchu, może mieć węższe pasy awaryjne i pobocza. Droga ekspresowa ma mniejszy minimalny pas drogowy niż autostrada – 40 m zamiast 60 m. Stosowanie zjazdów jest zabronione na obu rodzajach dróg.

Autostrada wyjątkowo może mieć węzły drogowe z drogami głównymi, węzłami powinna łączyć się z drogami głównymi przyspieszonymi, drogami ekspresowymi i autostradami. Odstępy między węzłami nie powinny być mniejsze niż 15 km, a w granicach lub sąsiedztwie dużego miasta lub zespołu miast nie mniejsze niż 5 km. W wyjątkowych sytuacjach, jeżeli potrzeby funkcjonalno-ruchowe takie odstępy uzasadniają, dopuszcza się pojedyncze odstępy między węzłami nie mniejsze niż 5 km i 3 km w granicach lub sąsiedztwie dużego miasta lub zespołu miast.

Autostrada powinna posiadać urządzenia łączności alarmowej.

Pozostałe parametry autostrad są zależne od prędkości projektowej:

prędkość projektowa (km/h) 120 100 801
szerokość pasa ruchu (m) 3,75 3,5
szerokość pasa awaryjnego (m) 3,0 2,5
maksymalna długość odcinka prostego (m) o wypukłych zmianach nachylenia drogi (załomach niwelety) nie ograniczających widoczności 2000 1500
minimalna długość odcinka prostego

pomiędzy łukami w tę samą stronę (m)

500 400 350
minimalna długość łuku (m) 300 200 150
maksymalne pochylenie (proc.) 4 5 6

Uwagi do tabeli:
1 – tylko w granicach lub sąsiedztwie dużego miasta

Droga ekspresowa wyjątkowo może mieć skrzyżowania na prawe skręty z drogami zbiorczymi, powinna mieć węzły lub skrzyżowania z drogami głównymi i węzły z drogami wyższych klas. Odstępy między węzłami poza terenem zabudowy nie powinny być mniejsze niż 5 km, a na terenie zabudowy w granicach lub sąsiedztwie dużego oraz średniego miasta nie mniejsze niż 3 km. W wyjątkowych sytuacjach, jeżeli potrzeby funkcjonalno-ruchowe takie odstępy uzasadniają, dopuszcza się pojedyncze odstępy między węzłami nie mniejsze niż 3 km poza terenem zabudowy i 1,5 km na terenie zabudowy. Ronda na drodze ekspresowej są dopuszczone tylko na jej końcach. Stosowanie zjazdów na drodze ekspresowej jest zabronione.

Prędkość projektowa drogi ekspresowej powinna wynosić 120 (tylko dwujezdniowe), 100 lub 80 km/godz. poza terenem zabudowy oraz 80, 70 lub 60 (tylko obszar silnie zurbanizowany) km/godz. na obszarze zabudowy. Szerokość pasa awaryjnego powinna wynosić 2,5 m.

Pozostałe parametry dróg ekspresowych są zależne od prędkości projektowej:

poza terenem zabudowy na obszarze zabudowy 1
prędkość projektowa (km/godz.) 1201 100 80 80 70 60
szerokość pasa ruchu (m) 3,5 3,5

3,752

3,5 3,5
maksymalna długość odcinka prostego (m) o wypukłych zmianach nachylenia drogi (załomach niwelety) nie ograniczających widoczności 2000 1500 1500 1200 1000
minimalna długość odcinka prostego

pomiędzy łukami w tę samą stronę (m)

500 400 350 350 300 250
minimalna długość łuku (m) 300 200 150 150 100
maksymalne nachylenie (proc.) 4 5 6 6 7 8

Uwagi do tabeli:

 1. – tylko drogi dwujezdniowe
 2. – w przypadku drogi jednojezdniowej

Prawne warunki korzystania[edytuj | edytuj kod]

Oznaczenia[edytuj | edytuj kod]

Polski znak drogowy oznaczający autostradę (D9)

Autostrady w Polsce oznacza się znakiem białego wiaduktu nad dwiema białymi jezdniami na niebieskim tle. Numerowane są znakiem o czerwonym tle. Przed numerem zawsze znajduje się litera A. Drogowskazy na autostradach mają niebieskie tło.

Drogi ekspresowe w Polsce oznacza się znakiem białego samochodu zwróconego frontem do kierowcy, na niebieskim tle. Numerowane są znakiem o czerwonym tle, z numerem, poprzedzonym literą S, lub miniaturką znaku D7. Drogowskazy na drogach ekspresowych mają zielone tło.

Polski znak drogowy oznaczający drogę ekspresową (D7)

Prędkość dopuszczalna[edytuj | edytuj kod]

Tabela podaje przewidziane przez ustawę Prawo o ruchu drogowym limity prędkości na polskich autostradach i drogach ekspresowych.

Maks. prędkość (km/h)
Typ pojazdu Autostrada Droga ekspresowa
dwujezdniowa
Droga ekspresowa
jednojezdniowa
 • samochód osobowy
 • motocykl
 • samochód ciężarowy do 3,5 tony
140 120 100
 • autobus spełniający dodatkowe warunki techniczne
100 100 100
 • samochód osobowy z przyczepą
 • motocykl z przyczepą
 • samochód ciężarowy z przyczepą do 3,5 tony
 • samochód ciężarowy powyżej 3,5 tony (również z przyczepą)
 • oznakowany pojazd przewożący materiały niebezpieczne i podobne
 • autobus (również z przyczepą)
80 80 80
 • pojazd z urządzeniem wystającym do przodu (więcej niż 1,5 metra od siedzenia)
60 60 60
 • motocykl (również z przyczepą) przewożący dziecko w wieku do lat 7
40 40 40

Inne ograniczenia[edytuj | edytuj kod]

Prawo o ruchu drogowym na autostradzie i drodze ekspresowej zabrania:

 • zawracania
 • zatrzymywania się lub postoju pojazdu (z wyjątkiem miejsc do tego wyznaczonych)
 • cofania

W odróżnieniu od autostrady, na drodze ekspresowej dozwolone jest holowanie.

Zgodnie z Prawem o ruchu drogowym autostrada przeznaczona jest dla ruchu pojazdów samochodowych, które na równej, poziomej jezdni mogą rozwinąć prędkość co najmniej 40 km/h, w tym również w razie ciągnięcia przyczep (art. 2 pkt 3).

Opłaty[edytuj | edytuj kod]

Miejsca poboru opłat w Polsce
Zarządcy autostrad w Polsce
Polskie znaki drogowe oznaczające drogę płatną dla pojazdów lekkich[2]

Korzystanie z dróg ekspresowych jest obecnie zwolnione z opłat dla pojazdów lekkich, natomiast autostrady A1, A2 i A4 zaplanowano jako płatne. Wpływy z opłat za przejazd odcinkami zarządzanymi przez GDDKiA zasilają Krajowy Fundusz Drogowy.

Elementem systemu opłat jest dodatkowo „opłata z tytułu gwarantowanego przychodu z opłat” dla koncesjonariuszy autostradowych. Na autostradach prywatnych koncesjonariuszy, gdzie ruch wg tajnej umowy koncesyjnej jest za mały, państwo musi dopłacać inwestorowi. Krajowy Fundusz Drogowy, z akcyzy i podatku zawartego w każdym sprzedawanym legalnie w Polsce litrze paliwa, przeznaczył na to w 2012 roku 33 miliony złotych[3].

Opłaty są pobierane w dwóch systemach:

System otwarty[edytuj | edytuj kod]

Popularniejszym spośród funkcjonujących u koncesjonariuszy jest system otwarty, w którym opłata za przejazd pobierana jest wyłącznie w umieszczonych w poprzek głównych jezdni autostrady punktach poboru opłat (PPO), w których dokonuje się płatności zróżnicowanej w zależności od typu pojazdu. Wdrożenie takiego systemu jest relatywnie tanie, jednakże obniża płynność ruchu na głównych jezdniach drogi, bowiem w celu wniesienia opłaty konieczne jest zatrzymanie pojazdu na każdym PPO, które np. na wielkopolskim odcinku A2 wybudowane są co ok. 50 km.

W tym systemie pobierane są opłaty przez:

 1. Autostrada Eksploatacja S.A. na autostradzie A2 na odcinkach:
  Decyzjami o ustaleniu lokalizacji oraz warunkami przetargowymi koncesjonariusz został zobowiązany do zapewnienia wykonania docelowego systemu pobierania opłat jako systemu zamkniętego, w którym miejsca poboru opłat (stacje poboru opłat – SPO) są zlokalizowane na wszystkich węzłach autostrady. Zgodnie z zapisami umowy koncesyjnej, realizacja zamkniętego systemu poboru opłat miałaby nastąpić po osiągnięciu wymaganego poziomu natężenia ruchu[4].
 2. Stalexport Autostrada Małopolska S.A. na autostradzie A4 na odcinku Mysłowice-BrzęczkowiceBalice I (61 km) od 3 kwietnia 2000 (pierwszy odcinek płatnej autostrady w historii polskiego drogownictwa)

System zamknięty[edytuj | edytuj kod]

Innym sposobem poboru myta autostradowego jest tzw. system zamknięty, w którym na drogach dojazdowych do i z każdego węzła autostrady (na tzw. łącznicach) budowane są stacje poboru opłat (SPO) oraz PPO na jezdniach głównych autostrady, na końcach odcinka koncesyjnego. W tych miejscach kierowca wjeżdżający na autostradę otrzymuje bilet, za który płaci we właściwym SPO lub PPO opuszczając autostradę. Opłata jest zróżnicowana w zależności od rodzaju pojazdu oraz pokonanego dystansu. System ten wymaga znacznie większych nakładów, ze względu na konieczność wybudowania SPO na każdym węźle. Rozwiązanie takie jest znacznie wygodniejsze dla użytkowników, gdyż nie tamuje ruchu na głównych jezdniach drogi, co zdecydowanie wpływa na utrzymanie dużej płynności ruchu (a co za tym idzie – skrócenie czasu przejazdu i obniżenie zużycia paliwa) oraz poprawę bezpieczeństwa, natomiast może powodować zakłócenia w ruchu na węzłach.

W tym systemie pobierane są opłaty na odcinkach:

 1. Autostrada A1:
 2. Autostrada A2:
 3. Autostrada A4:

Autostrady bezpłatne[edytuj | edytuj kod]

Jest lub pozostanie bezpłatny przejazd:

System opłat viaTOLL[edytuj | edytuj kod]

Znak informujący o drodze płatnej dla pojazdów ciężkich i autobusów w systemie viaTOLL
 Osobny artykuł: viaTOLL.

Od 1 lipca 2011 r. pojazdy przekraczające dopuszczalną masę całkowitą 3,5 tony oraz autobusy muszą posiadać urządzenie systemu viaTOLL. Na wybranych odcinkach dróg zainstalowano czytniki elektroniczne, które w sposób bezprzewodowy połączą się z urządzeniem oraz naliczą opłatę za przejazd. Urządzenie można doładować na wybranych stacjach benzynowych oraz punktach do tego przystosowanych. Kara za przejazd po wybranej drodze bez urządzenia są następujące:

 • 1500 PLN (za pojazdy pow. 12 ton)
 • 750 PLN (za pojazdy o masie od 3,5t do 12 ton.)[5]

Planowany Elektroniczny System Poboru Opłat[edytuj | edytuj kod]

W 2014 roku Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju ujawniło plany wprowadzenia Elektronicznego Systemu Poboru Opłat. Nowe rozwiązania dotyczące płatnych autostrad, które są związane z wielkimi problemami istniejącego Manualnego Systemu Poboru Opłat. W czasie wielkiego natężenia ruchu drogowego, który szczególnie powstaje w okresie wakacyjnym, tworzą się olbrzymie zatory drogowe, które czasem sięgają nawet 10 km.[6] Kierowcy są zmuszeni oczekiwać do 2 godzin przed Punktami Poboru Opłat, aby wnieść opłatę. Dlatego też Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zerwała przetargi na wybudowanie nowych bramek na Autostradzie A4.[7]

W ratowaniu sytuacji nie pomogło zarezerwowanie dodatkowego stanowiska Punktu Poboru Opłat dla aut posiadających system ViaAuto na autostradach A2 i A4.[8] Wręcz przeciwnie, według wielu ekspertów jest to zabieranie jednego stanowiska, dla kierowców płacących tradycyjnie.

W czasie wakacyjnych korków zostało wprowadzonych wiele prostych rozwiązań, m.in. pomoc "lotnych inkasentów", którzy bezpośrednio podają bilety kierowcom, zmniejszając zatory drogowe czy też wytyczenie przez policję objazdów[9]. Następne było rozwiązanie Rady Ministrów, która podjęła decyzję, iż w sierpniowe weekendy do końca tegorocznych wakacji, na odcinku autostrady A1 zarządzanym przez GTC, zostaną całkowicie zniesione opłaty na wszystkich Punktach Poboru Opłat. Darmowy przejazd obowiązywać ma od piątku od godziny 16 do niedzieli do godziny 24.[10]

Obecnie ministerstwo na czele z Elżbietą Bieńkowską opracowuje szczegóły nowego systemu, który według planów ma być wprowadzony do 2016-2017 roku. Według różnych koncepcji miałby on na celu całkowitą likwidację Punktu Poboru Opłat, bądź ich przebudowy, w której nad każdym stanowiskiem bramkowym zamontowany byłby nadajnik viaTOLL. Natomiast każde auto musiałoby zawierać urządzenie viaAUTO, takie jakie obecnie posiadają pojazdy ciężarowe. Biorąc pod uwagę fakt iż nie każdy kierowca jeździ regularnie po autostradach, istniałaby możliwość wcześniejszego zarejestrowania się na specjalnej stronie internetowej, natomiast system miałby nas rozpoznać, skanując tablice rejestracyjne, nadjeżdzającego do Punktu Poboru Opłat pojazdu. Koncepcja musiałaby pozyskać uznanie prywatnych koncesjonariuszy.[11][12]

Program budowy autostrad i dróg ekspresowych[edytuj | edytuj kod]

Program budowy sieci autostrad i dróg ekspresowych w Polsce, opracowany pod koniec lat 90. XX w., mimo wielu modyfikacji jest na bieżąco realizowany. Zmiany wprowadzone do pierwotnej wersji programu dotyczyły takich kwestii jak: terminy ukończenia poszczególnych odcinków, zmiany klasy drogi (np. droga ekspresowa S3 początkowo była planowana jako autostrada A3). Rozporządzeniem Rady Ministrów z dn. 15 maja 2004 określono sieć autostrad i dróg ekspresowych w Polsce o łącznej długości ok. 7200 km (w tym ok. 2000 km autostrad)[13]. Rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 13 lutego 2007[14] uzupełniło wykaz autostrad i dróg ekspresowych o drogi S2 i S79. 24 sierpnia 2009 roku Ministerstwo Infrastruktury opublikowało projekt[15], a 20 października Rada Ministrów przyjęła Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie sieci autostrad i dróg ekspresowych[16], które zakłada:

Sieć autostrad i dróg ekspresowych rozbudowywana jest obecnie szybciej między innymi ze względu na duże zainteresowanie problemem, dotacje z europejskiego Funduszu Spójności, a także dotacje Unii Europejskiej. Dodatkowym impulsem mobilizującym instytucje rządowe do przyspieszenia prac w tym kierunku stało się przyznanie organizacji Euro 2012 Polsce i Ukrainie.

Ocena i porównanie[edytuj | edytuj kod]

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 20 października 2009 łączna sieć autostrad i dróg ekspresowych w Polsce liczyć będzie ok. 7480 km (w tym ok. 1990 km autostrad)[16].

Europejski Trybunał Obrachunkowy w 2013 opublikował porównanie procedur i kosztów budowy 24 odcinków dróg w krajach otrzymujących najwięcej funduszy Unii przeznaczonych na budowę dróg: w Polsce, Grecji, Hiszpanii i Niemczech. Wybudowanie 1 000 m2 jezdni (bez planowania, nadzoru, bez obiektów inżynieryjnych typu mosty, tunele) było najdroższe w Polsce (164 tys. euro) a najtańsze w Niemczech (87 tys.)[17] Wybudowanie drogi nowym śladem było przeciętnie 2 razy droższe niż modernizacja istniejącej drogi z powodu kosztów wywłaszczeń i prac ziemnych[18]. W przypadku S7 Białobrzegi - Jedlińsk) budowa kilometra starym śladem była droższa niż budowa S8 Radzymin - Wyszków nowym śladem z powodu konieczności wybudowania dróg zbiorczych dla ludności mieszkającej przy S7[19]. W Niemczech drogi są budowane znacznie krótszymi odcinkami 1,5-5 km[20]. Najdroższe bariery bezpieczeństwa były w Polsce (35 euro/m) w a najtańsze w Grecji (20 euro/m)[21]. Budowa m2 jezdni na moście w Polsce była druga najtańsza, mimo najdroższego betonu mostowego (228 euro/m3), który najtańszy był w Hiszpanii (130 euro/m3)[22]. Tylko w Polsce wyjątkowo pozwala się na modyfikacje podpisanego kontraktu zwiększające jego cenę - koszty budowy po podpisaniu kontraktu wzrosły w Polsce 1%, średnia 4 krajów 23% gł. z powodu znalezisk archeologicznych, błędów planowania, czy wzrostu cen materiałów[23]. W Polsce budowy były najbardziej terminowe, oddawano je ze średnim opóźnieniem 3 miesięcy (16% czasu budowy) przy średniej 9 miesięcy (41%)[24].

Zaawansowanie budowy autostrad i dróg ekspresowych[edytuj | edytuj kod]

Poniższa tabela zawiera zestawienie planowanych autostrad i dróg ekspresowych w Polsce zgodnie z rządowym "wykazem autostrad i dróg ekspresowych w Rzeczypospolitej Polskiej" będącym załącznikiem do rozporządzeń Rady Ministrów. W rubryce Długość całkowita, wartości oznaczone symbolem * są przybliżone i mają charakter jedynie orientacyjny (nieustalony jest ostateczny przebieg tych dróg, tym samym nieznana dokładna ich długość). Dane w pozostałych rubrykach według stanu na 30 września 2015 r.

* Odcinek w realizacji oznacza, że podpisana została umowa na budowę albo projekt i budowę w systemie ZiZ (zaprojektuj i zbuduj) lub OiB (optymalizuj i buduj).

Autostrady
Oznaczenie drogi Zakładany przebieg Długość całkowita Odcinki gotowe Odcinki w realizacji Odcinki w przetargu Odcinki z DŚU
A1 Gdańsk (S6) – Gorzyczki (granica) 568 km 404,5 km 71,21% 68.3 km 24.2 km 69.2 km
A2 Świecko (granica) – Kukuryki (granica) 657 km 475 km 72,29% 148,6 km
A4 Jędrzychowice (granica) – Korczowa (granica) 672,75 km 631,55 km 93,84% 41,2 km
A6 Kołbaskowo (granica) – Rzęśnica (S3) 28,5 km 24,3 km 85,26% 4,7 km
A8 Bielany Wrocławskie (S8) – Wrocław (S8) 22,4 km 22,4 km 100%
A18 Olszyna (granica) – Krzyżowa (A4) 78 km 7 km
(71 km nieoznaczona
jezdnia północna)
8,97%
(45,16% nieoznaczona
jezdnia północna)
71,5 km
(jezdnia południowa)
Razem autostrad 2026,65 km 1564,75 km
(1493,75 km + 71 jedna jezdnia)
77,23% 109.5 km 24.2 km 221.7 km+71.5 jedna jezdnia
Drogi ekspresowe
Oznaczenie drogi Zakładany przebieg Długość całkowita Odcinki gotowe Odcinki w realizacji Odcinki w przetargu Odcinki z DŚU
S1 Pyrzowice (A1) – Cieszyn (granica) 122,95 km 75,5 km + 9,5 km jedna jezdnia 69,1% 6,5 km + 9,5 km jedna jezdnia
S2 Konotopa (A2) – Nowy Konik (A2) 39,5 km 12,9 km +3,2km odcinka, będącego fragmentem autostrady A2. 45,93% 18,6 km
S3 ŚwinoujścieLubawka (granica) 480,7 km 203,5 km (dwujezdniowych) oraz 69,7 km jedna jezdnia) 56,90% 87.2 km[25] + c.a. 62 km jedna jezdnia[26][27][28] 35.84 km[29] 31.28 km
S5 Grudziądz (A1) – Wrocław (A8) 367,7 km 130 km 35,32% c.a. 82 km[30][31][32] 191,5 km [33][34][35]
S6 Goleniów (S3) – Gdańsk (A1) 330 km 69.6 km+ca. 15 km jedna jezdnia 19,48% 19,2 256,5 km + 9,5 km jedna jezdnia 106.1 km
S7 Gdańsk (A1) – Rabka-Zdrój (7) 720 km 299,6 km + 2,6 km jedna jezdnia 41,97% 97.7 km+2.6 km jedna jezdnia 262.2 km
S8 Wrocław (8) – Białystok (S19) 564,9 km c.a. 414,2 km 73,31% 58,4 km 50,84 km 41,77 km
S10 Szczecin (A6) – Płońsk (S7) 460 km 33,8 (dwie jezdnie) oraz 19,1 km(jedna jezdnia) 11,50% 17,8 km 10,6 km
S11 Koszalin (S6) – Pyrzowice (A1) 550 km 73,5 km 13,36% 22,8 km 17,5 km 125,2 km
S12 Piotrków Trybunalski (A1) – Dorohusk-Jahodyn (granica) 315 km 77,5 km + 8,6 km jedna jezdnia 27,33% 10,5 km + 1,3 km jedna jezdnia
S14 Zachodnia Obwodnica Łodzi (A2S8) 40,9 km 13,7 km 34,15% 27,2 km
S17 Warszawa (S8) – Hrebenne-Rawa Ruska (granica) 310 km 86,2 km + 2 km jedna jezdnia 28,45% 95,26 km 5,4 km
S19 Kuźnica Białostocka-Bruzgi (granica) – Barwinek (granica) 570 km 17,7 km + 18,3 jedna jezdnia 6,32% 28,6 km 211 km
S22 Elbląg (S7) – Grzechotki (granica)[36] 50,6 km[37] 12,2 km + 38,4 km jedna jezdnia 100%
S51 OlsztynOlsztynek (S7) 34 km 6,0 km 17,64% 13,3 km 14,7 km
S61 Ostrów Mazowiecka (S8) – Budzisko (granica) 235,5 km 12,7 km + 6,5 km jedna jezdnia 8,13% 8 km jedna jezdnia 12,8 km 166,5 km + 14,5 km jedna jezdnia
S69 Bielsko-Biała (S1) – Zwardoń (granica) 48 km 44,4 km + 18,3 km jedna jezdnia 82,44% 8,5 km
S74 Sulejów (S12) – Nisko (S19) 215 km 6,8 km 3,16% 9,7 km
S79 Warszawa-Lotnisko (S2) – Warszawa-Marynarska 7,5 km 7,5 km 100%
Razem dróg ekspresowych 5462,25 km 1788,2 km
(1595,2 km + 193 km jedna jezdnia)
32,74% 481,8 km
(409,2 km + 72,6 km jedna jezdnia)
994,84 km
(984,04 km + 10,8 km jedna jezdnia)
932,56 km
(916,56 km + 24 km jedna jezdnia)
Drogi ekspresowe nie będące elementem rządowego planu sieci autostrad i dróg ekspresowych:
Oznaczenie drogi Zakładany przebieg Długość całkowita Istnieje Informacje dodatkowe
S16 Grudziądz (A1) – Ełk 275 km * 8,2 km + 18,4 km jedna jezdnia Droga istnieje jako fragment drogi krajowej nr 16 (odcinek Biskupiec-Borki Wielkie oraz odcinek Barczewo-Biskupiec jezdnia północna, w obrębie węzłów droga dwujezdniowa) w standardzie drogi klasy GP o parametrach zgodnych z wymaganiami drogi klasy S. Droga nie jest wymieniana w rozporządzeniach Rady Ministrów[13][14], a więc nie jest elementem planowanej sieci autostrad i dróg ekspresowych.
S86 Sosnowiec – Katowice 8,6 km 8,6 km Droga istnieje jako fragment drogi krajowej nr 86 oznaczony znakiem drogi ekspresowej. Nie jest jednak wymieniana w Rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie sieci autostrad i dróg ekspresowych[13][14].
Planowane hist. autostrady będące w dawnych czasach elementem rządowego planu sieci autostrad i dróg ekspresowych:
Oznaczenie drogi Zakładany przebieg Aktualne oznaczenie Informacje dodatkowe
A3 SzczecinLubawka (granica) S3 W związku z rezygnacją z wybudowania autostrady zmieniono kategorię trasy na drogę ekspresową S3.
A12 OlszynaKrzywa A4A3 Trasę podzielono na odcinki, które aktualnie stanowią część autostrad A4 i A18.

Historia budowy autostrad i dróg ekspresowych[edytuj | edytuj kod]

Dwudziestolecie międzywojenne[edytuj | edytuj kod]

Planowany układ dróg samochodowych (autostrad) w Polsce.

     drogi samochodowe I kolejności

     drogi samochodowe II kolejności

W dwudziestoleciu międzywojennym zaczęto w Polsce dyskutować i planować drogi przeznaczone dla szybkiego ruchu samochodowego na dalsze odległości, tzw. autostrady. W tych planach profesor M. W. Nestorowicz w czasopiśmie "Drogowiec" nr 9 z 5 marca 1939 wymienił jako najważniejsze drogi:

Drogi samochodowe pierwszej kolejności:

1) WarszawaŁódź – 100 km

2) WarszawaPoznań, granica państwa (Berlin) – 350 km

3) Okrężna naokoło Warszawy – 130 km

4) Okrężna naokoło Poznania – 80 km

5) GdyniaBydgoszczŁódźKatowice – 500 km

6) Okrężna naokoło Łodzi – 90 km

7) Bytów–Granica obszaru w m. Gdańska – 50 km

8) KatowiceKrakówLwów – 375 km

9) WarszawaLublinLwówŚniatyń, granica państwa (Bukareszt) – 550 km

10) PuławySandomierzPrzemyśl – 175 km

Razem – 2400 km

Drogi samochodowe drugiej kolejności:

11) Piotrków TrybunalskiKielceSandomierz – 180 km

12) WarszawaKielceKraków – 180 km

13) ŁódźKalisz, granica państwa (Wrocław) – 130 km

14) WarszawaGrodnoWilno–granica państwa (Dźwińsk) – 575 km

15) GrodnoNowogródek – granica państwa (Mińsk-Moskwa) – 190 km

16) BydgoszczPoznańCzęstochowa – 350 km

17) KatowiceCieszyn – (Brno) – 60 km

18) Ostrołęka–granica państwa (Królewiec) – 50 km

19) Grodno–granica państwa– (Kowno) – 40 km

20) GrodnoBrześćKrasnystaw – 300 km

21) WarszawaBrześć – 170 km

Razem – 2295 km

Ogólna długość I i II kolejności = 2400+2295=4695

Realizację rozpoczęto tuż przed wybuchem II wojny światowej, miała trwać 30 lat (do 1969). Do 1 września 1939 zostało zbudowanych 20 km drogi krajowej nr 5 między miejscowościami Warlubie i Osiek (obecnie droga wojewódzka nr 214).

Po 1945 roku[edytuj | edytuj kod]

Sytuacja

Po II wojnie światowej uległy zmianie granice Polski. Na Ziemiach Odzyskanych Polska odziedziczyła po III Rzeszy niedokończone (na wielu odcinkach wybudowana jedna jezdnia) i częściowo zniszczone działaniami wojennymi autostrady:

Większość mostów autostradowych nad rzekami została zniszczona w czasie wojny. Bezpośrednio po wojnie jedynie część z nich została odbudowana. Most nad Iną został odbudowany w 1972, zaś mosty nad Pasłęką, Młynówką i Omazą na drodze ElblągGrzechotki zostały odbudowane w latach 1996–2003.

Poza istniejącymi autostradami istniały przerwane w różnych stadiach budowy drogi na trasach:

Poza odbudową mostów wszystkie te konstrukcje (ukończone i nieukończone) dotrwały w praktycznie niezmienionym stanie do połowy lat 90. XX w. W latach 70. wydłużono jedynie Berlinkę o odcinek ŁęczycaLisowo (powiat stargardzki), prowadząc jedną asfaltową jezdnię po śladzie autostrady, korzystając z gotowych nasypów i wiaduktów.

Plany

Autostrada A1 na odcinku Swarożyn – Nowe Marzy
Autostrada A2 – Węzeł Komorniki (Poznań Grunwald)
Autostrada A4 nocą w Katowicach
Autostrada A4 jako fragment IV obwodnicy Krakowa
Droga ekspresowa S7 w okolicach Grójca
Obwodnica Wyszkowa w ciągu drogi ekspresowej S8
Największy węzeł autostradowy w Europie[38]: Gliwice-Sośnica
Most autostradowy w Mszanie, najszersza konstrukcja typu extradosed na świecie

W owym czasie powstały również ambitne plany budowy sieci autostrad na terenie całej Polski. W magazynie "Drogownictwo" z 1946 r. (nr 1) inż. Eugeniusz Buszma zaproponował następującą sieć:

 1. Wschód – Zachód (SłubiceWarszawaBiałystok) – 680 km
 2. Północ – Południe (GdyniaWarszawaBałkany) – 650 km
 3. Śląsk – Bałtyk I (GdańskŁódźKatowice) – 460 km
 4. Pomorska (GdańskSzczecin) – 280 km
 5. Śląska (WrocławKatowiceKraków) – 190 km
 6. Mazurska (KrólewiecElblągMalbork) – 20 km
 7. Śląsk – Bałtyk II (BydgoszczWrocław) – 260 km
 8. ŁódźWrocławPraga – 310 km
 9. Katowice – (Wiedeń) – 60 km
 10. PoznańSzczecin – 200 km
 11. RadomLublin – (Lwów) – 220 km

Razem 3330 km

Po dodaniu odcinków poniemieckich łączna sieć miała wynieść 3700 km. W 1963 Rada Motoryzacyjna przy Radzie Ministrów zaprezentowała podobny plan, zawierający dodatkowo odcinki Warszawa-Kraków-Zakopane, Kraków-Przemyśl, Warszawa-Bydgoszcz-Koszalin, Poznań-Koszalin i Warszawa-Terespol. Jednak nie zrealizowano ww. planów.

Lata 70. XX wieku[edytuj | edytuj kod]

Dopiero w latach 70 XX w. zaczęły się pierwsze poważne prace nad rozbudową sieci autostrad. W 1972 zaplanowano:

W 1976 plany rozszerzono o odcinki:

Oddano do użytku:

Droga Odcinek Data Komentarz
S6 Gdynia ChyloniaPruszcz Gdański 1978 jezdnia wschodnia
S6 Szczecin DąbieGoleniów Płn. 1979 jezdnia wschodnia

Lata 80. XX wieku[edytuj | edytuj kod]

W 1985 plan zakładał istnienie już dwóch kategorii dróg samochodowych: autostrad i dróg ekspresowych. Jako autostrady zostały wyznaczone drogi na trasie dzisiejszych autostrad A1, A2 i A4. Realizacja tych planów postępowała jednak powoli. W latach 1978-1991 udało się oddać fragmenty A4: Jaworzno (Byczyna) – Kraków (Balice) (ok. 36 km), A2: WrześniaKonin (Modła) (ok. 48 km) oraz A1: TuszynPiotrków Trybunalski (ok. 18 km). W kolejnych latach powstawały jedynie bardzo krótkie odcinki na przedłużeniu istniejących tras oraz przy granicy w pobliżu nowo otwieranych lub rozbudowanych przejść granicznych.

Oddano do użytku:

Droga Odcinek Data Komentarz
S6 Szczecin Dąbie - Goleniów Płn. 1982 jezdnia zachodnia
A4 Chrzanów - Kraków Zach. 3 stycznia 1983
S1 Dąbrowa Górnicza Pogoria - Lędziny 1983
S6 Gdynia Chylonia - Straszyn 1984 jezdnia zachodnia
S7 Kielce Płn. - Kielce Płd. 1984 jezdnia wschodnia
A2 Września - Golina 9 października 1985
S86 Sosnowiec Pogoń - Katowice Roździeńskiego 1985
A4 Chrzanów - Jaworzno Wsch. 22 listopada 1986
A2 Golina - Konin Zach. 10 listopada 1988
A4 Kraków Zach. - Kraków Tyniec 8 grudnia 1988
A1 Tuszyn - Piotrków Trybunalski 18 grudnia 1989

Lata 90. XX wieku[edytuj | edytuj kod]

W latach 90. XX w. zaczęto ponownie zmieniać plany sieci autostrad i dróg ekspresowych. W 1993 do rangi autostrad podniesiono planowane drogi:

Oddano do użytku:

Droga Odcinek Data Komentarz
A4 Mysłowice Brzęczkowice - Jaworzno Wsch. 29 listopada 1990 jezdnia północna
S7 Zakroczym - Czosnów 1990
A4 Mysłowice Brzęczkowice - Jaworzno Wsch. 4 września 1991 jezdnia południowa
A4 Kraków Tyniec - Kraków Skawina 1993
A18 przejście graniczne Olszyna-Forst - Olszyna 1993
A4 przejście graniczne Jędrzychowice-Ludwigsdorf - Zgorzelec 15 lipca 1994
A4 Kraków Skawina - Kraków Opatkowice 27 października 1995
A18 Golnice - Krzyżowa 1995 jezdnia północna
S1 przejście graniczne Cieszyn-Český Těšín - Cieszyn Wsch. 1995
S3 Sulechów - Zielona Góra Płd. 1995 jezdnia zachodnia
A4 Katowice Murckowska - Mysłowice 30 października 1996
S5 Świecie Zach. - Świecie Płn. 1996
S7 Miłomłyn Płn. - Miłomłyn Płd. 1997
S5 Świecie Zach. - Świecie Płd. 1998 jezdnia południowa
S8 Radzymin Płn. - Radzymin Płd. 1998
A4 Katowice Mikołowska - Katowice Murckowska 10 listopada 1999

Początek XXI wieku[edytuj | edytuj kod]

W 2001 z rządowego planu budowy autostrad usunięto autostradę A3 – zastąpiono ją drogą ekspresową S3, zaś autostrada A8 została zredukowana do autostradowej obwodnicy Wrocławia oraz drogi ekspresowej S8 na odcinku Wrocław – Warszawa – Białystok[39].

Oddano do użytku:

Droga Odcinek Data Komentarz
A4 Wrocław Bielany - Brzeg 16 grudnia 2000
A4 Opole Zach. - Opole Płd. 16 grudnia 2000
A4 Opole Płd. - Strzelce Opolskie 26 lipca 2001
A4 Chorzów - Katowice Mikołowska 30 listopada 2001
S6 Straszyn - Pruszcz Gdański 2001 jezdnia zachodnia
A4 Kraków Opatkowice - Kraków - potok Malinówka 19 grudnia 2002 bez możliwości przejazdu przez potok Malinówka
S5 Śmigiel Płn. - Śmigiel Płd. 2002
A4 Potok Malinówka - Kraków Wielicka 3 września 2003[40]
A2 Poznań Komorniki - Września 2003
A4 Strzelce Opolskie - Gliwice Kleszczów 4 grudnia 2003
S8 Podborze - Brok 2003
A2 Nowy Tomyśl - Poznań Komorniki 2004
S17 Piaski Zach. - Piaski Wsch. 2004
S7 Jędrzejów Płn. - Jędrzejów Płd. 2005
S7 obwodnica Skarżyska-Kamiennej 2005
S1 Skoczów - Cieszyn Zach. 5 października 2005[41]
A4 Gliwice Kleszczów - Gliwice Sośnica 25 października 2005[42]
S10 Toruń Płd. - Toruń Płd. 14 listopada 2005[43]
A2 Konin - Łódź Płn. 26 lipca 2006[44]
S1 Pyrzowice - Podwarpie 20 listopada 2006[45]
S1 Skoczów - Jasienica 18 grudnia 2006[46]
S69 Żywiec - Zwardoń 8 stycznia 2007[47]
A1 Pruszcz Gdański - Tczew 2007
S3 Gorzów Wielkopolski Płn. - Gorzów Wielkopolski Płd. 27 listopada 2007 jezdnia wschodnia
S7 Radom Płn. - Białobrzegi Płd. 16 lipca 2008[48]
S3 Niedoradz - Nowa Sól Zach. 5 września 2008[49]
S7 Głuchów - Skurów 19 września 2008[50]
S22 Elbląg - Grzechotki 24 września 2008[51]
A1 Tczew - Grudziądz 17 października 2008
A1 Swarożyn - Nowe Marzy 18 października 2008[52]
S69 Komorowice - Bielsko-Biała Mikuszowice 23 października 2008[53]
S8 Wyszków Płn. - Mostówka 14 listopada 2008[54]
A4 Jędrzychowice (granica) – Krzyżowa 14 sierpnia 2009[55]
A4 Kraków Wieliczka – Kraków Szarów 28 października 2009
A1 Gliwice-SośnicaRybnik 23 grudnia 2009
S7 Siedlin - Ciechanów 3 czerwca 2009[56]
S11 Poznań Wsch. - Kórnik Płd. 10 czerwca 2009[57]
S7 Kielce Płn. - Kielce Zach. 16 października 2009[58]
A4 Kraków Szarów - Kraków Bieżanów 28 października 2009[59]
S5
S10
Bydgoszcz Błonie - Bydgoszcz Płd. 22 grudnia 2009
S10 Stargard Szczeciński Zach. - Stargard Szczeciński Wsch. 22 grudnia 2009[60]

Podpisano kontrakty na budowę:

Droga Odcinek Data Komentarz
S69 Żywiec - Zwardoń 6 czerwca 2005[61]
A1 Tczew - Nowe Marzy 1 sierpnia 2005
A6 Szczecin Kijewo - Szczecin Klucz 22 sierpnia 2005[62]
S5
S10
Bydgoszcz Błonie - Bydgoszcz Płd. 15 listopada 2005[63]
S7 Stróża - Lubień 13 marca 2006[64]
S22 Elbląg Płd. - Grzechotki 7 listopada 2006[65]
A4 Zgorzelec - Krzyżowa 10 listopada 2006[66]
S8 Radzymin Płd. - Wyszków Płn. 7 grudnia 2006[67]
A1 Świerklany - Gorzyczki 18 października 2007[68] zerwany 15.12.2009[69]
A4 Kraków Wieliczka - Kraków Szarów 1 lutego 2007[70]
S3 Szczecin Klucz - Gorzów Wielkopolski Płd. 3 października 2007[71]
S7 Głuchów - Kamień 26 października 2007[72]
S69 Milówka - Rajcza 26 października 2007[72]
S8 Warszawa Konotopa - Warszawa Powązki 22 stycznia 2008[73]
S3 Szczecin Klucz - Gorzów Wielkopolski Płd. 22 stycznia 2008[74]
S6 Słupsk Zach. - Redzikowo 6 sierpnia 2008[75] jezdnia południowa
A2 ŚwieckoNowy Tomyśl 29 sierpnia 2008[76]
S7 Elbląg Płd. - Pasłęk Płn. 20 października 2008[77]
A1 Stryków - Pyrzowice 22 stycznia 2009[78]
S7 {Skarżysko-Kamienna Płd. - Kielce Płn. 27 stycznia 2009[79]
S7 Olsztynek Zach. - Rączki 29 maja 2009[80]
S51 Olsztynek Zach. - Gryźliny 29 maja 2009[80]
A1 Piekary Śląskie - Gliwice Maciejów 17 czerwca 2009[81]
S74 Kielce Bocianek - Cedzyna 19 czerwca 2009[82]
S11 Złotkowo - Głuchowo 17 lipca 2009[83]
S8 Radziejowice - Mszczonów Płd. 24 lipca 2009[84]
A1 Piekary Śląskie - Pyrzowice 27 lipca 2009[85]
S19 Kock Płn. - Kock Płd. 4 sierpnia 2009[86]
S8 Jeżewo - Białystok Zach. 12 sierpnia 2009[87]
A2 Mińsk Mazowiecki - Kałuszyn 24 sierpnia 2009[88]
S8 Piotrków Trybunalski Płn. - Rawa Mazowiecka Płn. 3 września 2009[89]
A4 Jarosław - Korczowa 16 września 2009[90]
S2 Warszawa Lotnisko - Warszawa Puławska 16 września 2009[91]
A2 Łódź Płn. - Warszawa Konotopa 28 września 2009[92] zerwany na odcinki A i C 28.06.2011[93]
S7 Gdańsk Płd. - Żuławy Zach. 7 października 2009[94]
A4 Jarosław Zach. - Przemyśl 30 października 2009[95]
S8 Oleśnica Zach. - Syców Wsch. 5 listopada 2009[96]
S8 Wrocław Psie Pole - Oleśnica Zach. 18 listopada 2009[97]
A4 Rzeszów Centralny - Rzeszów Wsch. 10 grudnia 2009[98]
S19 Stobierna - Rzeszów Wsch. 10 grudnia 2009[98]

2010[edytuj | edytuj kod]

Oddano do użytku:

Ozn. Odcinek Długość [km] Data Źródło
S69 Milówka - Laliki (jedna jezdnia) 4,7 5 marca S69
S3 Klucz - Pyrzyce 28,2 26 maja S3
S7 Skurów - Białobrzegi Północ 17,8 maj
S3 Pyrzyce - Myślibórz 26,7 22 października S3
S6 Słupsk Zachód - Redzikowo (jezdnia płd.) 16,3 26 października S6
S7 Kraków Bieżanów - Kraków Przewóz 2,8 16 listopada
A1 Rybnik - Żory 7,5 15 grudnia A1
S3 Myślibórz - Małyszyn 26,7 30 grudnia S3
A8 Wrocław Południe - Kobierzyce 7 30 grudnia A8
Łączna długość: 137,7

Podpisano kontrakty na budowę:

Ozn. Odcinek Długość [km] Data Źródło
A4 Tarnów Płn. - Tarnów Zach. 13 6 stycznia A4
A4 Brzesko - Tarnów Zach 20,8 5 lutego (zerwany 23.02.2011) A4
A4
S19
Rzeszów Zach. - Rzeszów Centr. 4 22 kwietnia (zerwany 29.05.2012) A4
S19 Rzeszów Zach. - Świlcza 4,37 22 kwietnia (zerwany 29.05.2012) S19
A4 Dębica Wsch. - Rzeszów Zach. 20,8 10 maja A4
A1 Toruń Płd. - Kowal 64 17 czerwca (zerwany 06.09.2012) A1
A1
A1 Sójki - Kotliska 15,2 18 czerwca A1
A1 Piątek - Stryków 21 18 czerwca A1
S14 Łódź Lublinek - Dobroń 15,2 18 czerwca S14
A4 Tarnów Płn. - Dębica Zach. 34 7 lipca, (zerwany 25.07.2012) A4
A4
S3 Gorzów Wielkopolski Płd. - Sulechów 43 23 lipca S3
S5 Kaczkowo - Korzeńsko 29,3 30 lipca (zerwany 21.06.2013) S5
S5
S69 Bielsko-Biała Mikuszowice - Żywiec Soła 6 sierpnia S69
S7 Kielce Płn. - Kielce Płd. (jedna jezdnia) 23 1 września S7
A4 Rzeszów Wsch. - Jarosław Wierzbna 41,2 23 września (zerwany 14.01.2014) A4
A4
A1 Świerklany - Gorzyczki 18,3 1 października, (ponownie) A1
S1 Pyrzowice - Lotnisko 15 listopada S1
A1 Łódź Płn. - Tuszyn 37 22 grudnia (zerwany 14.01.2014) A1
A1

2011[edytuj | edytuj kod]

Oddano do użytku:

Ozn. Odcinek Długość [km] Data Źródło
S8 Warszawa KonotopaWarszawa Powązki 10,5 19 stycznia S8
A1 ŻoryŚwierklany 7 21 kwietnia A1
S7 Skarżysko-KamiennaZalezianka 16,7 27 kwietnia S7
A8 Wrocław PołudnieWrocław Lotnisko 7,4 5 maja A8
A8 Wrocław PółnocWrocław Psie Pole 11 15 lipca A8
S7 Elbląg Wsch. - Kalsk 13,7 29 lipca S7
S1 Bielsko-Biała KomorowiceBielsko-Biała Rosta 4,5 19 sierpnia
A8 Wrocław LotniskoWrocław Północ 10,4 31 sierpnia A8
A1 Gliwice SośnicaGliwice Maciejów 6 30 września A1
A1 Nowe MarzyCzerniewice 62 14 października A18
S69 Bielsko-Biała RostaBielsko-Biała Mikuszowice 11,8 28 października S69
S11 Poznań Tarnowo PodgórnePoznań Skórzewo 8,1 28 listopada S11
A2 ŚwieckoNowy Tomyśl 107 1 grudnia A2
S3 obwodnica Miękowa 4,8 16 grudnia
S74 Kielce Bocianek – Cedzyna 6,8 17 grudnia S74
S19 Kock Płn. - Kock Płd. 7,9 21 grudnia S19
A1 Gliwice MaciejówZabrze Północ 8 22 grudnia A1
S6 Nowogard Zach. - Nowogard Wsch. 9,4 22 grudnia S6
Łączna długość odcinków: 313,0

Podpisano kontrakty na budowę:

Ozn. Odcinek Długość [km] Data Źródło
S12
S17
Kurów Zach. - Jastków 24,8 3 marca S17
S61 Augustów - Suwałki Płd. 14 11 marca S61
S12
S17
Jastków - Lublin Sławinek 6,8 9 czerwca S17
A2 Łódź Płn. - Skierniewice 29 28 lipca (ponownie) A2
A2 Wiskitki - Grodzisk Mazowiecki 20 1 sierpnia (ponownie) A2
A4 Brzesko - Wierzchosławice 20,8 27 września (ponownie) A4
S8
12
Łask - Łódź Płd. 33,5 5 października S8
S14 Róża - Łódź Lublinek 9,5 5 października S8
S12
S17
S19
Lublin Sławinek - Lublin Felin 24,4 6 grudnia S17
S8 Syców Wsch. - Walichnowy 45 28 grudnia S8

2012[edytuj | edytuj kod]

Oddano do użytku:

Ozn. Odcinek Długość [km] Data Źródło
S14 Łódź LublinekDobroń 9,6 19 maja S14
S14
A2 Warszawa KonotopaPruszków 7 23 maja A2
A2 Grodzisk MazowieckiPruszków 17,6 27 maja A2
A1 PyrzowiceZabrze Płn. 28,2 1 czerwca A1
S1 PyrzowicePyrzowice Lotnisko 1,9 1 czerwca S1
A2 Stryków/ Łódź Płn.Skierniewice 33 3 czerwca A2
S11 Poznań Dąbrówka - Poznań Zach. 6,3 3 czerwca
S5 Poznań Wschód - Gniezno 35 4 czerwca S5
A2 Grodzisk Mazowiecki - Skierniewice 33,3 6 czerwca A2
S7 Gdańsk Płd. - Żuławy Zach. 17,9 9 czerwca S7
S7 Pasłęk - Miłomłyn 36 22 sierpnia S7
A2 Mińsk Mazowiecki - Kałuszyn 20,8 29 sierpnia A2
A4
S19
Rzeszów Płn. - Rzeszów Wsch. 6,9 10 września A4
S19 Rzeszów Wsch. - Stobierna 8,1 10 września S19
S8 Białystok Zach. - Jeżewo 24,5 12 września S8
S7 Olsztynek Zach. - Juńcza 3 30 września S7
S51 Gryźliny - Olsztynek Zach. 6 30 września S7
S8 Zambrów Zach. - Zambrów Wsch. 11,1 2 października S8
S8 Wrocław Psie Pole - Oleśnica Zach. 22,1 6 października S8
S8 Mszczonów Płd. - Rawa Mazowiecka Płn. 22,8 17 października
S8 Rawa Mazowiecka Płn. - Piotrków Tryb. Zach. 61,2 26 października
S11 Poznań Rokietnica - Poznań Płn. 8 30 października S11
S7 Grunwald - Nidzica 27,8 8 listopada S7
A1 Łódź Północ - Kowal 85 13 listopada A1
A4 Szarów - Tarnów Płn. 57 29 listopada A4
A1 Gorzyczki - Mszana 10 30 listopada A1
S8 Oleśnica Wsch. - Syców Zach. 25 30 listopada S8
A6 Kijewo - Rzęśnica 2,2 21 grudnia A1
S12
S17
Lublin Felin - Piaski Zach. 12,1 21 grudnia A1
Łączna długość odcinków: 639,4

Podpisano kontrakty na budowę:

Ozn. Odcinek Długość [km] Data Źródło
S8 Walichnowy - Łódź Płd. 114 5 stycznia S8
S61 obwodnica Stawisk 6,5 20 lipca S61
S61 obwodnica Szczuczyna 8 27 sierpnia (zerwany 22.06.2013) S61

2013[edytuj | edytuj kod]

Oddano do użytku:

Ozn. Odcinek Długość [km] Data Źródło
A4 Jarosław Wschód – Przemyśl 18 27 maja A4
S3 JordanowoŚwiebodzin Płn. 5,5 27 maja S3
S12
S17
Kurów Zach. – Jastków 24,8 28 maja S3
S79 MPL Okęcie – Marynarska 2 14 czerwca S79
S3 Sulechów – Świebodzin Płd. 20 18 czerwca S3
S3 Świebodzin Płn. – Świebodzin Płd. 5 11 lipca S3
S2 Konotopa – Aleja Krakowska 6 31 lipca S2
S3 Międzyrzecz Płd. – Świebodzin Płn. 13 21 sierpnia S3
S2 Aleja Krakowska – Warszawa Płd. 5,1 6 września S2
S79 MPL Okęcie – Warszawa Płd. 2,3 6 września S79
S2 Warszawa Płd. – Puławska 3,9 18 września S2
S7 Kielce Płn. - Kielce Płd. (jezdnia zach.) 22,7 18 września
A4 Dębica Wsch. - Rzeszów Płn. 37 30 października A4
S19 Rzeszów Zach. - Świlcza 4 13 grudnia A4
A4 Jarosław Zach. - Jarosław Wsch. 7 20 grudnia A4
A1 Toruń Płd. (Czerniewice) - Włocławek Zach. 45 20 grudnia A1
S8 Syców Wsch. - Wieluń 45 21 grudnia S8
A4 Przemyśl - Korczowa 22,6 23 grudnia A4
S8 Salomea - Opacz 2 23 grudnia S8
Łączna długość odcinków: 290,9

Podpisano kontrakty na budowę:

Ozn. Odcinek Długość [km] Data Źródło
S19 Rzeszów Zach. - Świlcza 4 31 stycznia (ponownie) S19
A4
S19
Rzeszów Zach. - Rzeszów Cent. 4 1 lutego (ponownie) A4
A1 Toruń Płd. - Kowal 64 3 kwietnia (ponownie) A1
S8 Opacz - Paszków 11,5 12 kwietnia S8
S11 Rokietnica - Swadzim 5,3 12 kwietnia S11
A4 Tarnów Płn. - Dębica Wsch. 34,75 7 maja, (ponownie) A4
S8 Warszawa Powązkowska - Warszawa Modlińska 4,6 18 lipca S8

2014[edytuj | edytuj kod]

Oddano do użytku:

Ozn. Odcinek Długość [km] Data Źródło
S8
12
Róża - Rzgów 15,8 11 kwietnia S8
S14 Róża - Dobroń 3,6 11 kwietnia S14
A1 Włocławek Zach. - Kowal 19 30 kwietnia A1
S3 Gorzów Wlkp. Płd. - Międzyrzecz Płn. 37,6 15 maja S3
A1 Świerklany - Mszana 3 23 maja A1
A6
S3
Kijewo - Dąbie 0,5 17 czerwca A6
S8
12
Łask - Róża 8,15 8 sierpnia S8
S5 Kaczkowo - Korzeńsko 29,3 15 września S5
S12
S17
Jastków - Lublin Sławinek 7,7 25 września S12
S17
S12
S17
Lublin Rudnik - Lublin Felin 12,8 15 października S12
S17
S8 Wieluń - Sieradz Płd. 38,6 29 października S8
A4 Tarnów Płn.- Dębica Wsch. 34,8 30 października A4
S12
S17
S19
Lublin Sławinek - Lublin Rudnik 10,2 31 października S12
S17
S19
S69 Bielsko-Biała Mikuszowice - Buczkowice 6,15 6 listopada S69
S61
8
Raczki - Suwałki Płd. 12,75 7 listopada S61
S8
12
Sieradz Płd. - Łask 33,6 29 listopada S8
S11 Poznań Rokietnica - Poznań Tarnowo Podgórne 5,3 19 grudnia S11
Łączna długość odcinków: 278,85

Podpisano kontrakty na budowę:

Ozn. Odcinek Długość [km] Data Źródło
S5 Kaczkowo - Korzeńsko 29,3 21 lutego (ponownie) S5
S19 Świlcza - Rzeszów Płd. 6,3 9 kwietnia S19
S19 Sokołów Małopolski Płn. - Stobierna
(jedna jezdnia)
12,5 5 czerwca S19
S69 Bielsko-Biała Mikuszowice – Żywiec 15,5 2 lipca (ponownie) S69
S7 Radom Płd. - granica woj. maz. - święt. 22 3 lipca S7
S7 Rybitwy - Igołomska 4,5 22 lipca S7
S5 Korzeńsko - Krościna 15 31 lipca S5
S8 Zambrów Wsch. - Mężenin 15,4 7 sierpnia S8
S61 obwodnica Szczuczyna (jedna jezdnia) 8 11 sierpnia (ponownie) S61
S5 Marcinowo - Wrocław Płn. 19 10 września S5
S5 Krościna - Marcinowo 13 12 września S5
A4 Rzeszów Wsch. - Jarosław Zach. 41 16 września (ponownie) A4
S3 obwodnica Gorzowa Wlkp. (jezdnia poł.) 12 30 września S3
A1 Stryków - Tuszyn 37 6 października (ponownie) A1
S11 obwodnica Ostrowa Wlkp. 12,8 10 października S11
S7 Jędrzejów - granica woj. święt. - małop. 20 16 października S7
S19 Lublin Sławinek - Konopnica 9,8 29 października S19
S7 Miłomłyn - Ostróda Płn. 9,2 5 listopada S7
S3 obwodnica Międzyrzecza (jezdnia zach.) 5 17 listopada S3
S11 obwodnica Jarocina 7,5 18 listopada S11
S8 Marki - Radzymin Płd. 15,4 28 listopada S8
S5 Mielno - Gniezno Płd. 18,3 3 grudnia S5
S3 Nowa Sól Płd. - Kaźmierzów 33,3 19 grudnia S3
S3 Kaźmierzów - Lubin Płn. 14,4 22 grudnia S3
S8 Mężenin - Jeżewo 14,2 22 grudnia S8
S17 Kurów Zach. - Puławy 11,8 30 grudnia S17

2015[edytuj | edytuj kod]

Oddano do użytku:

Ozn. Odcinek Długość [km] Data Źródło
S8 Warszawa Janki - Warszawa Opacz 5,8 17 lipca S8
S69 Buczkowice - Żywiec 9,4 24 lipca S69
S8 Warszawa Powązkowska - Warszawa Modlińska 4,6 11 września [1]
Łączna długość odcinków: 19,8


Planowane oddanie do użytku:

Ozn. Odcinek Długość [km] Data Źródło
S8 granica woj. łódz. - maz. - Radziejowice 11,35 koniec 2015 [2] [3]
S61 Obwodnica Szczuczyna 8 koniec 2015 [4] [5]
A4 Rzeszów Wschód - Jarosław (węzeł Wierzbna) 41,2 koniec 2015 [6] [7]


Podpisano kontrakty na budowę:

Ozn. Odcinek Długość [km] Data Źródło
S7 Nidzica Północ - Nidzica Południe 9,1 22 stycznia S7
S7 Nidzica Południe - Napierki 13,6 22 stycznia S7
S3 Lubin Północ - Lubin Południe 11,3 26 stycznia S3
S8 granica woj. mazowieckiego - obw. Zambrowa 14,91 28 stycznia S8
S51 Olsztyn - Olsztynek 13,3 6 lutego S51
S3 Lubin Południe - Legnica Południe 22 27 lutego S3
S3 Sulechów - Zielona Góra Północ (jezdnia wsch.) 13,4 10 kwietnia S3
S7 Ostróda - Rychnowo 8,8 22 kwietnia S7
S7 Rychnowo - Olsztynek Zachód 11,25 22 kwietnia S7
S8 Paszków - Przeszkoda 11,6 3 czerwca S8
S7 Ostróda Płn. - Ostróda Płd. 9,7 15 czerwca S7
S7 Chęciny - Jędrzejów 21,55 15 czerwca S7
S7 Radom Płn. - Radom Płd. 24,65 29 lipca S7
S5 Poznań Zachód - Wronczyn 16 30 lipca S5
A1 Woźniki - Pyrzowice 15,2 26 sierpnia A1
A1 Blachownia - Zawodzie 4,7 31 sierpnia A1
S17 obw. Garwolin - granica woj. maz. - lub. 25,2 22 września S17
S61 obw. Suwałk 12,8 29 września S61
S6 Goleniów - Nowogard 19,2 29 września S6
S3 Jawor - Bolków 16 30 września S3

2016[edytuj | edytuj kod]

Planowane oddanie do użytku:

Ozn. Odcinek Długość [km] Data Źródło
A1 Stryków(Łódź Północ) - Łódź południe 25,1 lato 2016 [99]
A1 Łódź Południe - Tuszyn 16 lato 2016 [100]
S19 Lublin Sławinek - Konopnica 9,8 listopad 2016 [101]

Węzły autostradowe[edytuj | edytuj kod]

Nazwa
Droga 1
Droga 2
Droga 3 / 4
Typ
Współrzędne geograficzne
Schemat
Balice I A 4 S 7 Trąbka 50°05′13″N 19°48′18″E/50,087000 19,805000 IC Balice I scheme.svg
Gliwice Sośnica A 1 A 4 DK 44/DW 902 Pół koniczynki i trąbka 50°15′41″N 18°43′21″E/50,261389 18,722500 IC Gliwice-Sosnica scheme.svg
Jordanowo A 2 S 3 Podwójne trąbki[102] 52°19′17,51″N 15°32′46,36″E/52,321530 15,546210 IC Jordanowo scheme.svg
Kraków Bieżanów A 4 S 7 Trąbka 50°00′46,62″N 20°03′45,29″E/50,012950 20,062580
Kraków Opatkowice A 4 S 7 DK 7 Trąbka z dodatkowym połączeniem 49°59′31,09″N 19°54′51,70″E/49,991970 19,914360
Krzyżowa A 4 A 18 Trąbka 51°19′39″N 15°38′38″E/51,327500 15,643889 IC Krzyzowa scheme.svg
Legnica A 4 S 3 51°10′04,55″N 16°05′50,32″E/51,167930 16,097310
Łódź Północ (Stryków) A 1 A 2 Koniczynka i turbina[103] 51°53′32″N 19°37′51″E/51,892222 19,630833 IC Lodz-Polnoc scheme.svg
Łódź Południe A 1 S 8 51°38′15,598″N 19°34′42,006″E/51,637666 19,578335
Łukowisko A 2 S 19
Majdan A 2 S 2 S 17
Mysłowice Brzęczkowice A 4 S 1 Koniczynka 50°12′28″N 19°09′58″E/50,207778 19,166111
Nowe Marzy A 1 S 5 DK 91 Podwójne trąbki[104] 53°28′20,71″N 18°37′00,05″E/53,472420 18,616680
Piotrków Trybunalski Zachód A 1 S 8 Pół trójkąta 51°26′04″N 19°38′32″E/51,434444 19,642222 IC Piotrkow Trybunalski Zachod scheme.svg
Poznań Krzesiny A 2 S 11 DK 11 Koniczynka 52°20′45,69″N 16°59′57,11″E/52,346025 16,999197 IC Poznan-Krzesiny scheme.svg
Poznań Wschód A 2 S 5 Trąbka 52°19′01,02″N 17°07′46,45″E/52,316950 17,129569 IC Poznan Wschod scheme.svg
Poznań Zachód A 2 S 5 S 11 Pół koniczynki i trąbka 52°26′20″N 16°45′18″E/52,439000 16,755000 IC Poznan-Zachod scheme.svg
Pyrzowice A 1 S 1 S 11 Pół koniczynki
(plan. koniczynka)
50°27′13,3″N 19°03′19,4″E/50,453700 19,055400
Rzeszów Wschód A 4 S 19 DK 19 Podwójne trąbki 50°05′30,08″N 22°03′36,94″E/50,091690 22,060260
Rzeszów Zachód A 4 S 19 Trąbka 50°06′22,14″N 21°55′14,59″E/50,106150 21,920720
Szczecin Kijewo A 6 S 10 DK 3 / DK 10 Koniczynka 53°22′25,82″N 14°42′05,29″E/53,373840 14,701470 IC Szczecin-Kijewo scheme.svg
Szczecin Klucz A 6 S 3 Trójkąt 53°20′20,87″N 14°34′04,33″E/53,339130 14,567870 IC Szczecin-Klucz scheme.svg
Toruń Czerniewice A 1 S 10 Trąbka[105] 52°57′56,92″N 18°40′37,27″E/52,965810 18,677020
Toruń Lubicz A 1 S 10 DK 10 / DK 80 53°01′57,76″N 18°43′50,30″E/53,032710 18,730640
Warszawa Konotopa A 2 S 2 S 8 Trójkąt 52°12′00,4″N 20°50′29,8″E/52,200100 20,841600 IC Warszawa-Konotopa scheme.svg
Wrocław Północ A 8 S 5 DK 5 Podwójne trąbki 51°10′02,17″N 17°01′24,56″E/51,167270 17,023490 IC Wroclaw-Polnoc scheme.svg
Wrocław Południe A 4 A 8 S 8 Koniczynka i turbina[106] 51°02′40″N 16°55′59″E/51,044444 16,933056 IC Wroclaw-Poludnie scheme.svg
Legenda
w budowie w planowaniu

Zobacz też[edytuj | edytuj kod]

Przypisy

 1. Będzie 3,9 tys. km nowych dróg w Polsce
 2. Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 170, poz. 1393) § 48 ust. 3
 3. Nie jeździsz autostradą? I tak za nią płacisz! - Finanse - WP.PL
 4. prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
 5. Koniec z kumulacją kar dla kierowców za viaTOLL. [dostęp 2015-09-23].
 6. "To skandal, że musimy płacić za stanie". Czy korki wrócą w niedzielę?. 2014-08-02. [dostęp 2014-08-03].
 7. GDDKiA unieważniła przetarg na rozbudowę bramek na autostradzie A4. 2014-05-12. [dostęp 2014-08-03].
 8. Z viaAUTO miniesz szybciej bramki na A2 i a4. 2014-07-01. [dostęp 2014-08-03].
 9. Korki na polskich autostradach; przy bramkach „lotni inkasenci”, policja wytyczyła objazdy. 2014-08-02. [dostęp 2014-08-03].
 10. Swobodny przejazd przez A1 w wakacyjne weekendy. 2014-08-06. [dostęp 2014-08-07].
 11. Czemu czekamy do bramek na polskiej autostradzie?. 2014-07-28. [dostęp 2014-08-03].
 12. Elektroniczny system poboru opłat zastąpi bramki na autostradach. 2014-05-21. [dostęp 2014-08-03].
 13. a b c Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 maja 2004 r. w sprawie sieci autostrad i dróg ekspresowych (Dz. U. z 2004 r. Nr 128, poz. 1334)
 14. a b c Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sieci autostrad i dróg ekspresowych (Dz. U. z 2007 r. Nr 035, poz. 0220)
 15. Ministerstwo Infrastruktury: Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustalenia sieci autostrad i dróg ekspresowych (pol.). 2009-08-24. [dostęp 2009-08-24].
 16. a b Rozporządzenie Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie sieci autostrad i dróg ekspresowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 187, poz. 1446)
 17. Europejski Trybunał Obrachunkowy: Are EU Cohesion Policy funds well spent on roads? - paragraf 25. 2013-07-15. [dostęp 2013-07-17].
 18. Europejski Trybunał Obrachunkowy: Are EU Cohesion Policy funds well spent on roads? - paragraf 29. 2013-07-15. [dostęp 2013-07-17].
 19. Europejski Trybunał Obrachunkowy: Are EU Cohesion Policy funds well spent on roads? - paragraf 30. 2013-07-15. [dostęp 2013-07-17].
 20. Europejski Trybunał Obrachunkowy: Are EU Cohesion Policy funds well spent on roads? - paragraf 38. 2013-07-15. [dostęp 2013-07-17].
 21. Europejski Trybunał Obrachunkowy: Are EU Cohesion Policy funds well spent on roads? - strona 24. 2013-07-15. [dostęp 2013-07-17].
 22. Europejski Trybunał Obrachunkowy: Are EU Cohesion Policy funds well spent on roads? - strona 25. 2013-07-15. [dostęp 2013-07-17].
 23. Europejski Trybunał Obrachunkowy: Are EU Cohesion Policy funds well spent on roads? - strona 27. 2013-07-15. [dostęp 2013-07-17].
 24. Europejski Trybunał Obrachunkowy: Are EU Cohesion Policy funds well spent on roads? - strona 28. 2013-07-15. [dostęp 2013-07-17].
 25. S3 Nowa Sól - Legnica :: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad - Serwis informacyjny. www.gddkia.gov.pl. [dostęp 2015-10-03].
 26. Droga ekspresowa S3 Obwodnica Gorzowa Wlkp. :: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad - Serwis informacyjny. www.gddkia.gov.pl. [dostęp 2015-10-03].
 27. Droga ekspresowa S3 Obwodnica Międzyrzecza :: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad - Serwis informacyjny. www.gddkia.gov.pl. [dostęp 2015-10-03].
 28. Droga ekspresowa S3 Sulechów-Nowa Sól :: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad - Serwis informacyjny. www.gddkia.gov.pl. [dostęp 2015-10-03].
 29. S3 Legnica-Bolków :: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad - Serwis informacyjny. www.gddkia.gov.pl. [dostęp 2015-10-03].
 30. S5 Wrocław-Korzeńsko :: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad - Serwis informacyjny. www.gddkia.gov.pl. [dostęp 2015-10-03].
 31. Umowa na realizację kolejnego odcinka S5 w Wielkopolsce podpisana :: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad - Serwis informacyjny. www.gddkia.gov.pl. [dostęp 2015-10-03].
 32. Kolejna umowa na budowę S5 na terenie Wielkopolski podpisana. :: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad - Serwis informacyjny. www.gddkia.gov.pl. [dostęp 2015-10-03].
 33. Zaproszenie do składania ofert cenowych na budowę drogi ekspresowej S5 Poznań – Wrocław na odcinku Radomicko - Kaczkowo :: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad - Serwis informacyjny. www.gddkia.gov.pl. [dostęp 2015-10-04].
 34. Zaproszenie do składania ofert na S5 od. Wronczyn- Radomicko :: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad - Serwis informacyjny. www.gddkia.gov.pl. [dostęp 2015-10-04].
 35. Droga ekspresowa S5 odc. Jaroszewo - gr. województwa :: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad - Serwis informacyjny. www.gddkia.gov.pl. [dostęp 2015-10-04].
 36. w 2005 w NPR na lata 2007–2013 planowano wydłużenie drogi do Gorzowa Wielkopolskiego (o ok. 320 km.) – Harmonogram budowy autostrad i dróg ekspresowych na lata 2007-2013; wydłużenie to nie zostało jednak wprowadzone w żadnej aktualizacji Rozporządzenia Rady Ministrów
 37. GDDKiA, S22 Elbląg – Grzechotki (gr. państwa)
 38. Umowa na największy węzęł autostradowy Europy. (pol.). gddkia.pl. [dostęp 2012-06-12].
 39. Nie będzie A3, A2 i A4 krótsze.. [dostęp 2012-06-22].
 40. Autostrada A4 w Polsce - conadrogach.pl. conadrogach.pl. [dostęp 2015-09-23].
 41. S1 otwarta
 42. Nowy odcinek A4
 43. Otwarcie obwodnicy Torunia
 44. Otwarcie A2 do Strykowa (pol.). mrr.gov.pl, 27.07.2006. [dostęp 2012-06-26].
 45. Otwarcie drogi ekspresowej S1 Pyrzowice - Podwarpie.
 46. Otwarcie obwodnicy Grodźca.
 47. Otwarcie S69
 48. Kolejny odcinek S7 otwarty!
 49. Można już jeździć obwodnicą Nowej Soli.
 50. Obwodnica Grójca otwarta.
 51. S22 do granicy w Grzechotkach otwarta!
 52. Nowy odcinek A1 otwarty dla ruchu!
 53. Nowe obwodnice na Śląsku!
 54. Wyszków ma już obwodnicę!
 55. A4 Zgorzelec - Krzyżowa otwarta!
 56. Ekspresowa obwodnica Płońska otwarta!
 57. Nowy odcinek ekspresówki w Wielkopolsce!
 58. Obwodnica Kielc oddana do ruchu!
 59. Kolejny odcinek autostrady A4 do dyspozycji Kierowców.
 60. Obwodnica Stargardu Szczecińskiego świątecznym prezentem dla kierowców!
 61. Podpisanie kontraktu na S69 Żywiec-Zwardoń
 62. Rusza budowa autostrady A6
 63. Budowa obwodnicy Bydgoszczy
 64. Podpisanie budowy na obwodnicę Lubnia.
 65. Przebudowa DK 22
 66. Umowa na A4 Zgorzelec - Krzyżowa
 67. Umowa na S8
 68. Umowa na A1 Świerklany-Gorzyczki
 69. GDDKiA odstępuje od umowy na budowę A1 do granicy z Czechami
 70. Wyłoniono wykonawcę obwodnicy Krakowa!
 71. Podpisano kontrakty na budowę S3
 72. a b Rusza budowa dróg S7 i S69.
 73. Umowa na fragment obwodnicy S8.
 74. Ostatnia umowa na S3 do Gorzowa.
 75. Umowa na obwodnicę Słupska.
 76. A2 do granicy z Niemcami do 2011 roku.
 77. Umowa na S7 Elbląg - Pasłęk.
 78. Umowa na A1 podpisana.
 79. Obwodnica Kielc już za 1,5 roku.
 80. a b Umowa na S7 i S51 podpisana.
 81. Ruszają prace przy kolejnym odcinku A1
 82. Ruszyła budowa wschodniego wylotu z Kielc.
 83. Umowa na budowę zachodniej obwodnicy Poznania.
 84. Kolejna obwodnica na Mazowszu.
 85. Kolejne kilometry A1 koło Katowic.
 86. Rusza budowa fragmentu S19.
 87. Rusza budowa S8 Jeżewo - Białystok.
 88. Obwodnicę Mińska Mazowieckiego czas zacząć!
 89. Zaprojektuj i zbuduj, czyli S7 od Piotrkowa Tryb, do Rawy Maz.
 90. Czas na projekt i budowę A4 Jarosław - Korczowa.
 91. Rusza budowa południowej obwodnicy Warszawy!
 92. Podpisano umowy na budowę A2 na odcinku od Strykowa do Konotopy.
 93. Chińczycy nie zbudują A2
 94. Umowa na budowę S7 przez Żuławy podpisana.
 95. Podpisanie umowy na A4 Jarosław - Radymno.
 96. Rusza budowa i projektowanie S8 od Oleśnicy do Sycowa.
 97. Umowa na kolejny odcinek S8 na dolnym śląsku podpisana.
 98. a b Obwodnica Rzeszowa za półtora roku.
 99. A1 Węzeł Łódź Północ - Węzeł Łódź Południe :: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad - Serwis informacyjny. www.gddkia.gov.pl. [dostęp 2015-09-23].
 100. A1 Węzeł Łódź Południe – Węzeł Tuszyn :: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad - Serwis informacyjny. www.gddkia.gov.pl. [dostęp 2015-09-23].
 101. Opis kontraktu. www.s19zol.pl. [dostęp 2015-09-23].
 102. GDDKIA – Stan istniejący
 103. Zobacz największy węzeł w Polsce z lotu ptaka - 6/8 - Biznes w INTERIA.PL. [dostęp 2015-09-23].
 104. Zmiany na węźle A1. Autostrada z trąbką
 105. Węzeł Czerniewice - zdjęcia na FotoForum | Gazeta.pl. fotoforum.gazeta.pl. [dostęp 2015-09-23].
 106. http://www.obwodnica-wroclawia.pl/images/zad1/20110429/09_l.jpg

Linki zewnętrzne[edytuj | edytuj kod]