ERIF Biuro Informacji Gospodarczej

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Skocz do: nawigacja, szukaj
ERIF Biuro Informacji Gospodarczej BIG S.A.
ERIF Biuro Informacji Gospodarczej BIG S.A.
Data założenia 2003
Państwo  Polska
Siedziba Pl. Bankowy 2, 00-095 Warszawa
Numer KRS 0000 182 408
Prezes Edyta Szymczak
Kapitał zakładowy 4.600.000 PLN wpłacony w całości
brak współrzędnych
Strona internetowa

ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A. – polskie biuro informacji gospodarczej. Rozpoczęło działalność w 2003 r. Początkowo funkcjonowało pod firmą KSV BIG, od 2009 r. jako Rejestr Dłużników ERIF Biuro Informacji Gospodarczej, a od września 2016 r. zmieniło nazwę na ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A. Od 2007 r. biuro należy do Grupy Kapitałowej KRUK. Jest pierwszym tego typu biurem, które od 2010 roku co kwartał za pośrednictwem niezależnego biegłego rewidenta weryfikuje stan swojej bazy danych i publikuje aktualne statystyki.

Działalność[edytuj]

W zakresie swojej działalności ERIF BIG S.A. przyjmuje informacje gospodarcze, gromadzi je i udostępnia współpracującym podmiotom. Biuro przetwarza archiwalne informacje gospodarcze dla celów statystycznych, dotyczących dłużników niebędących konsumentami, a także prowadzi działania edukacyjne i szkoleniowe na temat działalności biur informacji gospodarczej.

ERIF prowadzi system wymiany informacji finansowej zawierający dane o zobowiązaniach konsumentów i podmiotów gospodarczych. Znajdują się w nim wpisy dotyczące zarówno nieterminowo regulowanych płatności, jak i informacje o rzetelnych podmiotach i konsumentach regulujących swoje zobowiązania na czas.

W bazie danych biura znajdują się:

  • informacje negatywne – dane o zadłużonych osobach i przedsiębiorstwach nieregulujących w terminie swoich zobowiązań. Informacja negatywna zawiera datę jej ujawnienia, tytuł prawny, z którego wynika zobowiązanie dłużnika, kwotę i walutę nieuregulowanych zobowiązań, datę powstania zaległości w płatności, dane dotyczące postępowań w sprawie oraz informacje o ewentualnym kwestionowaniu zobowiązania przez dłużnika;
  • informacje pozytywne – dane o podmiotach terminowo regulujących zobowiązania (przedsiębiorcach i konsumentach). Dane te mogą zostać przekazane do BIG przez wierzyciela na wniosek podmiotu, który wywiązał się ze swojego zobowiązania w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku przez ten podmiot albo z własnej inicjatywy wierzyciela, ale za zgodą podmiotu, którego dotyczyło zobowiązanie. Informacja pozytywna zawiera dane o łącznej kwocie, walucie, dacie wymagalności i dacie uregulowania płatności.

Z usług biura korzystają konsumenci, przedsiębiorcy, banki, fundusze sekurytyzacyjne, jednostki samorządu terytorialnego, spółki prawa handlowego działające na rzecz gmin i inne podmioty poszukujące kompleksowych informacji o klientach i kontrahentach.

Historia[edytuj]

ERIF BIG S.A. powstał w 2004 roku. Początkowo działał jako spółka KSV BIG S.A., należąca do austriackiego przedsiębiorstwa KreditSchutzVerband von 1870. W 2007 roku 100% udziałów w spółce KSV BIG zakupiła Grupa Kapitałowa KRUK. Spółka zmieniła firmę – początkowo na Europejski Rejestr Informacji Finansowej Biuro Informacji Gospodarczej (ERIF BIG). Od 2009 roku przedsiębiorstwo działało pod nazwą Rejestr Dłużników ERIF Biuro Informacji Gospodarczej. Z kolei w 2016 r. jego nazwę zmieniono na ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A. i ta nazwa obowiązuje obecnie. Prezesem Zarządu jest Edyta Szymczak.

Od 2004 roku spółka pozostaje członkiem Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych. Działa aktywnie na rzecz edukacji i poprawy znajomości zasad funkcjonowania rynku, informacji kredytowej i gospodarczej w Polsce.

W 2010 roku ERIF, jako pierwsze w Polsce biuro informacji gospodarczej, wprowadził cykliczny system weryfikacji bazy dłużników i rzetelnych kontrahentów. Dzięki temu poprawiła się wiarygodność danych umieszczonych w bazie.

W 2011 roku liczba długów dopisanych do bazy ERIF BIG S.A. przekroczyła 1 mln. Ich łączna wartość (stan na 11.01.2012) to ponad 5 361 mln zł. W bazie znalazło się także 1400 wpisów pozytywnych (stan na 11.01.2012).

Aktualne statystyki bazy ERIF można zobaczyć na stronie biura: www.erif.pl.

Zobacz też[edytuj]

Linki zewnętrzne[edytuj]