Gromada Ziębice

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Ziębice
gromada
1960–1972
Ilustracja
Państwo  PRL
Województwo wrocławskie
Powiat ząbkowicki
Data powstania 1 stycznia 1960
Data likwidacji 1 stycznia 1973
Siedziba Ziębice
Liczba reprezentantów
Liczba członków GRN (1961) 27
brak współrzędnych
Portal Portal Polska

Gromada Ziębice (do 31 XII 1959 gromada Nieszków) – dawna gromada, czyli najmniejsza jednostka podziału terytorialnego Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej w latach 1954–1972.

Gromady, z gromadzkimi radami narodowymi (GRN) jako organami władzy najniższego stopnia na wsi, funkcjonowały od reformy reorganizującej administrację wiejską przeprowadzonej jesienią 1954[1] do momentu ich zniesienia z dniem 1 stycznia 1973[2], tym samym wypierając organizację gminną w latach 1954–1972[3][4].

Gromadę Ziębice z siedzibą GRN w mieście Ziębicach (nie wchodzącym w skład gromady) utworzono 1 stycznia 1960 w powiecie ząbkowickim w woj. wrocławskim w związku z przeniesieniem siedziby GRN gromady Nieszków (zwiększonej tego samego dnia o wsie Kalinowice Dolne, Kalinowice Górne, Wigancice, Starczówek i Lipa) z Nieszkowa do Ziębic i zmianą nazwy jednostki na gromada Ziębice[5]. Dla gromady ustalono 27 członków gromadzkiej rady narodowej[6].

1 lipca 1968 do gromady Ziębice włączono wsie Niedźwiednik i Rososznica ze zniesionej gromady Niedźwiednik w tymże powiecie[7].

1 stycznia 1970 do gromady Ziębice włączono obszar gruntów o powierzchni 310,74 ha z miasta Ziębice w tymże powiecie[8][9].

Gromada przetrwała do końca 1972 roku, czyli do kolejnej reformy gminnej[10]. 1 stycznia 1973 w powiecie ząbkowickim utworzono gminę Ziębice[11].

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

 1. Dz.U. z 1954 r. nr 43, poz. 191
 2. Dz.U. z 1972 r. nr 49, poz. 312
 3. Podział administracyjny Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Warszawa: Urząd Rady Ministrów – Biuro do spraw Prezydiów Rad Narodowych, 1956.
 4. Mała Encyklopedia Powszechna PWN. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1959.
 5. Uchwała Nr 22 Wojewódzkiej Rady Narodowej we Wrocławiu z dnia 22 maja 1959 r. w sprawie zmian administracyjnych pow. ząbkowickiego, a to – zniesienia gromad: Braszowice, Brodziszów, Niedźwiedź, Stolec, Rudnica i Kalinowice Dolne, zmiany granic gromad: Sadlno, Zwrócona, Przedborowa, Chałupki, Topola, Nieszków, Krzelków, Stoszowice, Budzów, Mąkolno i Przyłęk, przeniesienia siedziby Gromadzkiej Rady Narodowej Chałupki ze wsi Chałupki do wsi Lubnów, przeniesienia siedziby Gromadzkiej Rady Narodowej Krzelków ze wsi Krzelków do wsi Czernczyce, przeniesienia siedziby Gromadzkiej Rady Narodowej Nieszków ze wsi Nieszków do m. Ziębice oraz zmian nazw wymienionych trzech gromad (Dziennik Urzędowy Wojewódzkiej Rady Narodowej we Wrocławiu z dnia 30 grudnia 1959 r., Nr. 8, Poz. 33), zatwierdzona uchwałą Rady Ministrów Nr 458/59 z dnia 27 listopada 1959 r. w sprawie zatwierdzenia uchwał Wojewódzkich Rad Narodowych w Białymstoku, Koszalinie, Poznaniu i Wrocławiu w przedmiocie połączenia, zniesienia i utworzenia niektórych gromad
 6. Uchwała Nr 1 Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Ząbkowicach Śl. z dnia 20 stycznia 1961 r. w sprawie ustalenia liczby członków gromadzkich rad narodowych i rad narodowych osiedli (Dziennik Urzędowy Wojewódzkiej Rady Narodowej we Wrocławiu z dnia 15 lutego 1961 r., Nr. 1, Poz. 27)
 7. Uchwała Nr XXI/110/68 Wojewódzkiej Rady Narodowej we Wrocławiu z dnia 30 maja 1968 r. w sprawie zniesienia, łączenia i utworzenia niektórych gromad w województwie wrocławskim (Dziennik Urzędowy Wojewódzkiej Rady Narodowej we Wrocławiu z dnia 15 sierpnia 1968 r., Nr. 6, Poz. 33)
 8. Dz.U. z 1969 r. nr 35, poz. 301
 9. Zarządzenie Nr 6/69 Prezydium Powiatowej Rady Narodowej we Wrocławiu z dnia 20 grudnia 1969 r. w sprawie szczegółowego określenia terenów wyłączanych i włączanych do niektórych miast w województwie wrocławskim (Dziennik Urzędowy Wojewódzkiej Rady Narodowej we Wrocławiu z dnia 31 grudnia 1969 r., Nr. 10, Poz. 105)
 10. Wykaz miast, osiedli i gromad: stan z dn. 1 I 1971 r., Cz. 1. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny – Biuro Spisów, 1971.
 11. Uchwała Nr XIX/109/72 Wojewódzkiej Rady Narodowej we Wrocławiu z dnia 13 grudnia 1972 r. w sprawie utworzenia gmin w województwie wrocławskim (Dziennik Urzędowy Wojewódzkiej Rady Narodowej we Wrocławiu z dnia 15 grudnia 1972 r., Nr 8, Poz. 165)