Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
(Przekierowano z KRUS)
Skocz do: nawigacja, szukaj
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
Ilustracja
Centrala KRUS w Warszawie
Państwo  Polska
Prezes Jacek Dubiński
Zastępcy Janina Pszczółkowska

Andrzej Kneć

Adam Wojciech Sekściński

Adres
al. Niepodległości 190
00-608 Warszawa
Położenie na mapie Warszawy
Mapa lokalizacyjna Warszawy
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
Położenie na mapie Polski
Mapa lokalizacyjna Polski
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
Ziemia 52°12′42,1″N 21°00′27,4″E/52,211694 21,007611
Strona internetowa

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) – instytucja państwowa odpowiedzialna za ubezpieczenie społeczne rolników, uregulowane ustawą z 20 grudnia 1990[1].

Centrala KRUS znajduje się przy alei Niepodległości 190 w Warszawie.

Typy ubezpieczeń rolników[edytuj]

W ubezpieczeniu społecznym rolników funkcjonują na odrębnych zasadach finansowych dwa rodzaje ubezpieczenia:

 • ubezpieczenie emerytalno-rentowe, finansowane w przeważającej części z dotacji budżetowej, uzupełnionej dochodami ze składek ubezpieczonych rolników;
 • ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie, realizację świadczeń z tego ubezpieczenia gwarantują jedynie składki od rolników, gromadzone w Funduszu Składkowym Ubezpieczenia Społecznego Rolników. Fundusz ten jest osobą prawną, funkcje zarządu pełni z urzędu Prezes KRUS, pod nadzorem Rady Rolników.

Działalność KRUS[edytuj]

Kasa prowadzi działalność prewencyjną, rehabilitację leczniczą i wydzielone orzecznictwo lekarskie, zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne, świadczenia kombatanckie dla inwalidów wojennych, pełni funkcję płatnika składek na ubezpieczenie zdrowotne.

Sens istnienia oddzielnej kasy ubezpieczenia rolniczego jest kwestionowany głównie ze względu na replikowanie całej struktury administracyjnej, w tym lekarzy orzeczników, która już funkcjonuje w ramach ZUS. Koszty własne funkcjonowania KRUS wynoszą do 5% obracanych środków (dla ZUS jest to 3%)[2]. Do 2009 roku KRUS miał zbudować kompleksowy system informatyczny, który nadal nie działa w 2012 roku pomimo, że wydano na niego 27 mln euro[3]>.

W przedstawionym w 2013 roku raporcie Najwyższa Izba Kontroli ujawniła, że KRUS w nikłym stopniu prowadzi faktyczną weryfikację uprawnień osób zarejestrowanych jako rolnicy i około 30% ze zbadanych przez NIK takich uprawnień nie posiadało. Równocześnie w tych przypadkach do NFZ składki odprowadzał zarówno KRUS jak i ZUS, co w 30% przypadków wynikało z zaniedbań po stronie samego KRUS. NIK wskazał także na rosnące koszty własne KRUS, które przy spadku liczby ubezpieczonych stanowią coraz większą część zarządzanych przez Kasę składek[4].

Budżet, zatrudnienie, i wynagrodzenia[edytuj]

Wydatki i dochody Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego są realizowane w części 72 budżetu państwa.

W 2014 wydatki KRUS wyniosły 16 mld 657,7 mln zł, a dochody 17 mln zł[5]. Przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło 6138 osób, a średnie miesięczne wynagrodzenie brutto 3618 zł (w centrali KRUS w Warszawie – 6339 zł)[6].

W ustawie budżetowej na 2015 wydatki Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zaplanowano w wysokości 17 mld 565,7 mln zł[7].

Gospodarka finansowa KRUS[edytuj]

Kasa Rolniczych Ubezpieczeń Społecznych prowadzi samodzielną gospodarkę finansową. Finansują ją następujące fundusze:

 • Fundusz składkowy (Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników) – jest osobą prawną, utworzoną na podstawie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników[8]. Nadzór nad funduszem składkowym pełni Rada Nadzorcza Funduszu Składkowego. W skład Rady Nadzorczej funduszu składkowego wchodzi 5 przedstawicieli Rady Rolników i 2 przedstawicieli wyznaczonych przez ministra właściwego do spraw rozwoju wsi oraz po 1 przedstawicielu wyznaczonym przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych i ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego. Tworzy się go ze składek na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie oraz z innych źródeł określonych w statucie funduszu składkowego. Przeznaczony jest na finansowanie świadczeń z ubezpieczenie wypadkowego, chorobowego i macierzyńskiego, bezpośrednich kosztów funkcjonowania Rady Rolników, kosztów zarządzania funduszem i wykonywania jego zobowiązań jako osoby prawnej, działalności Kasy, niedoboru funduszu administracyjnego. W razie powstania niedoboru funduszu składkowego, może być zaciągnięty kredyt bankowy w wysokości niezbędnej do pokrycia niedoboru. Spłatę kredytu uwzględnia się przy ustalaniu wysokości składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w okresie jego spłaty[9]. Fundusz składkowy nie jest funduszem celowym.
 • Fundusz emerytalno-rentowy – tworzony jest ze składek na ubezpieczenie emerytalno-rentowe, z refundacji ze środków Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, a także z uzupełniającej dotacji z budżetu państwa. Przeznacza się go na finansowanie świadczeń z ubezpieczenia emerytalno-rentowego, emerytur i rent z innego ubezpieczenia społecznego, wypłacanych łącznie ze świadczeniami z ubezpieczenia emerytalno-rentowego, wraz z dodatkami, refundacji określonych kosztów Funduszowi Ubezpieczeń Społecznych, jeżeli przepisy emerytalne przewidują taką refundację, ubezpieczeń zdrowotnych rolników i pracujących z nimi domowników podlegających ubezpieczeniu społecznemu, osób pobierających świadczenia emerytalno-rentowe w części składkowej, rolników, którzy nie podlegają ubezpieczeniu społecznemu, a podlegają ubezpieczeniu zdrowotnemu[9].
 • Fundusz prewencji i rehabilitacji – przeznaczony jest do finansowania kosztów rzeczowych wynikających z realizacji zadań KRUS. Tworzony jest z odpisów od funduszu składkowego w wysokości do 5% oraz dotacji z budżetu państwa. ( Ustawa o ubezpieczeniu społecznym rolników z dnia 20 grudnia 1990 r. Art 80 pkt 2)
 • Fundusz administracyjny – przeznaczony na finansowanie kosztów obsługi ubezpieczenia, z wyjątkiem kosztów pokrywanych ze środków funduszu składkowego lub funduszu prewencji i rehabilitacji. Ponadto ze środków funduszu administracyjnego finansowane są koszty obsługi zadań w zakresie ubezpieczenia zdrowotnego. Tworzy się go z odpisów od funduszu składkowego i od funduszu emerytalno-rentowego, w wysokości do 9% planowanych wydatków funduszu składkowego i do 3,5% planowanych wydatków funduszu emerytalno-rentowego oraz dzięki refundacji przez właściwe instytucje kosztów związanych z realizacją ubezpieczenia zdrowotnego oraz realizacją innych zadań powierzonych Prezesowi Kasy na podstawie odrębnych przepisów[9].
 • Fundusz rezerwowy – przeznacza się go na likwidowanie niedoborów funduszu administracyjnego oraz funduszu prewencji i rehabilitacji[10].

Władze[edytuj]

Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego kieruje Prezes jako centralny organ administracji publicznej podległy ministrowi właściwemu do spraw rolnictwa. Prezesa Kasy powołuje i odwołuje Prezes Rady Ministrów, na wniosek tego ministra, złożony po zasięgnięciu opinii Rady Rolników. Na mocy art. 76 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, Prezes KRUS pełni z urzędu, pod nadzorem Rady Rolników, funkcje zarządu Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników. Prezes KRUS może mieć jednego lub dwóch zastępców. Zastępcę Prezesa Kasy powołuje i odwołuje minister właściwy do spraw rolnictwa na wniosek Prezesa złożony po zasięgnięciu opinii Rady Ubezpieczenia Społecznego Rolników.

Za realizację zadań przydzielonych poszczególnym strukturom Kasy odpowiadają przed Prezesem dyrektorzy Biur Centrali Kasy, dyrektorzy Oddziałów Regionalnych, kierownicy Placówek Terenowych oraz dyrektorzy innych jednostek organizacyjnych, tj. centrów rehabilitacji rolników i ośrodków rehabilitacyjnych.

 • Prezes KRUS: Jacek Dubiński od 14 stycznia 2016[11]
 • I Zastępca Prezesa: Janina Pszczółkowska od 26 czerwca 2008[12]
 • II Zastępca Prezesa: Andrzej Kneć od 20 stycznia 2016[13]
 • III Zastępca Prezesa: Adam Wojciech Sekściński od 15 lutego 2016[14]

Struktura organizacyjna[edytuj]

Strukturę organizacyjną KRUS tworzą:

 • Centrala
 • 16 oddziałów regionalnych,
 • 256 placówek terenowych.

Przypisy

 1. Ustawa z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2016 r. poz. 277).
 2. Solska: Nie wystarczy zmienić pieczątki. Połączenie ZUS z KRUS to za mało. Forsal, 2012.
 3. NIK o wykorzystaniu pożyczki z Banku Światowego. Najwyższa Izba Kontroli, 2012.
 4. NIK o funkcjonowaniu KRUS. Najwyższa Izba Kontroli, 2013.
 5. Sprawozdanie z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r. (Druk nr 3459). Tom I. sejm.gov.pl, 29 maja 2015. [dostęp 2015-08-31]. s. 1/14, 2/84.
 6. Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2014 r. w części 72 Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz wykonania planów finansowych Funduszu Emerytalno-Rentowego, Funduszu Administracyjnego i Funduszu Prewencji i Rehabilitacji. W: Najwyższa Izba Kontroli [on-line]. nik.gov.pl, czerwiec 2015. [dostęp 2015-08-31]. s. 24.
 7. Ustawa budżetowa na rok 2015 z dnia 15 stycznia 2015 r.. W: Dz. U. poz. 153 [on-line]. isap.sejm.gov.pl, 29 stycznia 2015. [dostęp 2015-08-31]. s. 67.
 8. Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników
 9. a b c Ustawy, rozporządzenia – ujednolicone teksty prawne
 10. Auleytner Julian, Głąbicka Katarzyna: Polityka społeczna pomiędzy opiekuńczością a pomocniczością. Warszawa: WSP TWP, 2000. ISBN 83-88278-00-2.
 11. http://www.krus.gov.pl/aktualnosci/dokument/artykul/jacek-dubinski-powolany-na-stanowisko-prezesa-kasy-rolniczego-ubezpieczenia-spolecznego/
 12. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego: Zastępca Prezesa, „www.krus.gov.pl”, www.krus.gov.pl [dostęp 2016-02-04].
 13. Andrzej Kneć objął stanowisko Zastępcy Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego | Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, „www.krus.gov.pl”, www.krus.gov.pl [dostęp 2016-02-04].
 14. Komunikat o powołaniu na stanowisko Zastępcy Prezesa KRUS | Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, „www.krus.gov.pl”, www.krus.gov.pl [dostęp 2016-02-26].

Bibliografia[edytuj]

Linki zewnętrzne[edytuj]