Przejdź do zawartości

Katarzyna Chałubińska-Jentkiewicz

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Katarzyna Chałubińska-Jentkiewicz
Ilustracja
Państwo działania

 Polska

Data i miejsce urodzenia

3 kwietnia 1973
Tomaszów Mazowiecki

doktor habilitowany nauk prawnych,

profesor Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie

Specjalność: prawo autorskie, własności intelektualnej, filmowe, mediów, nowych technologii, cyberbezpieczeństwa
Alma Mater

Uniwersytet Warszawski

Doktorat

2010
Uniwersytet Warszawski

Habilitacja

2017
Uniwersytet Jagielloński

nauczyciel akademicki, radca prawny
Instytut

Prawa Akademii Sztuki Wojennej

Katedra

Prawa Cyberbezpieczeństwa i Nowych Technologii

Stanowisko

profesor uczelni, kierownik

Katarzyna Chałubińska-Jentkiewicz (ur. 3 kwietnia 1973 w Tomaszowie Mazowieckim) – polska prawniczka, doktor habilitowana nauk prawnych, profesor Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie, kierownik katedry Prawa Cyberbezpieczeństwa i Nowych Technologii w Instytucie Prawa ASzWoj, dyrektorka Akademickiego Centrum Polityki Cyberbezpieczeństwa, dyrektorka Rejestru Domeny.pl w Państwowym Instytucie Badawczym Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa, członek Rady ds. Bezpieczeństwa i Obronności przy Prezydencie RP oraz Rady ds. Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji, radca prawny, znawczyni prawa autorskiego, mediów, filmowego, nowych technologii, cyberbezpieczeństwa.

Życiorys[edytuj | edytuj kod]

Uczyła się w szkole podstawowej i II Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Żeromskiego w Tomaszowie Mazowieckim. W 1997 ukończyła studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, pisząc pracę magisterską Abonament radiowo telewizyjny – podatek czy opłata administracyjna, pod kierunkiem Witolda Modzelewskiego[1].

Na ostatnim roku studiów podjęła pracę w Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji. Potem pracowała też jako prawnik w Telewizji Polskiej i Telewizji Polsat. Od 2008 współpracowała z Instytutem Nauk Humanistycznych Akademii Obrony Narodowej w Warszawie, wykładając przedmiot Ochrona własności intelektualnej[1].

29 marca 2010 obroniła na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego rozprawę doktorską, napisaną pod kierunkiem Michała Kuleszy, pt. Media audiowizualne w Polsce w dobie cyfryzacji i nowych technologii. Instrumenty prawne ochrony interesu publicznego[2]. Po otrzymaniu stopnia doktora prawa została zatrudniona jako adiunkt w Katedrze Prawa i Administracji na Wydziale Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Obrony Narodowej w Warszawie. Prowadziła wykłady i ćwiczenia z wielu przedmiotów, m.in.: prawo mediów w Polsce, prawo własności intelektualnej, media audiowizualne w Europie, prawne aspekty bezpieczeństwa informatycznego, administracyjno-prawne aspekty cyfryzacji, prawo nowych technologii, administracyjno-prawne aspekty komunikacji elektronicznej, prawne aspekty informacji w RP i UE i ochrona danych osobowych, prawo bezpieczeństwa informacyjnego[1].

Brała udział w projektach badawczych System Bezpieczeństwa Narodowego RP i Prawne aspekty bezpieczeństwa informacyjnego. Była członkiem Rady Naukowej Kwartalnika "Bezpieczeństwo i Administracja. Zeszyty Naukowe Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Obrony Narodowej"[1].

Brała udział w komitetach organizacyjnych konferencji naukowych (m.in. Administracja bezpieczeństwa narodowego – wyzwania i dylematy WBN AON w Warszawie, 2014).

Uczestniczyła jako ekspert w wielu konferencjach naukowych dotyczących prawa mediów, bezpieczeństwa narodowego i nowych technologii.

Praca w Narodowym Instytucje Audiowizualnym[edytuj | edytuj kod]

W 2011 została wicedyrektorką Narodowego Instytutu Audiowizualnego. Jako wicedyrektor Instytutu była m.in. pomysłodawczynią oraz organizatorką seminarium audiowizualnego, w ramach którego przedstawiciele państwowych i samorządowych instytucji kultury spotykali się z przedstawicielami nauki w dziedzinie prawa własności intelektualnej i prawa mediów, omawiając tematy związane z nowymi technologiami, cyfryzacją i udostępnianiem dóbr kultury. Była też organizatorką i koordynatorką projektu Internetowy Polski Słownik Biograficzny[3].

W listopadzie 2014 weszła do Rady Programowo-Naukowej Filmoteki Narodowej[4].

W tym czasie była wiceprezesem Zarządu Polskiego Towarzystwa Naukowego Prawa Prasowego[5].

Funkcję wicedyrektorki Narodowego Instytutu Audiowizualnego pełniła do połączenia go w 2018 z Filmoteką Narodową i utworzenia Filmoteki Narodowej – Instytutu Audiowizualnego[6].

Działalność naukowa[edytuj | edytuj kod]

Habilitację w dziedzinie nauk prawnych uzyskała 24.04.2017 na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, przedstawiając pracę Audiowizualne usługi medialne. Reglamentacja w warunkach konwersji cyfrowej.

Od 2016 była dyrektorem Instytutu Prawa i Administracji Obronnej na Wydziale Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie. Obecnie jest profesorem w Instytucie Prawa ASzWoj w Warszawie. Kieruje na tej uczelni Katedrą Prawa Cyberbezpieczeństwa i Centrum Studiów nad Cyberbezpieczeństwem. Jest też dyrektorem Akademickiego Centrum Polityki Cyberbezpieczeństwa i redaktorem naczelnym pisma "Cybersecurity & Law"[7].

Była redaktorem i współredaktorem zbiorów komentarzy prawniczych i monografii prawniczych (m.in. System bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni RP, Prawo wobec kultury i sztuki, Prawo prywatności jako reguła społeczeństwa informacyjnego, Prawo prasowe między wymogami prawa nakazami etyki a oczekiwaniami rynku. W poszukiwaniu nowego modelu dziennikarstwa, Świadczenie usług drogą elektroniczną, Ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa, Ustawa o ochronie osób i mienia, Ustawa o Policji)[8].

Jednocześnie jest wykładowcą Uniwersytetu SWPS[9].

W latach 2018–2020 kierowała projektem naukowo-badawczym MON „System cyberbezpieczeństwa RP – model rozwiązań prawnych”[9].

W 2019 została członkiem Rady ds. Cyfryzacji przy Ministerstwie Cyfryzacji[10]. W marcu 2021 premier i minister cyfryzacji Mateusz Morawiecki powołał ją na kolejną, czwartą kadencję Rady[11]. 15 grudnia 2021 powołana w skład Rady ds. Bezpieczeństwa i Obronności przy Prezydencie RP[12].

W styczniu 2023 roku została Dyrektorem ds. Rejestru Domen Internetowych w Państwowym Instytucie Badawczym NASK[13].

Zainteresowania i badania[edytuj | edytuj kod]

Na polu naukowym zajmuje się przede wszystkim problematyką prawa mediów, własności intelektualnej, nowych technologii, bezpieczeństwa informacyjnego. Kluczowym obszarem jej zainteresowań są zmiany w systemie prawa polskiego związane z rozwojem technologicznym. Tematyka jej publikacji naukowych związana jest głównie z aspektami funkcjonowania mediów audiowizualnych, z prawem bezpieczeństwa w dziedzinie mediów oraz z aspektami prawnymi komunikacji elektronicznej i informacji.

Prowadzi prace badawcze w zakresie regulacji prawnych w obszarze mediów, zagrożeń bezpieczeństwa informatycznego, ochrony własności intelektualnej, procesów cyfryzacji i wpływu nowych technologii na rozwój państwa i sytuację prawną jednostki[14].

Działalność biznesowa[edytuj | edytuj kod]

Na początku kariery zawodowej pracowała jako prawnik w Telewizji Polskiej S.A. i Telewizji Polsat sp. z o.o.

W grudniu 2020 została członkiem Rady Nadzorczej spółki Polska Poczta Usługi Cyfrowe sp. z o.o.[15]

Wybrane publikacje[edytuj | edytuj kod]

 • The Role of Cybersecurity in the Public Sphere - The European Dimension, Lex Localis, Maribor, 2022.
 • Prawna ochrona treści cyfrowych, Wolters Kluwer Polska, 2021.
 • Cybersecurity in Poland – Legal Aspects Springer International Publishing, 2021.
 • The Legal Status of Public Entities in the Field of Cybersecurity in Poland, (wspólnie z Mirosławem Karpiukiem i Jarosławem Kostrubcem), Lex Localis, Maribor, 2021.
 • Media w erze cyfrowej : Wyzwania i zagrożenia (redakcja naukowa i współautorstwo), Wolters Kluwer, Warszawa 2021.
 • Security v. Privacy – Legal Aspects (wspólnie z Moniką Nowikowską), Lex Localis open access 2021.
 • Prawo filmowe (wspólnie z Jackiem Sobczakiem i Ksenią Kakareko), Wolters Kluwer, Warszawa, 2020.
 • Bezpieczeństwo, tożsamość, prywatność – aspekty prawne (wspólnie z Moniką Nowikowską), Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa, 2020.
 • K.Chałubińska-Jentkiewicz, Komentarz do ustawy o radiofonii i telewizji (współautorstwo), Wolters Kluwer, Warszawa, 2020.
 • Digital Single Market. Cyber Threats and the Protection of Digital Contents: An Overview, artykuł w "Santander Art. And Culture Law Review 2020".
 • The Access to the ICT network as a public task of local government, artykuł w "Lex localis – Journal of Local Self-Government 2020".
 • Blog registration in the light of the constitutional right of freedom to disseminate information, artykuł w "Przegląd Prawa Konstytucyjnego 2020".
 • Digital Single Market. Cyber Threats and the Protection of Digital Contents: An Overview, Santander Art and Culture Law Review, 2/2020 (6).
 • Cyberodpowiedzialność, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń, 2019.
 • Usługi świadczone drogą elektroniczną – Komentarz do ustawy (wspólnie z J. Taczkowską-Olszewską), Wydawnictwo Beck, Warszawa 2019.
 • Ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa. Komentarz do rozdziału 2, rozdział 3 art. 8,9, rozdział 9, rozdział 15 art. 89, red. Waldemar Kitler, JoannaTaczkowska-Olszewska, F.Radoniewicz, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2019.
 • Cybersecurity as a premise for restrictions of the right to privacy as a constructional value, artykuł w "Przegląd Prawa Konstytucyjnego 2019".
 • Jawność życia publicznego jako konstytucyjna reguła dostępu do informacji publicznej a ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego, artykuł w "Przegląd Prawa Konstytucyjnego 2019".
 • System cyberbezpieczeństwa RP – model rozwiązań prawnych w obszarze bezpieczeństwa kulturowego, artykuł w "Santander Art. And Culture Law Review 2019".
 • Retencja, migracja i przepływy danych w cyberprzestrzeni. Ochrona danych osobowych w systemie bezpieczeństwa państwa, (wspólnie z Moniką Nowikowską i Joanną Taczkowską-Olszewską), Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa, 2019.
 • Public Morality in Polish Commercial Law and Media Law, cykl rozdziałów w monografii "Public Policy and Public Morality", red. G.Blicharz Wydawnictwo Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości, Warszawa, 2019.
 • Moralność publiczna w polskim prawie gospodarczym i w prawie mediów cykl rozdziałów w monografii "Klauzule porządku publicznego i moralności publicznej", red. G.Blicharz, M.Delijewski, Wydawnictwo Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości, Warszawa, 2019.
 • Kontratyp sztuki I nauki a ochrona powszechnie uznanych wartości w monografii "Wolność słowa. Współczesne wyzwania w perspektywie prawnoporównaczej", red. G.Blicharz, M.Delijewski, Wydawnictwo Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości, Warszawa, 2019.
 • Lawful Excuse of Art and Science versus Presentation of Content that Defies the Universally Accepted System of Values, red. G.Blicharz, Wydawnictwo Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości, Warszawa, 2019.
 • Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego (re-use). Komentarz do ustawy, Difin, 2018.
 • The presertvation of cultural heritage in Poland” (wspólnie z Mirosławem Karpiukiem), Wydawnictwo Diecezji Siedleckiej Unitas, Siedlce 2017.
 • Autoreferat. Załącznik nr 2 do wniosku o wszczęcie postępowania habilitacyjnego w zakresie dziedziny nauki prawne w dyscyplinie naukowej prawo, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Obrony Narodowej w Warszawie, 2016.
 • Prawo bezpieczeństwa kulturowego, (wspólnie z Mirosławem Karpiukiem i Katarzyną Zalasińską), Unitas, 2016.
 • Informacja i informatyzacja w administracji publicznej, (wspólnie z Mirosławem Karpiukiem), wydawnictwo AON 2015.
 • Prawo nowych technologii (wspólnie z Mirosławem Karpiukiem), Wolters Kluwer, Warszawa, 2015.
 • Prawo bezpieczeństwa informacyjnego (wspólnie z Mirosławem Karpiukiem), Wydawnictwo Akademii Obrony Narodowej, Warszawa, 2015.
 • Audiowizualne usługi medialne. Reglamentacja w warunkach konwersji cyfrowej, Lex, Warszawa, 2013.
 • Media Audiowizualne Konflikt regulacyjny w dobie cyfryzacji, Wolters Kluwer, Warszawa, 2011.

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

 1. a b c d Katarzyna Chałubińska-Jentkiewicz: Autoreferat. Załącznik nr 2 do wniosku o wszczęcie postępowania habilitacyjnego w zakresie dziedziny nauki prawne w dyscyplinie naukowej prawo.. wpia.uj.edu.pl. [dostęp 2021-03-15].
 2. Dr hab. Katarzyna Chałubińska-Jentkiewicz, [w:] baza „Ludzie nauki” portalu Nauka Polska (OPI PIB) [dostęp 2021-03-15].
 3. Internetowy Polski Słownik Biograficzny już działa."Niebywałe dzieło".. Polskie Radio 24. [dostęp 2021-03-15].
 4. Rada programowo-naukowa Filmoteki Narodowej. Filmoteka Narodowa. [dostęp 2021-03-15].
 5. Władze Polskiego Towarzystwa Naukowego Prawa Prasowego. ptnpp.amu.edu.pl. [dostęp 2021-03-15].
 6. Powstała Filmoteka Narodowa - Instytut Audiowizualny w Warszawie. Warto wiedzieć. [dostęp 2021-03-15].
 7. Cybersecurity and Law. [dostęp 2021-03-15].
 8. Katarzyna Chałubińska-Jentkiewicz. Księgarnia Beck. [dostęp 2021-03-15].
 9. a b Katarzyna Chałubińska-Jentkiewicz (nota biograficzna). www.gov.pl. [dostęp 2021-03-15].
 10. Członkowie rady ds. cyfryzacji kadencji 2019-2021. www.gov.pl. [dostęp 2021-03-15].
 11. Nowy skład Rady ds. Cyfryzacji. Premier wskazał nazwiska. Cyberdefence24.pl. [dostęp 2021-04-01].
 12. Rada ds. Bezpieczeństwa i Obronności rozpoczęła prace [online], Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, 15 grudnia 2021 [dostęp 2021-12-16] (pol.).
 13. Nowa Dyrekcja Rejestru Domeny.pl w NASK
 14. Katarzyna Chałubińska-Jentkiewicz: Prawo filmowe. Warszawa: Wolters Kluwer, 2020.
 15. Poczta Polska Usługi Cyfrowe Sp. z o.o.. Poczta Polska. [dostęp 2021-03-15].