Kredyt hipoteczny

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii

Kredyt hipoteczny (ang. mortgage credit) – długoterminowy kredyt bankowy, którego zabezpieczeniem jest hipoteka[1] ustanowiona na rzecz banku kredytującego na prawie użytkowania wieczystego lub prawie własności nieruchomości.

Udzielany jest najczęściej na budowę lub zakup nieruchomości. Kredyt może być zaciągany w walucie krajowej lub zagranicznej obranej przez klienta a oferowanej przez bank[1].

W Polsce kredyt hipoteczny to zbiór różnego rodzaju kredytów opartych o wpis w księdze wieczystej w dziale IV[2].

Do grupy kredytów hipotecznych zalicza się:

Zabezpieczenia[edytuj | edytuj kod]

Podstawowym zabezpieczeniem kredytu hipotecznego jest hipoteka, ale nie jedynym. Kredytobiorca ręczy swoim majątkiem obecnym i przyszłym oraz swoimi dochodami obecnymi i przyszłymi. Górną granicą ewentualnych roszczeń banku jest wartość hipoteki. W przypadku kredytów waloryzowanych kursem waluty górna wartość hipoteki może zmieniać się. Od czasu zmiany rekomendacji S przez Komisję Nadzoru Finansowego w 2013 roku, kredyty hipoteczne w Polsce mogą być udzielane tylko w walucie, w której kredytobiorca pobiera wynagrodzenie[3].

Tymczasowymi formami zabezpieczenia (do czasu ustanowienia hipoteki) zazwyczaj są: ubezpieczenie pomostowe, poręczenie, weksel, blokada środków na rachunku (np. lokaty) oraz poręczenie osoby trzeciej, posiadającej zdolność kredytową.

Rodzaje kredytów hipotecznych[edytuj | edytuj kod]

Kredyty hipoteczne to nie tylko kredyty na budowę domu czy zakup mieszkania. Rodzajów kredytów hipotecznych jest więcej. Takimi produktami są: kredyt hipoteczny konsolidacyjny, kredyt hipoteczny refinansowany oraz pożyczka hipoteczna.

 • Kredyt hipoteczny konsolidacyjny pozwala na połączenie kilku kredytów w jeden – dzięki temu mamy jedno zobowiązanie i jedną ratę, a nie tak jak dotychczas kilka.
 • Kredyt hipoteczny refinansowany ma na celu spłatę wcześniej zaciągniętego kredytu na korzystniejszych warunkach niż w poprzednim zobowiązaniu.
 • Pożyczka hipoteczna pozwala na uzyskanie środków na dowolny cel z zabezpieczeniem w postaci hipoteki ustanowionej na nieruchomości klienta[4].

Koszty związane z kredytem hipotecznym[edytuj | edytuj kod]

Całkowity koszt kredytu hipotecznego zależy od wielu czynników, z których głównym są odsetki naliczane od kapitału pozostałego do spłaty. Pozostałe koszty to:

 • Prowizja bankowa
 • Ustanowienie hipoteki (wpisem w księdze wieczystej prowadzonej przez sąd)
 • Koszty notarialne
 • Założenie księgi wieczystej dla nieruchomości jej nie posiadających lub przy wydzieleniu odrębnego lokalu w nieruchomości
 • Ubezpieczenie od zdarzeń losowych z cesją praw z polisy na bank kredytujący (niezbędna w całym okresie kredytowania w odróżnieniu od ubezpieczenia kredytu – tylko do momentu ustanowienia hipoteki)
 • Ubezpieczenie na życie z cesją na rzecz banku
 • Całkowity koszt kredytu (CKK) – suma wszystkich kosztów związanych z kredytem.
 • Prowizja za wcześniejszą spłatę (od 21 lipca 2017 roku banki mogą pobierać prowizję za wcześniejszą spłatę w maksymalnej wysokości do 3% przez pierwsze 3 lata dla kredytów z oprocentowaniem zmiennym. Dla kredytów z oprocentowaniem stałym istnieje możliwość pobierania prowizji przez cały okres kredytowania)[5].

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

 1. a b Kredyt hipoteczny. [w:] Pojęcia stosowane w statystyce publicznej [on-line]. Główny Urząd Statystyczny. [dostęp 2021-08-06].
 2. Wolters Kluwer Poland, Struktura działu IV księgi wieczystej - Rozdział 6 - Zakładanie i prowadzenie ksiąg wieczystych w systemie teleinformatycznym. - Dz.U.2016.312, OpenLEX [dostęp 2022-04-22] (pol.).
 3. Komisja Nadzoru Finansowego, Rekomendacja S.
 4. Kredyty i pożyczki, ANG – kredyty, ubezpieczenia, inwestycje [dostęp 2020-08-21] [zarchiwizowane z adresu 2020-09-26] (pol.).
 5. Wcześniejsza Spłata Kredytu Hipotecznego, Blog Kredytowy II Kredyty Hipoteczne Okiem Praktyka, 4 października 2015 [dostęp 2019-04-13] (pol.).

Bibliografia[edytuj | edytuj kod]

 • Z. Dobosiewicz: Kredyt mieszkaniowy i budowlany. Warszawa: C.H. Beck, 2006. ISBN 83-7387-957-9.
 • Ł. Reksa, J. Zaleska: Prosta droga do kredytu na własne „M”. Warszawa: Komisja Nadzoru Finansowego, 2012. ISBN 978-83-63380-06-9.