Lekarski Egzamin Końcowy

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Świadectwo analogicznego egzaminu dla lekarzy dentystów – LDEK

Lekarski Egzamin Końcowy (LEK) – egzamin państwowy konieczny do uzyskania pełnego prawa wykonywania zawodu lekarza w Polsce; lekarze dentyści zdają Lekarsko-Dentystyczny Egzamin Końcowy[1].

Terminy LEK wyznacza się corocznie w dniach 15–30 września (sesja jesienna) i 15–28 lutego (sesja wiosenna)[2]. Czas trwania egzaminu wynosi 4 godziny. Egzamin składa się z 200 zadań zamkniętych z 1 werstraktorem i 4 dystraktorami. Dla uzyskania pozytywnego wyniku egzaminu konieczne jest zdobycie co najmniej 56% maksymalnej liczby punktów z testu[3].

Podstawą prawną dla przeprowadzania egzaminu są przepisy ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty. Szczegółowe zasady dotyczące stażu i egzaminu reguluje rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2012 r. w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty (Dz.U. z 2014 r. poz. 474) oraz rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 kwietnia 2021 r. w sprawie Lekarskiego Egzaminu Końcowego i Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego (Dz.U. z 2021 r. poz. 828).

Historia[edytuj | edytuj kod]

Przed wprowadzeniem w życie tego egzaminu, każdy lekarz ubiegający się o rozpoczęcie specjalizacji był zobligowany do zaliczenia egzaminu kwalifikacyjnego TEM. Począwszy od jesieni 2004 r. podstawą postępowania kwalifikacyjnego dopuszczającego do rozpoczęcia specjalizacji w podstawowych dziedzinach medycyny (poza pewnymi wyjątkami) był wynik Lekarskiego Egzaminu Państwowego – LEP. W 2010 r. do sejmu wpłynął projekt ustawy wprowadzający zmiany w systemie kształcenia lekarzy i lekarzy dentystów, rozszerzenia definicji zawodu lekarza, nowych wymagań co do studiów na kierunkach lekarskim i lekarsko-dentystycznym – w tym likwidacji stażu podyplomowego i egzaminów państwowych – oraz zmian zasad dotyczących lekarzy cudzoziemców i skrócenia procedur administracyjnych[4]. W roku 2013 Lekarski Egzamin Państwowy został zastąpiony Lekarskim Egzaminem Końcowym.

Procedura dopuszczenia[edytuj | edytuj kod]

W celu przystąpienia do LEK należy złożyć wniosek do dyrektora Centrum Egzaminów Medycznych. Wniosek składa się w formie elektronicznej za pośrednictwem Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych[3].

Zgodnie z przepisami do LEK obecnie mogą przystąpić lekarze[5].

Instytucje odpowiedzialne[edytuj | edytuj kod]

Egzamin przeprowadzany jest przez Centrum Egzaminów Medycznych w Łodzi we współpracy z wojewódzkimi centrami zdrowia publicznego[5].

Formuła egzaminu[edytuj | edytuj kod]

Sposób przeprowadzenia egzaminu jest precyzyjnie określony regulaminami porządkowymi Lekarskiego Egzaminu Końcowego i Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego[6]. Zarówno LEK, jak i LDEK są testami składającymi się z 200 pytań. Każde z nich zawiera pięć możliwych odpowiedzi, z których jedna jest prawidłowa. Za każdą pozytywnie udzieloną odpowiedź kandydat otrzymuje 1 punkt; za odpowiedź nieprawidłową, brak odpowiedzi lub zaznaczenie kilku odpowiedzi punkty nie są przyznawane. Wynik wyrażony jako procent maksymalnej liczby punktów jest uwzględniany w postępowaniu kwalifikacyjnym do szkolenia specjalizacyjnego[5].

Tematyka[edytuj | edytuj kod]

LEK zawiera pytania z następującego zakresu kształcenia przeddyplomowego[7]:

Wśród pytań z zakresu chorób wewnętrznych, pediatrii, chirurgii, położnictwa i ginekologii oraz medycyny rodzinnej znajduje się co najmniej 30 pytań z dziedziny onkologii.

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

  1. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz.U. z 2021 r. poz. 790)
  2. § 7 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 kwietnia 2021 r. w sprawie Lekarskiego Egzaminu Końcowego i Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego (Dz.U. z 2021 r. poz. 828).
  3. a b Strona internetowa Centrum Egzaminów Medycznych
  4. Stan przebiegu procesu legislacyjnego rządowego projektu zmiany ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty
  5. a b c Dz.U. z 2021 r. poz. 790
  6. Załącznik do zarządzenia Nr 18/2012 Dyrektora Centrum Egzaminów Medycznych z dnia 31 października 2012 r.. W: Regulamin Porządkowy Lekarskiego Egzaminu Państwowego i Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Państwowego [on-line]. Centrum Egzaminów Medycznych, 31 października 2012 r.. [dostęp 2017-06-28]. [zarchiwizowane z tego adresu (24 listopada 2015)].
  7. § 2 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 kwietnia 2021 r.

Linki zewnętrzne[edytuj | edytuj kod]