Metody Newtona-Cotesa

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii

Metody Newtona-Cotesa – zbiór metod numerycznych całkowania, zwanego również kwadraturą. Nazwa pochodzi od Isaaca Newtona i Rogera Cotesa.

Przyjmujemy, że wartości funkcji są znane w równo oddalonych punktach (węzłach) dla Dla węzłów nierówno oddalonych od siebie maja zastosowanie inne wzory np. kwadratura gaussowska.

Jeżeli równoodległymi węzłami interpolacji funkcji (tj. są elementami dziedziny dla których znana jest wartość ), to całkę:

można aproksymować całką:

gdzie jest wielomianem interpolacyjnym Lagrange’a stopnia co najwyżej przybliżającym funkcję w węzłach interpolacji, tj.:

Niech oznacza długość kroku dzielącą dwa węzły interpolacji.

Wprowadzając zmienną taką że można zapisać:

Wtedy:

dla
dla
dla

Zmieniając zmienną oraz granice całkowania, otrzymuje się:

Ostatecznie, wzór Newtona-Cotesa dla równo odległych węzłów przyjmuje postać:

Przyjmując za (nazywane współczynnikami kwadratury Newtona-Cotesa), otrzymuje się:

Dowód:
Niech
Wtedy:
Odwrócenie granic całkowania:
Niech
Po wyciągnięciu (–1) przed licznik i mianownik:

Definiuje się dwa typy wzorów Newtona-Cotesa:

 • otwarte, które nie wykorzystują wartości funkcji w skrajnych punktach, oraz
 • zamknięte, wykorzystujące wszystkie wartości funkcji.

Zamknięty wzór Newtona-Cotesa rzędu

gdzie z (nazywanym rozmiarem kroku) równym oraz wagami. Wagi można wyprowadzić z wielomianów bazowych Lagrange’a. To oznacza, że zależą tylko od a nie od funkcji wielomianem interpolacji w postaci Lagrange’a dla punktów

Otwarty wzór Newtona-Cotesa rzędu

wagi znajdujemy w sposób analogiczny do powyższego.

 • Możemy skonstruować wzór Newtona-Cotesa dowolnego rzędu.
 • Niektóre wzory niskich rzędów mają swoje tradycyjne nazwy.
 • W poniższej tabeli znajdują się wzory Newtona-Cotesa typu zamkniętego.
 • Notacja oznacza
Rząd Tradycyjna nazwa Wzór Błąd
1 wzór trapezów
2 wzór Simpsona
3 reguła 3/8
4 wzór Boole’a czasem błędnie[1] nazywany wzorem Bode’a

Wykładnik o kroku w wyrazie błędu pokazuje szybkość zmniejszania się błędu przybliżenia. Pochodna w wyrazie błędu pokazuje który wielomian może być scałkowany dokładnie (tzn. z błędem równym 0). Zauważ, że pochodna w wyrazie błędu wzrasta o 2 dla każdego innego wzoru. Liczba zwiera się pomiędzy i

W poniższej tabeli znajdują się wzory Newtona-Cotesa typu otwartego.

Rząd Tradycyjna nazwa Wzór Błąd
0 wzór prostokątów
1
2
3

Zwróć uwagę, że aby wzór dawał dobre przybliżenie, krok musi być mały, co oznacza, że przedział całkowania również musi być mały, co zazwyczaj nie jest spełnione. Z tego powodu dzielimy przedział na mniejsze podprzedziały i stosujemy metodę Newtona-Cotesa na każdym z tych podprzedziałów, a następnie dodając wyniki. Jest to metoda złożona.

Zobacz też[edytuj | edytuj kod]

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

 1. Eric W. Weisstein, Boole’s Rule, [w:] MathWorld, Wolfram Research [dostęp 2017-11-25] (ang.).

Bibliografia[edytuj | edytuj kod]

 • J. i M. Jankowscy, Przegląd metod i algorytmów numerycznych. Warszawa, 1981. (See Section 4.5)
 • M. Abramowitz, I.A. Stegun, eds. Handbook of Mathematical Functions with Formulas, Graphs, and Mathematical Tables. New York: Dover, 1972. (See Section 25.4.)
 • George E. Forsythe, Michael A. Malcolm, and Cleve B. Moler. Computer Methods for Mathematical Computations. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall, 1977. (See Section 5.1.)
 • William H. Press, Brian P. Flannery, Saul A. Teukolsky, William T. Vetterling. Numerical Recipes in C. Cambridge, UK: Cambridge University Press, 1988. (See Section 4.1.)
 • Josef Stoer and Roland Bulirsch. Introduction to Numerical Analysis. New York: Springer-Verlag, 1980. (See Section 3.1.)

Linki zewnętrzne[edytuj | edytuj kod]