Metody jakościowe

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii

Metody jakościowemetody badawcze (w naukach przyrodniczych, ścisłych i humanistycznych), w których nie określa się parametrów liczbowych (określanych za to w metodach ilościowych), charakteryzujących badane zjawisko lub obiekt badań.

Najczęściej wynikiem stosowania badawczej metody jakościowej jest rozróżnienie pomiędzy znanymi możliwościami (np. czy mamy do czynienia z obiektem A, B czy C). Często następnym etapem jest użycie metod ilościowych w celu określenia dokładnych parametrów badanego obiektu.

Metody jakościowe w naukach przyrodniczych[edytuj | edytuj kod]

Metody jakościowe w naukach przyrodniczych opierają się na porównaniu właściwości lub zachowania obiektu badań ze znanymi wzorcami.

Dobrym przykładem jest chemiczna analiza jakościowa, w której określa się jedynie występowanie (w granicach mierzalności danej metody badań) lub brak jakiegoś składnika w mieszaninie.
Zasadniczo różni się ona od chemiczej analizy ilościowej, w której określana jest liczbowo zawartość tego składnika.

 Ta sekcja jest niekompletna. Jeśli możesz, rozbuduj ją.

Metody jakościowe w naukach społecznych[edytuj | edytuj kod]

Metody jakościowe (lub inaczej badania jakościowe) w naukach społecznych opierają się na założeniu, że do badania niektórych problemów lepiej nadają się pogłębione analizy mniejszej liczby przypadków, niż powierzchowne dużej[1][2]. Ponadto zakładają, że wiele spraw lepiej bada się poprzez dogłębne zrozumienie rzeczywistości w oczach aktorów społecznych danej zbiorowości, raczej niż poprzez wykorzystanie wcześniej przygotowanego modelu teoretycznego (jak zazwyczaj jest w metodach ilościowych)[3].

Przedstawiciele nurtu jakościowego wolą zatem przeprowadzać badania terenowe, poprzez wielogodzinne nieustrukturyzowane wywiady[4], czy obserwację uczestniczącą, raczej niż robić sondaże i ankiety. Interesuje ich odpowiedź na pytanie „dlaczego” w większym stopniu niż na pytanie „ile”. Badania jakościowe są dominującą metodą w antropologii, występują także w socjologii, teorii organizacji, psychologii, pedagogice.

Metody jakościowe zawierają kilka systemów badawczych, m.in. teorię ugruntowaną[5][6], etnografię organizacji[7], etnografię socjologiczną[8], storytelling[9].

Przedstawiciele[edytuj | edytuj kod]

Do przedstawicieli badań jakościowych w polskich naukach społecznych należą: Agata Bachórz, Michał Buchowski, Wojciech Burszta, Piotr Chomczyński, Magdalena Ciechowska, Marek Czyżewski, Barbara Fatyga, Aldona Jawłowska, Anna Horolets, Marek Gorzko, Dariusz Jemielniak, Ireneusz Jeziorski, Jakub Niedbalski, Anna Kacperczyk, Kaja Kaźmierska, Monika Kostera, Krzysztof Konecki, Dariusz Kubinowski, Bronisław Malinowski, Łukasz Marciniak, Ewa Michna, Jakub Niedbalski, Ewa Nowicka-Rusek, Andrzej Piotrowski, Dorota Rancew-Sikora, Krzysztof Stachura, Maria Szymańska, Izabela Ślęzak, Katarzyna Warmińska, Jacek Wasilewski, Magdalena Wojciechowska, Florian Znaniecki, Danuta Urbaniak-Zając, Jacek Piekarski.

Do przedstawicieli tego nurtu na świecie zalicza się: Anselm Strauss, Barney Glaser, Robert Prus, Gary A. Fine(inne języki), Adele Clarke, Leonard Schatzman, Barbara Czarniawska, John Van Maanen, Michael Burawoy, Norman Denzin, David Silverman, William F. Whyte, Clifford Geertz, James Clifford, Linda Smircich, Gareth Morgan, Barry Turner, Yvonna S. Lincoln, Egon Guba.

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

  1. Flick, Uwe (2012) Projektowanie badania jakościowego, Warszawa: PWN.
  2. Silverman, David (2008) Prowadzenie badań jakościowych, Warszawa: PWN.
  3. Jemielniak, Dariusz (2012) „Czym są badania jakościowe?” w: Jemielniak, D. (red.) Badania jakościowe: Podejścia i teorie. Warszawa: PWN.
  4. Silverman, David (2007) Interpretacja danych jakościowych. Metody analizy rozmowy, tekstu, interakcji. Warszawa: PWN.
  5. Konecki, Krzysztof (2000) Studia z metodologii badań jakościowych. Teoria ugruntowana., Warszawa: PWN.
  6. Glaser, Barney G. i Strauss, Anselm L. (2009) Odkrywanie teorii ugruntowanej. Strategie badania jakościowego. Kraków: Nomos.
  7. Kostera, Monika (2003) Antropologia organizacji. Metodologia badań terenowych, Warszawa: PWN.
  8. Konecki, Krzysztof T. i Chomczyński Piotr 2012. Słownik Socjologii Jakościowej, Warszawa: Difin.; Prus, Robert. 1996. Symbolic Interaction and Ethnographic Research: Intersubjectivity and the Study of Human Lived Experience, Albany: State University of New York Press.
  9. Boje, D.M. i Tourani, N. (2012) „Storytelling, czyli o materialności praktyk opowiadania”. [w:] Jemielniak, D. (red.) Badania jakościowe: Podejścia i teorie. Warszawa: PWN.

Bibliografia[edytuj | edytuj kod]