Międzywydziałowe Indywidualne Studia Humanistyczne

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Międzywydziałowe Indywidualne Studia Humanistyczne (MISH)[1] (ang. College of Inter-Area Individual Studies In the Humanities and Social Sciences[2]), poprzednia nazwa (w latach 2012-2019): Kolegium Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych, (ang. College of Inter-Area Individual Studies in the Humanities and Social Sciences)[2]kolegium na prawach wydziału istniejące na niektórych uniwersytetach w Polsce, które umożliwia studentom studiowanie na kilku kierunkach jednocześnie.

Charakterystyka[edytuj | edytuj kod]

Dzięki MISH można studiować kilka kierunków jednocześnie. Dokładne wymogi procedowania są określane osobno przez każdą uczelnię. Istotą tego trybu studiów jest elastyczny, ustalany indywidualnie dla każdego studenta plan nauczania. Student realizuje minimum (bądź minima) programowe z kierunku wybranego jako wiodący (z którego będzie się pisać pracę magisterską), ale korzysta również z oferty poszczególnych przedmiotów lub wykładów wszystkich jednostek uczelnianych włączonych w projekt MISH.

MISH na Uniwersytecie Warszawskim[edytuj | edytuj kod]

Logo MISH na Uniwersytecie Warszawskim.

Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne jako pierwsze uruchomione zostały na Uniwersytecie Warszawskim z inicjatywy Ośrodka Badań nad Tradycją Antyczną UW (dziś Wydziału „Artes Liberales”) od roku akademickiego 1993/94[3].

Miarą sukcesu tych inicjatyw było powołanie do życia w roku 1999 międzyuniwersyteckiej ogólnopolskiej struktury pod nazwą Akademia "Artes Liberales", która przeniosła doświadczenia MISH-ów na poziom studiów międzyuczelnianych[2].

Za innowacyjność w zakresie organizacji studiów i badań humanistycznych OBTA (dziś Wydział AL), dawniej koordynująca funkcjonowanie MISH, otrzymała dwukrotnie szczególnie zaszczytną nagrodę Hannah Arendt Prize (w roku 1999 i 2001 "za najciekawsze rozwiązania w zakresie nauki i dydaktyki"). 26 kwietnia 2002 r. w prestiżowym czasopiśmie "The Chronicle of Higher Education" ukazał się artykuł poświęcony rozwojowi edukacji "liberalnej" w Europie Wschodniej, w którym wiele miejsca poświęcono MISH, zwracając uwagę na nowatorski charakter tej formy kształcenia akademickiego. Kolegium MISH znalazło się wśród dziesięciu najlepszych miejsc do studiowania w rankingu "Polityki" (Polityka nr 37 (2722), 12 września 2009)[2].

W roku 2004 MISH zyskał akredytację Państwowej Komisji Akredytacyjnej i otrzymał ocenę pozytywną w zakresie jakości kształcenia prowadzonego na poziomie magisterskim w Kolegium MISH UW.

Międzywydziałowe Indywidualne Studia Humanistyczne na Uniwersytecie Warszawskim trwają pięć lat. Są to studia stacjonarne jednolite magisterskie lub stacjonarne I i II stopnia (w zależności od kierunku studiów, na którym student planuje uzyskanie dyplomu). Nie są prowadzone w trybie zaocznym ani wieczorowym[2]. W trakcie studiów w Kolegium MISH można uzyskać dyplomy licencjata (I stopień studiów), lub magistra (w zależności od wybranego kierunku: na jednolitych studiach magisterskich, lub kontynuując studia na II stopniu)[4].

Na niektórych kierunkach obowiązują rekomendacje oznacza to, że nie każdy student, który wybierze dany kierunek, będzie mógł realizować na nim dyplom. Taką szanse mają tylko najlepsi. Rekomendacje do realizacji minimum programowego na kierunkach limitowanych przyznawane są po I roku studiów[4].

Studia prowadzone przez Kolegium MISH realizują zamierzenia edukacyjne ściśle odpowiadające nazwie Kolegium. Są to bowiem studia[2]:

 • Miedzyobszarowe - obejmujące co najmniej dwa kierunki studiów i prowadzące do uzyskania dyplomu na co najmniej jednym kierunku studiów przy czym  indywidualny program kształcenia każdego studenta musi obejmować na trzech pierwszych latach zajęcia z co najmniej dwóch dyscyplin naukowych .
 • Indywidualne - zorganizowane w systemie tutorialnym, w którym każdy student wybiera opiekuna naukowego (tutora). Wspólnie z opiekunem student układa corocznie plan studiów uwzględniający zarówno wymagania konieczne do uzyskania dyplomu ukończenia studiów na wybranym kierunku, jak i indywidualne zainteresowania i pasje naukowe.
 • Humanistyczne i Społeczne - oferta kierunków studiów, prowadzonych przez jednostki organizacyjne Uniwersytetu Warszawskiego współtworzące Kolegium MISH, obejmuje wybrane kierunki humanistyczne i społeczne, m.in.: filozofię, socjologię, historię, etnologię, filologie (kilkanaście specjalności), psychologię, pedagogikę, dziennikarstwo, kulturoznawstwo, ekonomię, stosowane nauki społeczne, profilaktykę społeczną, nauki polityczne, prawo i inne.

Kierunki studiów[edytuj | edytuj kod]

Studenci MISH mogą uzyskiwać dyplomy na 59 kierunkach i specjalnościach (kierunki i specjalności, na których obowiązują rekomendacje zostały podkreślone)[4]:

 • dziennikarstwo; politologia; polityka społeczna; stosunki międzynarodowe; europeistyka
 • finanse, inwestycje i rachunkowość; informatyka i ekonometria; ekonomia (prowadzone przez Wydział Nauk Ekonomicznych)
 • filozofia; socjologia; bioetyka; kognitywistyka (prowadzone przez Wydział Filozofii i Socjologii)
 • geografia; gospodarka przestrzenna (prowadzone przez Wydział Geografii i Studiów Regionalnych)
 • archeologia; etnologia; informacja naukowa i bibliotekoznawstwo; historia; historia sztuki; muzykologia; historia i kultura Żydów (prowadzone przez Wydział Historyczny)
 • studia nad słowiańszczyzną wschodnią (rusycystyka)(prowadzone przez Wydział Lingwistyki Stosowanej)
 • filologia angielska; germanistyka; romanistyka; iberystyka; italianistyka; filologia ugrofińska (prowadzone przez Wydział Neofilologii)
 • arabistyka; indologia; afrykanistyka; hebraistyka; japonistyka; koreanistyka; sinologia; turkologia; mongolistyka i tybetologia; iranistyka; egiptologia; asyriologia; hetytologia (prowadzone przez Wydział Orientalistyczny)
 • andragogika; pedagogika; pedagogika nauczycielska (prowadzone przez Wydział Pedagogiczny)
 • filologia klasyczna; kulturoznawstwo; filologia polska; slawistyka; filologia bałtycka (prowadzone przez Wydział Polonistyki)
 • prawo (jednolite 5-letnie studia magisterskie), prowadzone przez Wydział Prawa i Administracji)
 • psychologia (jednolite 5-letnie studia magisterskie), prowadzone przez Wydział Psychologii)
 • socjologia stosowana; profilaktyka społeczna i resocjalizacja; praca socjalna (prowadzone przez Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji)
 • cywilizacja śródziemnomorska; filologia nowogrecka; artes liberales (prowadzone przez Wydział "Artes Liberales")
 • amerykanistyka (prowadzone przez Ośrodek Studiów Amerykańskich)
 • studia latynoamerykańskie (prowadzone przez Centrum Studiów Latynoamerykańskich)
 • gospodarka przestrzenna (Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych)

Rekrutacja[edytuj | edytuj kod]

W Polsce podczas rekrutacji na uczelnie wyższe stosuje się wyniki uzyskane podczas egzaminu maturalnego. Podczas rekrutacji na MISH wynik uzyskany na egzaminie dojrzałości stanowi tylko część wymagań związanych z rekrutacją. Każdy kandydat odbywa również rozmowę z komisją rekrutacyjną, która ocenia kandydata na podstawie jego osiągnięć pozaszkolnych podczas nauki w szkole średniej oraz umiejętności retorycznych[5].

Władze[edytuj | edytuj kod]

Międzywydziałowymi Indywidualnymi Studiami Humanistycznymi na Uniwersytecie Warszawskim zarządza prof. dr hab. Marek Wąsowicz wraz z dr hab. Małgorzatą Głowacką-Grajper, dr Anną Rosner oraz dr hab. Markiem Węcowskim[6].

MISH w Polsce[edytuj | edytuj kod]

Ku podobnym przemianom dążą również inne szkoły wyższe, o czym świadczy inicjatywa ośmiu uczelni powołania do życia studiów o podobnym charakterze, których struktura wzorowana jest na systemie stworzonym przez warszawskie Kolegium MISH[2].

MISH za granicą[edytuj | edytuj kod]

Dzięki współpracy z polskimi ośrodkami, studia tego typu utworzono na uniwersytetach Ukrainy i Białorusi:

 • we Lwowie, jako efekt współpracy Państwowego Uniwersytetu im. Iwana Franki i Ukraińskiego Uniwersytetu Katolickiego (2002 r.)
 • na Uniwersytecie im. J. Kupały w Grodnie (2003 r.)
 • na Białoruskim Uniwersytecie w Mińsku (2004 r.).
 • w Humaniu, jako efekt współpracy Państwowego Uniwersytetu Pedagogicznego im. Pawła Tyczyny i Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (2008 r.).

Zobacz też[edytuj | edytuj kod]

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

 1. Często także stosowana jest nazwa: Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne.
 2. a b c d e f g Informacje ogólne | Kolegium MISH, www.mish.uw.edu.pl [dostęp 2019-12-02].
 3. Studia w MISH | Kolegium MISH, www.mish.uw.edu.pl [dostęp 2019-12-02].
 4. a b c Informacja dla kandydatów | Kolegium MISH, www.mish.uw.edu.pl [dostęp 2020-03-28].
 5. XXV. Kolegium Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych (Kolegium MISH), „Uniwersytet Warszawski (pol.).
 6. Kolegium MISH, Uniwersytet Warszawski [dostęp 2019-12-02] (pol.).