Mieczysław Stelmasiak

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Mieczysław Stelmasiak (ur. 8 kwietnia 1909 w Płouszowicach, zm. 20 czerwca 1982 w Lublinie) – polski lekarz, anatom, profesor UMCS oraz rektor i profesor AM w Lublinie. Kierował Katedrą Anatomii Prawidłowej Człowieka na Wydziale Lekarskim UMCS-u, przez cały czas swej czynnej pracy w Uniwersytecie (24 X 1944—31 XII 1949) i Akademii Medycznej (1 I 1950—30 IX 1979), najpierw jako zastępca prof., a następnie jako docent (X 1948), prof. nadzwyczajny (18 VII 1949) i zwyczajny (6 IV 1957).

Był jednym z najbardziej aktyw­nych i zasłużonych organizatorów Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Od 1950 do 1953 roku był prorektorem Akademii Medycznej w Lublinie a następnie w latach 1959-1968 przez trzy kadencje był jej rektorem.

Zasłynął przede wszystkim jako znawca układu nerwowego, opracował m.in. Atlas anatomii mózgowia i rdzenia kręgowego oraz Atlas anatomii człowieka (t. 1—3) przygotowany przez zespół pod jego kierownictwem.

Był on również redaktorem i współautorem cenionej pracy Mianownictwo anatomiczne. Uczestniczył w licznych międzynarodowych kongresach i konferencjach anatomów. Współpracował z wieloma stowa­rzyszeniami naukowymi krajowymi (Polskim Tow. Anatomicznym — pre­zes Zarządu Głównego 1959—1967, Tow. Przyrodników im. M. Koperni­ka, Polskim Tow. Lekarskim i in.) i zagranicznymi (Czechosłowackim Tow. Lekarskim). W 1961 roku objął stanowisko przewodniczącego Miejskiego Komitetu Frontu Jedności Narodu.

Za swoje osiągnięcia otrzymał wiele odznaczeń, między innymi Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, Ordery Sztandaru Pracy I i II klasy, Medal Komisji Edukacji Narodowej. W 1977 r. władze Akademii Medycznej w Lublinie obdarzyły go zaszczytną godnością doktora honoris causa. Zmarł w 1982 roku w Lublinie. Został pochowany na cmentarzu przy ulicy Lipowej.

Grób prof. Mieczysława Stelmasiaka na cmentarzu przy Lipowej