Przejdź do zawartości

Nauki ekonomiczne

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii

Nauki ekonomiczne – do roku 2018 jedna z dziedzin naukowych w Polsce (w ramach obszaru nauk społecznych), zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dn. 8 sierpnia 2011 ws. obszarów wiedzy, dziedzin nauki i sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych (Dz.U. z 2011 r. nr 179, poz. 1065).

Nauki ekonomiczne do 2018 roku dzieliły się na następujące dyscypliny naukowe:

Od 2018 roku powyższa klasyfikacja jest uznawana za nieobowiązującą[1] i dyscypliny naukowe wchodzące w jej poczet zalicza się do dziedziny nauk społecznych jako ekonomię i finanse oraz nauki o zarządzaniu i jakości[2].

Ekonomia jako nauka ukształtowała się dopiero w drugiej połowie XVIII wieku, od tego czasu mówi się o historii ekonomii – jednak już od czasów starożytnych (np. Biblia) przejawiały się różne poglądy ekonomiczne (np. podatki), które zgłębić można, studiując historię myśli ekonomicznej (lub względnie historię gospodarczą).

Z kolei zarządzanie (a dokładniej nauki o zarządzaniu) wyodrębniło się jako samodzielna dyscyplina naukowa dopiero pod koniec XIX wieku. Od tego momentu rozgranicza się w naukach ekonomicznych ekonomię i nauki o zarządzaniu jako subdyscypliny.

Studia z zakresu nauk ekonomicznych

[edytuj | edytuj kod]

Studia z zakresu nauk ekonomicznych są 3-stopniowe i kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego lub stopnia naukowego (można również nadal spotkać się z 5-letnimi jednolitymi studiami magisterskimi):

Rodzaj studiów Czas trwania Tytuł lub stopień uzyskany po ukończeniu studiów Angielski odpowiednik
Studia I stopnia (zawodowe) zwykle 6 semestrów (3 lata) tytuł zawodowy: licencjat (lic.) lub inżynier (inż.) w zakresie ukończonej specjalności lub ewentualnie kierunku studiów B.A./B.Sc.
Studia II stopnia (magisterskie) zwykle 4 semestry (2 lata) tytuł zawodowy: magister (mgr) ekonomii w zakresie ukończonej specjalności lub ewentualnie kierunku studiów M.A./M.Sc. (mgr n. ekon.) lub MBA (mgr zarządzania) lub MBSc (mgr ekonomii w USA)
Studia III stopnia (doktoranckie) zwykle 6-8 semestrów (3-4 lata) stopień naukowy: doktor (dr) nauk ekonomicznych w zakresie jednej z dwóch dyscyplin (ekonomia i finanse, nauki o zarządzaniu i jakości) Ph.D. in economics

Ph.D. in finance

Ph.D. in management science

Kształcenie z zakresu nauk ekonomicznych w Polsce

[edytuj | edytuj kod]

Obecnie w Polsce kształcenie w zakresie nauk ekonomicznych odbywa się na 14 kierunkach studiów I oraz II stopnia:

Przypisy

[edytuj | edytuj kod]
  1. Ustawa z dnia 3 lipca 2018 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1669).
  2. Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 11 października 2022 r. w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 2202).