Skala SCORE

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Skocz do: nawigacja, szukaj

SCORE (ang. Systematic COronary Risk Evaluation) - skala oceny ryzyka sercowo-naczyniowego opracowana dla populacji krajów europejskich przez międzynarodowe grono ekspertów pod patronatem Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego na podstawie ponad 3 milionów osobo-lat obserwacji oraz 7934 incydentów sercowo-naczyniowych zakończonych zgonem.

Zastosowanie[edytuj]

System SCORE służy do szacowania indywidualnego ryzyka zgonu z powodu incydentu sercowo-naczyniowego (takiego jak zawał serca, udar mózgu, pęknięcie tętniaka aorty) w ciągu następnych 10 lat, w oparciu o czynniki ryzyka występujące u danej osoby. Do czynników tych należą:

Tablica[edytuj]

Interpretacja wyników[edytuj]

Uzyskiwany wynik wyrażony jest w procentach. Wyodrębniono cztery kategorie ryzyka sercowo-naczyniowego:

  • niskie (poniżej 1%)
  • umiarkowane(od 1% do 4%)
  • zwiększone (od 5 do 9 %)
  • znacznie zwiększone (10% i więcej)

Oszacowanie całkowitego ryzyka sercowo-naczyniowego jest niezbędne dla wdrożenia działań profilaktycznych. Rekomendowane jest rozpoczęcie leczenia hipotensyjnego i/lub hipolipemizującego gdy 10-letnie ryzyko zgonu z powodu chorób sercowo-naczyniowych przekracza 5%. U pacjentów ze znacznie zwiększonym ryzykiem zaleca się przewlekłe przyjmowanie kwasu acetylosalicylowego w dawce 75 mg na dobę.

Zastrzeżenia[edytuj]

Skala Score jest przeznaczona wyłącznie do stosowania w prewencji pierwotnej. Może ona niedokładnie szacować ryzyko w niektórych grupach pacjentów:

U tych pacjentów ryzyko sercowo-naczyniowe jest znacznie zwiększone, niezależnie od wyniku otrzymanego na podstawie tabeli SCORE. Osoby te powinny być leczone z maksymalną intensywnością.

Ponadto skala SCORE nie uwzględnia innych czynników ryzyka sercowo-naczyniowego takich jak:

Bibliografia[edytuj]

  • Opolski G., Główczyńska R., Zdrojewski T. "Ocena ryzyka sercowo-naczyniowego i strategia zapobiegania chorobom układu krążenia" w "Kardiologia tom I" pod red. A. Szczeklika i M. Tendery, Wyd. Medycyna Praktyczna 2009 ​ISBN 978-83-7430-232-6​, s. 290-291;
  • Podolec P., Kopeć G., Gruchała M., Rynkiewicz A. "Europejski system oceny ryzyka ogólnego SCORE" w "Podręcznik Polskiego Forum Profilaktyki tom I" pod red. P.Podolca, Wyd. Medycyna Praktyczna 2007 ​ISBN 978-83-7430-126-8​, s. 161-163;
  • HeartScore Poland

Zobacz też[edytuj]

Star of life.svg Zapoznaj się z zastrzeżeniami dotyczącymi pojęć medycznych i pokrewnych w Wikipedii.