Stacja meteorologiczna

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Skocz do: nawigacja, szukaj
Stacja hydrologiczna IMGW w Radzyniu nad jez. Sławskim
Stacja hydrologiczno-meteorologiczna IMGW w Kołobrzegu
stacja meteo w Białowieży


Stacja meteorologiczna (ogródek meteorologiczny) – miejsce wykonywania pomiarów i obserwacji meteorologicznych. Stacja meteorologiczna jest wyposażona w poletko pomiarowe (ogródek meteorologiczny) – trawiasty obszar o wymiarach 15×15 m[1], na terenie którego są zainstalowane przyrządy meteorologiczne. Podstawowy zestaw przyrządów to klatka meteorologiczna z kompletem termometrów, wiatromierz, deszczomierze, termometry gruntowe, heliograf, ewentualnie przyrządy do pomiarów promieniowania słonecznego.

Na terenie stacji meteorologicznej wykonuje się pomiary: temperatury powietrza na wysokości 2 m nad poziomem gruntu, temperatury powietrza na wys. 5 cm npg., wilgotności powietrza na wysokości 2 m npg., ciśnienia powietrza, wysokości opadu atmosferycznego, czasu usłonecznienia, widzialności meteorologicznej etc.

Na nieotrawionym, przekopanym poletku meteorologicznym zorientowanym w osi wschód-zachód mierzy się temperaturę gruntu na głębokości 5, 10, 20 i 50 cm. Oprócz tego oblicza się parowanie. Każdy z przyrządów występuje w kilku wersjach, jednak na stacji stosuje się zawsze jeden rodzaj w danym czasie. Przyrządy meteorologiczne muszą być normowane co kilka lat, czyli porównywane z wzorcowymi, nieeksploatowanymi aby zapobiec przekłamaniom spowodowanym zużyciem. Pomiary dokonuje się o godzinach : 6.00 UTC, 12.00 UTC i 18.00 UTC po czym liczy się temperatury średnie wzorem: Temperatura średnia dobowa: t.śr.d = T7 + T19 +Tmax + Tmin / 4 w celach pomocniczych w oparciu o rejestracje ciągu termografu temperaturę średnią dobową liczymy Temperatura średnia dobowa termografu: t.śr.d.ter = 1/2t0 + t1 +........+t23 + 1/2t24 / 24

Temperaturę średnią pentadową obliczamy w ten sposób, że sumujemy wszystkie wyliczone temperatury dobowe danej pentady następnie dzielimy przez 5 t.śr.pent = T1 + T2 + .... +T5 /5

Temperaturę średnią dekadową obliczamy w ten sposób, że sumujemy wszystkie uprzednio wyliczone temperatury średnie dobowe danej dekady, a następnie dzielimy je przez 10

t.śr.dek = T1 + T2 + ...... +T10 / 10

Temperaturę średnią miesięczną obliczamy: sumujemy wszystkie wyliczone temperatury średnie dobowe danego miesiąca następnie dzielimy je przez liczbę dni w danym miesiącu (np. Styczeń 31dni) t.śr.m = T1 + T2 + ..... +T31 / 31

Temperaturę średnią roczną obliczamy sumując wszystkie wyliczone temperatury średnie miesięczne danego roku, a następnie dzielimy je przez 12.

Zobacz też[edytuj]

Automatyczna stacja meteo

Przypisy

Linki zewnętrzne[edytuj]