Stosunki morfosyntaktyczne

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii

Stosunki morfosyntaktyczne – system używany do odróżniania argumentów czasowników przechodnich i czasowników nieprzechodnich[1].

Typowe czasowniki przechodnie mają zazwyczaj dwa argumenty, określane terminami agens i patiens (a często nieprecyzyjnie – podmiot i dopełnienie). Typowe czasowniki nieprzechodnie mają jeden argument, określany terminem doznający (ang. experiencer); w języku polskim stosuje się tu powszechnie nazwę „podmiot zdania nieprzechodniego”[2].

Typologia[edytuj | edytuj kod]

W związku z powyższym wprowadzono podział języków na języki nominatywno-akuzatywne, języki nominatywno-absolutywne oraz języki ergatywno-absolutywne. Istnieją języki nienależące do żadnej z tych grup[3]:

Rozróżnia się następujące typy języków[4]:

 1. Języki nominatywno-akuzatywne (krótko: nominatywne) wyrażają w taki sam sposób podmiot zdania nieprzechodniego i agensa, traktując oddzielnie patiensa. W językach posiadających morfologiczne wykładniki przypadków, podmiot i agens występują w mianowniku, natomiast przypadkiem patiensa jest biernik. Choć język polski należy do tej grupy, warto podkreślić istnienie w nim wielu odstępstw od tego modelu. I tak, przypadkiem patiensa bywa także dopełniacz, a niekiedy również narzędnik. Podmiot i agens mogą również występować w innych przypadkach niż mianownik.
 2. Języki ergatywno-absolutywne (ergatywne) dla wyrażenia agensa (podmiotu zdania przechodniego, a właściwie zdania agentywnego) używają specjalnego przypadka o nazwie ergativus. Rolę podmiotu zdania aktytywnego i patiensa określa natomiast absolutivus. Do grupy tej należą m.in. język baskijski, język buruszaski czy język awarski i niektóre inne języki kaukaskie. Wbrew twierdzeniom niektórych autorów, do języków ergatywno-absolutywnych nie należy język gruziński. Konstrukcja ergatywna występuje w tym języku tylko w przypadku niektórych czasowników i tylko w jednym z czasów. Przypadki podobnych konstrukcji można znaleźć również w języku polskim (np. w zdaniu Marzy mi się wycieczka w góry agens mi wyrażony jest celownikiem, natomiast patiens wycieczkamianownikiem).
 3. Języki nominatywno-absolutywne (aktywne) czynią rozróżnienie pomiędzy podmiotem aktywnym nominativus a podmiotem nieaktywnym absolutivus. W językach tych nominativus wyraża także agensa, a absolutivus – patiensa.

Warto podkreślić, że nieco podobną klasyfikację zaproponował prof. Tadeusz Milewski w latach 60. XX wieku. W jego klasyfikacji pominięto słabo wówczas poznane języki aktywne, a także w ogóle jeszcze nieznane języki trójdzielne. Milewski zaproponował podział języków na sześć grup, biorąc pod uwagę różne sposoby wyrażania czterech głównych stosunków syntaktycznych[3]:

 1. podmiotu do orzeczenia,
 2. agensa do orzeczenia,
 3. patiensa do orzeczenia,
 4. członu określającego do członu określanego w grupach nominalnych.

Kryteria te są ciekawe z typologicznego punktu widzenia, ponieważ w wielu językach świata nie ma różnicy między zdaniem a frazą nominalną.

stosunek / grupa 1 2 3 4 5 6
podmiotu do orzeczenia a a a a a a
agensa do orzeczenia a b a b a b
patiensa do orzeczenia b a b a b a
członu określającego do określanego c c b b a a

Litery a, b, c określają różne wykładniki formalne stosunków składniowych.

 1. W językach pierwszej grupy podmiot i agens wyrażone są przy pomocy mianownika, patiens – przy pomocy biernika. Grupa ta jest najszerzej rozpowszechniona, należy do niej większość języków nominatywnych, m.in. język polski.
 2. W językach drugiej grupy tak samo wyrażone są podmiot i patiens – przy pomocy przypadka o nazwie absolutivus. Przypadkiem agensa jest tu ergativus. Należy do niej większość języków ergatywnych.
 3. Języki trzeciej grupy należą do języków nominatywnych, tj. mianownik wyraża w nich zarówno agensa, jak i podmiot zdania nieprzechodniego. Jednakże nie istnieje tu osobny przypadek patiensa – jest on wyrażany tak samo jak człon określający, przy pomocy dopełniacza. Jako przykład można tu podać język indonezyjski, język hopi. Warto zauważyć, że w języku polskim patiens stosunkowo często jest również wyrażany dopełniaczem.
 4. Języki czwartej grupy zaliczylibyśmy do ergatywnych, gdyż łączą one funkcje podmiotu zdania nieprzechodniego i patiensa i wyrażają je przy pomocy przypadka absolutnego. Jednakże w odróżnieniu od typowych języków ergatywnych agens jest tu wyrażony tak samo jak człon określający, przy pomocy dopełniacza. Jako przykłady języków grupy czwartej można podać języki eskimoskie, języki salisz, język majański i in.
 5. Języki piątej grupy używają dopełniacza również dla wyrażenia agensa i podmiotu, podczas gdy patiens jest wyrażony biernikiem. Grupa ta jest bardzo nieliczna: należy do niej język nass (niska, nisga'a) z Kolumbii Brytyjskiej, należący do fyli penutiańskiej.
 6. Języki szóstej grupy wykorzystują dopełniacz nie tylko dla wyrażenia członu określającego, ale także podmiotu zdania nieprzechodniego i patiensa. Istnieje także odrębny przypadek, ergativus, dla wyrażenia agensa. Grupa ta jest również nieliczna, należą do niej języki tsimshian, tunica, guarani[3].

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

 1. Milewski 1967 ↓, s. 239.
 2. Milewski 1967 ↓, s. 239–240.
 3. a b c Milewski 1967 ↓, s. 240-243.
 4. Majewicz 1999 ↓, s. 219–224.

Bibliografia[edytuj | edytuj kod]

 • Alfred Majewicz: Języki świata i ich klasyfikowanie. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1999. ISBN 83-01-08163-5.
 • Tadeusz Milewski: Językoznawstwo. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1967.

Linki zewnętrzne[edytuj | edytuj kod]