Teatr Laboratorium

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Teatr Laboratorium
Typ teatru

teatr alternatywny

Założyciel

Jerzy Grotowski
Ludwik Flaszen

Data powstania

1965

Data zamknięcia

1984

Państwo

 Polska

Lokalizacja

Wrocław

brak współrzędnych
Thanatos polski – pamięci przyjaciół z Teatru Laboratorium Jerzego Grotowskiego. Kuligów nad Bugiem, zima 1984, proj. Krzysztof Bednarski

Teatr Laboratorium – zespół teatralny założony przez Jerzego Grotowskiego i Ludwika Flaszena.

Określenie to jest często używane jako ogólna nazwa zespołu teatralnego pod kierunkiem Jerzego Grotowskiego, który na przestrzeni lat wielokrotnie zmieniał swoje nazwy[1]. W roku 1962 słowo „laboratorium” zostało oficjalnie dodane do nazwy prowadzonego przez Grotowskiego w Opolu od 1959 roku Teatru 13 Rzędów[1]. W 1965 roku zespół Grotowskiego przeniósł się do Wrocławia, gdzie działał do samorozwiązania w roku 1984[1].

Inspiracją artystyczną Teatru Laboratorium był m.in. teatr „Reduta”, kierowany przez Juliusza Osterwę i Mieczysława Limanowskiego.

Program artystyczny teatru określały prace inscenizacyjne Grotowskiego i Flaszena, kierownika literackiego. Od 1966 roku Teatr Laboratorium występował w wielu krajach Europy, Libanie, Australii, USA, Meksyku i w Iranie. Od 1971 roku prowadzone były przedsięwzięcia parateatralne i Teatr Źródeł[2]. W 1981 roku odbył się ostatni spektakl teatralny Thanatos polski. Inkantacje[3].

Aktorem wywodzącym się z tego teatru był Ryszard Cieślak.

Historia[edytuj | edytuj kod]

Początki Laboratorium – lata 60.[edytuj | edytuj kod]

Pojawienie się terminu „laboratorium” w pracy Teatru 13 Rzędów związane było z przyjęciem przełomowych metod pracy aktorskiej, przesuwającej akcenty z przygotowań do konkretnych roli w stronę pogłębionych treningów psychologicznych[4]. Pierwszym spektaklem zrealizowanym przez Grotowskiego i jego zespół po tym zwrocie było Akropolis (1962)[5].

W styczniu 1965 roku Teatr Grotowskiego przeniósł się z Opola do Wrocławia (zmieniając nazwę statutową na Instytut Badań Metody Aktorskiej – Teatr Laboratorium[6]), gdzie powstały spektakle Książę Niezłomny (1965) i Apocalypsis cum figuris (1969). W tym okresie Grotowski rozwijał ideę „teatru ubogiego” (zamanifestowaną w wydanej w 1965 roku książce Towards the Poor Theatre, wyd. polskie Ku teatrowi ubogiemu, Wrocław 2007), którego najważniejszym założeniem było porzucenie formalnych „ozdobników” i uczynienie teatru doświadczeniem, w centrum którego znajduje się człowiek – aktor i jego relacja z widzem[7]. Za ostateczną realizację idei teatru ubogiego uznaje się Apocalypsis cum figuris, które jednocześnie zamknęło „przedstawieniowy” etap twórczości Grotowskiego[8].

Dalsza działalność – lata 70.[edytuj | edytuj kod]

Po zrealizowaniu Apocalypsis, Grotowski wraz ze swoim zespołem odszedł od konwencjonalnej działalności teatralnej i przygotowywania kolejnych spektakli na rzecz intensywnych poszukiwań performatywno-antropologicznych. W pierwszej połowie lat 70. członkowie Teatru Laboratorium rozwijali projekt nazwany parateatrem, dążący do „wyjścia z teatru” i w tym celu wykorzystujący metodę czynnych badań oraz warsztatów[a][9]. Wraz z rozpoczęciem etapu znanego jako Teatr Źródeł[10] działalność Teatru Laboratorium i samego Grotowskiego stały się wyraźnie nietożsame[1]. Przedsięwzięcia parateatralne i Teatr Źródeł były realizowane przede wszystkim w Brzezince koło Oleśnicy, leśnej siedzibie Teatru Laboratorium[11].

Z biegiem lat działania Teatru Laboratorium stawały się coraz bardziej zindywidualizowane w ramach projektów poszczególnych członków, a sam Teatr służył jako instytucjonalne oparcie dla tych działań. Znalazło to odbicie także w zmianach personalnych – w 1978 roku zastępcą dyrektora został Zbigniew Cynkutis, a od 1980 roku kierownictwo Laboratorium przejął oficjalnie Ludwik Flaszen[1].

Teatr Laboratorium uległ samorozwiązaniu w 1984 roku. Proces ten rozpoczął się w 1982 roku, kiedy to Jerzy Grotowski wystosował do członków Teatru list, w którym informował o kontynuowaniu swojej działalności poza Polską i postulował zakończenie działalności związanej z jego nazwiskiem w kraju[1]. Po długich debatach głosami większości członków przyjęto decyzję o rozwiązaniu Teatru Laboratorium z dniem 31 sierpnia 1984 roku. Działalność zespołu kontynuowało Drugie Studio Wrocławskie pod dyrekcją Zbigniewa Cynkutisa, który nie poparł decyzji o rozwiązaniu Laboratorium.

Po śmierci Cynkutisa i zakończeniu działalności Drugiego Studia w siedzibie Teatru Laboratorium we Wrocławiu powołano do życia Ośrodek Badań Twórczości Jerzego Grotowskiego i Poszukiwań Teatralno-Kulturowych, który dziś funkcjonuje pod nazwą Instytut im. Jerzego Grotowskiego.

Nazwa[edytuj | edytuj kod]

Zespół teatralny Jerzego Grotowskiego funkcjonował kolejno pod nazwami:

 • Teatr 13 Rzędów, 13 maja 1958 – 28 lutego 1962, Opole
 • Teatr Laboratorium 13 Rzędów, 1 marca 1962 – 1 stycznia 1965, Opole
 • Teatr Laboratorium 13 Rzędów – Instytut Badań Metody Aktorskiej, 2 stycznia 1965 – 31 grudnia 1969, Wrocław
 • Teatr Laboratorium 13 Rzędów – Instytut Aktora, 1 stycznia 1970 – 31 grudnia 1984, Wrocław
 • Instytut Laboratorium, lata 70., Wrocław (nazwa nieoficjalna)[12]

Zespół[edytuj | edytuj kod]

Teatr Laboratorium słynął z wymagającego treningu aktorskiego oraz nieustannych poszukiwań w dziedzinie form ekspresji i interpretacji[13]. Trzon zespołu stanowili aktorzy, występujący w najważniejszych spektaklach Grotowskiego i najmocniej kojarzeni z działalnością Laboratorium, wśród których wymienić należy: Andrzeja Bielskiego, Ryszarda Cieślaka, Zbigniewa Cynkutisa, Antoniego Jahołkowskiego, Maję Komorowską, Renę Mirecką, Zygmunta Molika czy Stanisława Scierskiego[14].

Oprócz kierującego teatrem Grotowskiego warto również wspomnieć jego stałych współpracowników, którzy również wnieśli istotny wkład w prace i rozwój Laboratorium – kierownika literackiego, Ludwika Flaszena oraz architekta przestrzeni[b], Jerzego Gurawskiego[15]. W latach 1961–1964 jednym z najbliższych współpracowników Grotowskiego był Eugenio Barba, późniejszy twórca Odin Teatret, który pełnił rolę asystenta reżysera przy dwóch spektaklach[16].

Uwagi[edytuj | edytuj kod]

 1. Początkowo w ramach parateatru organizowano otwarte nabory do grup roboczych (1970-1972), realizujących warsztaty prowadzone w Brzezince przez Grotowskiego oraz Cieślaka we Wrocławiu, we współpracy z niektórymi aktorami Laboratorium. W 1973 roku w USA Grotowski zorganizował Special Project, w którym udział wzięli widzowie oglądający amerykańskie wystawienia Apocalypsis cum figuris. Ukoronowaniem działań parateatralnych było otwarcie Uniwersytetu Poszukiwań Teatru Narodów i Uniwersytetu Poszukiwań II (1974-1975), będących najszerszym projektem w tym etapie działań.
 2. W przedstawieniach Grotowskiego nie można mówić o konwencjonalnej scenografii. Aranżacji podlegała cała przestrzeń spektaklu, bez wyłączenia widowni.

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

 1. a b c d e f Teatr Laboratorium | encyklopedia | grotowski.net, grotowski.net [dostęp 2018-02-06] (pol.).
 2. D. Kosiński, Grotowski. Przewodnik, Wrocław 2009, s. 253–259.
 3. Thanatos polski. Inkantacje | encyklopedia | grotowski.net, grotowski.net [dostęp 2018-02-06] (pol.).
 4. Z. Osiński, „Laboratorium” Jerzego Grotowskiego, [w:] tegoż: Jerzy Grotowski. Źródła, inspiracje, konteksty, wyd. 2 zmienione, t. 1, Gdańsk 2009; por. A. Jawłowska, Teatr Laboratorium, [w:] tejże: Więcej niż teatr, Warszawa 1987.
 5. Akropolis | encyklopedia | grotowski.net, grotowski.net, 8 kwietnia 2014 [dostęp 2018-02-06] (pol.).
 6. Mateusz Lipinski, Instytut im. Jerzego Grotowskiego – Teatr Laboratorium, grotowski-institute.art.pl [dostęp 2018-02-06].
 7. J. Grotowski, Ku teatrowi ubogiemu, oprac. Eugenio Barba, przedmowa Peter Brook, przekład z języka angielskiego Grzegorz Ziółkowski, red. wyd. pol. Leszek Kolankiewicz, Wrocław 2007.
 8. D. Kosiński, dz. cyt. s. 248–252.
 9. Zob. Na drodze do kultury czynnej. O działalności instytutu Grotowskiego Teatr Laboratorium w latach 1970–1977, opracowanie i dokumentacja prasowa Leszek Kolankiewicz, Instytut Aktora – Teatr Laboratorium, Wrocław 1978.
 10. Zob. J. Grotowski, Teatr Źródeł, [w:] tegoż, Teksty zebrane, Warszawa 2012, s. 748–767.
 11. Jerzy Grotowski, [w:] Encyklopedia teatru polskiego (autorzy). [online] [dostęp 2021-04-08].
 12. Instytut Aktora - Teatr Laboratorium, [w:] Encyklopedia teatru polskiego (teatry i zespoły teatralne). [online] [dostęp 2018-02-06].
 13. Z. Osiński: Grotowski i jego Laboratorium, Warszawa 1980.
 14. Teatr 13 Rzędów, grotowski.net [dostęp 2019-07-15] (pol.).
 15. Zob. https://www.google.pl/search?q=jerzy+gurawski+grotowski+net&ie=utf-8&oe=utf-8&channel=rcs&gws_rd=cr&dcr=0&ei=BzN6Wq3QHpHWwQLbtqiACA.
 16. Barba Eugenio | encyklopedia | grotowski.net, grotowski.net [dostęp 2018-02-06] (pol.).

Bibliografia[edytuj | edytuj kod]

 • Grotowski J., Ku teatrowi ubogiemu, oprac. Eugenio Barba, przedmowa Peter Brook, przekład z języka angielskiego Grzegorz Ziółkowski, red. wyd. pol. Leszek Kolankiewicz, Wrocław 2007.
 • Jawłowska A., Teatr Laboratorium, [w:] tejże: Więcej niż teatr, Warszawa 1987.
 • Kosiński D., Grotowski. Przewodnik, Wrocław 2009.
 • Osiński Z., Grotowski i jego Laboratorium, Warszawa 1980.
 • Osiński Z., „Laboratorium” Jerzego Grotowskiego, [w:] tegoż, Jerzy Grotowski. Źródła, inspiracje, konteksty, wyd. 2 zmienione, t. 1, Gdańsk 2009.
 • Osiński Z., Instytut Reduty jako laboratorium teatralne, [w:] tegoż, Pamięć Reduty. Osterwa, Limanowski, Grotowski, Gdańsk 2003.

Linki zewnętrzne[edytuj | edytuj kod]