Tożsamości trygonometryczne

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii

Tożsamości trygonometryczne – podstawowe zależności pomiędzy funkcjami trygonometrycznymi.

Tożsamości pitagorejskie[edytuj | edytuj kod]

 Osobny artykuł: jedynka trygonometryczna.

Wzór

jest prawdziwy dla dowolnej liczby rzeczywistej (a nawet zespolonej, przy przyjęciu ogólniejszych definicji). Tożsamość ta uznawana jest za podstawową tożsamość trygonometryczną. Zwana często jedynką trygonometryczną bądź trygonometrycznym twierdzeniem Pitagorasa.

Istnieją również dwie inne wariacje tego wzoru:

Okresowość funkcji[edytuj | edytuj kod]

Funkcje trygonometryczne są okresowe

Definicje tangensa i cotangensa[edytuj | edytuj kod]

Przedstawienia przy pomocy funkcji cosinus[edytuj | edytuj kod]

Przedstawienia przy pomocy funkcji sinus[edytuj | edytuj kod]

Parzystość i nieparzystość funkcji trygonometrycznych[edytuj | edytuj kod]

Zależności pomiędzy funkcjami a kofunkcjami[edytuj | edytuj kod]

Równości

nazywa się związkami pomiędzy funkcjami a ich kofunkcjami. Kofunkcją sinusa jest cosinus, cosinusa sinus, tangensa cotangens itd.

Odwrotności[edytuj | edytuj kod]

Funkcje trygonometryczne można układać w pary według kofunkcji lub według odwrotności. Odwrotnością sinusa jest cosecans, cosinusa secans, tangensa cotangens (i oczywiście na odwrót):

Funkcje sumy i różnicy kątów[edytuj | edytuj kod]

Sinus i cosinus sumy kątów
Sinus i cosinus sumy kątów
Sinus i cosinus różnicy kątów
Sinus i cosinus różnicy kątów
Tangens sumy kątów
Tangens sumy kątów
Tangens różnicy kątów
Tangens różnicy kątów
Cotangens sumy kątów
Cotangens sumy kątów

Cotangens różnicy kątów
Cotangens różnicy kątów

Dowód[edytuj | edytuj kod]

Na mocy wzoru Eulera:

oraz

wymnożenie obu równości stronami daje:

Z drugiej strony, znów na mocy wzoru Eulera:

Porównanie części rzeczywistych i urojonych odpowiednich stron daje dwa pierwsze wzory. Dwa kolejne wynikają z poprzednich, jeżeli wyrazić i przez i

Funkcje wielokrotności kątów[edytuj | edytuj kod]

Wzory na dwukrotność kąta otrzymuje się przez podstawienie we wzorach na funkcje sumy kątów.

Ogólnie:

Funkcje kąta połówkowego[edytuj | edytuj kod]

Suma i różnica funkcji[edytuj | edytuj kod]

Iloczyn w postaci sumy[edytuj | edytuj kod]

Potęgi w postaci sumy[edytuj | edytuj kod]

Funkcje trygonometryczne wyrażone przy pomocy tangensa połowy kąta[edytuj | edytuj kod]

Powyższe tożsamości znalazły zastosowanie w tzw. podstawieniu uniwersalnym, stosowanym przy obliczaniu całek typu gdzie jest funkcją wymierną zmiennych Stosuje się podstawienie:

Wzory Eulera[edytuj | edytuj kod]

 Osobny artykuł: Wzór Eulera.

Wzory te pozwalają łatwo przekształcać wyrażenia trygonometryczne, poprzez przejście na postać zespoloną (cztery ostatnie wzory), uproszczenie i powrót na postać trygonometryczną (pierwszy wzór).

Inne zależności między funkcjami trygonometrycznymi[edytuj | edytuj kod]

Wzór de Moivre’a

lub ogólniej:

Zobacz też[edytuj | edytuj kod]