Wzór Eulera

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Skocz do: nawigacja, szukaj
Euler's formula.svg
Trójwymiarowa ilustracja wzoru Eulera
Ten artykuł dotyczy wzoru Eulera w analizie zespolonej. Zobacz też: charakterystyka Eulera.

Wzór Eulera – wzór analizy zespolonej wiążący funkcje trygonometryczne z zespoloną funkcją wykładniczą określany nazwiskiem Leonharda Eulera.

Wzór[edytuj]

Niech x \in \mathbb R, zaś i jest jednostką urojoną, wtedy wzór Eulera ma postać

e^{ix} = \cos x + i\sin x.

Historia[edytuj]

Wzór Eulera został dowiedziony po raz pierwszy przez Rogera Cotesa w 1714 w postaci

\ln(\cos x + i\sin x) = ix

Euler był pierwszym, który opublikował go w obecnie stosowanej formie w 1748, opierając swój dowód na równości szeregów po obu stronach tożsamości. Żaden z nich nie widział interpretacji geometrycznej tego wzoru: utożsamienie liczb zespolonych z płaszczyzną zespoloną powstało około 50 lat później (wynik Caspara Wessela).

Dowód[edytuj]

Rozwinięte w szereg potęgowy funkcje e^x, \sin x, \cos x przyjmują postać:

e^x = 1 + x + {x^2 \over 2!} + {x^3 \over 3!} + {x^4 \over 4!} + \dots=\sum _{n=0}^{\infty}\frac{x^n}{n!} [1],
\sin x = x - {x^3 \over 3!} + {x^5 \over 5!} - \dots=\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n+1}}{(2n+1)!}[1],
\cos x = 1 - {x^2 \over 2!} + {x^4 \over 4!} - \dots=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^nx^{2n}}{(2n)!}[1].

Powyższe wzory służą jako definicje zespolonych funkcji exp, sin i cos, tzn. definiuje się funkcje:

\exp : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C},\ \exp z: = \sum_{n=0}^\infty \frac{z^n}{n!}[2]
\sin: \ \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C},\ \sin z:=\sum_{n=0}^\infty \frac{(-1)^n z^{2n+1}}{(2n+1)!}[3],
\cos : \mathbb{C} \rightarrow\mathbb{C}, \ \cos z:=\sum _{n=0}^\infty \frac{(-1)^n z^{2n}}{(2n)!}[3].

Definicje te są poprawne, ponieważ szeregi występujące po prawej stronie są zbieżne dla każdego z \in \mathbb{C} , gdyż kryteria zbieżności szeregów takie jak kryterium d'Alemberta i kryterium Cauchy'ego pozostają prawdziwe dla liczb zespolonych[4].

W szczególności mamy: e^{iz} = 1 + iz + {(iz)^2 \over 2!} + {(iz)^3 \over 3!} + {(iz)^4 \over 4!} + \dots = \left(1 - {z^2 \over 2!} + {z^4 \over 4!} - \dots \right) + i\left(z - {z^3 \over 3!} + {z^5 \over 5!} - \dots \right)=\cos z+i\sin z

gdzie skorzystaliśmy z tego, że jeżeli szeregi \sum_n a_n oraz \sum _n b_n są zbieżne, to zbieżny jest również szereg \sum_n(a_n+b_n), oraz: \sum_{n=0}^{\infty} (a_n+b_n)=\sum_{n=0}^{\infty} a_n+\sum_{n=0}^{\infty} b_n, a także z tego że jeżeli szereg \sum_n a_n jest zbieżny, to również szereg \sum _n c a_n jest zbieżny, oraz \sum_{n=0}^{\infty}ca_n=c\sum_{n=0}^{\infty}a_n, gdzie c jest stałą. Powrót do liczb rzeczywistych za pomocą podstawienia z \mapsto x \in \mathbb R daje oryginalną tożsamość odkrytą przez Eulera.

Inne uzasadnienie formuły

Niech f\colon \mathbb R \to \mathbb C będzie dana przez f(x) = \cos(x) + i\sin(x). Wówczas

f'(x) = i\cos(x) - \sin(x) = i(\cos (x) + i\sin(x)) = if(x)\,.

Następnie niech g(x) = e^{-ix}f(x). Wtedy

g'(x) = e^{-ix}(f'(x) - if(x)) = 0

dla każdego x, a stąd g jest funkcją stałą. Ponieważ

g(0) = e^{-i\cdot 0}f(0) = \cos(0) + i\sin(0) = 1\,,

mamy g(x) = 1 dla wszystkich x. Stąd też f(x)=g(x)e^{ix}=e^{ix}, czyli

e^{ix} = \cos(x) + i\sin(x).

Przy okazji warto zauważyć, że jest to postać trygonometryczna liczby zespolonej o module jednostkowym.

Trygonometria[edytuj]

Wzór Eulera stanowi powiązanie analizy i trygonometrii dostarczając interpretację funkcji sinus i cosinus jako sum ważonych funkcji wykładniczej. Odpowiednie wzory można wyprowadzić budując odpowiedni układ równań:


\begin{cases}
  e^{ix} = \cos x + i\sin x \\
  e^{-ix} = \cos (-x) + i\sin (-x)
\end{cases}.

Korzystając z własności parzystości i nieparzystości funkcji trygonometrycznych:


\begin{cases}
  e^{ix} = \cos x + i\sin x \\
  e^{-ix} = \cos x - i\sin x
\end{cases}.

Po dodaniu stronami:

e^{ix} + e^{-ix} = 2 \cos x
\cos x = \frac{e^{ix} + e^{-ix}}{2}

Analogicznie otrzymuje się wzór:

\sin x = {e^{ix} - e^{-ix} \over 2i}.

Wzory te mogą służyć jako definicje funkcji trygonometrycznych dla argumentów zespolonych. Przykładowo podstawienie x = iy daje:

\cos(iy) = {e^{-y} + e^{y} \over 2} = \cosh y,
\sin(iy) = {e^{-y} - e^{y} \over 2i} = i\sinh y.

Zastosowanie[edytuj]

Tożsamość może zostać wykorzystana jako metoda do upraszczania wyrażeń trygonometrycznych. Wymaga ona co prawda przejścia w rachunkach przez liczby zespolone, ale nie wymaga żadnej wiedzy na ich temat oprócz pamiętania, że i^2=-1 i znajomości poniższych trzech wzorów (funkcje tangens i cotangens określa się tak samo jak w przypadku rzeczywistym):

\sin x = \tfrac{e^{ix} - e^{-ix}}{2i}
\cos x = \tfrac{e^{ix} + e^{-ix}}{2}
e^{ix} = \cos x + i\sin x

Najpierw należy przekształcić upraszczany wzór za pomocą dwóch pierwszych wzorów na postać wykładniczą (w przypadku tangensa i cotangensa rozbijając go na iloraz funkcji sinus i cosinus), następnie wykonać odpowiednie działania tak, jak na zwykłych potęgach liczb rzeczywistych, a na koniec stosując jeden z wzorów Eulera wrócić do postaci trygonometrycznej wyrażenia.

Przykłady[edytuj]

Sinus kąta zwielokrotnionego

Dla całkowitych dodatnich n wyrażenia postaci \sin nx dają się wyrazić za pomocą samych wartości \sin x i \cos x oraz elementarnych działań.

Korzystając z powyższych wzorów:

\sin nx = \frac{e^{inx} - e^{-inx}}{2i} = \frac{(e^{ix})^{n} - (e^{-ix})^n}{2i}

Ze wzoru Eulera:

\sin nx = \frac{(\cos{x} + i \sin{x})^{n} - (\cos{x} - i \sin{x})^n}{2i}

Z dwumianu Newtona:

\sin nx = \sum\limits_{k=0}^n {n \choose k} \frac{\cos{x}^k (i \sin{x})^{n-k} - \cos{x}^k (-i \sin{x})^{n-k}}{2i}

Wyłączając wspólny czynnik:

\sin nx = \sum\limits_{k=0}^n {n \choose k} \cos{x}^k \sin{x}^{n-k} \frac{i^{n-k} - (-i)^{n-k}}{2i}

I stosując wzór Eulera dostajemy ostatecznie

\sin nx = \sum\limits_{k=0}^n {n \choose k} \cos{x}^k \sin{x}^{n-k} \sin{\frac{(n-k)\pi}{2}}

Kilka pierwszych wielokrotności:

\sin 2x = 2 \cos x \sin x
\sin 3x = 3 \cos^2 x \sin x - \sin^3 x
\sin 4x = 4 \cos^3 x \sin x - 4 \cos x \sin^3 x
\sin 5x = 5 \cos^4 x \sin x - 10 \cos^2 x \sin^3 x + \sin^5 x
Upraszczanie wyrażeń trygonometrycznych

Sprowadzić do prostszej postaci wyrażenie:

f(x)=8 \cos^3 x \sin x - 4 \cos x\sin x

Korzystając ze wzorów Eulera na sinus i cosinus:

f(x)=8\left( \frac{e^{ix} + e^{-ix}}{2}\right) ^3 \frac{e^{ix} - e^{-ix}}{2i}-4\frac{e^{ix} + e^{-ix}}{2}\cdot \frac{e^{ix} - e^{-ix}}{2i}

Po wymnożeniu jest:


f(x)=(e^{3ix}+3e^{2ix}e^{-ix}+3e^{ix}e^{-2ix}+ e^{-3ix})\frac{e^{ix} - e^{-ix}}{2i}-\frac{2e^{2ix}-2e^{-2ix}}{2i}

i dalej:

f(x)= \frac{e^{4ix}+3e^{2ix}+3+ e^{-2ix}-e^{2ix}-3-3e^{-2ix}-e^{-4ix}}{2i} -\frac{2e^{2ix}-2e^{-2ix}}{2i},

po skróceniu:

f(x)= \frac{e^{4ix}-e^{-4ix}}{2i},

dlatego po zastosowaniu pierwszego z podanych wzorów Eulera wyrażenie ma postać:

f(x)=\sin 4x
Całkowanie funkcji trygonometrycznych przy pomocy wzoru Eulera

Obliczyć całkę:

\int \sin^2 x \cos 4x \, dx.

Podstawiając odpowiednie wzory Eulera na sinus i cosinus oraz wymnażając:

\begin{align}
\int \sin^2 x \cos 4x \, dx \,
&=\, \int \left(\frac{e^{ix}-e^{-ix}}{2i}\right)^2\left(\frac{e^{4ix}+e^{-4ix}}{2}\right) dx \\[6pt]
&=\, -\frac{1}{8}\int \left(e^{2ix} - 2 + e^{-2ix}\right)\left(e^{4ix}+e^{-4ix}\right) dx \\[6pt]
&=\, -\frac{1}{8}\int \left(e^{6ix} - 2e^{4ix} + e^{2ix} + e^{-2ix} - 2e^{-4ix} + e^{-6ix}\right) dx.\\
&=\, -\frac{1}{8}\int \left(\left(e^{6ix} + e^{-6ix}\right) - 2\left(e^{4ix} + e^{-4ix}\right) +\left( e^{2ix} + e^{-2ix}\right) \right) dx.\\
&=\, -\frac{1}{8}\int \left(2\cos 6x - 2\cdot2\cos 4x + 2\cos 2x \right) dx.\\\end{align}

W tym miejscu wyrażenie można było scałkować, a dopiero potem zwinąć je do wzorów na sinus i cosinus. Obie metody dają to samo rozwiązanie:

\int \sin^2 x \cos 4x \, dx \,=\, -\frac{1}{24}\sin 6x + \frac{1}{8}\sin 4x - \frac{1}{8}\sin 2x + C.
Całkowanie funkcji przy pomocy wzoru Eulera i wykorzystanie części rzeczywistej liczby zespolonej

Użycie wzoru Eulera pozwala na całkowanie również innych funkcji, w których pojawiają się wzory trygonometryczne, jak na przykład:

\int e^x \cos x \, dx.

ponieważ \cos x jest częścią rzeczywistą e^{ix} możemy zapisać

\int e^x \cos x \, dx \,=\, \operatorname{Re}\int e^x e^{ix}\, dx.

Całka po prawej stronie jest łatwa do wyliczenia:

\int e^x e^{ix} \, dx \,=\, \int e^{(1+i)x}\,dx \,=\, \frac{e^{(1+i)x}}{1+i} + C.

A zatem:

\begin{align}
\int e^x \cos x \, dx \,&=\, \operatorname{Re}\left\{\frac{e^{(1+i)x}}{1+i}\right\} + C \\[6pt]
&=\, e^x\operatorname{Re}\left\{\frac{e^{ix}}{1+i}\right\} +C \\[6pt]
&=\, e^x\operatorname{Re}\left\{\frac{e^{ix}(1-i)}{2}\right\} +C \\[6pt]
&=\, e^x\,\frac{\cos x + \sin x}{2} +C.
\end{align}

Metody te pomagają przy wyznaczaniu kolejnych współczynników szeregów Fouriera[5], w których występują całki postaci \int_{-a}^{a} f(x)\sin nx dx i \int_{-a}^{a} f(x)\cos nx dx.

Tożsamość Eulera[edytuj]

Funkcja wykładnicza ez może być zdefiniowana jako granica ciągu (1+z/N)N, przy N dążącym do nieskończoności. Powyżej kładziemy z=iπ i rozważamy wartości N od 1 do 100. Obliczanie wartości (1+ / N)N jest przedstawione jako N-krotne powtórzenie mnożenia na płaszczyźnie zespolonej (gdzie ostatni punkt to wartość (1+ / N)N). Zauważmy, że ze zwiększaniem liczby N, liczba zespolona (1+ / N)N zbliża się do -1. Zatem e=-1.

W szczególności, podstawiając x = \pi otrzymuje się równość:

e^{\pi i} + 1 = 0,

nazywaną też tożsamością Eulera (czasami wzorem Eulera).

Nie istnieją żadne znane dokumenty potwierdzające autorstwo Eulera; co więcej, była ona zapewne znana matematykom żyjącym przed nim.

„Najpiękniejszy wzór”[edytuj]

Tożsamość Eulera nazywana jest często najpiękniejszym wzorem matematycznym. Wykorzystane są w niej trzy działania arytmetyczne: dodawanie, mnożenie i potęgowanie. Tożsamość łączy pięć fundamentalnych stałych matematycznych:

Dodatkowo każde z powyższych działań oraz każda ze stałych użyte są dokładnie raz, co więcej: wzór ten jest przedstawiony w zwyczajowej formie równania, którego prawa strona jest zerem.

Uogólnienie[edytuj]

Tożsamość Eulera jest przypadkiem szczególnym ogólniejszej tożsamości, w której pierwiastki z jedynki n-tego stopnia sumują się do 0 dla n > 1:

\sum_{k=0}^{n-1} e^\frac{2\pi i k}{n} = 0.

Tożsamość Eulera otrzymuje się przez podstawienie n = 2. Powyższą równość można zapisać i w postaci:

\sum_{k=0}^{n} e^\frac{2\pi i k}{n} = 1.

ponieważ: \exp(2\pi i )=1.

Zobacz też[edytuj]

Przypisy

 1. a b c L.L. Górniewicz L.L., R. S.R. S. Ingarden R. S.R. S., Analiza matematyczna dla fizyków, Toruń: Wydawnictwo Naukowe UMK, 2012, s. 129.
 2. L.L. Górniewicz L.L., R. S.R. S. Ingarden R. S.R. S., Analiza matematyczna dla fizyków, Toruń: Wydawnictwo Naukowe UMK, 2012, s. 491.
 3. a b L.L. Górniewicz L.L., R. S.R. S. Ingarden R. S.R. S., Analiza matematyczna dla fizyków, Toruń: Wydawnictwo Naukowe UMK, 2012, s. 492.
 4. L.L. Górniewicz L.L., R. S.R. S. Ingarden R. S.R. S., Analiza matematyczna dla fizyków, Toruń: Wydawnictwo Naukowe UMK, 2012, s. 482.
 5. G.I. Zaporożec: Metody rozwiązywania zadań z analizy matematycznej. Warszawa: WNT, 1973, s. 460-461.