Przejdź do zawartości

Układ trójfazowy

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Trójfazowe połączenia typu gwiazda i trójkąt

Układ trójfazowy – układ obwodów elektrycznych składający się z 3 obwodów elektrycznych prądu przemiennego, w których napięcia przemienne źródeł o jednakowej wartości i częstotliwościprzesunięte względem siebie w fazie o 1/3 okresu. Napięcia układu wytwarzane są w jednym źródle energii elektrycznej, prądnicy lub generatorze fazowym.

Układ trójfazowy pozwala na uzyskanie wirującego pola magnetycznego. Wirujące pole magnetyczne umożliwia budowę silników prądu przemiennego w tym i silników indukcyjnych, które są znacznie tańsze, prostsze i bardziej niezawodne niż inne silniki. Jednym ze współtwórców układu trójfazowego był Michał Doliwo-Dobrowolski.

Rodzaje układów trójfazowych, pierwszy oznacza połączenie w źródle napięcia, drugi w odbiorniku:

  • układ trójprzewodowy typu gwiazda-gwiazda (λ-λ)
  • układ czteroprzewodowy typu gwiazda-gwiazda (λ-λ)
  • układ trójprzewodowy typu trójkąt-gwiazda (Δ-λ)
  • układ trójprzewodowy typu gwiazda-trójkąt (λ-Δ)
  • układ trójprzewodowy typu trójkąt-trójkąt (Δ-Δ)

Układ trójfazowy symetryczny[edytuj | edytuj kod]

Układ trójfazowy jest symetryczny jeśli napięcia w trzech fazach mają jednakowe wartości skuteczne oraz są przesunięte względem siebie w fazie o kąt równy:

Ze względu na wartość współczynnika można wyróżnić 3 układy symetryczne napięć.

  • Dla otrzymujemy układ symetryczny zgodny, gdyż przy dodatnim kierunku wirowania, następstwo faz jest zgodne, przez co rozumiemy następstwo L1, L2, L3.
  • Dla otrzymujemy układ symetryczny przeciwny, gdyż przy dodatnim kierunku wirowania, następstwo faz jest przeciwne w stosunku do przyjętego za zgodne, czyli L1, L3, L2.
  • Dla otrzymujemy układ symetryczny zerowy. Wektory napięć w poszczególnych fazach L1, L2, L3 są przesunięte w fazie względem siebie o kąt 2π, są więc względem siebie w fazie.

Układy symetryczne zgodne i przeciwne spełniają następujący warunek:

Jeżeli napięcia źródłowe tworzą układ 3-fazowy symetryczny, a impedancja każdej fazy jest taka sama to moc pozorna odbiornika 3-fazowego jest równa[1]:

gdzie
U, Iwartości skuteczne napięcia fazowego i natężenia prądu,
Ulnapięcie międzyfazowe,

Do mierzenia mocy w układzie symetrycznym 3-przewodowym może służyć układ Arona.

Jeśli co najmniej jeden z powyższych warunków nie jest spełniony, np. nie jest symetryczny układ napięć źródłowych przy symetrycznym odbiorniku, lub nie jest symetryczne obciążenie przy symetrycznym układzie zasilania, to taki układ nazywamy układem niesymetrycznym.

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

  1. Ćwiczenia z elektrotechniki [online], elektrotechnika.po.opole.pl [dostęp 2017-11-27].

Bibliografia[edytuj | edytuj kod]