Urząd Lotnictwa Cywilnego

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Skocz do: nawigacja, szukaj
Urząd Lotnictwa Cywilnego
Logo ULC
Logo ULC
Państwo  Polska
Data utworzenia 2002
Prezes Piotr Samson
Wiceprezesi Piotr Goździk
Maciej Kozłowski
Izabela Szymajda-Wojciechowska
Budżet 53,4 mln zł (2015)[1]
Zatrudnienie 350 (2015)[2]
Adres
ul. M. Flisa 2
02-247 Warszawa
Położenie na mapie Warszawy
Mapa lokalizacyjna Warszawy
Urząd Lotnictwa Cywilnego
Urząd Lotnictwa Cywilnego
Położenie na mapie województwa mazowieckiego
Mapa lokalizacyjna województwa mazowieckiego
Urząd Lotnictwa Cywilnego
Urząd Lotnictwa Cywilnego
Położenie na mapie Polski
Mapa lokalizacyjna Polski
Urząd Lotnictwa Cywilnego
Urząd Lotnictwa Cywilnego
Ziemia52°11′26″N 20°57′08″E/52,190556 20,952222
Strona internetowa

Urząd Lotnictwa Cywilnego (ULC) – państwowa jednostka budżetowa obsługująca Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego będącego organem centralnej administracji rządowej właściwym w sprawach lotnictwa cywilnego.

Powoływanie Prezesa Urzędu[edytuj]

Nabór organizowany jest w otwartym konkursie[3]. Specjalny zespół rekrutujący wyłania 3 najlepsze kandydatury. Spośród nich minister właściwy do spraw transportu wybiera jedną, którą premier powołuje na Prezesa Urzędu. Wymagania wobec kandydatów: tytuł magistra lub równorzędny, obywatelstwo polskie, pełnia praw publicznych, niekaralność, kompetencje kierownicze, 6-letni staż pracy, wykształcenie i wiedza z zakresu zadań Prezesa Urzędu.

Zadania i kompetencje Prezesa Urzędu[edytuj]

Do kompetencji Prezesa Urzędu należą wszystkie sprawy związane z lotnictwem cywilnym z wyjątkiem spraw zastrzeżonych w ustawach oraz umowach międzynarodowych na rzecz ministra właściwego do spraw transportu lub innych organów administracji publicznej. Prezes Urzędu wykonuje nadzór lotniczy oraz jest władzą lotniczą w rozumieniu umów międzynarodowych.

Zadania Prezesa Urzędu[4]:

 • realizuje politykę rządu w zakresie lotnictwa cywilnego (sieć lotnisk, urządzenia naziemne)
 • wydaje decyzje administracyjne z tego zakresu
 • nadzoruje przestrzeganie prawa w zakresie lotnictwa cywilnego i lotniczej działalności gospodarczej
 • nadzoruje służby żeglugi powietrznej
 • wykonuje zadania w imieniu i na rzecz organów UE w swoim zakresie
 • nadzoruje eksploatacje statków powietrznych
 • certyfikuje podmioty działające w zakresie lotnictwa cywilnego
 • sprawdza zdatność sprzętu lotniczego do lotu
 • sprawdza kwalifikacje personelu lotniczego
 • prowadzi rejestry: statków powietrznych, lotnisk, urządzeń naziemnych, personelu lotniczego, podmiotów szkolących oraz lądowisk
 • nadzoruje i organizuje pracę cywilno-wojskowego organu doradczego do spraw zasad zarządzania i wykorzystania przestrzeni powietrznej przez wszystkich użytkowników
 • współpracuje z innymi organami i podmiotami w zakresie: zarządzania ruchem lotniczym oraz służb ratowniczych
 • współpracuje z nadzorem i administracją lotniczą innych państw
 • współpracuje z samorządem lokalnym w zakresie lotnictwa cywilnego
 • współpracuje z organizacjami międzynarodowymi (szczególnie z Organizacją Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego)
 • działa w zakresie bezpieczeństwa lotów (w tym: e-baza zdarzeń lotniczych, zalecenia profilaktyczne, ocena stanu bezpieczeństwa lotów, wymiana danych z organami UE)
 • wydaje wytyczne techniczne
 • zatwierdza granice części lotniczej lotniska
 • współpracuje z Państwową Komisją Badania Wypadków Lotniczych
 • bierze udział w pracach nad międzynarodowymi umowami lotniczymi
 • inicjuje i pracuje nad zmianami prawa w zakresie lotnictwa cywilnego
 • opracowuje i wykonuje Krajowy Program Ochrony Lotnictwa Cywilnego
 • zatwierdza i nadzoruje programy ochrony lotnisk oraz ochrony firm z branży lotnictwa cywilnego
 • nadzoruje w swoim zakresie służby ochrony lotnisk
 • opracowuje i wykonuje Krajowy Program Ułatwień w zakresie Lotnictwa Cywilnego
 • nadzoruje i analizuje ewidencje operatorów lotnisk w zakresie: ruchu statków powietrznych, ruchu pasażerskiego i ładunków
 • nadzoruje badania lotniczo-lekarskie
 • uzgadnia miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego tam, gdzie przewiduje się inwestycje z zakresu lotnictwa cywilnego

Prezes Urzędu Lotnictwa przejął zadania dotychczasowego:

 • Departamentu Lotnictwa Cywilnego w Ministerstwie Infrastruktury w zakresie polityki transportowej lotnictwa cywilnego, uregulowań prawno-legislacyjnych, dwustronnych i wielostronnych relacji zewnętrznych oraz współpracy międzynarodowej oraz
 • Głównego Inspektoratu Lotnictwa Cywilnego w zakresie nadzoru technicznego i operacyjnego lotnictwa cywilnego.

Podlega ministrowi właściwemu do spraw transportu.

Utrzymuje 5 delegatur terenowych.

Prezes ULC wydaje Dziennik Urzędowy Urzędu Lotnictwa Cywilnego.

Budżet, zatrudnienie i wynagrodzenia[edytuj]

Wydatki i dochody Urzędu Lotnictwa Cywilnego są realizowane w części 39 budżetu państwa – Transport.

W 2015 wydatki ULC wyniosły 53,4 mln zł[1], a dochody 20,5 mln zł[5]. Przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło 350 osób, a średnie miesięczne wynagrodzenie brutto 6489 zł[2].

W ustawie budżetowej na 2016 wydatki Urzędu Lotnictwa Cywilnego zaplanowano w wysokości 57,7 mln zł[6].

Kierownictwo[edytuj]

 • Piotr Samson – prezes od 22 grudnia 2016 (od 12 lipca 2016 p.o. prezesa)[7]
 • Michał Witkowski – p.o. wiceprezesa ds. standardów lotniczych
 • Izabela Szymajda-Wojciechowska – wiceprezes ds. transportu lotniczego
 • Piotr Goździk – p.o. wiceprezesa ds. infrastruktury lotniczej
 • Jolanta Baran – dyrektor generalny

Kontrowersje[edytuj]

W 2009 r. zatrzymano pracowników Urzędu Lotnictwa Cywilnego w sprawie podejrzenia o korupcję. W 2013 roku prokuratura postawiła trzem byłym pracownikom ULC  (naczelnikowi wydziału w departamencie personelu lotniczego ULC, szefowi egzaminatorów teoretycznych Lotniczej Komisji Egzaminacyjnej i asystentowi w Lotniczej Komisji Egzaminacyjnej) zarzuty o przyjmowanie korzyści majątkowych podczas egzaminów na pilota w latach 2008–2009. Po kontroli Ministerstwa Infrastruktury w 2009 r., Urząd Lotnictwa Cywilnego zmienił procedury egzaminowania i wydawania licencji pilotom[8].

Zobacz też[edytuj]

Przypisy

 1. a b Sprawozdanie z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r. (Druk nr 553). Tom I. sejm.gov.pl, 31 maja 2016. [dostęp 2015-08-15]. s. 2/57.
 2. a b Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2015 r. w części 39 Transport. W: Najwyższa Izba Kontroli [on-line]. nik.gov.pl, maj 2016. [dostęp 2016-08-15]. s. 37.
 3. Nabór publikowany jest w BIP kancelarii premiera.
 4. Zadania i kompetencje ujęte są głównie w art. 21 ustęp 2 ustawy Prawo lotnicze (Dz.U. 2013 nr 0 poz. 1393)
 5. Wykonanie budżetu państwa w 2015 r. cz. 39 – Transport. W: Najwyższa Izba Kontroli [on-line]. nik.gov.pl, maj 2016. [dostęp 2016-08-15]. s. 34.
 6. Ustawa budżetowa na rok 2016 z dnia 25 lutego 2016 r.. W: Dz. U. poz. 278 [on-line]. isap.sejm.gov.pl, 4 marca 2016. [dostęp 2016-08-15]. s. 45.
 7. Nowy prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego. polskieradio.pl. [dostęp 2016-12-22].
 8. Brali i dawali łapówki za licencje lotnicze. Odpowiedzą przed sądem. Rzeczpospolita, 2013.

Bibliografia[edytuj]

Linki zewnętrzne[edytuj]