Urząd Lotnictwa Cywilnego

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Skocz do: nawigacja, szukaj
Urząd Lotnictwa Cywilnego
Logo ULC
Logo ULC
Państwo  Polska
Data utworzenia 2002
Prezes Piotr Ołowski
Budżet 54,670 mln PLN[1] (2015)
Adres ul. M. Flisa 2
02-247 Warszawa
Położenie na mapie Warszawy
Mapa lokalizacyjna Warszawy
Urząd Lotnictwa Cywilnego
Urząd Lotnictwa Cywilnego
Położenie na mapie Polski
Mapa lokalizacyjna Polski
Urząd Lotnictwa Cywilnego
Urząd Lotnictwa Cywilnego
Ziemia 52°11′26″N 20°57′08″E/52,190556 20,952222
Strona internetowa

Urząd Lotnictwa Cywilnego (ULC) – państwowa jednostka budżetowa obsługująca Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego będącego organem centralnej administracji rządowej właściwym w sprawach lotnictwa cywilnego.

Powoływanie Prezesa Urzędu[edytuj | edytuj kod]

Nabór organizowany jest w otwartym konkursie[2]. Specjalny zespół rekrutujący wyłania 3 najlepsze kandydatury. Spośród nich minister właściwy do spraw transportu wybiera jedną, którą premier powołuje na Prezesa Urzędu. Wymagania wobec kandydatów: tytuł magistra lub równorzędny, obywatelstwo polskie, pełnia praw publicznych, niekaralność, kompetencje kierownicze, 6-letni staż pracy, wykształcenie i wiedza z zakresu zadań Prezesa Urzędu.

Zadania i kompetencje Prezesa Urzędu[edytuj | edytuj kod]

Do kompetencji Prezesa Urzędu należą wszystkie sprawy związane z lotnictwem cywilnym z wyjątkiem spraw zastrzeżonych w ustawach oraz umowach międzynarodowych na rzecz ministra właściwego do spraw transportu lub innych organów administracji publicznej. Prezes Urzędu wykonuje nadzór lotniczy oraz jest władzą lotniczą w rozumieniu umów międzynarodowych.

Zadania Prezesa Urzędu[3]:

 • realizuje politykę rządu w zakresie lotnictwa cywilnego (sieć lotnisk, urządzenia naziemne)
 • wydaje decyzje administracyjne z tego zakresu
 • nadzoruje przestrzeganie prawa w zakresie lotnictwa cywilnego i lotniczej działalności gospodarczej
 • nadzoruje służby żeglugi powietrznej
 • wykonuje zadania w imieniu i na rzecz organów UE w swoim zakresie
 • nadzoruje eksploatacje statków powietrznych
 • certyfikuje podmioty działające w zakresie lotnictwa cywilnego
 • sprawdza zdatność sprzętu lotniczego do lotu
 • sprawdza kwalifikacje personelu lotniczego
 • prowadzi rejestry: statków powietrznych, lotnisk, urządzeń naziemnych, personelu lotniczego, podmiotów szkolących oraz lądowisk
 • nadzoruje i organizuje pracę cywilno-wojskowego organu doradczego do spraw zasad zarządzania i wykorzystania przestrzeni powietrznej przez wszystkich użytkowników
 • współpracuje z innymi organami i podmiotami w zakresie: zarządzania ruchem lotniczym oraz służb ratowniczych
 • współpracuje z nadzorem i administracją lotniczą innych państw
 • współpracuje z samorządem lokalnym w zakresie lotnictwa cywilnego
 • współpracuje z organizacjami międzynarodowymi (szczególnie z Organizacją Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego)
 • działa w zakresie bezpieczeństwa lotów (w tym: e-baza zdarzeń lotniczych, zalecenia profilaktyczne, ocena stanu bezpieczeństwa lotów, wymiana danych z organami UE)
 • wydaje wytyczne techniczne
 • zatwierdza granice części lotniczej lotniska
 • współpracuje z Państwową Komisją Badania Wypadków Lotniczych
 • bierze udział w pracach nad międzynarodowymi umowami lotniczymi
 • inicjuje i pracuje nad zmianami prawa w zakresie lotnictwa cywilnego
 • opracowuje i wykonuje Krajowy Program Ochrony Lotnictwa Cywilnego
 • zatwierdza i nadzoruje programy ochrony lotnisk oraz ochrony firm z branży lotnictwa cywilnego
 • nadzoruje w swoim zakresie służby ochrony lotnisk
 • opracowuje i wykonuje Krajowy Program Ułatwień w zakresie Lotnictwa Cywilnego
 • nadzoruje i analizuje ewidencje operatorów lotnisk w zakresie: ruchu statków powietrznych, ruchu pasażerskiego i ładunków
 • nadzoruje badania lotniczo-lekarskie
 • uzgadnia miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego tam, gdzie przewiduje się inwestycje z zakresu lotnictwa cywilnego

Prezes Urzędu Lotnictwa przejął zadania dotychczasowego:

 • Departamentu Lotnictwa Cywilnego w Ministerstwie Infrastruktury w zakresie polityki transportowej lotnictwa cywilnego, uregulowań prawno-legislacyjnych, dwustronnych i wielostronnych relacji zewnętrznych oraz współpracy międzynarodowej oraz
 • Głównego Inspektoratu Lotnictwa Cywilnego w zakresie nadzoru technicznego i operacyjnego lotnictwa cywilnego.

Podlega ministrowi właściwemu do spraw transportu.

Utrzymuje 5 delegatur terenowych.

Prezes ULC wydaje Dziennik Urzędowy Urzędu Lotnictwa Cywilnego.

Budżet, zatrudnienie i wynagrodzenia[edytuj | edytuj kod]

Wydatki i dochody Urzędu Lotnictwa Cywilnego są realizowane w części 39 budżetu państwa – Transport.

W 2013 wydatki ULC wyniosły 53,2 mln zł[4], a dochody 15,3 mln zł[5]. Przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło 341 osób, a średnie miesięczne wynagrodzenie brutto 6663 zł[6].

W ustawie budżetowej na 2014 wydatki Urzędu Lotnictwa Cywilnego zaplanowano w wysokości 53,7 mln zł[7].

Kierownictwo[edytuj | edytuj kod]

Kontrowersje[edytuj | edytuj kod]

W 2013 roku prokuratura oskarżyła grupę wysokich urzędników ULC (naczelnik wydziału w departamencie personelu lotniczego ULC, szef egzaminatorów teoretycznych Lotniczej Komisji Egzaminacyjnej i asystent w Lotniczej Komisji Egzaminacyjnej), o przyjmowanie korzyściu majątkowych podczas egzaminów na pilota w latach 2008–2009[8].

Zobacz też[edytuj | edytuj kod]

Przypisy

 1. Ustawa budżetowa na 2015 r.
 2. Nabór publikowany jest w BIP kancelarii premiera.
 3. Zadania i kompetencje ujęte są głównie w art. 21 ustęp 2 ustawy Prawo lotnicze (Dz. U. z 2013 r. Nr 0, poz. 1393)
 4. Sprawozdanie z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r. (Druk nr 2445). Tom I. sejm.gov.pl, 30 maja 2014. [dostęp 2014-09-18]. s. 2/53.
 5. Wykonanie budżetu państwa w 2013 r. cz. 39 – Transport oraz wykonania planów finansowych Krajowego Funduszu Drogowego i Funduszu Kolejowego. W: Najwyższa Izba Kontroli [on-line]. nik.gov.pl, maj 2014. [dostęp 2014-09-18]. s. 8.
 6. Wykonanie budżetu państwa w 2013 r. cz. 39 – Transport oraz wykonania planów finansowych Krajowego Funduszu Drogowego i Funduszu Kolejowego. W: Najwyższa Izba Kontroli [on-line]. nik.gov.pl, maj 2014. [dostęp 2014-09-18]. s. 38.
 7. Ustawa budżetowa na rok 2014 z dnia 24 stycznia 2014 r.. W: Dz. U. poz. 162 [on-line]. isap.sejm.gov.pl, 3 lutego 2014. [dostęp 2014-07-25]. s. 54.
 8. 26 oskarżonych w aferze łapówkarskiej przy egzaminach na pilota lotnictwa. NIW Serwis, 2013.

Bibliografia[edytuj | edytuj kod]

Linki zewnętrzne[edytuj | edytuj kod]