Widlik zaostrzony

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Widlik zaostrzony
Ilustracja
Okaz zielnikowy
Systematyka[1]
Domena

eukarionty

Królestwo

rośliny

Gromada

krasnorosty

Podgromada

Eurhodophytina

Klasa

krasnorosty właściwe (Florideophyceae)

Podklasa

Rhodymeniophycidae

Rząd

Gigartinales

Rodzina

Furcellariaceae

Rodzaj

Furcellaria

Gatunek

widlik zaostrzony

Nazwa systematyczna
Furcellaria lumbricalis
(Huds.) J.V.Lamour. 1813:46[2]
Widlik zaostrzony wyrzucony na brzeg Zatoki Gdańskiej splątany z taśmą

Widlik zaostrzony (Furcellaria lumbricalis) – gatunek morskiego krasnorostu tworzącego w optymalnych warunkach łąki wodorostów głównie porastających kamienie zanurzone w głębszej wodzie. Według systemu przyjętego przez AlgaeBase jest to jedyny przedstawiciel rodzaju Furcellaria[3]. W polskich spisach gatunków tradycyjnie opisywany jako Furcellaria fastigiata, również w formie aegagrophila[a][4]. Ze względu na pozyskiwanie przemysłowe czasem sama roślina określana jest nazwami handlowymi uzyskiwanych z niej produktów, takimi jak danagar[5], agar-agar, bałtycki/duński agar, czarny karagen itp.[6]

Morfologia[edytuj | edytuj kod]

Nieduży makroglon. Plecha cylindryczna, liściasta, chrząstkowata, rozwidlająca się wielokrotnie. Na szczytach zaostrzona. Ma średnicę do 2 mm i długość do 30 cm. Czarniawobrązowa[1] – w stanie świeżym czerwonobrunatna, czerniejąca przy wysychaniu[6]. Wieloosiowa ze rdzeniem zbudowanym z walcowatych komórek i okorowaniem z nieregularnych nici, przy czym wewnętrzne komórki są eliptyczne, a zewnętrzne wąskie i wydłużone. Do podłoża przyczepia się licznymi, rozgałęzionymi chwytnikami wyrastającymi ze rdzenia, choć występują też formy pływające[1], opisywane jako Furcellaria fastigiata f. aegagropila[7]. Plemnie na subapikalnych sori. Szypułki karpogonialne 3-5-komórkowe. Tetrasporofity izomorficzne[3], choć trochę większe od gametofitów[8], rozpadają się po uwolnieniu spor[6]. Śluzy widlika określane zbiorczo jako furcellaryna są podobne do karageniny, z tym, że tworzące je polisacharydy są bardziej rozgałęzione i zawierają ponadto pentozy[9].

Gatunki podobne[edytuj | edytuj kod]

Do widlika stosunkowo podobna jest Polyides rotunda. Jest ona szerzej, tj. wachlarzowato, rozgałęziona, a pod światło prześwituje czerwoną barwą, podczas gdy widlik przybiera bardziej brązowy kolor. Ponadto jej chwytniki są dyskowate, a widlika podobne do korzeni[10].

Biologia[edytuj | edytuj kod]

Gatunek wieloletni, żyjący 5–10 lat (za długość trwania pokolenia przyjmuje się 4–6 lat[7]). Gametofitydwupienne[3]. Najszybszy wzrost obserwuje się w marcu i kwietniu. W styczniu są wytwarzane zarodniki, co kończy się rozpadem fylloidu, który odrasta wiosną[9]. Rozmnażanie płciowe również zimą[6]. W Bałtyku najczęstszą formą rozmnażania jest fragmentacja plechy, a oderwane fragmenty mogą ponownie przyczepić się do podłoża[7]. Widlik dla swojego rozwoju wytwarza cytokininy, stwierdzono też, że jego wzrost stymuluje podawanie egzogennego GA3 i kinetyny[9]. Cytokininy wykryto również w wodzie z akwenu zasiedlanego m.in. przez widlika[11].

Ekologia i występowanie[edytuj | edytuj kod]

Gatunek morski, znoszący niskie zasolenie[1] (powyżej 3 psu)[7]. Dość powszechny na półkuli północnej. Stwierdzono jego występowanie w większej części Europy (od wybrzeży Morza Śródziemnego po wybrzeża Spitsbergenu), także w Azji (wybrzeża Turcji, ale również od Morza Arabskiego z przerwami po Japonię)[1]. Stąd określany jako krasnorost północny Oceanu Atlantyckiego[5]. Występuje przy brzegach większości obszaru Morza Bałtyckiego, z wyłączeniem północnego krańca. W morzu tym historycznie tworzył łąki w sublitoralu na głębokości od 3 do 30 m (przeważnie 8–12 m). Na skutek zanieczyszczenia i zmniejszenia przejrzystości wody zakres ten zmienił się na od 1–2 m do 8–10 m głębokości, przy czym w zachodnim Bałtyku to głównie 3–5 m, a we wschodnim – 3–9 m głębokości[7]. Wokół Wysp Brytyjskich zasięg jest podobny, zwykle do 10 m głębokości. W tamtym regionie rzadziej występuje na wschodnich wybrzeżach Irlandii i Anglii[8]. Łąki widlika tworzą warstwę poniżej łąk morszczynu pęcherzykowatego, choć ich pasy częściowo się mieszają. W wielu miejscach Bałtyku tworzy skupiska jednogatunkowe, gdyż dla innych gatunków wieloletnich krasnorostów jest tam zbyt niskie zasolenie. Postać zakotwiczona, tworząca łąki, związana jest z podłożem kamienistym. Postać niezakotwiczona wchodzi w skład wielogatunkowych mat w wodach zatok, estuariów i zalewów o podłożu od piaszczystego po muliste. Związana jest z podwodnymi łąkami morskich wodorostów naczyniowych (tworzonych przez gatunki takie jak zostera morska czy rdestnica grzebieniasta) czy morskimi łąkami ramienicowymi[7]. Zespoły współtworzone przez widlika są siedliskiem dla bezkręgowców i miejscem tarła. Widlik jednocześnie konkuruje z omułkiem jadalnym o podłoże do osadzenia się[6].

Fitosocjologia[edytuj | edytuj kod]

W literaturze fitosocjologicznej wyróżniany jest słabo opisany zespół roślinności Zostero-Furcellarietum Kornaś 1959, czyli zespół zostery morskiej i widlika. Przynajmniej do początków XXI w. było to jedyne zdefiniowane zbiorowisko z klasy Zosteretea marinae w Polsce[12]. Wyróżniany jest też zespół widlika i morszczyna – Fuceto-Furcellarietum (na terenie Polski uznany za wymarły)[13].

Zastosowanie[edytuj | edytuj kod]

Plechy wykorzystywane są w przemyśle spożywczym pod nazwą danagar[5]. Jest surowcem w produkcji karagenu[7]. Eksploatowane są głównie pływające maty widlika metodą trałowania[6], w połowie XX w. planowano również eksploatację zachodniobałtyckich łąk widlika[7]. Głównymi ośrodkami jego eksploatacji były Dania i Kanada, choć na mniejszą skalę pozyskuje się go też w innych regionach[6]. Od pewnego czasu zasoby duńskie są przeeksploatowane, a Dania stała się importerem karagenu[10].

Zagrożenia i ochrona[edytuj | edytuj kod]

Gatunek zasadniczo uznawany za pospolity[1]. Również w skali Morza Bałtyckiego w 2013 r. Komisja Helsińska przypisała mu status gatunku najmniejszej troski, choć we wcześniejszych opracowaniach tej samej instytucji uznawano go za gatunek zagrożony[14]. Niemniej, o ile populacja w północnym Bałtyku określana jest jako stabilna, o tyle na południowych wybrzeżach (tj. w Niemczech i Polsce) stwierdzono jej spadek. Zauważalny spadek liczebności widlika w zachodniej części Morza Bałtyckiego miał miejsce w latach 70. i 80. XX w. Odpowiedzialna za to jest eutrofizacja wody skutkująca obniżeniem jej przejrzystości oraz niszczenie siedlisk w trakcie połowów rybackich. W późniejszym okresie brak było wyraźnych trendów zmian liczebności[7]. W niektórych regionach za spadek liczebności odpowiedzialne jest pozyskiwanie przemysłowe samego widlika[6]; częściowo tak tłumaczony jest jego zanik w Zatoce Puckiej[13]. W zachodnim Bałtyku zbiorowiska widlika są w związku z tym zastępowane przez inne gatunki wieloletnich krasnorostów (Coccotylus truncatus, Delesseria sanguinea czy Phycodrys rubens) lub przez jednoroczne glony nitkowate[7]. W Polsce objęty ochroną gatunkową od 2004 r. (jako jeden z dwóch pierwszych gatunków krasnorostów, a w ogóle jeden z nielicznych glonów spoza grupy ramienic)[15], a później doprecyzowano, że gospodarka rybacka nie może być uzasadnieniem do odstępstwa od zakazów ochronnych[16]. W krajach, gdzie jest pozyskiwany przemysłowo, pozyskiwanie jest monitorowane i podlega odpowiednim regulacjom[6].

Natura 2000[edytuj | edytuj kod]

Sam widlik nie jest gatunkiem bezpośrednio chronionym na mocy dyrektywy siedliskowej, jednak jest wymieniany jako gatunek typowy dla siedlisk przyrodniczych: 1110 – piaszczyste ławice podmorskie, 1160 – duże i płytkie zatoki, 1170 – skaliste i kamieniste dno morskie (rafy)[13].

Uwagi[edytuj | edytuj kod]

 1. Zapis ten jest literówką

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

 1. a b c d e f Furcellaria lumbricalis (Hudson) J.V.Lamouroux. Algaebase. [dostęp 2015-05-04]. (ang.).
 2. Jean Vincent Félix Lamouroux. Essai sur les genres de la famille des thalassiophytes non articulées. „Annales du Muséum d'Histoire Naturelle”. 20, s. 21-47, 115-139, 267-293, 1813. (fr.). 
 3. a b c G.T. Kraft & M.D. Guiry: Furcellaria J.V.Lamouroux, 1813. algaebase. [dostęp 2015-05-04]. (ang.).
 4. Jadwiga Siemińska, Konrad Wołowski: Catalogue of Polish Prokaryotic and Eukaryotic Algae/Katalog glonów prokariotycznych i eukariotycznych Polski. Kraków: Instytut Botaniki im. W. Szafera PAN, 2003, s. 249, seria: Biodiversity of Poland/Różnorodność biologiczna Polski (V). ISBN 83-89648-07-5. (pol.).
 5. a b c widlik, [w:] Encyklopedia PWN [online] [dostęp 2015-05-04].
 6. a b c d e f g h i Furcellaria lumbricalis. Seaweed Industry Association, 2014. [dostęp 2015-05-07]. (ang.).
 7. a b c d e f g h i j Species information sheet – Furcellaria lumbricalis.. [w:] Red List Species Information Sheet [on-line]. Komisja Helsińska, 2013. [dostęp 2015-05-04]. (ang.).
 8. a b A red seaweed - Furcellaria lumbricalis. Marine Life Information Network (MarLIN). [dostęp 2015-05-07]. (ang.).
 9. a b c Stefan Gumiński: Fizjologia glonów i sinic. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 1990, s. 104, 124, 137. ISBN 83-229-0372-3. (pol.).
 10. a b Furcellaria lumbricalis (Hudson) J.V. Lamouroux. [w:] The Seaweed Site: information on marine algae [on-line]. [dostęp 2015-05-07]. (ang.).
 11. Teresa Kentzer, R. Synak, Krystyna Burkiewicz, A. Banas. Cytokinin-like Activity in Sea Water and Fucus vesiculosus L. „Biologia plantarum”. 22 (3), s. 218-225, 1980. DOI: 10.1007/BF02892743. (ang.). 
 12. Władysław Matuszkiewicz: Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007, s. 93, 160. ISBN 978-83-01-14439-5. (pol.).
 13. a b c Jan Warzocha: 1160 – Duże płytkie zatoki. W: Poradniki ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 – podręcznik metodyczny. T. 1: Siedliska morskie i przybrzeżne, nadmorskie i śródlądowe solniska i wydmy. Ministerstwo Środowiska, s. 54–60. ISBN 83-86564-43-1.
 14. Karin Fürhaupter, Paulina Brzeska, Martynas Bučas, Marika Gerb, Elena Glazkova, Gustav Johansson, Ville Karvinen, Hans Kautsky, Kirsi Kostamo, Nikolay Kovalchuk, Georg Martin, Kaire Torn, Alexandra Volodina: Red List of macrophytes. W: HELCOM Red List of Baltic Sea species in danger of becoming extinct. Tytti Kontula, Jannica Haldin (red.). T. 140. Helsinki: Helsinki Commission, 2013, s. 54-61, seria: Baltic Sea Environment Proceedings. ISSN 0357-2994. (ang.).
 15. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 lipca 2004 r. w sprawie gatunków dziko występujących roślin objętych ochroną (Dz.U. z 2004 r. nr 168, poz. 1764)
 16. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin (Dz.U. z 2014 r. poz. 1409)