Wikipedia:Komitet Arbitrażowy/Wnioski o arbitraż/(15/2009) tadam - Szwedzki

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Wniosek o arbitraż tadam - Szwedzki

Zwróciłem się do Szwedzkiego [1] o nieusuwanie fragmentu hasła [2]. O to samo poprosili w swoich rewertach inni użytkownicy (Antycyklon, który to usunięcie uznał wręcz za wandalizm oraz Pplu. Moją prośbę Szwedzki zignorował i po kilku godzinach ponownie usunął wspomniany fragment. Uznałem to za zachowanie niewłaściwe i sam włączyłem się do naprawiania hasła. Natychmiast zostałem zablokowany przez innego administratora a ostatecznie zostałem pomówiony [3] cytuję "bez żenady prezentuje swoje podejście do projektu, oparte na poglądach politycznych" oraz stwierdził, że nie powinienem edytować haseł politycznych (żadnych?) słowami "Twoje argumenty nie mają, niestety, żadnej wagi. Artykuły o partiach powinny spełniać pewne standardy a nie zmieniać się w choinki, ubierane przez zwolenników."

Jest to dla mnie poważne oskarżenie gdyż od paru lat edytuję Wikipedię i zawsze starałem się o maksymalnie neutralny punkt widzenia oraz dbałem o źródła. Każdy jednak jest omylny dlatego poprosiłem Szwedzkiego o diffy gdzie takowe podejście prezentuję w celu wyciągnięcia wniosków i poprawy [4]. Bez odzewu. Próba mediacji skończyła się zanim się zaczęła "Nie widzę żadnego powodu do mediacji z tym użytkownikiem i odmawiam wzięcia w niej udziału." [5]

Problem jednak pozostał - jeśli bez żenady podchodzę do projektu to jest to dla mnie poważna przeszkoda w dalszym w nim uczestnictwie, ale chciałbym zobaczyć ze dwa, trzy przykłady ww postępowania by móc się poprawić.

Pozdrawiam i liczę na pomoc komitetu. --tadam (dyskusja) 09:37, 24 sie 2009 (CEST)

Potwierdzenie

  • Szwedzkiego powiadomiłem [6]

Decyzja Komitetu Arbitrażowego

  • Komitet Arbitrażowy postanowił przyjąć wniosek do rozpatrzenia. Za przyjęciem głosowało 7 arbitrów, 1 wstrzymał się od głosu. Jeden arbiter nie uczestniczył w głosowaniu. W imieniu Komitetu Arbitrażowego, Ludmiła Pilecka ⇒ dyskusja 09:42, 29 sie 2009 (CEST)

Werdykt Komitetu Arbitrażowego

Słowo wstępne

Komitet Arbitrażowy po raz kolejny przypomina, że Wikipedia stanowi encyklopedię. Istnienie społeczności wikipedystów jest całkowicie podporządkowane idei współtworzenia wolnej wiedzy. Oznacza to, że wszystkie meta-strony projektu, takie jak strony dyskusji, kawiarenka, przestrzeń Wikipedia, istnieją tylko po to, aby pomóc w edytowaniu przestrzeni głównej – pisaniu nowych artykułów i poprawianiu istniejących. Jest to zasada, opisana w kilku miejscach na stronie Wikipedia:Czym Wikipedia nie jest, np. w sekcji "Wikipedia nie jest polem bitwy" (Wszelkiego rodzaju ataki i wojny personalne na bazie dyskusji w projekcie są wprost przeciwko założeniom i zasadom Wikipedii.) oraz w sekcji "Wikipedia nie jest anarchią" (Wikipedia nie jest także żadnego rodzaju forum dla nieregulowanej wolności słowa.). Natomiast wikietykieta w punkcie 13. zaleca, aby w przypadku konfliktu personalnego podjąć rozmowę przez prywatne kanały komunikacji, takie jak poczta elektroniczna lub komunikator internetowy. Takie postępowanie w przypadku zaistnienia każdego sporu personalnego zaleca również Komitet Arbitrażowy.

Odnośnie przestrzeni głównej projektu, Komitet Arbitrażowy ponownie wskazuje, iż podstawowym jej celem pozostaje przedstawianie rzetelnych informacji. W zakresie zadań Wikipedii nie leży ani promowanie, ani zwalczanie określonych poglądów politycznych, prowadzenie kampanii wyborczej czy szerzenie informacji nieuźródłowionych lub opartych na mało wiarygodnych źródłach czy znanych z głoszenia skrajnych poglądów czy teorii, często niepopartych faktami. Nakaz zachowania neutralnego punktu widzenia (WP:NPOV) i obowiązek podawania źródeł (WP:WER) stanowią podstawowe zasady Wikipedii. Wikipedyści powinni krytycznie podchodzić do źródeł, zwłaszcza w kwestiach mogących budzić wątpliwości i powoływać się na źródła rzetelne i sprawdzone. W przeciwnym bowiem wypadku narażają Wikipedię na zarzut nierzetelności, na śmieszność czy nawet na konsekwencje prawne.

Materiał dowodowy

Komitet Arbitrażowy uznał, że złożony wniosek dotyczy jedynie niewielkiego fragmentu dużego sporu, jaki od kilku ostatnich miesięcy narastał pomiędzy wikipedystą Tadam a wikipedystą Szwedzki. W związku z tym, zgodnie z punktem drugim polityki arbitrażu, arbitrzy postanowili rozpatrzyć całość sporu pomiędzy obydwoma wikipedystami. Komitet Arbitrażowy zgromadził i przeanalizował edycje od czerwca 2009 roku do momentu złożenia wniosku o arbitraż.

Drogą e-mailową zadano stronom szczegółowe pytania o niektóre edycje. Całość korespondencji znajduje się na podstronie werdyktu: (15/2009) tadam - Szwedzki/Korespondencja.

Ocena materiału dowodowego

Ocena edycji Tadama

Artykuł Danuta Hübner

W maju i czerwcu 2009 biogram Danuty Hübner budził emocje wśród części wikipedystów. Artykuł dotyczący jej ojca, Ryszarda Młynarskiego, został usunięty 17 maja 2009 decyzją Poczekalni ([7]). Po usunięciu tego biogramu informacje na temat Ryszarda Młynarskiego zaczęły pojawiać się w biogramie jego córki (np. [8]), jednak były konsekwentnie usuwane. 1 czerwca 2009 Tadam w artykule wykonał taką edycję: [9], nie podpierając wpisu żadnym źródłem, co w ocenie Komitetu Arbitrażowego stanowiło złamanie zasady weryfikowalności. Ponadto, w momencie dodawania tej informacji, na stronie dyskusji artykułu toczyła się wymiana zdań: [10], w której m.in. Elfhelm wyjaśnił powody usunięcia zarówno hasła o Ryszardzie Młynarskim, jak i wcześniejszych wpisów o nim z artykułu o Danucie Hübner. Pomimo tego Tadam zażądał od Elfhelma dodatkowych wyjaśnień: [11]. Z kolei wikipedyście Albertusowi teologowi zadał pytanie dotyczące źródeł znalezionych w internecie: [12]. W ocenie Komitetu Arbitrażowego źródła, na które się powołał, także nie spełniają wymogu WP:WER – "Super Express" jako tabloid nie może być wiarygodnym źródłem, szczególnie w przypadku drażliwych informacji biograficznych. Mówi o tym zasada weryfikowalności w sekcji "Źródła o podejrzanej wiarygodności" ([13]). Także publikacje Jerzego Roberta Nowaka nie są wystarczająco wiarygodnymi, obiektywnymi źródłami, zob. uźródłowiona sekcja "Opinie" w haśle biograficznym o nim: [14]. W swoim wpisie u Leinada: [15] Tadam powołuje się na pierwsze zdanie artykułu Jerzy Robert Nowak (polski historyk, publicysta, doktor habilitowany nauk politycznych), ignorując fakt istnienia wskazanej sekcji "Opinie", która informuje o kontrowersjach związanych z publikacjami J.R. Nowaka.

W odpowiedzi na wpis Leinada: [16] Tadam napisał: [17], zostawił także wpisy na stronie dyskusji spornego artykułu: [18], [19] i [20]. W tej ostatniej edycji ponownie powołał się na publikacje J.R. Nowaka jako na wiarygodne źródło. Na podstawie drugiego fragmentu jego wypowiedzi Komitet Arbitrażowy natomiast stwierdza, że Tadam nie rozumie potrzeby selekcjonowania źródeł (w taki sposób, aby powoływać się jedynie na wiarygodne i rzetelne publikacje). Z kolei w tej edycji: [21] powołał się m.in. na informację Instytutu Pamięci Narodowej: [22], ignorując fakt, że jest to przegląd mediów zawierający m.in. zacytowaną publikację "Super Expressu" z 27 października 2004. Na J.R. Nowaka Tadam powoływał się także w swoich kolejnych wypowiedziach: [23], [24].

Wpis na stronie dyskusji Warshauera: [25] nie pozostawia wątpliwości, że Tadam utożsamia się z wyrażonym poglądem na stronie dyskusji artykułu biograficznego: Usunięcie tych informacji w trakcie kampanii wyborczej nie ma nic wspólnego z niencyklopedycznością. a jest zwykłym upolitycznieniem. W ocenie Komitetu Arbitrażowego, usunięcie takiej informacji nie było działaniem politycznym, a było podyktowane dobrem Wikipedii: wiarygodnością i rzetelnością zamieszczanych w haśle informacji, zgodnie z jej zasadami. W kolejnym wpisie na stronie dyskusji artykułu [26] użył w stosunku do Warshauera zwrotu Wy..., co zdaniem Komitetu Arbitrażowego ma wydźwięk wyraźnie negatywnie ironiczny. W tym aspekcie Komitet Arbitrażowy uzyskał od Tadama zapewnienie, że będzie się starał więcej takich konstrukcji językowych nie używać.

Zaniepokojenie Komitetu Arbitrażowego wzbudziła także następująca edycja Tadama: [27], w której proponuje on przywrócić sporny fragment artykułu, dodając do niego szablon {{fakt}}. Działanie takie stoi w rażącej sprzeczności z zasadą WP:WER, która w sekcji "Odnośniki do źródeł" wspomina: Jeśli dla danego tematu artykułu nie istnieją wiarygodne źródła, Wikipedia nie powinna zawierać hasła na ten temat. Każda edycja nieoparta na źródle może być usunięta. Na temat edycji wokół artykułu dotyczącego Danuty Hübner Komitet Arbitrażowy uzyskał od Tadama odpowiedź, która nie może zostać uznana za satysfakcjonującą. Z jednej strony zapewnił on, że zrozumiał, iż podawanie wiarygodnych źródeł w takich zagadnieniach jest koniecznością, z drugiej jednak napisał: jeśli decyzja należała by do mnie przywróciłbym ów fragment, ale na Wiki panuje zasada konsensusu.

Artykuł Jolanta Kwaśniewska

1 czerwca 2009 niezalogowany użytkownik usunął z artykułu Jolanta Kwaśniewska część informacji, głównie sekcję "Sponsoring i finanse". Następnego dnia edycja została przywrócona: [28], na co zareagował Szwedzki, cofając rewertującego: [29]. Rozpoczęła się wojna edycyjna z udziałem także innych wikipedystów. 3 lipca przyłączył się do niej Tadam: [30], zadał także pytanie rewertującemu Staszkowi99: [31]. Uzyskał odpowiedź: [32]. Tadam założył wątek w Kawiarence na temat spornego artykułu: [33], jednocześnie wciąż kontynuował swój udział w wojnie edycyjnej: [34] – po zapowiedzi swojego rewertu w dyskusji Szwedzkiego: [35].

Zgodnie z treścią strony Wikipedia:Wojna edycyjna Najprostszym sposobem uniknięcia wojny edycyjnej jest dobrowolne zaprzestanie edycji hasła przez obie strony konfliktu i przystąpienie do "negocjacji" na stronie dyskusyjnej tego artykułu. Tadam założył wątek w Kawiarence na ten temat, jednak – nie czekając na wynik konsultacji – kontynuował wojnę edycyjną. Takie działanie Komitet Arbitrażowy ocenia jako świadome i celowe forsowanie swojego punktu widzenia. Kształt hasła nie może zależeć od tego, która ze stron konfliktu będzie miała więcej uporu w rewertowaniu, ale od dyskusji i osiągnięcia konsensusu.

Artykuł Wojciech Mazowiecki

6 czerwca 2009 wikipedysta Warschauer usunął z artykułu Wojciech Mazowiecki sekcję "Bunt antylustracyjny" (w opisie zmian: "Bez znaczenia"), a jedno zdanie opatrzył szablonem {{fakt}}[36]. Dwa dni później Tadam dokonał rewertu Warshauera: [37], tym samym przywracając sekcję zawierającą wątpliwe pod kątem encyklopedyczności informacje i jednocześnie nieposiadającą źródeł, a tym samym niespełniającą zasady WP:WER. Na stronie dyskusji Warshauera zostawił następujący wpis: [38], na co uzyskał odpowiedź: [39]. Warshauer opatrzył artykuł z przywróconą sekcją szablonem {{źródła}}[40]. Tego samego dnia Szwedzki zareagował, usuwając zarówno sporną sekcję, jak i szablon {{źródła}}[41].

W swoim następnym wpisie w dyskusji Warshauera Tadam przyznał, że ten fragment artykułu potrzebuje źródła: [42]. Nastąpiła także wymiana zdań w tej sprawie pomiędzy Tadamem i Szwedzkim: [43], [44], [45], [46].

Komitet Arbitrażowy krytycznie ocenia edycje Tadama w tej sprawie. Zasada WP:CWNJ w punkcie 8 sekcji "Wikipedia nie jest bezładnym zbiorem informacji" mówi m.in.: Fakt, że coś było obiektem zainteresowań mediów przez jakiś czas, niekoniecznie znaczy, że automatycznie podmiot taki nadaje się do opisania w Wikipedii. Dodatkowo przywracanie nieuźródłowionej informacji stoi w sprzeczności z zasadą WP:WER. Powoływanie się na fakt, że w artykule od 2007 istniała taka sekcja nie jest w ocenie Komitetu Arbitrażowego żadnym usprawiedliwieniem w tej sytuacji.

Użytkownik Winston Smith

W tej części werdyktu Komitet Arbitrażowy ograniczył się tylko do oceny wpisów wikipedysty Tadam. W zakresie edycji Szwedzkiego wypowiedziano się w następnej sekcji.

Użytkownik Winston Smith został zablokowany bezterminowo przez Szwedzkiego 24 czerwca z uzasadnieniem blokady: Konto do trollingu. Przed nałożeniem blokady udzielił następującego ostrzeżenia: [47]. O blokadzie poinformował zainteresowanego w ten sposób: [48].

Tadam zareagował na ostrzeżenie udzielone Winstonowi Smithowi, zadając pytanie Szwedzkiemu: [49]. W odpowiedzi na anonimową wiadomość IP, prawdopodobnie zablokowanego Winstona Smitha napisał: [50], oceniając tym samym edycje Winstona Smitha i Szwedzkiego jako łamiące zasady Wikipedii, nie precyzując jednak jakie. Szwedzki udzielił Tadamowi odpowiedzi: [51], cyt. to encyklopedia a nie przytułek dla ludzi z rozdwojeniem osobowości i paranoją spiskową. Tadam odpisał [52], cyt. m.in.: Myślę, że jak na administratora to powinieneś bardziej liczyć się ze słowami. Następnego dnia napisał: [53], m.in.: czy notoryczne olewanie użytkowników sprawia Ci przyjemność? Czy ironia i pycha to dobre cechy administratora?. W ocenie Komitetu Arbitrażowego ta wypowiedź nosi cechy sarkazmu, jest ponadto natarczywa i łamie wikietykietę w punkcie "zakładaj dobrą wolę drugiej strony".

Następne pytanie Tadama dotyczyło uzasadnienia blokady "dezorganizuje pracę na zgłoś błąd" – [54]. Odpowiedź Szwedzkiego z wyjaśnieniem tej blokady: [55]. Komentarz Tadama z ostatniego wpisu ([56]): Muszę przyznać, że robisz postępy. Komitet Arbitrażowy ocenia jako ironiczny i zupełnie nie na miejscu.

Tadam w rzeczonej sprawie zwracał się także do innych administratorów: Ludmiły Pileckiej [57] (odpowiedź: [58]) i [59], ABacha [60], Bukaja [61] (odpowiedź: [62]). Pomylił także nowego wikipedystę CudPotwórca z Winstonem Smithem: [63], [64], [65].

29 czerwca 2009 Tadam zostawił następujący wpis u Szwedzkiego: [66]. Znalazł się w nim fragment Wydałeś na niego wyrok dożywocia bez przeczytania samego wyroku (nawet partyzanci w czasie wojny przed rozstrzelaniem odczytywali wyrok) a teraz ścigasz gościa po całym internecie i tracisz swój czas. Komitet Arbitrażowy taką wypowiedź użytkownika ocenia bardzo negatywnie. Porównywanie blokowania konta (także na czas nieograniczony) z zadawaniem śmierci człowiekowi przez rozstrzelanie jest nadużyciem i nosi znamiona trollingu. Komitet Arbitrażowy przypomina, że blokowanie użytkownika jest czynnością odwracalną (każdy administrator może w przyszłości takie konto odblokować), a zabicie człowieka jest czynem, którego skutki są nieodwracalne. Ponadto wpis taki trywializuje śmierć człowieka przez porównanie do zablokowania konta na Wikipedii.

Komitet Arbitrażowy zadał pytanie Tadamowi o przyczyny dużego zainteresowania losem użytkownika Winstona Smitha (p. 1 w korespondencji). W odpowiedzi Tadam napisał, że Po przeglądnięciu wkładu Winstona Smithsa nie widziałem (ja osobiście) podstaw do blokady na zawsze. Potem potoczyło się z górki – nikt nie chciał mi odpowiedzieć o co chodziło a nawet pojawiały się niemiłe teksty o przytułku, rozdwojeniu jaźni i tym podobne. Komitet Arbitrażowy docenia, że Tadam monitoruje pracę administratorów, jednak w tym przypadku, gdyby użytkownik zastosował chłodne nastawienie do sprawy oraz założył dobrą wolę administratora Szwedzkiego, nie doszłoby do konfliktu personalnego, nie wystąpiłyby także wypowiedzi, które powyżej Komitet Arbitrażowy ocenił negatywnie.

Artykuł Paweł Zyzak

Spór dotyczył kategorii polscy historycy w artykule Paweł Zyzak. Konflikt pomiędzy Szwedzkim a Tadamem w tym zakresie rozpoczął się 26 czerwca 2009 od rewertu, którego dokonał Tadam: [67]. Tadam zostawił wcześniej lakoniczną informację na ten temat na stronie dyskusji Szwedzkiego: [68]. W odpowiedzi Szwedzki napisał: [69] i zrewertował Tadama: [70]. W następnej edycji Tadam zdradził, że chciał udowodnić swojemu adwersarzowi, iż lakoniczny styl wypowiedzi nie służy poprawnej komunikacji: [71]. Jednocześnie użył formy "kolego", na którą zareagował Szwedzki: [72], podając także przyczyny swojego rewertu. Tadam przeprosił za "kolegę": [73]. Po następnym rewercie Szwedzkiego: [74], Tadam ponownie zadał pytanie Szwedzkiemu o powody: [75], w odpowiedzi Szwedzki odesłał do pogrubionych fragmentów swojego poprzedniego wpisu: [76]. Odpowiedź Tadama: [77] Komitet Arbitrażowy uznaje za niewłaściwą. Jeśli zaistnieje pomiędzy wikipedystami różnica poglądów odnośnie kształtu jakiegoś artykułu, najlepszym rozwiązaniem jest zaproszenie do dyskusji innych wikipedystów. Miejscem takiej wymiany zdań oraz wypracowania konsensusu jest właśnie Kawiarenka. W rezultacie wątek tamże na temat spornej kategorii założył Szwedzki: [78].

Dyskusja w Kawiarence: [79] nie zaowocowała konsensusem – zdania wikipedystów w tym temacie były podzielone. Pomimo tego Tadam zrewertował ponownie Szwedzkiego: [80], przywracając sporną kategorię. Komitet Arbitrażowy ocenia takie działanie jako forsowanie swojego zdania, niepopartego zgodą znacznej części wikipedystów, którzy zabrali w danej sprawie głos w dyskusji.

Dyskusja w Kawiarence o blokadach

1 lipca 2009 Tadam założył wątek w Kawiarence o tytule "dożywotnie blokowanie użytkowników": [81]. Już w samym wstępie zaatakował Szwedzkiego nazywając jego edycje wandalizmami (obserwację rozpocząłem po wandalizmach administratora Szwedzkiego). Komitet Arbitrażowy przypomina, że zgodnie z definicją znajdującą się na tej stronie Wandalizm to świadome działania dokonywane w złej wierze i mające na celu obniżenie jakości treści Wikipedii. Zarzucenie innemu użytkownikowi, że świadomie obniża jakość projektu swoimi edycjami jest bardzo poważnym oskarżeniem i zawsze musi być podparte konkretnymi przykładami. Komitet Arbitrażowy pozytywnie ocenił fakt, iż Tadam kilka godzin później skreślił słowo "wandalizmach" [82] zastępując je bardziej neutralnym. Jednakże nie stałoby się to, gdyby nie interwencja Bukaja: [83].

Oprócz przeprosin za słowo "wandalizm" w tej samej edycji Tadam zabrał głos w rozpoczętej przez siebie dyskusji, pisząc m.in.: Wielu nowicjuszy wchodząc na Wikipedię (i nie tylko) chce wszystko od razu poprawić i często wówczas popełniają błędy POV-u bo myślą że wiedzą a nie wiedzą... i za to dostają czape! Komitet Arbitrażowy przypomina, że w języku potocznym słowo "czapa" oznacza karę śmierci (por. definicję na stronie sjp.pwn.pl). W swojej wypowiedzi Tadam ponownie dokonał hiperbolizacji: z jego wpisu wynika, że banowanie użytkowników przez adminów to fizyczne zabicie człowieka. Komitet Arbitrażowy uczula, aby w swoich edycjach zwracać większą uwagę na użyte słowa w dyskusji, nawet w chwytach retorycznych, ponieważ poprzez takie wpisy dyskusja przestaje być merytoryczna.

W swojej następnej edycji w tym wątku: [84] Tadam próbował wykazać, że zachowanie Szwedzkiego dot. artykułu o Pawle Zyzaku to forsowanie swojego punktu widzenia, jednakże w pierwszej części swojej wypowiedzi w zasadzie przyznał Szwedzkiemu rację.

Wierszyk

[85] 5 lipca 2009 Tadam zamieścił w Kawiarence rymowany, 34-wersowy wierszyk, opowiadający o Szwedzkim. W ocenie Komitetu Arbitrażowego był to paszkwil. Ponieważ na polskiej Wikipedii artykuł nt. tego gatunku literackiego nie jest uźródłowione, więc KA postanowił zacytować definicję paszkwilu na podstawie Słownika terminów literackich, pod red. Janusza Sławińskiego, Wrocław 2000, s. 378: Paszkwil (...) – utwór (...) wymierzony przeciw konkretnej osobie, ośmieszający ją złośliwie w sposób insynuacyjny, obelżywy i zniesławiający, aby skompromitować ją w oczach opinii publicznej. (...).

W warstwie treści wiersza jego autor insynuuje, że działania Szwedzkiego wynikają ze złej woli i nie służą dobru projektu. Sugeruje, że Szwedzki jako administrator nadużywa uprawnień (w. 23–24) i nie zna zalecenia WikiLove, a przez to prowokuje wandalizmy (w. 19–20). Tak napisany utwór ma na celu ośmieszenie i zdyskredytowanie działań Szwedzkiego jako administratora. Nie spełnia przy tym roli rzeczowej merytorycznej krytyki, opartej na argumentach, a przedstawia jedynie niepoparty dowodami obraz, mający wywołać u odbiorcy negatywny wizerunek podmiotu wiersza. Wobec powyższego Komitet Arbitrażowy stwierdza, że Tadam dopuścił się ataku osobistego, a ton żartobliwy nie usprawiedliwia jego edycji. Po swoim wpisie Tadam próbował obrócić całą sprawę w żart: [86], [87], [88], [89]. Jednak swoje rzeczywiste intencje ujawnił w tej edycji (dwie godziny po publikacji wiersza w Kawiarence): [90].

Zdaniem Komitetu Arbitrażowego należy także zwrócić uwagę na czas dodania tego wierszyka przez Tadama, co miało miejsce 5 lipca 2009. Wskazać bowiem trzeba, że w edycji z poprzedniego dnia (z 4 lipca 2009) [91] Szwedzki przyznał się do określonych błędów wskazanych mu przez wikipedystę Mzopw [92]. Tym samym publikacja przez Tadama tego wierszyka stanowiła zdaniem Komitetu Arbitrażowego celowe działanie mające na celu zaognienie konfliktu, chociaż w czasie tym była realna szansa na jego wygaszenie.

Artykuł Piskorowice

Tadam zareagował na błędne cofnięcie edycji w artykule Piskorowice: [93]. Rewertującym wpis był Szwedzki. Tadam zostawił u niego następujący wpis: [94] oraz w dyskusji innego wikipedysty: [95]. Komitet Arbitrażowy zadał Tadamowi pytanie o te edycje (punkt 6. Korespondencji). Z odpowiedzi wynika, że Tadam uważa "nakładanie blokady" na Szwedzkiego za dobry żart: To jest doskonały dowód, że Szwedzki jest omylny! Szkoda, że się spóźniłem - dosłownie o minutkę. Wówczas było by bardziej zabawne. Komitet Arbitrażowy nie podziela jego poczucia humoru – szydzenie z błędów innych wikipedystów stoi w sprzeczności z wikietykietą. Ponadto Szwedzki naprawił swój błąd: [96], napisał też do Tadama w tej sprawie: [97].

Artykuł Unia Polityki Realnej

14 lipca 2009 Szwedzki usunął sekcję "Poparcie" z artykułu Unia Polityki Realnej z opisem zmian: bezsensowna sekcja, kto to teraz zweryfikuje?: [98]. Zrewertował go inny użytkownik, a do wojny edycyjnej 15 lipca przyłączył się Tadam: [99], którego cofnął Margoz [100], zostawiając w dyskusji Tadama kilka minut później następujacy wpis: [101]. Jednakże nim pojawił się wpis na jego stronie dyskusji Tadam zrewertował Margoza: [102]. Po tej edycji administrator Margoz zablokował Tadama na 3 dni z opisem nagminne dodawanie nieencyklopedycznych wpisów: wojny edycyjne [103]. Tadam skontaktował się z Margozem za pośrednictwem innego administratora, uzyskując następnego dnia odblokowanie swojego konta.

Po tych wydarzeniach Tadam podjął dyskusję na temat spornej sekcji: [104], argumentem był jego punkt widzenia na temat istniejących partii politycznych – Nie wyobrażam sobie, by w haśle o PO lub PiS utworzyć taką sekcję, partie populistyczne popierane są przez "wszystkich" więc to rzeczywiście nie ma sensu, ale mikro-partia o ostro prawicowym profilu z kilkuset członkami jest popierana przez ludzi znanych i "niebieskolinkujących"! chętnie zobaczę taką listę dla Komunistyczna Partia Polski (III RP) czy Polska Partia Socjalistyczna. Komitet Arbitrażowy zwraca uwagę, że w ten sposób Tadam opowiada się za różnicowaniem treści artykułów o partiach, w zależności od tego, czy te w jego ocenie są populistyczne, czy też nie. Takie podejście narusza zasady Wikipedii, gdyż stanowi forsowanie własnych przekonań, wbrew obowiązkowi zachowania neutralnego punktu widzenia.

Nadto Tadam na stronie dyskusji Margoza napisał [105]: nic nie chciałem wyjaśniać, ja chciałem się zapyta za co ta blokada???. Następnie zapytał Szwedzkiego o jego słowa: bez żenady prezentuje swoje podejście do projektu, oparte na poglądach politycznych i niemal bez przerwy dopuszcza się personalnych przytyków [106]. Nie uzyskawszy odpowiedzi, złożył wniosek o mediację pomiędzy nim a Margozem: [107]. W międzyczasie pojawiło się szersze uzasadnienie trzydniowej blokady nałożonej przez Margoza: [108]. W reakcji na ten wpis Tadam wycofał swój wniosek o mediację: [109], jednakże zażądał od Margoza blokady Szwedzkiego.

22 lipca 2009 Tadam założył następny wątek w Kawiarence: [110], nazywając działania Szwedzkiego i Margoza zaprzeczeniem idei Wikipedii. Tego samego dnia ponownie zwrócił się do Szwedzkiego o wyjaśnienie swojego stwierdzenia na temat podejścia Tadama do projektu: [111]. Po raz trzeci zwrócił się do Szwedzkiego w tej sprawie 28 lipca: [112]. Nie uzyskawszy odpowiedzi, złożył wniosek o mediację pomiędzy nim a Szwedzkim: [113].

Komitet Arbitrażowy ocenia, że Tadam forsował kształt spornego artykułu na podstawie własnego punktu widzenia (wyrażonego na stronie dyskusji artykułu), niepopartego źródłami. Zignorował dowody, że sporna sekcja zawierała błędy merytoryczne oraz wpisy niezgodne z prawdą i podanymi w usuniętej sekcji źródłami, a ponadto istnienie takiej sekcji budzi wątpliwości pod kątem WP:CWNJ i nie jest zgodne z zasadami tworzenia list. Aby artykuł posiadał sekcję "Poparcie", Tadam po raz kolejny wdał się w wojnę edycyjną.

Ocena edycji Szwedzkiego

Wikipedysta Szwedzki jako administrator Wikipedii powinien zwracać szczególną uwagę na ton i styl swoich wypowiedzi. Niektóre jego wpisy Komitet Arbitrażowy uznał za niepotrzebne, a nawet szkodliwe, z kolei w innych przypadkach brak wyjaśniającego komentarza doprowadził do zaognienia konfliktu pomiędzy nim a Tadamem.

Komitet Arbitrażowy zwrócił się drogą e-mailową do Szwedzkiego, aby linkami do wypowiedzi Tadama uzasadnił swój wpis: [114]. Uzyskaną odpowiedź Komitet Arbitrażowy uznał za satysfakcjonującą. Jednocześnie arbitrzy negatywnie ocenili fakt, że tak szczegółowe uzasadnienie i ocena całej działalności Tadama pojawiła się dopiero na prośbę Komitetu Arbitrażowego, a nie wcześniej na stronach dyskusji Wikipedii. Szwedzki nie zareagował na wszystkie późniejsze wpisy Tadama na swojej stronie dyskusji: [115], [116], [117], odmówił także mediacji: [118].

Konflikt pomiędzy Tadamem a Szwedzkim z czasem angażował coraz więcej osób, w związku z czym Szwedzki powinien zrezygnować z lakonicznego odpowiadania Tadamowi i innym użytkownikom na rzecz szerszego wyjaśniania motywów swoich działań. W tym zakresie Komitet Arbitrażowy negatywnie ocenił postępowanie dotyczące blokady konta Winston Smith, w szczególności wpisy: [119], [120], [121], [122], [123]. W przypadku ostatniej z wymienionych edycji, oprócz podania konkretnych powodów blokady użytkownika, Szwedzki dołączył zdanie mówiące o "rozmowach z samym sobą", co nie zostało przyjęte ze zrozumieniem.

Z kolei tę wypowiedź: [124] Komitet Arbitrażowy określa jako przesadzoną. Szwedzki nie zastosował chłodnego nastawienia, pogrubienie części swojej poprzedniej wypowiedzi można odczytać jako sugestię braku umiejętności czytania ze zrozumieniem. W tej edycji: [125] napisał zejdź ze mnie, nie będę odpisywać na "półsłówka". Komitet Arbitrażowy negatywnie ocenia taki ton wypowiedzi Szwedzkiego. Zamiast jako administrator łagodzić konflikt doprowadził tylko do jego eskalacji.

Ponadto w przypadku kontrowersyjnych edycji w przestrzeni głównej Szwedzki powinien je szczegółowiej i w sposób wyczerpujący uzasadniać. Taki opis zmian: [126] lub niedopisywanie własnego komentarza w opisie zmian [127] może skutkować niezrozumieniem u tej części społeczności, która interesuje się losem spornych haseł. Każdy administrator, także Szwedzki, powinien być gotowy na konieczność szerszego wyjaśniania powodów swoich edycji, szczególnie w kontrowersyjnych tematach. Niereagowanie na wpisy na własnej stronie dyskusji w przypadku wojny edycyjnej jest bardzo złą praktyką. W przypadku artykułu Jolanta Kwaśniewska Szwedzki nie wypowiedział się ani w Kawiarence: [128], ani na stronie dyskusji Tadama, ani na stronie dyskusji spornego artykułu [129]. Tymczasem Szwedzki czterokrotnie przywracał poprzednią wersję tego biogramu: [130]. Brał także udział w wojnach edycyjnych w hasłach: Unia Polityki Realnej i Paweł Zyzak (z zakresu rozpatrywanego przez Komitet Arbitrażowy materiału).

Podsumowanie

Wnioski

Na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego Komitet Arbitrażowy stwierdza, że podstawowym podłożem konfliktu pomiędzy stronami tej sprawy było dość swobodne podejście przez Tadama do obowiązujących na Wikipedii zasad i zaleceń. Komitet Arbitrażowy odnosi wrażenie, że według Tadama z artykułów nie powinny być usuwane zawartości, które nie mają żadnego istotnego znaczenia z punktu widzenia np. konkretnego biogramu, jak też treści dotyczące kwestii wątpliwych i kontrowersyjnych, nawet gdy jednocześnie nie posiadają w tym zakresie jakichkolwiek rzetelnych źródeł. Powyższe podejście Komitet Arbitrażowy ocenia jako nieprawidłowe i szkodliwe dla projektu, wypaczające sens filarów Wikipedii (w tym zasady weryfikowalności i neutralnego punktu widzenia), prowadzące do obniżania jakości i rzetelności artykułów.

Komitet Arbitrażowy wskazuje nadto, że z czasem ten początkowo merytoryczny spór między Tadamem a Szwedzkim nabrał cech konfliktu personalnego. Zaowocował on wzajemnymi złośliwościami, których obie strony, w tym zwłaszcza Szwedzki jako administrator, bezwzględnie powinny się wystrzegać. Za szczególnie szkodliwe Komitet Arbitrażowy uznał przy tym stojące na rażąco niskim poziomie ataki osobiste Tadama pod adresem Szwedzkiego (zwłaszcza wskazane wyżej odwoływanie się do "rozstrzelania" czy "dostawania czapy"). Jednocześnie niewystarczające w ocenie Komitetu Arbitrażowego wytłumaczenie powodów omówionej wyżej blokady innego z użytkowników, lakoniczne odpowiedzi Szwedzkiego lub brak z jego strony szerszego wyjaśniania swoich edycji niewątpliwie również przyczyniły się do zaognienia tego sporu. Dodatkowo obaj wikipedyści dopuszczali się też wielokrotnie niepotrzebnych wojen edycyjnych. Komitet Arbitrażowy ocenia przy tym, iż doszło do naruszenia wikietykiety, m.in. w punktach 1, 5, 10 i 13.

Środki

Biorąc pod uwagę rezultaty analizy zebranego materiału dowodowego, Komitet Arbitrażowy postanawia podjąć następujące środki:

  1. Wobec Tadama – za ataki osobiste, naruszanie wikietykiety, udział w wojnach edycyjnych, wprowadzanie nieuźródłowionych i kontrowersyjnych informacji w biogramach osób żyjących zastosować 24-godzinną blokadę. Jej symboliczną długość Komitet Arbitrażowy dodatkowo uzasadnia zamiarem zastosowania w tym wypadku środka o charakterze ostrzegawczym i motywującym do poprawy. Jednocześnie Komitet Arbitrażowy wskazuje, iż w przypadku ponawiania przez Tadama w okresie 18 miesięcy od daty publikacji werdyktu edycji podobnych do wymienionych powyżej, które wskazywałyby na brak zmiany podejścia do podstawowych zasad i zaleceń Wikipedii, nakładane przez administratorów blokady za kolejne przewinienia powinny wynosić każdorazowo co najmniej 3 miesiące.
  2. Wobec Szwedzkiego – za niewyjaśnianie w sposób dostateczny powodów swoich edycji oraz decyzji administratorskich i udział w wojnach edycyjnych zastosować tygodniowy zakaz blokowania użytkowników pod rygorem nałożenia 24-godzinnej blokady, po upływie której zakaz będzie liczony od początku, jak również udzielić mu upomnienia za nieprawidłowy ton i styl swoich wypowiedzi w stosunku do drugiej strony.

Za przyjęciem werdyktu głosowało 7 arbitrów, żaden arbiter nie był przeciw, żaden nie wstrzymał się od głosu. Dwóch arbitrów nie brało udziału w głosowaniu.

W imieniu Komitetu Arbitrażowego, Ludmiła Pilecka ⇒ dyskusja 22:44, 20 wrz 2009 (CEST)

Oświadczenie Przykuty

Ze względu na potencjalne sugestie, że jako wiceprezes Stowarzyszenia Wikimedia Polska mogę sprzyjać osobom będącym jego członkami, w szczególności zasiadającym we władzach tego stowarzyszenia, w sprawach, w których są oni stronami, wstrzymuję się od podejmowania zarówno dyskusji, jak i głosu w ustaleniach i werdyktach KA. Przykuta