Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Łodzi

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Siedziba WSTH w Łodzi przy ul. Senatorskiej 11
Siedziba Wydziału Zamiejscowego WSTH w Gostyninie przy ul. Polnej 36
Studenci WSTH w Łodzi w Parlamencie Europejskim
Studentka WSTH w Łodzi podczas ćwiczeń krajoznawczych "Polska północna"
Konferencja "Rola krajoznawstwa i turystyki w życiu osób niepełnosprawnych" – 15–17 października 2008, Załęcze Wielkie
Studenci WSTH w Łodzi w szkole kaszubskiej w skansenie we Wdzydzach Kiszewskich – krajoznawcze ćwiczenia terenowe "Polska północna"
Seminarium dla nauczycieli ze szkół średnich regionu łódzkiego

Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Łodzi – jest niepaństwową uczelnią wyższą działającą od 2000 roku. Prowadzi studia licencjackie (I stopnia) w systemach dziennym i zaocznym. Jest wyspecjalizowaną, jednokierunkową uczelnią kształcącą na kierunku turystyka i rekreacja, specjalizacje: turystyka, hotelarstwo, gastronomia, rekreacja. W 2007 roku uruchomiony został Wydział Zamiejscowy w Gostyninie. Decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 21 listopada 2012 r. włączona została do Szkoły Głównej Turystyki i Rekreacji w Warszawie[1].

Działalność dydaktyczna[edytuj | edytuj kod]

Podstawowym celem funkcjonowania WSTH jest wykształcenie kadr na potrzeby szeroko rozumianego rynku usług turystycznych. Program studiów obok tradycyjnych zajęć obejmuje cykl praktyk zawodowych w przedsiębiorstwach branży turystycznej, hotelarskiej czy gastronomicznej.

Ważną role odgrywają ponadto terenowe ćwiczenia krajoznawcze. Odbywane na każdym roku studiów wyjazdy treningowe rozpoczynają się od wycieczek po Łodzi i regionie łódzkim, aby następnie skierować się na północ lub południe Polski, a nawet za granicę. Celem praktyk jest wykształcenie u studentów umiejętności przydatnych w pracy pilotów wycieczek i przewodników turystycznych. Dzięki temu po ukończeniu nauki w WSTH absolwenci uczelni mogą przystąpić do państwowego egzaminu dla kandydatów na przewodników turystycznych i pilotów wycieczek bez konieczności udziału w stosownych kursach.

Działalność naukowo-wydawnicza[edytuj | edytuj kod]

WSTH w Łodzi jest organizatorem szeregu konferencji naukowych oraz seminariów. W latach 2002–04 odbyły się dwie konferencje poświęcone tematyce hotelarskiej. W 2006 r. zainaugurowany został cykl konferencji przygotowywanych razem z Regionalną Organizacją Turystyczną Województwa Łódzkiego. Noszą one wspólny tytuł „Kultura i turystyka” i co roku poświęcone są wybranym problemom współdziałania obu tych dziedzin („razem czy oddzielnie?”, „razem, ale jak?”, „wspólnie zyskać!”). Podsumowaniem udziału uczelni w projekcie DIADA oraz współpracy z Zarządem Głównym PTTK było seminarium podczas targów REHABILITACJA w Łodzi w 2008 r. oraz konferencja naukowa w Załęczu Wielkim pt. „Rola krajoznawstwa i turystyki w życiu osób niepełnosprawnych”. W listopadzie 2010 roku odbyła się również konferencja poświęcona zagadnieniom turystyki społecznej („Turystyka społeczna w województwie łódzkim”).

Zarówno dorobek wspomnianych konferencji, jak i własne badania naukowe oraz doświadczenia dydaktyczne wykładowców uczelni, są podstawą działalności wydawniczej WSTH. Od 2002 r. co pół roku ukazuje się czasopismo naukowo-dydaktyczne „Turystyka i Hotelarstwo”, zawierające artykuły poświęcone tematyce turystycznej i hotelarskiej.

Drugim obszarem działalności wydawniczej są pozycje książkowe: skrypty i podręczniki akademickie. Ułatwiają one naukę studentom kierunków turystycznych. Niektóre z nich zostały również opublikowane przez Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne. Wśród najważniejszych podręczników należy wymienić: Podstawy hotelarstwa, Geografię turystyki Polski, Przewodnik do ćwiczeń, Podstawy gastronomii oraz Produkt turystyczny, który ukazał się także w tłumaczeniu na język rosyjski.

Doskonaleniu zawodowemu i zdobywaniu nowych kwalifikacji służy z kolei Pilotaż wycieczek. Zbiór testów i pytań egzaminacyjnych. Warto też podkreślić, że pracownicy WSTH są autorami pierwszego od ponad 30 lat przewodnika turystycznego po województwie łódzkim.

Współpraca zagraniczna[edytuj | edytuj kod]

W wyniku podpisanych umów WSTH w Łodzi stale współpracuje z Uniwersytetem Humanistycznym w Smoleńsku (Rosja) oraz Instytutem Handlowo-Ekonomicznym w Czerniowcach (Ukraina). Współpraca ta obejmuje m.in. wymianę grup studenckich i wykładowców, udział w konferencjach naukowych, publikację artykułów w uczelnianych czasopismach. Dodatkowo studenci są także współorganizatorami pobytów gości zagranicznych (np. jako przewodnicy po Łodzi i regionie). Mniej formalne kontakty WSTH posiada jeszcze z kilkoma innymi uczelniami, np. Uniwersytetem im. M. Romera w Wilnie (Litwa) czy Uniwersytetem w Preszowie (Słowacja).

Od 2006 r. datuje się współpraca WSTH z Fachhochschule w Thun (Szwajcaria). Jej efektem jest utworzenie centrum egzaminacyjnego kompetencji językowych (jęz. angielski i niemiecki) dla branży turystycznej Accueil. Na podstawie przeprowadzanych w Łodzi egzaminów, ta szwajcarska szkoła wydaje certyfikaty honorowane w całej Unii Europejskiej.

WSTH w Łodzi jest również partnerem wielu europejskich projektów branżowych. W latach 2006–08 uczelnia – obok 12 organizacji (instytucji pozarządowych, stowarzyszeń, ośrodków badawczych) z 8 krajów europejskich – brała udział w projekcie DIADA, dotyczącym turystyki osób niepełnosprawnych. W 2009 r. zaś uczestniczyła w „Polsko-norweskim partnerstwie na rzecz rozwoju edukacji ekologicznej osób dorosłych”.

Pozostała działalność[edytuj | edytuj kod]

WSTH w Łodzi nie ogranicza swej działalności jedynie do sfery dydaktyczno-naukowej. Jej pracownicy są aktywni na wielu innych polach – starają się popularyzować naukę, promują Łódź i region łódzki, wspierają swą wiedzą szkolnictwo zawodowe i branżę turystyczną. Wśród najważniejszych tego typu przedsięwzięć należy wymienić m.in.:

  • konkurs turystyczno-krajoznawczy „A to Polska właśnie…” – organizowany od 2002 r. dla maturzystów zainteresowanych studiami turystycznymi (nagrodami są m.in. indeksy WSTH i udział w praktykach studenckich),
  • projekt „Klasy patronackie” – współpraca z kilkunastoma szkołami średnimi z regionu łódzkiego prowadzącymi klasy o profilach turystycznym, hotelarskim lub gastronomicznym (wykłady i prelekcje dla uczniów, pomoc w organizacji wycieczek szkolnych, warsztaty dydaktyczne dla nauczycieli),
  • konkurs na najlepszą pracę dyplomową (magisterską i licencjacką) dotyczącą turystyki w regionie łódzkim (razem z ROT WŁ i UŁ),
  • Łódzką Galerię Turystyczną „KORYTARZ” – seria wystaw o charakterze krajoznawczo-podróżniczym, np. „W kokonie jedwabnika – impresje z podróży do "Chin”, „Region łódzki w obiektywie”, „Dzika Polska”, „Rowerem po Bornholmie, "Patagonia i Ziemia Ognista",
  • Uniwersytet Trzeciego Wieku – wykłady i zajęcia praktyczne dla seniorów z zakresu turystyki, hotelarstwa, gastronomii i rekreacji, a także historii sztuki i informatyki, w sezonie również wycieczki krajoznawcze,
  • Festiwal Nauki i Sztuki – od 2006 r. coroczne wykłady, warsztaty i imprezy popularyzujące najnowsze osiągnięcia nauki związane z branżą turystyczną,
  • łódzkie targi turystyczne „Na styku kultur” – organizacja seminarium i paneli dyskusyjnych, prowadzenie badań wśród zwiedzających itp.[2]

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

Linki zewnętrzne[edytuj | edytuj kod]