Wymuszone małżeństwo

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Skocz do: nawigacja, szukaj

Wymuszone małżeństwo (z ang. forced marriage) oznacza taki związek, który został zawarty wbrew woli jednej ze stron (przeważnie kobiety). Wymuszone małżeństwo różni się od małżeństw takich jak pod przymusem czy za namową rodziny. Małżeństwa tego typu były powszechne w całej Europie średniowiecznej jak i później (jedno z najsłynniejszych małżeństw w historii Polski to związek św. Jadwigi z Jagiełłą). Obecnie ten problem dotyczy przede wszystkim Azji i Afryki.

Takie formy związków są niezgodne z prawami człowieka.

W Polsce wymuszone małżeństwo może zostać unieważnione, jeżeli oświadczenie o wstąpieniu w związek małżeński zostało złożone pod wpływem bezprawnej groźby drugiej strony lub osoby trzeciej, jeżeli z okoliczności wynika, że składający oświadczenie mógł się obawiać, że jemu samemu lub innej osobie grozi poważne niebezpieczeństwo osobiste (at. 151 § 1 pkt. 3 k.r.o.). Unieważnienia małżeństwa w takim przypadku może żądać małżonek, który złożył oświadczenie dotknięte wadą, jednakże w terminie sześciu miesięcy od ustania obawy wywołanej groźbą - a w każdym wypadku po upływie lat trzech od zawarcia małżeństwa.

Linki zewnętrzne[edytuj]