Depozyt bankowy

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

Depozyt bankowy (wkład bankowy) – inwestycja finansowa polegająca na powierzeniu środków finansowych bankowi[1]. W zamian za ulokowane depozyty pieniężne banki płacą deponentom odsetki, zależne głównie od długości zadeklarowanego czasu depozytu i stóp procentowych na rynku. Oprocentowanie może być stałe albo zmienne. Banki uzyskują w zamian prawo do dysponowania powierzonymi im środkami pieniężnymi, udzielając na ich podstawie kredytów lub je inwestując. Depozyty stanowią podstawowe źródło finansowania działalności kredytowej prowadzonej przez banki.

Depozyty mogą mieć także formę rzeczową, np. papiery wartościowe, biżuteria, kruszce szlachetne, numizmaty, dokumenty. Są one przechowywane w skarbcu bankowym za określoną opłatą.

Historycznie składanie depozytów w postaci złota oraz kosztowności w bankach weneckich i wydawanie w zamian za nie kwitów potwierdzających zdeponowaną wartość, dało początek współczesnemu pieniądzowi papierowemu.

Rodzaje depozytów[edytuj | edytuj kod]

  • Depozyty na żądanie (a’vista) – jest to głównie pieniądz transakcyjny gromadzony na rachunkach bieżących i pomocniczych. Ich właściciele mogą dysponować pieniędzmi w każdej chwili. Za depozyty a’vista banki oferują stosunkowo niską lub zerową stopę procentową.
  • Depozyty terminowe (zwane też lokatami terminowymi) – środki pieniężne, które nie są potrzebne do finansowania bieżącej działalności, a mogą przynieść dochód w postaci wyższego oprocentowania. Ponieważ powierzone bankom środki pozostają do ich dyspozycji przez dłuższy czas, płacą one za depozyty terminowe wyższe odsetki.

Oprocentowanie depozytów[edytuj | edytuj kod]

W przypadku ciągłej zmiany salda rachunku, aby policzyć narosłe odsetki z depozytu, można wykorzystać metodę liczb procentowych[2]:

I = \sum\limits_{i=0}^n \frac{K_{i}*t_{i}}{100} * \frac{r_{i}}{baza}

gdzie:
I – odsetki w całym badanym okresie,
Ki – wartość gotówki znajdującej się na koncie w i-tym okresie,
ti – liczba dni w i-tym okresie, w których nie zmienia się oprocentowanie depozytu i wartość gotówki na koncie,
ri – oprocentowanie w i-tym okresie, podawane w skali roku (podawane bez symbolu %),
n – ilość okresów,
baza – liczba dni w roku (dla PLN 365).

Systemy gwarantowania depozytów[edytuj | edytuj kod]

W celu zapewnienia bezpieczeństwa wkładów bankowych, objęte są one w zdecydowanej większości krajów systemem gwarantowania depozytów. Oznacza to, że nawet w przypadku bankructwa banku, klienci mogą odzyskać całość lub część swoich wkładów (zazwyczaj do określonej kwoty). Tworzone są w tym celu specjalne fundusze, które w razie potrzeby wypłacającą poszkodowanym klientom rekompensaty.

Depozyty bankowe w Polsce[edytuj | edytuj kod]

Wkłady bankowe gwarantowane są W Polsce przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny. Wkłady nieprzekraczające 100 tys. EUR gwarantowane są w 100%[3].

Depozyty są najpopularniejszą formą oszczędzania w Polsce. A ze względu na brak zaufania do rynku kapitałowego zapewne również będę nią w przyszłości[4].

Zobacz też[edytuj | edytuj kod]

Przypisy

Bibliografia[edytuj | edytuj kod]

  • Depozyt bankowy. PWN. [dostęp 2012-09-21].
  • Jajuga K., Jajuga T.: Inwestycje. Instrumenty finansowe, aktywa niefinansowe, ryzyko finansowe, inżynieria finansowa. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2006. ISBN 978-83-01-14957-4.

Linki zewnętrzne[edytuj | edytuj kod]