Podział administracyjny Szczecina

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
Dzielnice Szczecina:

     Zachód

     Śródmieście

     Północ

     Prawobrzeże

Podstawową jednostką pomocniczą Szczecina jest osiedle, choć mogą być tworzone inne jednostki jak dzielnice. Miasto jest podzielone na 37 osiedli administracyjnych[1]. Ponadto Szczecin jest podzielony na 4 dzielnice: Północ, Prawobrzeże, Śródmieście, Zachód[2]. Dzielnice nie spełniają funkcji samorządowych, lecz grupują osiedla i są wykorzystywane przez Urząd Miasta Szczecin na potrzeby organizacji pracy, gospodarki przestrzenią i zarządzania miastem. Dla przykładu dzielnice pełnią funkcje jednostek urbanistycznych w oparciu o które pracują 4 zespoły urbanistyczne w Biurze Planowania Przestrzennego Miasta[3]. Główną funkcję samorządową spełniają osiedla, posiadające organy uchwałodawcze i wykonawcze.

Obecny podział administracyjny Szczecina funkcjonuje od 1990 roku, z niewielkimi zmianami granic osiedli i dzielnic oraz zmianami statutu osiedli[2][4].

Mieszkańcy Szczecina często błędnie utożsamiają osiedle mieszkaniowe z osiedlem administracyjnym, przez co spółdzielnię osiedlową z jednostką pomocniczą miasta. Często na terenie danej rady osiedla funkcjonują spółdzielcze administracje mieszkaniowe[5].

Powszechnie używane są tradycyjne nazwy dzielące starsze części miasta (dawne wsie) na dzielnice, a współczesnym przypisujące określenie osiedli.

Utworzenie osiedli[edytuj | edytuj kod]

Granice osiedli ustala Rada Miasta Szczecin po konsultacji z mieszkańcami, biorąc pod uwagę układ przestrzenny miasta, więzi społeczne i gospodarcze zapewniając zdolność wykonywania zadań publicznych służących zaspakajaniu zbiorowych potrzeb ich mieszkańców[6].

Za autora opracowania obecnego podziału miasta na dzielnice i osiedla przedstawia się Janusza Nekandę-Trepkę[7].

Organy osiedli[edytuj | edytuj kod]

Organem uchwałodawczym każdego z nich jest rada osiedla, która składa się z 15 członków. Jeżeli osiedle zamieszkuje więcej niż 20 tys. osób, rada osiedla ma 21 członków[8][9].

Organem wykonawczym osiedla jest zarząd osiedla. Statut osiedla stanowi, że zarząd osiedla ma liczyć 5–7 osób i składać się z: przewodniczącego, który jest jednocześnie przewodniczącym rady osiedla, 1–3 zastępców przewodniczącego, sekretarza, skarbnika i członków zarządu[10]. Jednakże statut miasta Szczecina stanowi, że rada osiedla wyłania organ wykonawczy, którym jest zarząd osiedla, składający się z 3 członków i przewodniczącego zarządu[11].

Wybory do rad osiedli[edytuj | edytuj kod]

Wybory do rad osiedli zarządza Rada Miasta Szczecin na drodze uchwały. Zgodnie obecnymi statutami, mieszkańcy Szczecina do wszystkich rad osiedli wybierają łącznie 585 radnych[12].

W wyborach do rad osiedli 20 maja 2007 roku udział wzięło 8294 głosujących, co stanowiło frekwencję na poziomie 3,00%[13]. Jednakże w 8 osiedlach głosowanie nie odbyło się z powodu zbyt małej liczby kandydatów. Na podstawie ordynacji wyborczej za wybranych członków w tych radach osiedli Miejska Komisja Wyborcza uznała zarejestrowanych kandydatów[14][15]. Największą frekwencję miało osiedle Wielgowo-Sławociesze (15,48%), a najmniejsze Niebuszewo (1,03%)[13].

W wyborach do rad osiedli 13 kwietnia 2003 udział wzięło 12147 głosujących, co stanowiło frekwencję 3,78%. Największą frekwencję miało osiedle Głębokie-Pilchowo (27,75%), a najmniejsze Stare Miasto (1,03%)[12].

Plan Szczecina z osiedlami[edytuj | edytuj kod]

Podział administracyjny Szczecina
2 → Centrum
5 → Turzyn
7 → Łękno
10 → Niebuszewo


Wykaz osiedli[edytuj | edytuj kod]

Commons in image icon.svg
Jednostki pomocnicze Szczecina (dane na 2013-01-27)[1]
Osiedle Liczba
mieszkańców
Dzielnica Liczba radnych
w radzie osiedla
Arkońskie-Niemierzyn 11309 Zachód 15
Bukowe-Klęskowo 14386 Prawobrzeże 15
Bukowo 4032 Północ 15
Centrum 20047 Śródmieście 21
Dąbie 13168 Prawobrzeże 15
Drzetowo-Grabowo 16996 Śródmieście 15
Głębokie-Pilchowo 1233 Zachód 15
Golęcino-Gocław 3376 Północ 15
Gumieńce 19822 Zachód 15
Kijewo 3223 Prawobrzeże 15
Krzekowo-Bezrzecze 3733 Zachód 15
Łękno 3441 Śródmieście 15
Majowe 7583 Prawobrzeże 15
Międzyodrze-Wyspa Pucka 1064 Śródmieście 15
Niebuszewo 17530 Północ 15
Niebuszewo-Bolinko 21923 Śródmieście 21
Nowe Miasto 7999 Śródmieście 15
Osów 3656 Zachód 15
Płonia-Śmierdnica-Jezierzyce 3965 Prawobrzeże 15
Podjuchy 8921 Prawobrzeże 15
Pogodno 25072 Zachód 21
Pomorzany 21397 Zachód 21
Skolwin 3185 Północ 15
Słoneczne 13534 Prawobrzeże 15
Stare Miasto 4673 Śródmieście 15
Stołczyn 4286 Północ 15
Śródmieście-Północ 12133 Śródmieście 15
Śródmieście-Zachód 15394 Śródmieście 15
Świerczewo 16517 Zachód 15
Turzyn 19797 Śródmieście 21
Warszewo 8639 Północ 15
Wielgowo-Sławociesze-Zdunowo 3814 Prawobrzeże 15
Załom-Kasztanowe 3585 Prawobrzeże 15
Zawadzkiego-Klonowica 12571 Zachód 15
Zdroje 8754 Prawobrzeże 15
Żelechowa 13809 Północ 15
Żydowce-Klucz 2399 Prawobrzeże 15


Zmiany granic dzielnic i osiedli[edytuj | edytuj kod]

28 listopada 1990 roku Szczecin podzielono administracyjnie na 4 dzielnice i 36 osiedli[2].

W 1994 roku dokonano zmian granic pomiędzy dzielnicą Śródmieście i dzielnicą Zachód, przez co odpowiednio zmianie uległy granice osiedli: Nowe Miasto, Turzyn, Gumieńce, Pomorzany. Ponadto dokonano korekt granic osiedli w dzielnicy Śródmieście, Północ i Prawobrzeże. Zmieniono nazwę osiedla Międzyodrze-Wyspa Pucka[16].

W 1998 roku dokonano korekt granic między dzielnicami Śródmieście i Zachód oraz dzielnicami Śródmieście i Północ. Ponadto dokonano korekt granic osiedli w dzielnicach: Śródmieście, Północ, Zachód[17].

W 2003 roku w dzielnicy Prawobrzeże w miejsce dotychczasowego osiedla Majowe-Kijewo utworzono osiedle Majowe i osiedle Kijewo[18].

W 2005 roku ustalono nowy przebieg granicy pomiędzy osiedlem Dąbie a osiedlem Majowe w dzielnicy Prawobrzeże[19].

W 2012 roku zmieniono nazwę osiedli: Wielgowo-Sławociesze na Wielgowo-Sławociesze-Zdunowo i Załom na Załom-Kasztanowe[20].

Zmiany statutowe[edytuj | edytuj kod]

W 1990 roku liczbę członków rady osiedla ustalono zgodnie ówczesnym zapisem w ustawie o samorządzie terytorialnym z 1990 r.[21] Rada osiedla składała się z[4]:

 • 15 członków w osiedlach do 4 000 mieszkańców
 • 18 członków w osiedlach do 7 000 mieszkańców
 • 20 członków w osiedlach do 10 000 mieszkańców
 • 24 członków w osiedlach do 20 000 mieszkańców
 • 28 członków w osiedlach do 40 000 mieszkańców.

Zarząd osiedla liczył 4–7 osób, a na czele zarządu stoi przewodniczący rady osiedla[4]. Kolejny nowy statut osiedla uchwalono w 1992 roku[22].

W 1995 roku wprowadzono nowy statut osiedli, gdzie ustalono, że podstawową, pomocniczą jednostką podziału terytorialnego miasta jest osiedle. Rada osiedla liczyła od 15 do 28 członków, w zależności od liczby mieszkańców, a zarząd osiedla liczył 5–7 osób[23]. Rada osiedla liczyła[23]:

 • 15 członków w osiedlach do 4 000 mieszkańców
 • 18 członków w osiedlach do 7 000 mieszkańców
 • 20 członków w osiedlach do 10 000 mieszkańców
 • 22 członków w osiedlach do 15 000 mieszkańców
 • 24 członków w osiedlach do 20 000 mieszkańców
 • 28 członków w osiedlach do 40 000 mieszkańców.

W 2001 podporządkowano liczbę członków rady osiedla zmienionym przepisom ustawy o samorządzie gminnym[24]. Rada osiedla składa się z 15 członków. Jeżeli osiedle zamieszkuje więcej niż 20 tys. osób, rada osiedla ma 21 członków[25].

Podział administracyjny 1954–1976[edytuj | edytuj kod]

W latach 1954–1976 istniały dzielnice: Śródmieście, Pogodno, Nad Odrą i Dąbie[26][27]. Podział nie przyjął się wśród mieszkańców miasta.

Zobacz też[edytuj | edytuj kod]

Przypisy

 1. 1,0 1,1 Liczba mieszkańców (pol.). W: Biuletyn Informacji Publicznej [on-line]. Urząd Miasta Szczecin, 2013-01-27. [dostęp 2013-01-27].
 2. 2,0 2,1 2,2 Uchwała Nr VIII/53/90 Rady Miejskiej w Szczecinie z dnia 28 listopada 1990 r. w sprawie utworzenia w mieście Szczecinie dzielnic i osiedli (Załącznik nr 1)
 3. Jednostki Organizacyjne (pol.). W: Biuletyn Informacji Publicznej [on-line]. Urząd Miasta Szczecin. [dostęp 2010-05-06].
 4. 4,0 4,1 4,2 Uchwała Nr VIII/54/90 Rady Miejskiej Szczecina z dnia 28 listopada 1990 r. w sprawie statutu osiedla
 5. not. beka: Pytanie o liczbę dzielnic w Szczecinie (pol.). W: Gazeta.pl Szczecin [on-line]. Agora SA, 2004-09-21. [dostęp 2010-05-07].
 6. (§ 2.) Obwieszczenie Przewodniczącego Rady Miasta Szczecina z dnia 22 listopada 2001 r. ws. ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr XV/175/95 Rady Miejskiej w Szczecinie w sprawie Statutu Osiedla (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2002 r. Nr 20, poz. 353)
 7. Janusz Nekanda-Trepka (pol.). W: Aktualizacja Strategii Rozwoju Szczecina [on-line]. Urząd Miasta Szczecin. [dostęp 2010-05-07].
 8. (§ 5. pkt 2.) Obwieszczenie Przewodniczącego Rady Miasta Szczecina z dnia 22 listopada 2001 r. ws. ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr XV/175/95 Rady Miejskiej w Szczecinie w sprawie Statutu Osiedla (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2002 r. Nr 20, poz. 353)
 9. (§9. pkt 1. Statutu Miasta) Uchwała Nr V/133/07 Rady Miasta Szczecin z dnia 23 lutego 2007 r. (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2007 r. Nr 32, poz. 473) czyli według (Art. 36, 37) Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591)
 10. (§6. pkt 2.) Obwieszczenie Przewodniczącego Rady Miasta Szczecina z dnia 22 listopada 2001 r. ws. ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr XV/175/95 Rady Miejskiej w Szczecinie w sprawie Statutu Osiedla (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2002 r. Nr 20, poz. 353)
 11. (§ 39.) Uchwała Nr XXX/598/04 Rady Miasta Szczecina z dnia 14 grudnia 2004 r. w sprawie przyjęcia Statutu Miasta Szczecina (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2005 r. Nr 10, poz. 178)
 12. 12,0 12,1 Wybory do Rad Osiedli 13 kwietnia 2003 r. w statystyce (pol.). Urząd Miasta Szczecin. [dostęp 2010-05-07].
 13. 13,0 13,1 Frekwencja wyborcza w wyborach do rad osiedli 20 maja 2007 r. (pol.). Urząd Miasta Szczecin. [dostęp 2010-05-07].
 14. Członkowie Rad Osiedli - Kadencja 2007-2011 (pol.). Urząd Miasta Szczecin. [dostęp 2010-05-07].
 15. na podstawie (§22 ust.3) Uchwała Nr V/133/07 Rady Miasta Szczecin z dnia 23 lutego 2007 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania wyborów do rad osiedli w Gminie Miasto Szczecin (Ordynacja wyborcza) (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2007 r. Nr 32, poz. 473)
 16. Uchwała Nr L/707/94 Rady Miejskiej w Szczecinie z dnia 16 maja 1994 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/53/90 Rady Miejskiej w Szczecinie z dnia 28.11.1990 r.
 17. Uchwała Nr XLVII/589/98 Rady Miasta Szczecina z dnia 25 maja 1998 r. w sprawie zmiany uchwały o utworzeniu w mieście Szczecinie dzielnic i osiedli
 18. Uchwała Nr III/51/03 Rady Miasta Szczecina z dnia 10 marca 2003 r. w sprawie zmiany uchwały o utworzeniu w mieście Szczecinie dzielnic i osiedli
 19. Uchwała Nr XL/747/05 Rady Miasta Szczecin z dnia 6 czerwca 2005 r. zmieniająca uchwałę o utworzeniu w Mieście Szczecin dzielnic i osiedli
 20. Uchwała Nr XVII/484/12 Rady Miasta Szczecin z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie zmiany uchwały o utworzeniu w mieście Szczecin dzielnic i osiedli
 21. art. 17 w związku z art. 37 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym
 22. Uchwała Nr XXIV/285/92 Rady Miejskiej w Szczecinie z dnia 13 kwietnia 1992 r. w sprawie statutu osiedla
 23. 23,0 23,1 Uchwała Nr XV/175/95 Rady Miejskiej w Szczecinie z dnia 25 września 1995 r. w sprawie statutu osiedla
 24. Uchwała Nr XXXIX/829/01 Rady Miasta Szczecina z 27 kwietnia 2001 w sprawie zmian w statucie osiedla (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2001 r. Nr 27, poz. 571)
 25. (Art. 36, 37) Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591)
 26. Uchwała nr 670 Prezydium Rządu z dnia 7 października 1954 r. w sprawie podziału na dzielnice miasta Szczecina (M.P. z 1954 r. Nr 111, poz. 1551)
 27. Uchwała nr 211 Rady Ministrów z dnia 14 października 1976 r. w sprawie utraty mocy obowiązującej niektórych aktów prawnych ogłoszonych w Monitorze Polskim (M.P. z 1976 r. Nr 40, poz. 179)