99 atrybutów Allaha

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii

Atrybuty Allaha (arab. ‏أسماء ﷲ الحسنى‎ Asma'ullah al-ḥusnā, dosłownie "piękne imiona Boga") to w islamie epitety odnoszące się do Allaha. Według hadisów, prorok Mahomet modląc się nazywał Boga 99 "najpiękniejszymi imionami". Następne pokolenia muzułmanów zebrały epitety użyte w Koranie, tworząc ich listę.

Istnieje kilka wersji listy 99 atrybutów Allaha, poniższa jest jedną z popularniejszych:

# Forma arabska Tłumaczenie polskie
1 Ar-Rahman (‏الرحمـٰن‎) Miłosierny
2 Ar-Rahim (‏الرَّحِيمِ‎ Litościwy
3 Al-Malik (المـٰلك) Król
4 Al-Quddus (القدّوس) Najświętszy
5 As-Salam (السلام) Pokój
6 Al-Mu'min (المؤمن) Wierny
7 Al-Muhajmin (المهيمن) Obrońca
8 Al-Aziz (العزيز) Wszechmocny
9 Al-Dżabbar (الجبار) Niepokonany
10 Al-Mutakabbir (المتكبّر) Przewyższający
11 Al-Chaliq (الخالق) Stwórca
12 Al-Bari' (البارئ) Twórca
13 Al-Musawwir (المصور) Kształtujący wszystko
14 Al-Ghaffar (الغفار) Wybaczający
15 Al-Qahhar (القهار) Podporządkowujący sobie wszystko
16 Al-Wahhab (الوهاب) Obdarowujący
17 Ar-Razzaq (الرزاق) Zaopatrujący
18 Al-Fattah (الفتاح) Otwierający
19 Al-`Alim (العليم) Wszechwiedzący
20 Al-Qabid (القابض) Ograniczający
21 Al-Basit (الباسط) Rozwijający
22 Al-Chafid (الخافض) Poniżający
23 Ar-Rafi (الرافع) Wywyższający
24 Al-Mu'izz (المعز) Zaszczycający
25 Al-Mudhill (المذل) Upokarzający
26 As-Sami (السميع) Wszystko słyszący
27 Al-Basir (البصير) Wszystko widzący
28 Al-Hakam (الحكم) Sędzia
29 `Adl (العدل) Sprawiedliwy
30 Al-Latif (اللطيف) Życzliwy
31 Al-Chabir (الخبير) Wszystkiego świadomy
32 Al-Halim (الحليم) Pobłażliwy
33 Al-Azim (العظيم) Nieskończony
34 Al-Ghafur (الغفور) Przebaczający wszystko
35 Asz-Szakur (الشكور) Łaskawy
36 Al-Ali (العلى) Najwyższy
37 Al-Kabir (الكبير) Wielki
38 Al-Hafiz (الحفيظ) Ochraniający
39 Al-Muqit (المقيت) Żywiciel
40 Al-Hasib (الحسيب) Oceniający
41 Al-Dżalil (الجليل) Majestatyczny
42 Al-Karim (الكريم) Hojny
43 Ar-Raqib (الرقيب) Czujny
44 Al-Mudżib (المجيب) Odpowiadający
45 Al-Wasi (الواسع) Wszechogarniający
46 Al-Hakim (الحكيم) Mądry
47 Al-Wadud (الودود) Kochający
48 Al-Madżid (المجيد) Pan wszelkiej chwały
49 Al-Ba'ith (الباعث) Wskrzeszający
50 Asz-Szahid (الشهيد) Świadek
51 Al-Haqq (الحق) Prawdziwy
52 Al-Wakil (الوكيل) Niezawodny
53 Al-Qawij (القوى) Mocny
54 Al-Matin (المتين) Opoka
55 Al-Walij (الولى) Obrońca
56 Al-Hamid (الحميد) Godny wszelkiej chwały
57 Al-Muhsi (المحصى) Ten, który wszystko policzył
58 Al-Mubdi' (المبدئ) Stworzyciel
59 Al-Mu'id (المعيد) Przywracający
60 Al-Muhji (المحيى) Dawca życia
61 Al-Mumit (المميت) Sprowadzający Śmierć
62 Al-Hajj (الحي) Wiecznie żywy
63 Al-Qajjum (القيوم) Samoistny
64 Al-Wādżid (الواجد) Wszystko posiadający
65 Al-Madżid (الماجد) Wspaniały
66 Al-Wahid (الواحد) Niepodzielny
67 Al-'Aḥad (الاحد) Jedyny
68 As-Samad (الصمد) Samowystarczalny
69 Al-Qadir (القادر) Potężny
70 Al-Muqtadir (المقتدر) Decydujący o wszystkim
71 Al-Muqaddim (المقدم) Przyspieszający
72 Al-Mu'achchir (المؤخر) Opóźniający
73 Al-Awwal (الأول) Pierwszy
74 Al-Achir (الأخر) Ostatni
75 Az-Zahir (الظاهر) Jawny
76 Al-Batin (الباطن) Ukryty
77 Al-Wali (الوالي) Patron
78 Al-Muta'ali (المتعالي) Wywyższony
79 Al-Barr (البر) Praworządny
80 At-Tawwab (التواب) Opanowany
81 Al-Muntaqim (المنتقم) Mściciel
82 Al-'Afuw (العفو) Wymazujący grzechy
83 Ar-Ra'uf (الرؤوف) Współczujący
84 Malik-al-Mulk (مالك الملك) Król królów
85 Dhu-al-Dżalal wa-al-Ikram (ذو الجلال و الإكرام) Chwalebnie Hojny
86 Al-Muqsit (المقسط) Wynagradzający
87 Al-Dżami' (الجامع) Jednoczący
88 Al-Ghani (الغنى) Samowystarczalny
89 Al-Mughni (المغنى) Wzbogacający
90 Al-Mani'(المانع) Powstrzymujący
91 Ad-Darr (الضار) Doświadczający
92 An-Nafi' (النافع) Dobrotliwy
93 An-Nur (النور) Światło
94 Al-Hadi (الهادي) Przewodnik
95 Al-Badi (البديع) Niezrównany
96 Al-Baqi (الباقي) Niezmienny
97 Al-Warith (الوارث) Spadkobierca
98 Ar-Raszid (الرشيد) Nieomylny
99 As-Sabur (الصبور) Cierpliwy

Inne wersje listy imion[edytuj | edytuj kod]

Inne, również popularne listy atrybutów Boga jako pierwsze imię podają Allah; przy takim zestawieniu, dla zachowania liczby 99 nie uwzględnia się Al-'Aḥad ("Jedyny"), niekiedy także z powyższej listy wypada Al-Wādżid ("Wszystko posiadający"), a w jego miejsce pojawia się Ar-Rabb (‏الرب‎) - "Pan"

Setne imię[edytuj | edytuj kod]

Tradycja muzułmańska mówi, że Stwórca ma 100 imion, ale setne znane jest tylko Jemu. Dlatego też przyjmuje się, że powyższa lista wyczerpuje wszystkie podane ludziom do wiadomości atrybuty Allaha, co jest nie do końca ścisłe. W Koranie bowiem kilkakrotnie (2.105, 3.74, 8.29, 57.21, 57.29, 62.4) pojawia się też określenie Ḏū ăl-Faḍl al-ʿAẓīm (arab. ‏ذو الفضل العظيم‎) "Pan nieskończonej chwały"; jednak aby zachować liczbę 99 imion, wyżej podany epitet nie jest uznawany za jedno z imion Boga.

Natomiast według części arabskojęzycznych chrześcijan, którzy żyjąc wśród islamskiej większości przyjęli niektóre z elementów tej religii, w tym uznanie, że podane epitety Boga odnoszą się także do Boga w ujęciu chrześcijańskim, ostatnie, setne imię Boga to ath-Thaluth al-Muqaddas - "Trójca Święta".

Imiona Boga a imiona własne w świecie arabskojęzycznym[edytuj | edytuj kod]

Wśród muzułmanów jest przyjęte, że nikt nie może nosić imienia o takim samym brzmieniu, jak jeden z epitetów określających istotę Boga, dlatego też choć wiele z powyższych przymiotników funkcjonuje jako imiona własne, to jednak w nieco zmienionej formie. W konsekwencji w świecie islamu dość popularnymi imionami męskimi są np. Malik, Dżamil czy Karim, jednak niedopuszczalne jest noszenie imienia typu Al-Malik, Al-Dżamil, czy Al-Karim. Przy tworzeniu imion własnych imiona Boga mogą natomiast być łączone w swej pełnej formie z przedrostkiem Abd-, oznaczającym sługę, stąd popularność imion typu Abd ar-Rahman (częściej w formie Abdurrahman) czy Abd al-Aziz (obecnie w formie Abdul Aziz).