Akademia Obrony Narodowej

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
(Przekierowano z AON)
Skocz do: nawigacja, szukaj
Akademia Obrony Narodowej
National Defense University
Godło
Data założenia 1 października 1990
Typ uczelni wojskowo-publiczna
Państwo  Polska
Adres al. gen. Antoniego Chruściela "Montera" 103

00–910 Warszawa

Rektor płk dr inż. Ryszard Parafianowicz[1]
Położenie na mapie Warszawy
Mapa lokalizacyjna Warszawy
Akademia Obrony Narodowej
Akademia Obrony Narodowej
Położenie na mapie Polski
Mapa lokalizacyjna Polski
Akademia Obrony Narodowej
Akademia Obrony Narodowej
Ziemia 52°16′07″N 21°10′29″E/52,268611 21,174722
Strona internetowa
Brama AON
Polowa szkoła podoficerska dla załóg niemieckich pociągów pancernych w okresie wojny, obecnie biblioteka AON

Akademia Obrony Narodowej (AON) – uczelnia wojskowa, która powstała z dniem 1 października 1990 na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z 21 maja 1990 w wyniku przekształcenia Akademii Sztabu Generalnego Wojska Polskiego – najwyższej rangi cywilno-wojskowa szkoła wyższa w Polsce. Uczelnia prowadzi zarówno działalność dydaktyczną w zakresie kształcenia wyższych kadr dowódczych Wojska Polskiego jak też cywilnych specjalistów w zakresie bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego. Powołana jest także do prowadzenia rozległych prac badawczych w zakresie problematyki obronności i bezpieczeństwa państwa oraz bezpieczeństwa międzynarodowego i sztuki wojennej, w tym strategii, sztuki operacyjnej i taktyki.

Protoplasta uczelni[edytuj]

Akademia Sztabu Generalnego powołana została dekretem Rady Ministrów z 22 października 1947 roku[2]. Uczelnia podporządkowana była bezpośrednio szefowi Sztabu Generalnego WP.

Statutowym zadaniem ASG było rozwijanie teorii sztuki wojennej zgodnie z potrzebami sztabów i wojsk oraz zasad skutecznej obrony państwa. Przygotowywała oficerów z wyższym wykształceniem na stanowiska dowódcze i sztabowe.

Początkowo siedzibą akademii był gmach dawnej Wolnej Wszechnicy Polskiej przy ul. Opaczewskiej 2 (aktualnie ulica S. Banacha) w Warszawie. Latem 1954 akademię przeniesiono do obiektów przedwojennego Centrum Wyszkolenia Piechoty w Rembertowie.

Pierwsza inauguracja roku akademickiego odbyła się 12 grudnia 1947 roku. Uczestniczyli w niej m.in. prezydent Bolesław Bierut oraz minister Obrony Narodowej marszałek Michał Rola-Żymierski. 3 kwietnia 1948 roku dekretem Rady Ministrów nadano akademii imię generała broni Karola Świerczewskiego[3].

W 1948 roku w jednostkach dydaktycznych ASG wprowadzono strukturę katedrową. Powołano wówczas katedry: taktyki ogólnej i służby sztabów, broni pancernej, artylerii, inżynieryjno-saperską, łączności, taktyki tyłów, historii wojennej oraz nauk społeczno-politycznych. W 1950 roku utworzono kolejne katedry: wojsk lotniczych i historii sztuki wojennej.

W 1953 roku, na wzór radziecki, utworzono sześć fakultetów, które pełniły rolę wydziałów: operacyjny, ogólnowojskowy, wojsk pancernych i zmechanizowanych, artylerii, rozpoznawczy i wojsk lotniczych. W 1956 roku rozwiązano fakultet operacyjny i rozpoznawczy, a rok później wojsk pancernych i zmechanizowanych. W 1960 roku rozwiązano fakultet ogólnowojskowy. Jednocześnie utworzono oddziały: wojsk rakietowych i artylerii oraz wojsk obrony przeciwlotniczej kraju i lotnictwa. Powołano również: Instytut Organizacji i Techniki Dowodzenia, Zakład Dydaktyki Wojskowej, Katedrę Taktyki Obrony przed Środkami Masowego Rażenia oraz Zespół Studiów Naukowych. W 1966 roku rozwiązano Oddział Wojsk Rakietowych i Artylerii.

Zasadniczy wpływ na powstanie środowiska naukowego ASG miała decyzje ministra obrony narodowej z 11 i 15 grudnia 1959 o nadaniu tytułu profesora nadzwyczajnego 11 oficerom posiadającym największy dorobek naukowo-dydaktyczny. Otrzymali je: gen. bryg. Mieczysław Bień, płk dypl. Jakub Broch, płk dypl. Józef Dac, płk dypl. Jan Dyda, płk dypl. Jan Kurniewicz, płk dypl. Andrzej Madejski, płk dypl. Edward Perkowicz, płk dypl. Eugeniusz Petrykowski, płk dypl. Józef Stachowski, płk dypl. Felicjan Wiśniewski i płk dypl. Remigiusz Wojtowicz. W latach 1961–1967 stopień doktora nauk wojskowych uzyskało 38 pracowników ASG. W 1967 roku uzyskano pierwsze 3 habilitacje – płk Władysław Filar, płk Kazimierz Gocyła, płk Julian Kaczmarek.

W styczniu 1964 roku na stanowisko komendanta ASG został wyznaczony gen. dyw. Józef Kuropieska, dotychczasowy dowódca Warszawskiego Okręgu Wojskowego i absolwent przedwojennej Wyższej Szkoły Wojennej w Warszawie. W procesie nauczania generał Kuropieska czerpał wzorce obowiązujące w Wyższej Szkoły Wojennej, której długoletnim komendantem był gen. dyw. Tadeusz Kutrzeba.

W latach 70. ukazały się pierwsze książki pracowników ASG z dziedziny sztuki wojennej, m.in. autorstwa prof. Juliana Kaczmarka i Kazimierza Nożki. Podjęto ogólnopolskie programy badawcze z dziedziny nauk wojskowych. Wzrósł autorytet uczelni poza granicami Polski, czego wyrazem było podjęcie na przełomie lat 70. i 80. studiów przez oficerów z: ZSRR, Czechosłowacji, Węgier i NRD.

W 1977 dokonano radykalnych zmian w strukturze uczelni. Powołano Wydział Wojsk Lądowych oraz Wydział Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej Kraju. Obok wydziałów funkcjonowało wiele samodzielnych katedr.

Akademia Sztabu Generalnego była w dziejach polskiego szkolnictwa wojskowego najdłużej funkcjonującą uczelnią dowódczo-sztabową. Jej mury opuściło 6200 oficerów dyplomowanych, a ponad 4800 oficerów ukończyło studia podyplomowe i kursy wojskowe.

Akademia Obrony Narodowej – formowanie i zmiany organizacyjne[edytuj]

Na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z 21 maja 1990 roku Akademię Sztabu Generalnego z dniem 1 października 1990 roku przekształcono w Akademię Obrony Narodowej[4].

W strukturze uczelni znalazły się: Wydział Strategiczno-Obronny, Wydział Wojsk Lądowych, Wydział Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej i Wydział Nauk Humanistycznych. W skład Wydziału Nauk Humanistycznych weszli oficerowie z samodzielnych katedr specjalistycznych oraz część nauczycieli z rozwiązanej Wojskowej Akademii Politycznej. Po kilku latach wydział ten został zredukowany do Instytutu Nauk Humanistycznych. W 1997 do AON włączono na prawach wydziału Wojskowy Instytut Historyczny. W 2001 Instytut ten rozwiązano tworząc w jego miejsce Biuro Badań Historycznych podporządkowane ministrowi Obrony Narodowej.

W połowie lat 90. AON w działalności dydaktycznej wyraźnie wykroczyła poza sferę obronności otwierając dla studentów cywilnych nowe kierunki w postaci studiów: ekonomicznych, historycznych i zarządzania. Doprowadziło to do sytuacji, w której liczba studentów cywilnych wyraźnie przewyższała liczbę studentów wojskowych.

W 2007 podjęto proces reorganizacji uczelni tworząc: Wydział Zarządzania i Dowodzenia oraz Wydział Bezpieczeństwa Narodowego.

Akademia prowadzi badania w dziedzinie nauk wojskowych, obejmujących problemy: strategii, sztuki operacyjnej i taktyki wojsk lądowych, lotnictwa i obrony powietrznej oraz nauk humanistycznych i ekonomicznych. Prace badawcze mają charakter prognostyczny, modelowy i studyjny. AON uczestniczy też w badaniach naukowych prowadzonych przez NATO Defence College.

AON współpracuje z wyższymi uczelniami innych armii, szczególnie z akademiami Niemiec, Czech, Słowacji, Węgier, Danii, Austrii, Szwecji, Francji i USA. Uczelnia utrzymuje też kontakty z ośrodkami kształcenia: Litwy, Ukrainy, Grecji, Hiszpanii, Japonii, Chin, Korei Południowej, Indii, Pakistanu i Arabii Saudyjskiej.

Proces kształcenia[edytuj]

Akademia Obrony Narodowej kształci studentów wojskowych i cywilnych w programach studiów wszystkich trzech stopni (od licencjackich do doktorskich).

Ważną rolę w działalności uczelni odgrywają studia podyplomowe z zakresu: obronności państwa, edukacji obronnej i zarządzania kryzysowego, bezpieczeństwa informacyjnego i zarządzania lotnictwem.

Oprócz studiów licencjackich, magisterskich i podyplomowych AON prowadzi czteroletnie studia doktoranckie (dostępne również dla osób cywilnych).

AON szkoli kadry cywilne na rzecz obronności państwa, m.in. przedstawicieli parlamentu, administracji państwowej i samorządowej. W każdym roku akademickim blisko 250 słuchaczy kształci się na Wyższych Kursach Obronnych.

Kształtowanie postaw patriotycznych[edytuj]

W ramach kształtowania postaw patriotycznych w Akademii działają, powstałe z inicjatywy rektora-komendanta gen. dyw. dr. hab. Bogusława Packa, fora dyskusyjne:

 • Wszechnica Bezpieczeństwa
 • Wszechnica Obronności
 • Security Forum

Struktura organizacyjna (2008)[edytuj]

 • Komenda,
 • Wydział Zarządzania i Dowodzenia
  • Instytut Wojsk Lądowych
  • Instytut Lotnictwa i Obrony Powietrznej
  • Instytut Logistyki
  • Katedra Zarządzania
  • Katedra Działań Połączonych
 • Wydział Bezpieczeństwa Narodowego
  • Instytut Bezpieczeństwa Państwa
  • Instytut Nauk Humanistycznych
  • Katedra Strategii i Geostrategii
  • Katedra Prawa i Administracji
 • Instytut Badań Strategicznych
 • Centrum Symulacji i Komputerowych Gier Wojennych
 • Centrum Szkolenia Obrony przed Bronią Masowego Rażenia
 • Centrum Doskonalenia Kursowego Oficerów
 • Studium Języków Obcych
 • Zakład Wychowania Fizycznego i Szkolenia Ogniowego
 • Biblioteka
 • Oddział Organizacji Studiów
 • Oddział Organizacyjno-Koordynacyjny
 • Kwestura
 • Oddział Kadr
 • Oddział Zabezpieczenia
 • Wydział Naukowy
 • Wydział Wychowawczy
 • Pion Ochrony Informacji Niejawnych
 • Sekcja BHP
 • Wydawnictwo AON
 • Batalion Zabezpieczenia (do 1999 r.)
 • Kompania Zabezpieczenia (do 2004 r.)

Struktura organizacyjna (2013)[edytuj]

 • Komenda
 • Wydział Zarządzania i Dowodzenia
  • Instytut Dowodzenia
  • Instytut Lotnictwa i Obrony Powietrznej
  • Instytut Logistyki
  • Instytut Zarządzania
  • Instytut Obronności
 • Wydział Bezpieczeństwa Narodowego
  • Instytut Bezpieczeństwa Państwa
  • Instytut Strategii
  • Instytut Prawa i Administracji
  • Instytut Stosunków Międzynarodowych
  • Instytut Inżynierii Systemów Bezpieczeństwa
 • Pion Doskonalenia Kadr Wojskowych
  • Centrum Symulacji i Komputerowych Gier Wojennych
  • Centrum Szkolenia Obrony przed Bronią Masowego Rażenia
  • Centrum Doskonalenia Kursowego Oficerów
  • Wydział Kształcenia na Odległość
 • Studium Języków Obcych
 • Studium Wychowania Fizycznego
 • Centrum Współpracy Międzynarodowej
 • Wydział Organizacji Studiów
 • Wydział Naukowy
 • Wydział Wychowawczy
 • Wydział Personalny
 • Pion Kanclerza
  • Kwestura
  • Wydział Infrastruktury
  • Wydział Zabezpieczenia
  • Ambulatorium
 • Pion Ochrony Informacji Niejawnych
 • Sekcja BHP
 • Sekcja Spraw Studenckich
 • Biblioteka Główna
 • Wydawnictwo AON

Organizacje studenckie[edytuj]

Obecnie na Akademii Obrony Narodowej działają różne koła naukowe i organizacje studenckie,:

 • Koło Naukowe Kryminalistyki i Kryminologii
 • Erasmus Student Network
 • Jednostka Strzelecka 1313 AON[5] im. gen. Augusta Emila Fieldorfa ps. "Nil" - terenowa jednostka organizacyjna ZS "Strzelec" OSW
 • Młoda Europa – koło naukowe studentów Europeistyki
 • Ars Legis
 • Koło Naukowe Studentów Bezpieczeństwa Narodowego
 • Koło Naukowe Studentów Logistyki
 • Lotnicze Koło Naukowe
 • Podróżniczy Klub Studencki
 • Koło Naukowe Sił i Służb Specjalnych
 • Studencka Akademia Polowa
 • Studencka Telewizja - AON.TV
 • Studencka Akademia Bezpieczeństwa
 • Studenckie Koło Naukowe Cyberbezpieczeństwa "DELPA"
 • Koło Naukowe Administratywistów AdLex
 • Koło Naukowe Związku Strzeleckiego "Strzelec"

Od 30 sierpnia 2013 r. na Akademii zaczęło działać Stowarzyszenie Absolwentów i Studentów Akademii Obrony Narodowej.

Komendanci-rektorzy[edytuj]

Wykładowcy[edytuj]

 Z tym tematem związana jest kategoria: Wykładowcy Akademii Obrony Narodowej.

Absolwenci[edytuj]

 Z tym tematem związana jest kategoria: Absolwenci Akademii Obrony Narodowej.

Park Militarny Rembertów[edytuj]

Na terenach Akademii Obrony Narodowej swe miejsce znalazł Park Militarny Rembertów, którego ideą jest prezentowanie historycznych eksponatów sprzętu wojskowego, współczesnego uzbrojenia i wyposażenia wojskowego wycofanego z użytku, ale także, dzięki wystawom, pokazom, koncertom orkiestr wojskowych, łączenie edukacji historycznej z rekreacją.

Przypisy

 1. a b Nowy rektor - komendant AON (pol.). [dostęp 2016-03-24].
 2. Dekret Rady Ministrów z 22 października 1947 o utworzeniu Akademii Sztabu Generalnego, DzU 1947, nr 65, poz. 379, s. 1092–1093.
 3. Dekret Rady Ministrów z 3 kwietnia 1948 o nazwie Akademii Sztabu Generalnego, DzU 1948 nr 18, poz. 127, s. 242.
 4. Rozporządzenie Rady Ministrów z 21 maja 1990 w sprawie utworzenia Akademii Obrony Narodowej i Wyższej Szkoły Oficerskiej Inżynierii Wojskowej oraz zniesienia Wojskowej Akademii Politycznej, DzU 1990, nr 37, poz. 208, s. 497–498.
 5. Jednostka Strzelecka 1313 AON. rembridge.pl. [dostęp 2015-11-18].
 6. Zmiana na stanowisku rektora-komendanta (pol.). http://www.aon.edu.pl.+[dostęp 2015-11-18].
 7. Nowy rektor-komendant Akademii Obrony Narodowej (pol.). [dostęp 2016-03-24].
 8. http://www.defence24.pl/342822,plk-ryszard-parafianowicz-rozpoczyna-prace-rektora-komendanta-aon

Bibliografia[edytuj]

 1. Paweł Cieślar, Płaszczyzny współpracy Akademii Sztabu Generalnego Wojska Polskiego i Akademii Obrony Narodowej ze Sztabem Generalnym Wojska Polskiego, Materiały z sympozjum nt. Sztab Generalny Wojska Polskiego w systemie obrony i bezpieczeństwa państwa, Warszawa 2008
 2. Ryszard Kałużny, Dariusz Kozerawski, Kształtowanie się wyższego szkolnictwa wojskowego w Polsce Zeszyty naukowe WSOWL Nr 1(143) 2007
 3. Dariusz Kozerawski, Wyższe szkolnictwo wojskowe w Polsce w latach 1947-1967, Wyd. Neriton, Warszawa 2005

Linki zewnętrzne[edytuj]