Akademia Sztuki Wojennej

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Akademia Sztuki Wojennej
War Studies University[1]
Godło
Ilustracja
Klub ASzWoj
Data założenia 1 października 2016[2]
Typ wojskowa
Państwo  Polska
Adres al. gen. Antoniego Chruściela „Montera” 103
00–910 Warszawa
Rektor gen. bryg. dr inż. Ryszard Parafianowicz[3]
Drużyna sportowa AZS ASzWoj
Położenie na mapie Warszawy
Mapa lokalizacyjna Warszawy
Akademia Sztuki Wojennej
Akademia Sztuki Wojennej
Położenie na mapie województwa mazowieckiego
Mapa lokalizacyjna województwa mazowieckiego
Akademia Sztuki Wojennej
Akademia Sztuki Wojennej
Położenie na mapie Polski
Mapa lokalizacyjna Polski
Akademia Sztuki Wojennej
Akademia Sztuki Wojennej
Ziemia52°16′07,0″N 21°10′29,0″E/52,268611 21,174722
Strona internetowa

Akademia Sztuki Wojennej (ASzWoj[1]) (historyczne nazwy: Szkoła Rycerska, Wyższa Szkoła Wojenna, Akademia Sztabu Generalnego im. gen. broni Karola Świerczewskiego, Akademia Obrony Narodowej) – polska publiczna uczelnia wojskowa zlokalizowana w Warszawie, w dzielnicy Rembertów, powstała 1 października 2016 na podstawie ustawy o utworzeniu Akademii Sztuki Wojennej (Dz.U. z 2016 r. poz. 906). Tradycja polskiej szkoły kształcącej kadry wojskowe oraz (przede wszystkim) przyszły korpus służby państwowej sięga roku 1775. ASzWoj jest kontynuatorką tradycji swoich poprzedniczek.

Prócz kształcenia kadr jest również ośrodkiem naukowo-badawczym, w którym funkcjonuje Centrum Badań nad Bezpieczeństwem – think-tank działający na potrzeby Sił Zbrojnych RP oraz instytucji państwowych.

Historia[edytuj | edytuj kod]

Szkoła Rycerska (1775–1794)[edytuj | edytuj kod]

Akademia Szlacheckiego Korpusu Jego Królewskiej Mości i Rzeczypospolitej została założona 15 marca 1765 roku w Warszawie przez króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, utrzymywana przez skarb państwa. Jej pierwszą, historyczna siedzibą był Pałac Kazimierzowski – obecnie zajmowany przez biuro rektora Uniwersytetu Warszawskiego.

Zadaniem Szkoły było przygotowywanie młodzieży do służby wojskowej i cywilnych zadań publicznych. Idea przyświecająca jej powstaniu to „edukacja społeczeństwa poprzez edukację jednostki”, która odbywała się w procesie wychowywania młodzieży i wpajania jej szerokiej wiedzy ogólnej. Była w pewnej mierze odpowiednikiem pruskich szkół rycerskich, zakładanych przez Fryderyka II i współczesnych szkół administracyjnych (np. francuskiej École nationale d’administration).

Przez 30 lat swej działalności wychowała ok. 650 kadetów oraz ok. 300 eksternów. Została zamknięta 30 listopada 1794 roku decyzją władz rozbiorowych po upadku insurekcji kościuszkowskiej.

Wyższa Szkoła Wojenna (1919–1946)[edytuj | edytuj kod]

Pierwszą wyższą uczelnią wojskową w armii przedwrześniowej była utworzona w czerwcu 1919 Wojenna Szkoła Sztabu Generalnego. Powstała ona na podstawie Dodatku Tajnego nr 10 do Dziennika Rozkazów Wojskowych. Komendantem Szkoły został wyznaczony generał porucznik Stanisław Puchalski, a jego doradcą francuski generał Spire. Wykładowców dla Uczelni dostarczyła Francuska Misja Wojskowa. W 1919 Uczelnia wykształciła 65 oficerów na pięciomiesięcznych kursach. W 1920 działalność Uczelni została przerwana ze względu na wojnę polsko-bolszewicką. Naukę wznowiono w styczniu 1921. Rozpoczęło ją 65 oficerów. Jesienią 1921 naukę w szkole przedłużono do dwóch lat.

Wyższa Szkoła Wojenna powstała latem 1922 w Warszawie na podstawie przemianowania Wojennej Szkoły Sztabu Generalnego, zgodnie z Tajnym Rozkazem Szkolnym z 16.08.1922. Tymczasowy Statut Wyższej Szkoły Wojennej był zawarty w Dzienniku Rozkazów Wojskowych nr 28 z 11.08.1922. Szkoła zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów była uznana za wyższy zakład naukowy.

Akademia Sztabu Generalnego im. gen. broni Karola Świerczewskiego (1947–1990)[edytuj | edytuj kod]

Akademia Sztabu Generalnego, ASG była wojskową uczelnią dowódczo-sztabową Sił Zbrojnych PRL, która została ustanowiona w miejsce pielęgnującej polskie tradycje Wyższej Szkoły Wojennej. ASG kształciła kadry na potrzeby ludowego Wojska Polskiego.

Akademii Obrony Narodowej (1991–2016)[edytuj | edytuj kod]

Akademia Obrony Narodowej (AON) była działającą w latach 1990–2016 państwową, cywilno-wojskową uczelnią wyższą w Warszawie, kształcąca wyższe kadry dowódcze Sił Zbrojnych RP oraz cywilnych specjalistów w dziedzinie nauk o bezpieczeństwie i obronności. W połowie lat 90. AON w działalności dydaktycznej wyraźnie wykroczyła poza sferę obronności otwierając dla studentów cywilnych nowe kierunki w postaci studiów: ekonomicznych, historycznych i zarządzania. Doprowadziło to do sytuacji, w której liczba studentów cywilnych wyraźnie przewyższała liczbę studentów wojskowych. W 2016 w jej miejsce utworzono Akademię Sztuki Wojennej, która kończąc z pielęgnowaniem tradycji ASG kontynuuje kształcenie studentów cywilnych przygotowanych do służby państwowej.

Akademia Sztuki Wojennej po roku 2016[edytuj | edytuj kod]

Ustawa o utworzeniu Akademii Sztuki Wojennej wskazała na potrzebę kontynuowania dorobku polskich szkół wojskowych i elitotwórczych, tj. Szkoły Rycerskiej i Wyższej Szkoły Wojennej, do tych dwóch uczelni nawiązuje w swojej działalności ASzWoj. W 2016 roku otworzona została w Sali Tradycji Akademii Sztuki Wojennej stała wystawa muzealna poświęcona poprzedniczkom ideowym uczelni.

W związku z reorganizacją uczelni w okresie sprawowania urzędu ministra obrony narodowej przez Antoniego Macierewicza, na mocy ustawy o utworzeniu Akademii Sztuki Wojennej rozwiązany został stosunek pracy z 103 pracownikami (m.in. gen. Stanisław Koziej, gen. Andrzej Tyszkiewicz, gen. Bogusław Pacek, gen. Jerzy Michałowski, gen. Anatol Wojtan i gen. Ryszard Olszewski)[4].

Statystyki[edytuj | edytuj kod]

Akademia Sztuki Wojennej jest największą nietechniczną uczelnią cywilno-wojskową w Polsce. Na jej trzech wydziałach studiuje blisko 7500 studentów i słuchaczy (1 października 2016)[potrzebny przypis]. ASzWoj posiada uprawnienia do doktoryzowania w zakresie dwóch dyscyplin naukowych: nauk o bezpieczeństwie oraz nauk o obronności.

Wydziały[edytuj | edytuj kod]

Akademia Sztuki Wojennej składa się z trzech wydziałów:

 • Wydział Bezpieczeństwa Narodowego[5]
  • Instytut Bezpieczeństwa Państwa
   • Katedra Bezpieczeństwa Publicznego
   • Katedra Edukacji i Pozarządowych Form Bezpieczeństwa
   • Katedra Zarządzania Kryzysowego i Obrony Ludności
   • Katedra Przygotowań Obronnych Państwa
   • Katedra Obrony Terytorialnej
  • Instytut Studiów Strategicznych
   • Katedra Bezpieczeństwa Informacyjnego
   • Katedra Analiz Współczesnych Konfliktów Zbrojnych
   • Katedra Bezpieczeństwa Międzynarodowego
   • Katedra Geopolityki
  • Instytut Prawa i Administracji Obronnej
   • Katedra Administracji i Prawa Administracyjnego
   • Katedra Teorii i Filozofii Prawa
   • Katedra Prawa Bezpieczeństwa Narodowego
   • Katedra Prawa Wojskowego i Konfliktów Zbrojnych
  • Instytut Nauk Humanistycznych i Społecznych
   • Pracownia Psychologii
   • Katedra Nauki o Polityce
   • Katedra Historii Nowożytnej
   • Katedra Filozofii i Socjologii
   • Katedra Komunikacji Publicznej
 • Wydział Zarządzania i Dowodzenia[6]
  • Instytut Logistyki
   • Katedra Podstaw Logistyki
   • Katedra Zarządzania Procesami Logistycznymi
   • Katedra Transportu
   • Katedra Ekonomiki Obronności i Bezpieczeństwa Gospodarczego
  • Instytut Zarządzania
   • Katedra Zarządzania Organizacjami Publicznymi
   • Katedra Zarządzania Zasobami Ludzkimi
   • Katedra Systemów Zarządzania
   • Katedra Zastosowań Metod Ilościowych i Technologii Informacyjnych
  • Katedra Zarządzania Lotnictwem Cywilnym
 • Wydział Wojskowy[7]
  • Instytut Strategii Wojskowej
   • Zakład Strategii Wojskowej
   • Zakład Organizacji i Mobilizacji Wojsk
   • Zakład Geografii Wojskowej
   • Zakład Teorii Sztuki Wojennej
   • Zakład Historii Sztuki Wojennej i Polemologii
  • Instytut Sztuki Operacyjnej i Taktyki
   • Zakład Działań Wojsk Lądowych i Obrony Terytorialnej
   • Zakład Działań Marynarki Wojennej i Wojsk Specjalnych
   • Zakład Działań Sił Powietrznych
   • Zakład Operacji
   • Zakład Dowodzenia
  • Instytut Wsparcia i Zabezpieczenia Działań
   • Zakład Połączonego Wsparcia Ogniowego
   • Zakład Inżynierii Wojskowej, Maskowania i Ochrony Wojsk
   • Zakład Logistyki Wojskowej
   • Zakład Obrony Powietrznej
  • Instytut Działań Informacyjnych
   • Zakład Teleinformatyki
   • Zakład Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni
   • Zakład Rozpoznania Wojskowego i Walki Radioelektronicznej
   • Zakład Działań Informacyjnych
   • Zakład Dydaktyki Wojskowej
  • Centrum Doskonalenia Kursowego Oficerów

Jednostki ogólnouczelniane i międzywydziałowe[edytuj | edytuj kod]

Budynek Biblioteki Głównej ASzWoj (bud. nr 14)
 • Biblioteka Główna
 • Centrum Badań nad Bezpieczeństwem
 • Centrum Szkolenia Obrony przed Bronią Masowego Rażenia
 • Centrum Symulacji i Komputerowych Gier Wojennych
 • Studium Wychowania Fizycznego i Sportu
 • Studium Języków Obcych
 • Klub ASzWoj
 • Wydawnictwo
 • Wydział Kształcenia na Odległość
 • Jednostka Strzelecka 1313

Kampus i budynki uczelniane[edytuj | edytuj kod]

Kampus Akademii Sztuki Wojennej mieści się w Rembertowie na terenie otoczonym przez tereny zielone pozostałe po byłej jednostce wojskowej. Najstarsze zabudowania pochodzą z okresu międzywojennego i związane są bezpośrednio z burzliwą historią Polski. Z budynku będącego siedzibą Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego Józef Piłsudski dokonał odprawy pułkowników w przededniu przewrotu majowego[potrzebny przypis].

Na terenie kampusu znajdują się wszystkie jednostki organizacyjne wchodzące w skład ASzWoj oraz:

 • domy studenckie oraz akademiki;
 • hotele akademickie;
 • strzelnica;
 • budynki administracji ogólnouczelnianej
 • obiekty sportowe: basen, hale sportowe, siłownia, boiska.

Kampus z racji oddalenia od miasta oraz zwartej struktury jest unikalny na skalę krajową: łączy potrzeby nowoczesnej uczelni (bliskość akademików i mieszkań pracowniczych, hoteli akademickich, budynków dydaktycznych i biblioteki) oraz walory historyczne (pierwotna siedziba Wyższej Szkoły Wojskowej). Powierzchnia niezabudowanych działek pozwalana na dalszy rozwój bez potrzeby zakupu ziemi na rzecz uczelni.

Władze rektorskie[edytuj | edytuj kod]

Kadencja 2017–2020

Kadencja 2016–2017

Znani absolwenci[edytuj | edytuj kod]

Absolwenci Szkoły Rycerskiej[edytuj | edytuj kod]

 • Stanisław Fiszer;
 • Maurycy Hauke;
 • Józef Hoene-Wroński;
 • Jakub Jasiński;
 • Karol Otto Kniaziewicz;
 • Tadeusz Kościuszko;
 • Fryderyk Józef Moszyński;
 • Julian Ursyn Niemcewicz;
 • Kazimierz Nestor Sapieha;
 • Karol Sierakowski;
 • Michał Sokolnicki;
 • Józef Sowiński.

Absolwenci Akademii Obrony Narodowej[edytuj | edytuj kod]

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

 1. a b Statut Akademii Sztuki Wojennej. s. 5. [dostęp 2017-06-27].
 2. Dz.U. z 2016 r. poz. 906.
 3. Rektor-Komendant: płk dr inż. Ryszard Parafianowicz. [dostęp 2016-10-01].
 4. Admirałowie usunięci z Akademii Marynarki Wojennej. onet.pl, 19 marca 2017. [dostęp 2017-03-19].
 5. Struktura – Akademia Sztuki Wojennej, www.wbn.akademia.mil.pl [dostęp 2017-02-13] (pol.).
 6. Struktura – Akademia Sztuki Wojennej, www.wzid.akademia.mil.pl [dostęp 2017-02-13] (pol.).
 7. Struktura – Akademia Sztuki Wojennej, www.wwoj.akademia.mil.pl [dostęp 2017-02-13] (pol.).

Linki zewnętrzne[edytuj | edytuj kod]