Aleksander Mosalski

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Aleksander Mosalski
Ilustracja
Herb
Rodzina

Mosalscy herbu Ostoja

Data śmierci

1643

Aleksander Mosalski[1] herbu Ostoja (zm. w 1643 roku) – wojewoda miński w latach 1638–1643, kasztelan smoleński w latach 1631–1638, kasztelan dorpacki w latach 1627-1635, marszałek kowieński w latach 1617-1627, ciwun retowski w 1600 roku, starosta kowieński w 1635 roku, starosta jaśwoński w 1625 roku[2].

Poseł powiatu kowieńskiego na sejm 1621 roku[3]. Poseł na sejm 1625 roku, sejm nadzwyczajny 1626 roku i sejm 1627 roku[4]. W 1628 roku wyznaczony komisarzem z Senatu do zapłaty wojsku Wielkiego Księstwa Litewskiego[5].

Był elektorem Władysława IV Wazy z województwa smoleńskiego w 1632.

W 1634 roku wyznaczony na sejmie komisarzem z Senatu do zapłaty wojsku Wielkiego Księstwa Litewskiego[6].

Zobacz też[edytuj | edytuj kod]

Bibliografia[edytuj | edytuj kod]

  • Suffragia Woiewodztw y Ziem Koronnych, y W. X. Litewskiego, Zgodnie ná Naiásnieyssego Władisława Zygmunta ... roku 1632 [b.n.s.].
  • Urzędnicy Wielkiego Księstwa Litewskiego. Spisy, tom IV: Ziemia smoleńska i województwo smoleńskie. XIV-XVIII wiek, pod redakcją Andrzeja Rachuby, Warszawa 2003, s. 379.
  • Złota księga szlachty polskiej, r. XVI, Poznań 1894, s. 257.

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

  1. w Polskim Słowniku Biograficznym błędnie nazwany Aleksandrem Massalskim
  2. Urzędnicy inflanccy XVI-XVIII wieku. Spisy". Oprac. Krzysztof Mikulski i Andrzej Rachuba. Kórnik 1994, s. 253.
  3. Jerzy Pietrzak, Po Cecorze i podczas wojny chocimskiej. Sejmy z lat 1620 i 1621, Wrocław 1983, s. 172.
  4. Jan Seredyka, Parlamentarzyści drugiej połowy panowania Zygmunta III Wazy, Opole 1989, s. 94.
  5. Volumina Legum, t. 3, Petersburg 1859, s. 277.
  6. Volumina Legum, t. III, Petersburg 1859, s. 398.