alias (Unix)

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przykład użycia komendy alias

alias to komenda w powłokach systemów Unix i Linux (np. csh, bash, Korn shell), która umożliwia zastąpienia wielu słów jednym słowem. Poleceniem alias często posługuje celem skrócenia komend systemowych lub dodania parametrów do istniejących komend. Zdefiniowane aliasy obowiązują w sesji powłoki. Jeżeli są wpisane do plików konfiguracyjnych powłok (np. ~/.cshrc, /etc/csh.cshrc, ~/.bashrc, /etc/bashrc), będą wtedy dostępne przy każdym uruchomieniu powłoki.

Tworzenie aliasów[edytuj | edytuj kod]

Alias tworzy się przez podanie nazwy oraz łańcucha znaków:

alias kopia="cp"

Powyższa definicja oznacza, że przy wpisaniu w powłoce komendy kopia, zostanie ona zastąpiona komendą cp, tzn. uruchomiona zostanie komenda cp.

Przeglądanie zdefiniowanych aliasów[edytuj | edytuj kod]

Następne komendy są używane, aby się dowiedzieć które aliasy istnieją w sesji powłoki:

alias    # Bez parametrów wydaje wszystkie aliasy
alias -p  # Tak samo jak powyżej
alias kopia # Wyświetla komendę, która zastąpiona jest słowem kopia

Przekroczenie aliasów[edytuj | edytuj kod]

Jeśli istnieje alias dla istniejącej komendy, można podać oryginalną komendę w ramach pojedynczych cudzysłowów. Na przykład, kiedy się chce wykonać dosłownie ls, a ls jest aliasem na ls -la, należy wykonać 'ls' aby wyświetlić zawartość danego katalogu bez wyświetlaniu plików ukrytych i w rozszerzonego widoku.

Usuwanie aliasów[edytuj | edytuj kod]

Aliasy usuwa komenda unalias:

unalias kopia  # Usuwa aliasa z nazwą kopia
unalias -a    # Usuwa wszystkie aliasy

Przykłady[edytuj | edytuj kod]

Przykłady definicji aliasów w powłoce bash w systemie GNU/Linux:

alias ls='ls --color=tty' # wyświetlanie treści przy pomocy wielu kolorów zależnie od rodzaju treści
alias la='ls -a'     # wyświetlanie wszystkich plików i katalogów, w tym ukrytych
alias ll='ls -l'     # wyświetlanie w rozszerzonym widoku

alias rm='rm -i'     # potwierdzenie przy uruchamianiu
alias cp='cp -i'
alias mv='mv -i'

alias vi='vim'      # uruchamianie "poprawionego vi", czyli vim