cat (Unix)

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii

cat (ang. concatenate, łączyć) – polecenie systemu Unix służące do łączenia plików (np. podzielonych komendą split) oraz kierowania zawartości plików na standardowe wyjście – wyświetlania ich na ekranie. Funkcja wyświetlania zawartości plików jest jednak znacznie częściej wykorzystywana niż funkcja ich łączenia. W poleceniu tym jako parametrów najczęściej używa się plików tekstowych, rzadko binarnych.

Autorami wersji GNU programu są Torbjorn Granlund oraz Richard Stallman.

Specyfikacja[edytuj | edytuj kod]

Norma Single UNIX Specification określa zachowanie programu: zawartość każdego z plików podanych jako argumenty zostanie wyświetlona na standardowym wyjściu zgodnie z kolejnością ich wpisania.

Jeżeli plik wejściowy zostanie określony jako -, to program cat w momencie przetwarzania opcji odczyta dane ze standardowego wejścia. Jeżeli nie poda się żadnych argumentów wejściowych, program również będzie odczytywał dane ze standardowego wejścia.

Zastosowania[edytuj | edytuj kod]

Wyświetlanie zawartości pliku lub kilku plików:

cat plik1 [plik2 plik3 ..]

Łączenie zawartości kilku plików w jeden (korzystając z przekierowania standardowego strumienia wyjściowego do pliku):

cat plik1 plik2 [plik3 ..] > plik_wynikowy

Parametry[edytuj | edytuj kod]

Zarówno w wersji BSD, jak i GNU (zawartej w coreutils) program cat zawiera następujące opcje:

Argument GNU Argument BSD Znaczenie
-b, --number-nonblank numeruje niepuste linie wyjściowe
-E -e działa podobnie jak -v, dodatkowo wyświetla znak końca linii jako $
-n, --number numeruje linie wyjściowe
-T -t działa podobnie jak -v, dodatkowo wyświetla znaki tabulacji jako ^I
-s zastępuje sąsiadujące puste wiersze jednym pustym wierszem
-v, --show-nonprinting wyświetla białe znaki w widoczny sposób, wyłączając znaki tabulacji oraz znak końca linii

W celu uzyskania dodatkowych informacji lub pomocy dla wersji cat z GNU coreutils należy wywołać program z opcjami --help lub --version

zcat i bzcat[edytuj | edytuj kod]

zcat jest programem działającym podobnie jak cat. Wyświetla zawartość skompresowanych, za pomocą programów gzip lub compress, plików na standardowe wyjście. Analogicznie działa program gzip wywołany z opcją -c. bzcat to analogiczny program dla plików skompresowanych za pomocą bzip2.

Zobacz też[edytuj | edytuj kod]

Linki zewnętrzne[edytuj | edytuj kod]