bc (Unix)

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii


bcuniksowy kalkulator dowolnej precyzji (zarówno przed, jak i po przecinku). Umożliwia operowanie liczbami w dowolnych systemach liczbowych (wejście możliwe w systemie maksymalnie szesnastkowym, wyjście w dowolnie dużym), wykonywanie skryptów itd.

Pierwotnie program opierał się na programie dc, tłumacząc zapis infiksowy na postfiksowy (odwrotna notacja polska), jednak obecnie wersja GNU jest autonomicznym programem.

bc posiada składnię podobną do języka C.

Odmiany[edytuj | edytuj kod]

POSIX bc[edytuj | edytuj kod]

Oprócz prostych poleceń (np. 2*(3+4)^4) POSIX bc obsługuje:

 • if(warunek) – wyrażenia warunkowe
 • while(warunek) – pętle typu while
 • for(wartość początkowa; warunek; operacja zwiększenia) – pętle typu for
 • define – tworzenie funkcji
 • return – zwracanie wartości przez funkcję
 • operatory:
 +   -   *   /
 +=  -=  *=  /=
 ++  --  <   >
 ==   !=  <=  >=
 ( )  [ ]  { }
 %   %=
 ^   ^=
 • sqrt - pierwiastek kwadratowy
 • zmienne

GNU bc[edytuj | edytuj kod]

GNU bc oferuje te same polecenia co POSIX bc oraz:

 • read – zezwala na odczyt danych liczbowych z klawiatury
 • operatory logiczne:
 &&   ||    !
 • komentarze (wszystkie znaki w linii po # są ignorowane)

Przykłady użycia[edytuj | edytuj kod]

 • Obliczanie liczby z dokładnością do 200 miejsc po przecinku.
  $ bc -l
  scale=200
  4*a(1)
 • Wypisanie tabliczki mnożenia o rozmiarach 10x10.
  for (i=1; i<=10; ++i){
   for (j=1; j<=10; ++j)
     print i*j, "\t"
   print "\n"
  }
 • Rekurencyjne zdefiniowanie funkcji silnia.
  define silnia(n){
   if (n <= 1) return 1;
   return n * silnia(n-1);
  }

Potęgowanie[edytuj | edytuj kod]

 • Potęgowanie w POSIX bc
 /* Funkcja zwraca część całkowitą liczby */
 define i(x) {
  auto s
  s = scale
  scale = 0
  x /= 1  /* zaokrągla x z niedomiarem */
  scale = s
  return (x)
 }
 
 /* Funkcja wykorzysuje fakt, iż x^y == e^(y*log(x)) */
 define p(x,y) {
  if (y == i(y)) {
   return (x ^ y)
  }
  return ( e( y * l(x) ) )
 }
 • Potęgowanie w GNU bc
 # Funkcja zwraca część całkowitą liczby
 define int(number) {
  auto oldscale
  oldscale = scale
  scale = 0
  number /= 1 /* round number down */
  scale = oldscale
  return number
 }
 
 # Funkcja wykorzysuje fakt, iż x^y == e^(y*log(x))
 define power(number,exponent) {
  if (exponent == int(exponent)) {
   return number ^ exponent 
  } else {
   return e( exponent * l(number) )
  }
 }