Biomedycyna

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Skocz do: nawigacja, szukaj

Biomedycyna – dziedzina medycyny wykorzystująca osiągnięcia nauk biologicznych, biochemicznych, biofizycznych i biotechnologicznych[1][2][3][4][5][6][7][8], mająca zastosowanie m.in. w prewencji, diagnostyce i leczeniu chorób[9]. Biomedycyna jako nauka zajmuje się nie tylko fizjologicznym i patologicznym kontekstem zdrowia i choroby człowieka ale również regulacją prawną zagadnień etycznych, ujętych np. w Konwencji o Prawach Człowieka i Biomedycynie (Europejskiej Konwencji Bioetycznej), jak również regulacjach prawnych dotyczących zapłodnienia in vitro i klonowania człowieka. W zakresie klinicznym i diagnostycznym, podstawę naukową i technologiczną biomedycyny definiują dziedziny z zakresu nauk o życiu (en. life sciences)[10], które znajdują zastosowanie w ochronie zdrowia[11] i diagnostyce laboratoryjnej[12] w tym: biologia medyczna, chemia medyczna i fizyka medyczna, a w szczególności działy takie jak:

 1. biogerontologia,
 2. medycyna regeneracyjna,
 3. biologia molekularna,
 4. biochemia,
 5. biofizyka,
 6. biologia komórki,
 7. biologia rozwoju,
 8. biologia strukturalna,
 9. biotechnologia,
 10. bioinformatyka,
 11. biologia systemowa,
 12. nanobiotechnologia
 13. tkankowa bioinżynieria materiałowa,
 14. laboratoryjna biologia medyczna
 15. terapia genowa,
 16. cytologia,
 17. fizjologia człowieka,
 18. embriologia
 19. fizjologiażywienia,
 20. mikrobiologia,
 21. wirusologia,
 22. parazytologia,
 23. toksykologia,
 24. immunologia,
 25. genetyka klasyczna,
 26. cytogenetyka jak również:
 27. ekologia,
 28. ewolucja,
 29. bioetyka i inne...

Biomedycyna oparta o metodologię wymienionych dziedzin łączy w sobie zagadnienia bio-medyczne, obejmujące wielkoskalowe zależności strukturalne i funkcjonalne między fizjologią, patologią, psychologią i etyką człowieka.

Przypisy

 1. Przygoda z biomedycyną Polska Akademia Nauk,
 2. Human Genome Project
 3. Human Genome Organization
 4. The Cancer Genome Atlas – projekt opracowania atlasu genomu raka
 5. Wyśledzić złe geny raka – archiwum Rzeczpospolitej
 6. Biologia molekularna w medycynie, pod redakcją Jerzego Bala, PWN 2008,
 7. Biologia molekularna. Krótkie wykłady] P.C. Turner, A.G. McLennan, A.D. Bates, M.R.H. White, tytuł oryginalny: Instant Notes in Molecular Biology, PWN 2007,
 8. Laboratorium Biologii Molekularnej Zakładu Biochemii i Biologii Molekularnej CMKP,
 9. Biomedycyna – Graduate School of Life Sciences,
 10. Encyclopedia of Life Sciences,
 11. Lista ekspertów dziedzin mających zastosowanie w ochronie zdrowia
 12. Lista dziedzin mających zastosowanie w diagnostyce laboratoryjnej wg CMKP