EIRP

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Skocz do: nawigacja, szukaj

EIRP (ang. Equivalent Isotropical Radiated Power, Effective Isotropical Radiated Power), efektywna (zastępcza, równoważna, ekwiwalentna) moc wypromieniowana izotropowo – moc jaką musiałaby wypromieniować antena izotropowa (teoretyczna antena o zerowych wymiarach, która emituje fale elektromagnetyczne bez strat, jednakowo w każdym kierunku przestrzeni), aby w odbiorniku otrzymać taki poziom sygnału, jaki wystąpiłby przy wykorzystaniu anteny kierunkowej w kierunku jej maksymalnego promieniowania.

EIRP wyrażana jest w jednostkach dBi i obliczana ze wzoru:

\text{EIRP}\, [\text{dBi}] = 10 \log_{10} \left( \frac {P\,[\text{mW}]}{1\,\text{mW}} \right)

gdzie P – moc wypromieniowana izotropowo.

Ze względu na to, że zysk energetyczny anteny wyrażony w dBi jest o 2,15 dB większy niż zysk anteny wyrażony w dBd, to:

\text{EIRP}\, = \text{ERP} + 2,15.

Często, szczególnie dla wygody przeprowadzania obliczeń, EIRP wyrażana jest w jednostkach dBW (moc w decybelach w odniesieniu do mocy 1 W), lub dBm (moc w decybelach w odniesieniu do mocy 1 miliwata).

Dla instalacji nadawczej złożonej z nadajnika, linii zasilającej i anteny, EIRP można obliczyć ze wzoru:

\text{EIRP} = P - l \times T_k + G_i,

gdzie:

\text{EIRP} i P – moc nadajnika podana w dBm,
l – długość kabla podana w m,
T_ktłumienność kabla, w dB/m,
G_i – zysk anteny w stosunku do anteny izotropowej, w dBi.

Przykłady[edytuj]

Przykładowo dla wypromieniowanej mocy o wartości 100 mW EIRP wynosi:

\text{EIRP}= 10 \log_{10} \left( \frac {100\,\text{mW}}{1\,\text{mW}} \right) = 10 \log_{10}(100) = 10 \cdot 2 = 20\, \text{dBm}

Dla nadajnika o mocy 1 mW podłączonego bez strat do anteny izotropowej EIRP wynosiła by 0 dBm. Dla rzeczywistych układów nadawczych, aby obliczyć EIRP należy uwzględnić także straty wnoszone przez tor nadawczy i zysk anteny.

Dla nadajnika o mocy 50 mW podłączonego do anteny o zysku 12 dBi, kablem o tłumienności 0,55 dB/m i o długości 18 metrów efektywna moc wypromieniowana izotropowo wynosi:

\text{EIRP}= 10 \log_{10} \left( \frac {50\,\text{mW}}{1\,\text{mW}} \right) - 18 \cdot 0,55 + 12 = 10 \cdot 1,7 - 9,9 + 12 = 19,1\, \text{dBm}

Zastosowania[edytuj]

Wartość EIRP jest istotna między innymi przy obliczeniach parametrów sieci WLAN. Według obowiązujących przepisów dla pasma 2,4 GHz EIRP nie może przekroczyć 20 dBm. EIRP jest użyteczna także w dziedzinie BHP i ochrony środowiska, gdyż umożliwia porównanie poziomu pola elektromagnetycznego dla różnych anten na kierunkach maksymalnego promieniowania, a więc potencjalnej ich szkodliwości dla ludzi. Należy jednak zauważyć, że anteny o dużym zysku mają wąskie charakterystyki promieniowania i zawieszone na stosunkowo dużej wysokości nie wytwarzają wokół masztu, w miejscu dostępnym dla ludności, szkodliwego poziomu pola elektromagnetycznego. Nie jest prawdą, że po zastosowaniu anteny o zysku 30 dBi z nadajnika o mocy 1 W wypromieniowana zostanie moc 1000 W, czyli o 30 dB większa. Zysk anteny jest bezpośrednio związany z jej właściwościami kierunkowymi; im jest wyższy, tym antena jest bardziej kierunkowa, a więc moc promieniowana jest w węższej wiązce.

Zobacz też[edytuj]