Fale radiowe

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Nadajniki radiowe sieci GSM

Fale radiowe (promieniowanie radiowe) – fale elektromagnetyczne o częstotliwości 3 kHz – 3 THz (3·103 – 3·1012 Hz). Według literatury zachodniej zakres częstotliwości obejmuje fale od 3 Hz. Zależnie od długości dzielą się na pasma radiowe.

Według dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady są to fale elektromagnetyczne o częstotliwości mniejszej niż 3000 GHz, rozchodzące się w przestrzeni bez pomocy sztucznego przewodnika[1].

Źródła fal radiowych:

Ze względu na środowisko propagacji wyróżnia się:

W zależności od długości fali radiowej jej propagacja zależy od różnorodnych zjawisk falowych np. dyfrakcji, refrakcji, odbicia, np. od jonosfery itp.

Pasma fal radiowych[edytuj | edytuj kod]

Podział pasma radiowego
Nazwa fal Skrót Częstotliwość Długość Nazwa angielska Skrót angielski Uwagi
3-30 Hz 100 tys.-10 tys. km Extremely low frequency ELF
30-300 Hz 10 tys.-1 tys. km Super low frequency SLF
300-3000 Hz 1000-100 km Ultra low frequency ULF
fale myriametrowe, fale bardzo długie 3-30 kHz 100-10 km Very low frequency VLF
fale kilometrowe, fale długie , DF, D 30-300 kHz 10-1 km Low frequency LF
fale hektometrowe, fale średnie Śr, ŚF, Ś 300-3000 kHz 1000-100 m Medium frequency MF
fale dekametrowe, fale krótkie KF, KR, K 3-30 MHz 100-10 m High frequency HF
fale metrowe, fale ultrakrótkie UKF 30-300 MHz 10-1 m Very high frequency VHF
fale decymetrowe VKF 300-3000 MHz 1000-100 mm Ultra high frequency UHF mikrofale
fale centymetrowe 3-30 GHz 100-10 mm Super high frequency SHF
fale milimetrowe 30-300 GHz 10-1 mm Extremely high frequency EHF
fale submilimetrowe (fale terahercowe, promieniowanie terahercowe) 300-3000 GHz 1000-100 μm Tremendously high frequency THF

Zobacz też[edytuj | edytuj kod]

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

  1. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/53/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich dotyczących udostępniania na rynku urządzeń radiowych i uchylająca dyrektywę 1999/5/WE (CELEX: 32014L0053).