Fis (dźwięk)

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii

\new Staff \with
{
 \omit TimeSignature
 fontSize = #2
 \override StaffSymbol.staff-space = #1.25
 \override StaffSymbol.thickness = #1.25
 \override Clef.full-size-change = ##t
 \override BarLine.hair-thickness = #2.4
 \override BarLine.thick-thickness = #7.5
 \override BarLine.kern = #3.75
 \override BarLine.transparent = ##t
}
{
 \time 18/8
 \clef treble
 s8
 fis'1 fis''
 s8
 \grace s8
 \clef bass
 \bar "|"
 s8
 fis,1 fis
 \override Staff.BarLine.transparent = ##f
 \bar "|."
}
Dźwięki fis na pięciolinii. W kolejności: fis¹, fis², Fis, fis°.

Fis (F♯) – dźwięk, którego częstotliwość dla fis¹ wynosi około 370 Hz. Stanowi tonikę gam Fis-dur i fis-moll. Jest to podwyższony za pomocą krzyżyka dźwięk f. Enharmonicznie dźwięki o tej samej wysokości to ges i eisis.