G (dźwięk)

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii

\new Staff \with
{
 \omit TimeSignature
 fontSize = #2
 \override StaffSymbol.staff-space = #1.25
 \override StaffSymbol.thickness = #1.25
 \override Clef.full-size-change = ##t
 \override BarLine.hair-thickness = #2.4
 \override BarLine.thick-thickness = #7.5
 \override BarLine.kern = #3.75
 \override BarLine.transparent = ##t
}
{
 \time 18/8
 \clef treble
 s8
 g'1 g''
 s8
 \grace s8
 \clef bass
 \bar "|"
 s8
 g,1 g
 \override Staff.BarLine.transparent = ##f
 \bar "|."
}
Dźwięki g na pięciolinii. W kolejności: g¹, g², G, g°.

G (nazwa solmizacyjna: sol) – dźwięk, którego częstotliwość dla wynosi 391,9 Hz. Jest to tonika gam G-dur i g-moll. W szeregu diatonicznym jest to piąty dźwięk licząc od dźwięku C w każdej oktawie.

W enharmonii dźwięki o tej samej wysokości to: fisis i asas.