Przejdź do zawartości

H (dźwięk)

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii

\new Staff \with
{
 \omit TimeSignature
 fontSize = #2
 \override StaffSymbol.staff-space = #1.25
 \override StaffSymbol.thickness = #1.25
 \override Clef.full-size-change = ##t
 \override BarLine.hair-thickness = #2.4
 \override BarLine.thick-thickness = #7.5
 \override BarLine.kern = #3.75
 \override BarLine.transparent = ##t
}
{
 \time 18/8
 \clef treble
 s8
 b'1 b''
 s8
 \grace s8
 \clef bass
 \bar "|"
 s8
 b,1 b
 \override Staff.BarLine.transparent = ##f
 \bar "|."
}
Dźwięki h na pięciolinii. W kolejności: h¹, h², H, h°.

H (nazwa solmizacyjna: si) – dźwięk, którego częstotliwość dla wynosi 493,9 Hz. Jest to tonika gam H-dur i h-moll. W szeregu diatonicznym jest to siódmy dźwięk licząc od dźwięku C w każdej oktawie.

W enharmonii dźwięki o tej samej wysokości to: aisis i ces.

Dźwięk H w większości krajów określany jest literą B, która w pozostałych oznacza dźwięk H obniżony przez bemol.