Gromada Wejsuny

From Wikipedia
Jump to navigation Jump to search
Wejsuny
gromada
1954–1973
Ilustracja
Państwo  PRL
Województwo olsztyńskie
Powiat piski
Data powstania 4 października 1954
Data likwidacji 1 stycznia 1973
Siedziba Wejsuny
Szczegółowy podział administracyjny (1954)
Liczba sołectw 6
Liczba reprezentantów
Liczba członków GRN (1954) 10
brak współrzędnych
Portal Portal Polska

Gromada Wejsuny – dawna gromada, czyli najmniejsza jednostka podziału terytorialnego Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej w latach 1954–1972.

Gromady, z gromadzkimi radami narodowymi (GRN) jako organami władzy najniższego stopnia na wsi, funkcjonowały od reformy reorganizującej administrację wiejską przeprowadzonej jesienią 1954[1] do momentu ich zniesienia z dniem 1 stycznia 1973[2], tym samym wypierając organizację gminną w latach 1954–1972[3][4].

Gromadę Wejsuny z siedzibą GRN w Wejsunach utworzono – jako jedną z 8759 gromad na obszarze Polski[3] – w powiecie piskim w woj. olsztyńskim na mocy uchwały nr 24 WRN w Olsztynie z dnia 4 października 1954. W skład jednostki weszły obszary dotychczasowych gromad[5] Głodowo, Kończewo, Kowalik Piski i Wejsuny[6] oraz las z dotychczasowej gromady[7] Szeroki Bór ze zniesionej gminy Wejsuny w powiecie piskim, a także obszary dotychczasowych gromad Piaski-Onufryjewo i Wierzba ze zniesionej gminy Ukta w powiecie mrągowskim, w tymże województwie[8]. Dla gromady ustalono 10 członków gromadzkiej rady narodowej[9].

1 stycznia 1972 z gromady Wejsuny wyłączono wieś Kowalik, jeziora Guzianka Duża, Guzianka Mała i Koś-Koik, część jeziora Nidzkiego oraz tereny leśne należące do Nadleśnictwa Ruciane (814 ha), włączając je do miasta Ruciane-Nida w tymże powiecie[10].

Gromada przetrwała do końca 1972 roku, czyli do kolejnej reformy gminnej[11].

Przypisy[edit | edit source]

 1. Dz.U. z 1954 r. nr 43, poz. 191
 2. Dz.U. z 1972 r. nr 49, poz. 312
 3. a b Podział administracyjny Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Warszawa: Urząd Rady Ministrów – Biuro do spraw Prezydiów Rad Narodowych, 1956.
 4. Mała Encyklopedia Powszechna PWN. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1959.
 5. Gromady istniały także po II wojnie światowej jako jednostka pomocnicza gmin.
 6. Przez pomyłkę nie wymieniono gromady Wejsuny
 7. Podano błędnie "miejscowości" zamiast "gromady"
 8. Uchwała Nr 24 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Olsztynie z dnia 4 października 1954 r. w sprawie podziału na nowe gromady powiatu piskiego; w ramach Zarządzenia Nr 13 Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Olsztynie z dnia 30 listopada 1954 r. w sprawie ogłoszenia uchwał Wojewódzkiej Rady Narodowej w Olsztynie z dnia 4 października 1954 r., dotyczących reformy podziału administracyjnego wsi (Dziennik Urzędowy Wojewódzkiej Rady Narodowej w Olsztynie z dnia 20 grudnia 1954 r., Nr. 11, Poz. 50)
 9. Uchwała Nr XLVIII/252 Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Piszu z dnia 5 października 1954 r. w przedmiocie ustalenia liczby członków gromadzkich rad narodowych (Dziennik Urzędowy Wojewódzkiej Rady Narodowej w Olsztynie z dnia 9 października 1954 r., Nr. 9, Poz. 36)
 10. Dz.U. z 1971 r. nr 15, poz. 152
 11. Wykaz miast, osiedli i gromad: stan z dn. 1 I 1971 r., Cz. 1. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny – Biuro Spisów, 1971.