Hieronim Kryszpin-Kirszensztein

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Hieronim Kryszpin-Kirszensztein
Herb
Kryszpin
Rodzina

Kirszenszteinowie herbu Kryszpin

Data urodzenia

1622

Data śmierci

1683

Ojciec

Krzysztof Kryszpin-Kirszensztein

Matka

Anna Szemiot

Żona

Anna Młocka

Dzieci

Michał Antoni Kryszpin-Kirszensztein
x Katarzyna ks. Sanguszko
Andrzej Kazimierz Kryszpin-Kirszensztein
x Rachela Brzostowska
Jan Hieronim Kryszpin-Kirszensztein
Marcin Michał Kryszpin-Kirszensztein
x Iv. Joanna Wołodkowicz
IIv. Anna Kieżgajło-Zawisza
IIIv. Katarzyna Dusiatska-Rudomina
Barbara Kryszpin-Kirszensztein
x Iv Aleksander Wołłowicz
IIv. Stanisław Konopacki
Apolonia Kryszpin-Kiszensztein
x Jan Kieżgajło-Zawisza
Krystyna Kryszpin-Kirszensztein
x Jan Denhoff
Elżbieta Kryszpin-Kirszensztein
x Iv. Wojciech Opacki
IIv. Władysław Łoś

Hieronim Krzysztof Kryszpin-Kirszensztein herbu Kryszpin (ur. 1622, zm. 1683) – podskarbi wielki litewski w latach 16631676, kuchmistrz wielki litewski w 1658 roku, marszałek kowieński w 1655 roku, ciwun pojurski w latach 16391666, dworzanin pokojowy Jego Królewskiej Mości[1].

Rodzina[edytuj | edytuj kod]

Syn Krzysztofa, dworzanina królewskiego i Anny z Szemiotów – córki Wacława Szemiota, podkomorzego żmudzkiego, kasztelana połockiego i smoleńskiego, i Elżbiety z Chodkiewiczów[2].

Ożenił się z Anną Młocką, córką rotmistrza i starosty orszańskiego Andrzeja Młockiego i Krystyny z ks. Massalskich. Wraz z żoną odbudował i uposażył kościół w Świsłoczy[2]. Z małżeństwa urodziło się 6 córek i 5 synów: Z nich do szczególnego znaczenia doszli: Andrzej Kazimierz (zm. 1704) wojewoda witebski, Jan Hieronim (1654-1708), biskup żmudzki, Marcin Michał (zm. 1700), kasztelan trocki. Natomiast z córek:

Pełnione urzędy[edytuj | edytuj kod]

Początkowo dworzanin królewski i ciwun pojurski 1648. Mianowany marszałkiem kowieńskim 1658 oraz kuchmistrzem wielkim litewskim. Urząd podskarbiego wielkiego litewskiego sprawował w latach (1663-1676). Zrezygnował z tego urzędu. Wierny poddany Króla Jana II Kazimierza Wazy. W czasie najazdu szwedzkiego więziony, a jego majątek został skonfiskowany.

W 1648 roku podpisał elekcję Jana II Kazimierza Wazy z Księstwa Żmudzkiego[6].

Poseł na sejm 1653 roku[7].

Był uczestnikiem antyszwedzkiej konfederacji powiatów: wiłkomierskiego, kowieńskiego i upickiego podczas pospolitego ruszenia w Kiejdanach 16 grudnia 1656 roku[8]. Poseł sejmiku rosienskiego na sejm 1659 roku[7]. Poseł Księstwa Żmudzkiego na sejm 1661 roku[9]. Na sejmie 1661 roku wyznaczony z Koła Poselskiego komisarzem do zapłaty wojsku Wielkiego Księstwa Litewskiego[10]. Na sejmie 1667 roku wyznaczony z Senatu komisarzem do zapłaty wojsku Wielkiego Księstwa Litewskiego[11]. Na sejmie abdykacyjnym 16 września 1668 roku podpisał akt potwierdzający abdykację Jana II Kazimierza Wazy[12]. Był członkiem konfederacji generalnej zawiązanej 5 listopada 1668 roku na sejmie konwokacyjnym[13]. Był elektorem Michała Korybuta Wiśniowieckiego w 1669 roku z Księstwa Żmudzkiego[14], podpisał jego pacta conventa[15]. Był członkiem konfederacji generalnej zawiązanej 15 stycznia 1674 roku na sejmie konwokacyjnym[16].

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

 1. Urzędnicy Wielkiego Księstwa Litewskiego. Spisy tom III: Księstwo Żmudzkie. XV–XVIII wiek, pod redakcją Andrzeja Rachuby, opracowali Henryk Lulewicz, Andrzej Rachuba, Przemysław P. Romaniuk, Andrzej Haratym, Warszawa 2015, s. 338.
 2. a b c d Adam Boniecki, Herbarz polski, t. XII, 1908, s. 388–390.
 3. Konopacki Stanisław Aleksander, [w:] Polski Słownik Biograficzny, t. 13, s. 552.
 4. Szczytt Niemirowicz Krzysztof Benedykt, [w:] Polski Słownik Biograficzny, Zeszyt 195, 2011, s. 568–570.
 5. Łoś Władysław, [w:] Polski Słownik Biograficzny, t. 18, s. 437.
 6. Svffragia Woiewodztw, y Ziem Koronnych, y Wielk. Xięstwa Litewskiego. Zgodnie na Naiaśnieyszego Iana Kazimierza Obranego Krola Polskiego [...]. Dane, między Warszawą, a Wolą, Dnia 17. Listopada, Roku 1648, [b.n.s.]
 7. a b Stefania Ochmann-Staniszewska, Zdzisław Staniszewski, Sejm Rzeczypospolitej za panowania Jana Kazimierza Wazy. Prawo – doktryna – praktyka, tom II, Wrocław 2000, s. 388.
 8. Akta zjazdów stanów Wielkiego Księstwa Litewskiego. t II: Okresy panowań królów elekcyjnych XVI – XVII wiek, opracował Henryk Lulewicz, Warszawa 2009, s. 351–357.
 9. Stefania Ochmann-Staniszewska, Sejmy lat 1661–1662. Przegrana batalia o reformę ustroju Rzeczypospolitej, Wrocław 1977, s. 258.
 10. Volumina Legum, t. IV, Petersburg 1860, s. 369.
 11. Volumina Legum, t. IV, Petersburg 1860, s. 462.
 12. Volumina Legum, t. IV, Petersburg 1860, 481.
 13. Volumina Legum, t. IV, Petersburg 1860, s. 498.
 14. Porządek na seymie Walnym Electiey. Między Warszawą a Wolą przez opisane artykuły do samego tylko aktu Elekcyey należące uchwalony y postanowiony, roku [...] 1669 [słow.] dnia wtorego [...] maia, [b.n.s.]
 15. Porzadek na seymie walnym electiey między Warszawą a Wolą przez opisane artykuły do samego tylko aktu elekcyey należące vchwalony y postanowiony, Roku Pańskiego tysiąc sześćset sześćdziesiąt dziewiątego dnia wtorego miesiąca maia. [b.n.s.]
 16. Volumina Legum, t. V, Petersburg 1860, s. 129.

Bibliografia[edytuj | edytuj kod]

 • Hr. Seweryn Uruski „Rodzina. Herbarz szlachty polskiej” (tom 8, s. 111–113, Kryszpinowie-Kirsztenszteinowie herbu Kryszpin)