Przejdź do zawartości

Instytut Inżynierów Elektryków i Elektroników

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
(Przekierowano z IEEE)

Instytut Inżynierów Elektryków i Elektroników, IEEE (od ang. Institute of Electrical and Electronics Engineers) – organizacja typu non-profit skupiająca osoby zawodowo związane z elektrycznością i elektroniką, a także pokrewnymi dziedzinami. Powstała w 1963 roku, w wyniku konsolidacji Amerykańskiego Instytutu Inżynierów Elektryków (American Institute of Electrical Engineers, AIEE) oraz Instytutu Inżynierów Radiowych (Institute of Radio Engineers, IRE). Jednym z podstawowych jej zadań jest ustalanie standardów dla urządzeń elektronicznych, w tym standardów dla urządzeń i formatów komputerowych.

Logo IEEE

Misją IEEE jest aktywne uczestnictwo w postępie nauki i edukacji oraz praktyki w zakresie elektrotechniki, elektroniki, telekomunikacji, inżynierii komputerowej i informatycznej oraz pokrewnych dziedzin, a w szczególności biomedycynie, automatyce i robotyce, elektroenergetyce, technice motoryzacyjnej, lotniczej, morskiej, wojskowej, inżynierii środowiska, nanotechnologii, bezpieczeństwa informacyjnego i innych. IEEE realizuje tę misję poprzez publikację czasopism naukowych, organizację lub sponsorowanie konferencji, opracowywanie standardów przemysłowych, akredytację programów kształcenia na wyższych uczelniach oraz kształcenia ustawicznego inżynierów[1]. Logo IEEE pokazuje wektor kierunku przepływu prądu elektrycznego i towarzyszący mu zwrot wektora indukcji magnetycznej (reguła prawej dłoni).

Struktura

[edytuj | edytuj kod]

IEEE, jako największa organizacja zawodowa o charakterze globalnym, posiada dualną strukturę: regionalną (podzieloną na regiony działania i sekcje krajowe) i tematyczną (podzieloną na towarzystwa i oddziały). Towarzystwa, których jest 38, grupują specjalistów z poszczególnych obszarów techniki. IEEE publikuje około 30% światowej literatury w obszarze swojego działania tematycznego w postaci ponad 100 czasopism technicznych o wysokim wskaźniku cytowań. Prowadzi, znaną w środowisku inżynierskim, internetową bazę danych publikacji konferencyjnych eXplore[2]. Oferuje liczne programy kształcenia ustawicznego dla inżynierów, nauczycieli, ale także i dla młodzieży, zarówno przez Internet, jak i metodą „podróżujących wykładowców”[3].

Członkostwo

[edytuj | edytuj kod]

Większość członków IEEE (których jest łącznie ponad 400 tysięcy) jest inżynierami elektrykami, elektronikami, informatykami. Jednak szeroki zakres działania organizacji powoduje, że wielu członków jest inżynierami mechanikami, budownictwa, a także biologami, lekarzami, fizykami, matematykami. IEEE oferuje kilka rodzajów członkostwa: dla studentów, członkostwo stowarzyszone, zwyczajne, senior oraz fellow. Członkostwo senior i fellow wymagają przeprowadzenia recenzji dorobku kandydatów.

Studenci

[edytuj | edytuj kod]

IEEE posiada rozwinięte struktury wspierające działalność studencką, doktorancką oraz młodych inżynierów tuż po studiach. Studenci mogą tworzyć oddziały (branches) na uczelniach, a młodzi inżynierowie mogą należeć do grup YP (young professionals)[4], uzyskując szereg przywilejów dotyczących uczestnictwa w konferencjach, publikacji rezultatów swoich prac, dostępu do literatury technicznej, organizacji własnych spotkań zawodowych sponsorowanych przez IEEE itp. W wielu krajach przynależność inżyniera do IEEE jest ceniona przez pracodawców i pomaga w karierze zawodowej[5].

Nagrody

[edytuj | edytuj kod]

IEEE posiada bogaty program, wysoko cenionych w środowisku zawodowym, nagród indywidualnych i zespołowych, w tym medale związane z nazwiskami wybitnych uczonych, nagrody techniczne, dyplomy uznania, za najlepsze publikacje, dla najbardziej aktywnych sekcji, dla studentów i doktorantów oraz stypendia.

Wybrane odznaczenia IEEE:

IEEE w Polsce

[edytuj | edytuj kod]

Polska Sekcja IEEE jest obecnie jedną z 42 sekcji w regionie 8 (skupiającym sekcje Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki). Założona została przez prof. Adama Smolińskiego w roku 1972 i początkowo liczyła 20 członków. Obecnie sekcję tworzy 20 oddziałów (chapters), skupiających ponad 900 członków[6].

Standardy techniczne IEEE

[edytuj | edytuj kod]

Zobacz też

[edytuj | edytuj kod]

Przypisy

[edytuj | edytuj kod]

Linki zewnętrzne

[edytuj | edytuj kod]