Józef Morzy

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii

Józef Morzy (ur. 10 sierpnia 1921 w Łopuszu (powiat Bielsk Podlaski) na Grodzieńszczyznie, zm. 16 października 2011 w Poznaniu) – polski historyk, nauczyciel akademicki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Życiorys[edytuj | edytuj kod]

Był absolwentem Uniwersytetu im. Łomonosowa w Moskwie, który ukończył w 1955 roku. W latach 1955-1991 był pracownikiem naukowym w Instytucie Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W 1962 roku obronił doktorat pod kierunkiem prof. Henryka Łowmiańskiego pt. Kryzys demograficzny na Litwie i Białorusi w II połowie XVII wieku. W 1969 uzyskał tytuł docenta.

W latach 1969–1991 był członkiem Rady Naukowej Instytutu Historii UAM i Rady Naukowej Wydziału Historycznego UAM.

Ojciec prof. zw. dr hab. inż. Tadeusza Morzego oraz dziadek dr hab. inż. Mikołaja Morzego z Politechniki Poznańskiej.

Działalność polityczna[edytuj | edytuj kod]

W latach 1945–1948 działacz PPR.

W latach 1948–1990 był działaczem PZPR, w tym sekretarzem Komitetu Uczelnianego PZPR na UAM w Poznaniu.

Działacz TPPR na UAM.

Publikacje książkowe[edytuj | edytuj kod]

  • Geneza i rozwój cechów wileńskich do końca XVII wieku, „Zeszyty Naukowe UAM. Historia”, Poznań 1959, z. 4, s. 3-93;
  • Kryzys demograficzny na Litwie i Białorusi w II połowie XVII wieku, Poznań 1965. W 1992 fragment książki został opublikowany w Mińsku, w języku białoruskim (bez respektowania praw autorskich) pt. Дэмаграфічны спад на Беларусі й Ліцьве ў сярэдзіне XVII ст., "Спадчына", № 5, 1992, s. 19-35 (w tłumaczeniu Міколы Раманоўскага);
  • Zarys dziejów ZSRR (Warszawa 1984 – wspólnie z doc. Arturem Kijasem i prof. Jerzym Ochmańskim);
  • Sulechów i okolice. Monografia historyczna, (Poznań 1985 – z doc. Zygmuntem Borasem i doc. Zbigniewem Dworeckim).

Bibliografia[edytuj | edytuj kod]

  • Dariusz Matelski, Józef Morzy (1921–2011), „Przegląd Polsko-Polonijny”, 2011, nr 2, s. 357-366 (tam zdjęcie i bibliografia prac). [1]
  • Dariusz Matelski, Józef Morzy (10 VIII 1921 – 16 X 2011) – badacz dziejów Europy Wschodniej, „Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej”, t. 48 (2013), Warszawa 2014, s. 405-411, il.

Linki zewnętrzne[edytuj | edytuj kod]

  • Dr Józef Morzy, [w:] baza „Ludzie nauki” portalu Nauka Polska (OPI) [online] [dostęp 2008-05-30].