Jan Kmita (starosta krakowski)

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Jan Kmita z Wiśnicza
Herb
Szreniawa
Rodzina

Kmitowie herbu Szreniawa

Data urodzenia

ok. 1330

Data i miejsce śmierci

7 grudnia 1376
Kraków

Ojciec

Jasiek Kmita z Wiśnicza

Jan Kmita z Wiśnicza (ur. ok. 1330, zm. 7 grudnia 1376 w Krakowie) – szlachcic polski herbu Szreniawa, zabity podczas tłumienia rozruchów wywołanych przez krakowskich mieszczan i drobne rycerstwo, skonfliktowanych z węgierskimi wpływowymi osadnikami.

Zamek Kmitów w Starym Wiśniczu

Jan Kmita był protoplastą małopolskiej rodziny magnackiej, odgrywającej od XIV do XVI wieku istotną rolę w dziejach Polski.

Jako zdolnemu politykowi i znakomitemu organizatorowi, Janowi Kmicie powierzane były ważne i odpowiedzialne stanowiska – tak wojskowe, jak i administracyjne. Jego osobie powierzono starostwo generalne: ruskie, sieradzkie – sprawowane w latach (13511367), starostwo lwowskie – (1371) oraz starostwo krakowskie1375. Ponadto w imieniu króla Ludwika Węgierskiego sprawował on rządy nad ziemiami ruskimi w latach 13721375.

Pośród wielu sławnych członków rodu Kmitów wymienić należy Piotra Kmitę z Wiśniczamarszałka wielkiego koronnego, a w latach (1477-1505) – wojewodę krakowskiego.

Z genealogii Kmitów według Adama Bonieckiego[edytuj | edytuj kod]

Według Herbarza Polski Adama Bonieckiego, ojcem Jana Kmity był Jasiek Kmita z Wiśnicza, a wsią gniazdową rodu były Damienice w powiecie proszowickim pod Koniuszą. (W wielu publikacjach Jaśkiem określany jest również Jan Kmita).

Bibliografia[edytuj | edytuj kod]