Katolicki Kościół Narodowy w Polsce

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Skocz do: nawigacja, szukaj
Katolicki Kościół Narodowy w Polsce
Katolicki Kościół Narodowy w Polsce
Godło Katolickiego Kościoła Narodowego w Polsce
Godło Katolickiego Kościoła Narodowego w Polsce
Dewiza: Prawda, Praca, Miłość
Hymn: Rota
Klasyfikacja systematyczna wyznania
Chrześcijaństwo
 └ Katolicyzm
   └ Starokatolicyzm
     └ Polskokatolicyzm
Ustrój kościelny episkopalno-synodalny
Obrządek łaciński
Siedziba Wrocław
Zwierzchnik
• tytuł zwierzchnika
bp Adam Andrzej Rosiek
Pierwszy Biskup Kościoła
Organ ustawodawczy Synod Kościoła
Zasięg geograficzny  Polska
 Niemcy
 Włochy
 Chorwacja
Strona internetowa
Zwierzchnik Kościoła
bp Adam Rosiek

Katolicki Kościół Narodowy w Polsce – jeden z Kościołów polskokatolickich działających na terenie Polski, Niemiec, Włoch i Chorwacji, którego poza granicami Polski znaczną część wiernych stanowią przedstawiciele Polonii. Organem prasowym Kościoła jest kwartalnik „Wspólnota Wiary”. Przy Kościele działa Towarzystwo Społeczne „Civitas Polonia”, Katolicko-Narodowy Instytut Charytatywny „Misericordia” oraz Wyższe Seminarium Duchowne. Katolicki Kościół Narodowy nawiązuje do tradycji przedwojennego Polskiego Narodowego Kościoła Katolickiego (PNKK), chociaż obecnie nie utrzymuje jedności wiary i moralności z żadną wspólnotą polskokatolicką. Kościół ten jest bliski tradycji Kościoła rzymskokatolickiego. Liturgia sakramentów bierzmowania, święceń kapłańskich i innych jest taka sama. Kościół posiada kilka parafii. Struktury, tj. Kuria biskupia, Wyższe Seminarium Duchowne, są takie same jak w Kościele rzymskokatolickim. Struktura hierarchiczna jest także taka sama. Kościół może nadawać tytuły kanoników i posiadać Kapituły Kanonickie.

Historia[edytuj | edytuj kod]

23 września 2012 roku na zgromadzeniu założycielskim w Kamiennej Górze grupa duchownych pod przewodnictwem księdza Adama Rośka przyjęła deklarację o utworzeniu Kościoła pod nazwą Polski Narodowy Katolicki Kościół w Kanadzie – Seniorat Misyjny w Polsce, który stanowił część Polskiego Narodowego Katolickiego Kościoła w Kanadzie. Na czele Kościoła stanął biskup Sylwester Bigaj z Polskiego Narodowego Kościoła Katolickiego w USA i Kanadzie. W wyniku konfliktu, powstałego pomiędzy biskupem diecezji kanadyjskiej Sylwestrem Bigajem a Pierwszym Biskupem Polskiego Narodowego Katolickiego Kościoła w USA i Kanadzie bp Anthonym Mikovskim, PNKK w USA i Kanadzie wycofał swoje poparcie dla idei tworzenia struktury Senioratu w Polsce. W tych okolicznościach biskup Sylwester Bigaj postanowił dalej otoczyć pasterską opieką tworzącą się strukturę misyjną Kościoła w Polsce, co przypłacił wydaleniem go z szeregów biskupów Polskiego Narodowego Katolickiego Kościoła w USA i Kanadzie.

18 października 2013 roku na Zebraniu Generalnym PNKK w Kanadzie, które przekształciło się w Synod Kościoła w Mississauga, postanowiono ogłosić autokefalię diecezji kanadyjskiej. Kościół kanadyjski, którego częścią była tworząca się struktura misyjna w Polsce, przyjął samodzielną nazwę – Polski Narodowy Katolicki Kościół w Kanadzie. Biskupem Kościoła kanadyjskiego pozostał nadal biskup Sylwester Bigaj. W trakcie obrad Synodu wybrano dwóch biskupów pomocniczych: biskupa elekta Jerzego Urbańskiego dla Kościoła w Kanadzie (elekt nie przyjął sakry biskupiej do dnia dzisiejszego) oraz biskupa elekta Adama Rośka dla tworzącego się w Polsce Kościoła (sakra biskupia w dniu 31 stycznia 2015 r. z rąk niezależnego biskupa Stanisława Sawickiego). W dniu 26 czerwca 2014 roku decyzją Ministra Administracji i Cyfryzacji, Kościół w Polsce został wpisany do rejestru kościołów i innych związków wyznaniowych pod pozycją 179 pod nazwą Polski Narodowy Katolicki Kościół w Kanadzie Seniorat Misyjny w Polsce.

W dniu 16 sierpnia 2014 roku Zgromadzenie Polskiego Narodowego Katolickiego Kościoła w Kanadzie Seniorat Misyjny w Polsce zadecydowało o zmianie nazwy Kościoła, który od tego czasu posługuje się nazwą Katolicki Kościół Narodowy w Polsce. W zmianach przygotowano również nowy układ strukturalny tworzącej się misji Kościoła, którego efektem w miarę rozwoju struktur parafialnych w Polsce ma być powstanie czterech prowincji – diecezji (wrocławskiej, warszawskiej, krakowskiej i szczecińskiej ) w Polsce. Zgromadzenie potwierdziło wybór na biskupa księdza Adama Rośka. W dniu 31 stycznia 2015 roku w ks. Adam Rosiek przyjął sakrę biskupią z rąk biskupa Stanisława Sawickiego. Uroczystość odbyła się w kaplicy Najświętszego Sakramentu w Miliczu. Od dnia 1 czerwca 2016 r. do 12 czerwca 2017 roku Kościół obejmował swoją jurysdykcją Parafię pw. NMP Częstochowskiej, działającą na terenie Glasgow w Szkocji[1][2]. W sierpniu 2016 jurysdykcją została objęta także Parafia Wszystkich Świętych w Wieluniu[3].

W dniu 20 listopada 2016 roku został podpisany dokument o zawarciu komunii między Katolickim Kościołem Narodowym a Kościołem Anglii Prowincja Ameryki Łacińskiej[4].

Biskupi Katolickiego Kościoła Narodowego w Polsce[edytuj | edytuj kod]

Nauka i organizacja Katolickiego Kościoła Narodowego[edytuj | edytuj kod]

Nauka Katolickiego Kościoła Narodowego nie odbiega od wiary i tradycji Świętego Powszechnego i Apostolskiego Kościoła tradycji zachodniej. W sprawowaniu świętych czynności posługuje się kalendarzem liturgicznym zbieżnym z Kościołem rzymskokatolickim. Podobnie jak Kościół rzymskokatolicki oraz PNKK w USA i Kanadzie, najwyższą cześć Kościół oddaje Bogu w Trójcy Jedynemu. Kościół wyznaje wiarę i oddaje cześć aniołom, świętym apostołom, męczennikom i świętym Kościoła Powszechnego. Szczególne miejsce wśród świętych zajmuje Matka Najświętsza – Niepokalanie poczęta Maryja, Matka Syna Bożego. Kościół przyjmuje wszystkie dogmaty dotyczące Trójcy Świętej, mariologiczne oraz eklezjologiczne z wyłączeniem dogmatu o nieomylności papieża. Kościół uznaje papieża jako następcę Apostoła Piotra, oddając Mu należną cześć i uznając Jego szczególną pozycję pośród wybranych przez Pana apostołów. Kościół uznaje siedem sakramentów świętych, zgodnie z nauką i tradycją zachodniego Kościoła. Eucharystia sprawowana jest pod dwiema postaciami: Ciała i Krwi Pańskiej oraz stanowi ona centrum życia i pobożności członków Kościoła. W Kościele są sprawowane dwie formy sakramentu pokutyspowiedzi świętej: indywidualna (uszna w konfesjonale) oraz ogólna (sprawowana bądź jako odrębny obrzęd przed ołtarzem, bądź w połączeniu z Mszą Świętą w części zwanej spowiedzią powszechną). Do spowiedzi indywidualnej są zobowiązane przystępować dzieci oraz młodzież do lat 18 oraz jest ona polecana wszystkim wiernym, by przynajmniej jeden raz w roku odbyli spowiedź indywidualną.

Duchowni[edytuj | edytuj kod]

Obecnie Kościół liczy 9 duchownych w Polsce, Niemczech, Włoszech oraz Chorwacji[5]. Duchownym Kościoła może być wyłącznie mężczyzna, który ukończył Wyższe Seminarium Duchowne oraz uzyskał święcenia diakonatu lub prezbiteratu. Biskupem w Kościele jest kapłan wybrany przez Zgromadzenie (Synod) Kościoła, konsekrowany przez przynajmniej jednego biskupa katolickiego lub starokatolickiego, posiadającego niewątpliwą sukcesję apostolską. Księży nie obowiązuje celibat. Strojem kapłańskim pozostaje czarna sutanna lub tzw. krótki stój duchowny. Stroje liturgiczne i chórowe zgodne z tradycją Kościoła rzymskokatolickiego.

Parafie Katolickiego Kościoła Narodowego w Polsce i na świecie[edytuj | edytuj kod]

Zobacz też[edytuj | edytuj kod]

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

  1. Ogłoszenia na X. Niedzielę zwykłą, blackmadonna.church [dostęp 2016-06-05].
  2. Ogłoszenia na XII. Niedzielę zwykłą. blackmadonna.church. [dostęp 2017-07-01].
  3. Msza święta w nowej Parafii pod wezwaniem Wszystkich Świętych w Wieluniu, kkn-poland.com.pl [dostęp 2016-08-21].
  4. Provincia Iglesia Anglicana del caribe y la nueva granada, Arzobispo victor Cruz Blanco, www.provinciaiglesiaanglicanadelcaribeylanuevagranada.org [dostęp 2016-12-25].
  5. Biskupi , prezbiterzy i diakoni, kkn-poland.com.pl [dostęp 2017-05-25].

Bibliografia[edytuj | edytuj kod]

  • A. Rosiek, Narodowy Kościół Katolicki w Polsce, Milicz 2016 (oprac. wewnętrzne).

Linki zewnętrzne[edytuj | edytuj kod]