Przejdź do zawartości

Kontrasygnata

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przykład kontrasygnaty – podpis Prezesa Rady Ministrów Ewy Kopacz na akcie powołania przez prezydenta Bronisława Komorowskiego członków Państwowej Komisji Wyborczej (2014)

Kontrasygnata (łac. contra 'przeciw', signum 'znak; sygnał')[1] – wymóg podpisania dokumentu, np. aktów prawnych jak ustawy bądź rozporządzenia przez drugą osobę, potwierdzające jego ważność.

W systemie rządów parlamentarno-gabinetowych oznacza najczęściej podpisanie aktu urzędowego wydanego przez głowę państwa – monarchę lub prezydenta – dodatkowo przez premiera lub ministra odpowiedniego resortu.

W polskim systemie prawnym[edytuj | edytuj kod]

Zgodnie z art. 144 ust. 2 Konstytucji RP[2] akty urzędowe Prezydenta wymagają dla swej ważności podpisu Prezesa Rady Ministrów, który przez podpisanie aktu ponosi odpowiedzialność przed Sejmem. Zasada ta nie obejmuje tzw. prerogatyw Prezydenta, do których należą uprawnienia w zakresie:

 1. zarządzania wyborów do Sejmu i Senatu,
 2. zwoływania pierwszego posiedzenia nowo wybranych Sejmu i Senatu,
 3. skracania kadencji Sejmu w przypadkach określonych w Konstytucji,
 4. inicjatywy ustawodawczej,
 5. zarządzania referendum ogólnokrajowego,
 6. podpisywania albo odmowy podpisania ustawy,
 7. zarządzania ogłoszenia ustawy oraz umowy międzynarodowej w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej,
 8. zwracania się z orędziem do Sejmu, do Senatu lub do Zgromadzenia Narodowego,
 9. wniosku do Trybunału Konstytucyjnego,
 10. wniosku o przeprowadzenie kontroli przez Najwyższą Izbę Kontroli,
 11. desygnowania i powoływania Prezesa Rady Ministrów,
 12. przyjmowania dymisji Rady Ministrów i powierzania jej tymczasowego pełnienia obowiązków,
 13. wniosku do Sejmu o pociągnięcie do odpowiedzialności przed Trybunałem Stanu członka Rady Ministrów,
 14. odwoływania ministra, któremu Sejm wyraził wotum nieufności,
 15. zwoływania Rady Gabinetowej,
 16. nadawania orderów i odznaczeń,
 17. powoływania sędziów,
 18. stosowania prawa łaski,
 19. nadawania obywatelstwa polskiego i wyrażania zgody na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego,
 20. powoływania Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego,
 21. powoływania Prezesa i Wiceprezesa Trybunału Konstytucyjnego,
 22. powoływania Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego,
 23. powoływania prezesów Sądu Najwyższego oraz wiceprezesów Naczelnego Sądu Administracyjnego,
 24. wniosku do Sejmu o powołanie Prezesa Narodowego Banku Polskiego,
 25. powoływania członków Rady Polityki Pieniężnej,
 26. powoływania i odwoływania członków Rady Bezpieczeństwa Narodowego,
 27. powoływania członków Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji,
 28. nadawania statutu Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej oraz powoływania i odwoływania Szefa Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej,
 29. wydawania zarządzeń na zasadach określonych w art. 93,
 30. zrzeczenia się urzędu Prezydenta Rzeczypospolitej.

Wśród teoretyków prawa konstytucyjnego istnieje spór co do skutków, jakie wywołuje odmowa kontrasygnaty. Zdaniem części odmowa kontrasygnaty winna wiązać się z dymisją rządu[potrzebny przypis].


Przypisy[edytuj | edytuj kod]

 1. Słownik wyrazów obcych. [dostęp 2013-08-13]. [zarchiwizowane z tego adresu (2013-07-02)].
 2. Dz.U. z 1997 r. nr 78, poz. 483, Art. 144. – Akty urzędowe Prezydenta Rzeczypospolitej; prerogatywy – Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej.