Moczydło 1

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Ten artykuł dotyczy jednego ze stawów w Warszawie. Zobacz też: inne znaczenia słowa Moczydło.
Moczydło 1
Oczko wodne Moczydło nr 1,
Zbiornik nr 1
Ilustracja
Położenie
Państwo  Polska
Lokalizacja Warszawa
Wysokość lustra 103,0 m n.p.m.
Morfometria
Powierzchnia 0,3810 ha
Głębokość
• średnia

1,8 m
Objętość 4202 m³
Hydrologia
Rzeki wypływające rów M
Położenie na mapie Warszawy
Mapa lokalizacyjna Warszawy
Moczydło 1
Moczydło 1
Położenie na mapie Polski
Mapa lokalizacyjna Polski
Moczydło 1
Moczydło 1
Położenie na mapie województwa mazowieckiego
Mapa lokalizacyjna województwa mazowieckiego
Moczydło 1
Moczydło 1
Ziemia52°07′58″N 21°02′29″E/52,132778 21,041389

Moczydło 1[1][2] (inne nazwy: Oczko wodne Moczydło nr 1[1][3], Zbiornik nr 1[4][5]) – staw w Warszawie, w dzielnicy Ursynów.

Położenie i charakterystyka[edytuj | edytuj kod]

Staw, określany też jako oczko wodne[4], leży po lewej stronie Wisły, w stołecznej dzielnicy Ursynów, na obszarze MSI Natolin, w pobliżu ulicy Moczydłowskiej i Perkalowej[6], w sąsiedztwie Lasu Kabackiego i bocznicy kolejowej łączącej Warszawę Okęcie ze Stacją Techniczno-Postojową Kabaty[4]. Ze zbiornika wody odprowadzane są poprzez rów M (inne oznaczenie rowu: A[3]), który jest częścią systemu rowów Kanału Grabowskiego[4][5]. Zasilanie stawu odbywa się zarówno z terenu zlewni m.in. przez rurociąg drenarski od wschodu, jaki i poprzez wody podziemne. Brzegi są niskie[4].

Staw jest największym z trzech akwenów położonych na terenie ursynowskiego osiedla Moczydło, obok zbiorników Moczydło 2 i Moczydło 3[4], które razem tworzą Stawy na Moczydle[7][8]. Jego pochodzenie jest naturalne, polodowcowe. Leży w zagłębieniu pradolinowym wypełnionym piaskami będącymi pozostałością przepływów wód, jednak poza głównym ciągiem pradoliny holoceńskiej[1][4]. Jego położenie zostało prawdopodobnie zaznaczone na mapie Warszawy i okolic z 1838 roku[9].

Powierzchnia zbiornika wodnego w linii brzegowej wynosi 0,3810 ha[4]. Według numerycznego modelu terenu udostępnionego przez Geoportal lustro wody znajduje się na wysokości 103,0 m n.p.m.[6] Powierzchnia zlewni stawu wynosi 3,58 km², a jego objętość przy normalnym poziomie piętrzenia to 4202 m³[4]. Zaprojektowana przy okazji renowacji średnia głębokość wynosi 1,8 m[4].

Renowacja[edytuj | edytuj kod]

W 2008 roku Dzielnica Ursynów zleciła wykonanie renowacji zbiornika wodnego. Obejmowała ona pogłębienie czaszy stawu, stabilizację linii brzegowej od strony nasypu kolejowego wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu, wykonanie wylotu rurociągu odprowadzającego wody powierzchniowe pod torami kolejowymi oraz roboty udrażniające odpływ ze stawu – rów M[4].

Przed renowacją kształt akwenu był niemal okrągły o wymiarach 70 × 90 m. Jego średnia głębokość wynosiła 70 cm, maksymalna 90 cm, a pojemność 1970 m³. Powierzchnia lustra wody wynosiła 3780 m², z czego szuwary stanowiły 1630 m²[4].

Przyroda[edytuj | edytuj kod]

Zgodnie z informacjami Wydziału Ochrony Środowiska Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy w skład rybostanu zbiornika wodnego wchodzą płoć, lin, okoń i szczupak. Na terenie stawu i jego okolicach potwierdzono także występowanie 29 gatunków ptaków, w tym sześciu lęgowych w obrębie akwenu: krzyżówka, łyska zwyczajna, trzciniak zwyczajny, rokitniczka i potrzos zwyczajny. Stwierdzono również obecność wielu gatunków płazów, w tym chronionych: żaba jeziorkowa, żaba wodna, żaba trawna, ropucha szara, kumak nizinny, grzebiuszka ziemna i traszka zwyczajna[1]. Akwen wraz z tworzącym się okresowo, położonym ok. 50 m na północ rozlewiskiem jest miejscem rozrodu traszki grzebieniastej, traszki zwyczajnej, ropuchy szarej, żaby moczarowej i żaby trawnej[2]. Wśród gadów w 2015 roku zaobserwowano zaskrońca zwyczajnego[2].

Zbiornik wodny znajduje się na terenie otuliny rezerwatu przyrody Las Kabacki[10]. Staw znajduje się także na terenie Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, utworzonego rozporządzeniem Wojewody Warszawskiego z dnia 29 sierpnia 1997 r. w sprawie utworzenia obszaru chronionego krajobrazu na terenie województwa warszawskiego[11].

Teren stawu objęty jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Natolina Zachodniego – „Park Wyżyny część A” zgodnie z uchwałą Nr XXIII/800/2008 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 24 stycznia 2008 roku. Zgodnie z jego zapisami ustala się nakaz zachowania powierzchni stawu, jego roślinności i zabrania się odprowadzania do niego ścieków bez ich oczyszczenia[12].

W 2020 roku miasto rozpoczęło realizację projektu dofinansowanego ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko pt. „Ochrona zagrożonych gatunków związanych z siedliskami wodnymi na terenie Warszawy”, w ramach którego planuje się m.in. odkup od prywatnych właścicieli części gruntów, na których znajduje się zbiornik wodny i renaturyzację jego brzegów, a także odłów ryb tworzących presję drapieżniczą na występujące w stawie płazy, w tym kumaka nizinnego i traszkę grzebieniastą[13].

Galeria[edytuj | edytuj kod]

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

 1. a b c d e Tablica informacyjna Wydziału Ochrony Środowiska Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy in situ (2018)
 2. a b c Cezary Iwańczuk i inni, Inwentaryzacja przyrodnicza – Ocena charakterystyki stanu siedliska przyrodniczego z przeprowadzeniem inwentaryzacji przyrodniczej (2015 r.). Ocena charakterystyki stanu siedliska przyrodniczego z przeprowadzeniem inwentaryzacji przyrodniczej (ze szczególnym uwzględnieniem gatunków chronionych) na terenie działek o numerach 3, 6/3, 7, 9 i części działki nr 8 z obrębu 1-12-16, 7 z obrębu 1-11-02 oraz 1/4, 2 i 5 z obrębu 1-10-80, Pionki , październik 2015, s. 28, 31.
 3. a b Mariusz Milewski, Radosław Rozbicki, Inwentaryzacja urządzeń wodnych na terenie dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy. Plan orientacyjny zlewni Potoku Służewieckiego, lipiec 2013 [dostęp 2020-05-02].
 4. a b c d e f g h i j k l Wiesław Abramczuk, Wykonanie renowacji stawów - oczek wodnych znajdujących się na obiekcie Moczydło z podziałem na zadania: Zadanie nr 1 - oczko nr 1 - rejon ul. Moczydłowskiej. Dokumentacja projektowo - kosztorysowa na renowację stawu - oczka wodnego Nr 1 znajdującego się na ob. Moczydło. Projekt budowlano-wykonawczy (listopad 2007), 8 września 2008, s. 4–15.
 5. a b Jacek Skorupski: Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zachodniego pasma pyrskiego w rejonie ul. Poleczki położonego w dzielnicy Ursynów i Włochy miasta stołecznego Warszawy. Prognoza oddziaływania na środowisko. maj 2013. [dostęp 2020-05-02].
 6. a b Główny Urząd Geodezji i Kartografii, Geoportal Krajowy [dostęp 2020-05-01].
 7. Biuro Naczelnego Architekta Miasta. Miejska Pracownia Planowania Przestrzennego i Strategii Rozwoju, Opracowanie ekofizjograficzne do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m. st. Warszawy, Warszawa 2006, s. 35.
 8. Biuro Naczelnego Architekta Miasta. Miejska Pracownia Planowania Przestrzennego i Strategii Rozwoju, Opracowanie ekofizjograficzne do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m. st. Warszawy. Schematy do części II, Warszawa 2006, schemat II.6.
 9. Новая Топографическая Карта Западной России 1:84 000 (1880-ca1935) - ark. łączone, 1838.
 10. Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego, Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 20 lipca 2016 r. w sprawie rezerwatu przyrody Las Kabacki im. Stefana Starzyńskiego [dostęp 2020-05-02].
 11. Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, Warszawski obszar chronionego krajobrazu [dostęp 2020-05-02].
 12. Rada miasta stołecznego Warszawy, Uchwała Nr XXIII/800/2008 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 24 stycznia 2008 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów Natolina Zachodniego - "Park Wyżyny część A" [dostęp 2020-05-02].
 13. Paweł Jaczewski, Ochrona zagrożonych gatunków związanych z siedliskami wodnymi na terenie Warszawy, 6 marca 2020 [dostęp 2020-05-02].