Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska
The East European State Higher School
Data założenia

2001

Typ

publiczna, państwowa

Państwo

 Polska

Adres

ul. Książąt Lubomirskich 6
37-700 Przemyśl

Rektor

dr Paweł Trefler

Położenie na mapie Przemyśla
Mapa konturowa Przemyśla, blisko centrum na dole znajduje się punkt z opisem „Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska”
Położenie na mapie Polski
Mapa konturowa Polski, na dole po prawej znajduje się punkt z opisem „Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska”
Położenie na mapie województwa podkarpackiego
Mapa konturowa województwa podkarpackiego, blisko centrum na prawo znajduje się punkt z opisem „Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska”
Ziemia49°46′27,55″N 22°47′35,27″E/49,774320 22,793130
Strona internetowa
Główny budynek uczelni, Pałac Lubomirskich

Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu – publiczna uczelnia zawodowa założona w 2001 roku w Przemyślu. Początkowo istniała pod nazwą Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, lecz w 2006 roku, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów, została przekształcona w Państwową Wyższą Szkołę Wschodnioeuropejską. W swoim pierwotnym zamierzeniu powstała jako uczelnia humanistyczna, nawiązująca do najstarszych tradycji akademickich Przemyśla: XV-wiecznej szkoły kapitulnej z rektorem wyznaczonym przez Akademię Krakowską i XVII-wiecznego kolegium jezuickiego. Otwartość na zmiany spowodowała, że w roku 2006 władze uczelni wprowadziły do oferty edukacyjnej kierunek artystyczny – architekturę wnętrz, a w roku 2009 pierwszy kierunek techniczny – inżynierię środowiska. W roku 2010 uruchomiono drugi kierunek inżynierski – mechatronikę. Obecnie PWSW kształci na kilkunastu kierunkach, z zakresu nauk humanistycznych, społecznych, medycznych, technicznych oraz artystycznych.

Władze uczelni[edytuj | edytuj kod]

 • Rektor: dr Paweł Trefler
 • Prorektor ds. rozwoju i współpracy: dr Sławomir Solecki
 • Kanclerz: mgr Tomasz Filozof
 • Kwestor: mgr Jerzy Uziembło

Instytuty i kierunki kształcenia[edytuj | edytuj kod]

Instytut Humanistyczno-Artystyczny

Instytut Nauk Społecznych i Ochrony Zdrowia

Instytut Nauk Technicznych

PWSW w Przemyślu oferuje bezpłatne studia licencjackie, inżynierskie oraz magisterskie. W swojej ofercie dydaktycznej posiada również studia podyplomowe oraz kursy kwalifikacyjne i dokształcające.

Lokalizacja uczelni[edytuj | edytuj kod]

Wszystkie budynki zlokalizowane są w Parku Lubomirskich przy ulicy Książąt Lubomirskich (Bakończyce) oraz w jego otoczeniu. Bazę dydaktyczną – obok zabytkowego Pałacu Lubomirskich w Przemyślu – stanowią nowoczesne budynki Kolegium Wschodniego, Biblioteki Uczelnianej, akademika oraz Kolegium Technicznego z pracowniami i laboratoriami badawczymi.

Projekty[edytuj | edytuj kod]

W ramach Działu ds. współpracy i projektów rozwojowych Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska zrealizowała projekty:

 • "Wzrost efektywności i dostępności e-usług w Państwowej Wyższej Szkole Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu" (od 1 września 2017 r. do 31 października 2018 r.),
 • "KOMPETENTNY SENIOR AMBASADOREM SPOŁECZEŃSTWA WIEDZY. Uniwersytet Trzeciego Wieku jako akcelerator integracji, partycypacji oraz aktywizacji życiowej, umysłowej i społecznej osób starszych w środowisku lokalnym i regionalnym" (od 15 marca 2018 r. do 31 października 2018 r.),
 • "Rewitalizacja zabytkowego Zespołu Pałacowo-Parkowego Lubomirskich PWSW w Przemyślu" (od 1 kwietnia 2011 r. do 31 grudnia 2012 r.),
 • "Zarządzanie funduszami UE - Studia podyplomowe w Bieszczadach" (od 1 czerwca 2009 r. do 31 maja 2010 r.),
 • "Zarządzanie funduszami - Studia podyplomowe w Rzeszowie" (od 1 czerwca 2009 r. do 31 maja 2010 r.),
 • "Rozbudowa bazy dydaktycznej - campusu PWSW w Przemyślu" (od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2013 r.),
 • "Rozbudowa bazy dydaktycznej PWSW w Przemyślu" (od 15 grudnia 2007 r. do 14 września 2010 r.),
 • "Rozbudowa bazy dydaktycznej - campusu PWSW w Przemyślu" (od 8 grudnia 2005 r. do 6 lipca 2007 r.),
 • "Wyposażenie pracowni w Instytucie Nauk Technicznych oraz Instytucie Sztuk Projektowych wraz z adaptacją pomieszczeń oraz rozwój kształcenia na odległość w PWSW w Przemyślu" (od 2 kwietnia 2014 r. do 31 grudnia 2019 r.).

Aktualnie przeprowadzane projekty:

 • "Kompleksowy program wsparcia dla studentów oraz kadry publicznej uczelni zawodowej w Przemyślu" (od 1 września 2019 r. do 31 grudnia 2022 r.),
 • "Kształcenie praktyczne kadr dla gospodarki regionu w Państwowej Wyższej Szkole Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu" (od 1 września 2019 r. do 31 grudnia 2022 r.),
 • "Twój pewny krok na ścieżce kariery - rozwój wysokiej jakości usług akademickiego biura karier PWSW w Przemyślu wsparciem zawodowego startu studentów" (od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2020 r.),
 • "ŚWIAT KARPACKICH ROZET - Działania Na Rzecz Zachowania Kulturowej Unikalności Karpat" (od 1 września 2018 r. do 31 sierpnia 2020 r.).

Wyróżnienia[edytuj | edytuj kod]

W 2004 i 2009 roku Polska Komisja Akredytacyjna wydała ocenę pozytywną dla kierunku filologia polska, prowadzonego w Instytucie Polonistyki, natomiast w 2007 dla kierunku politologia, prowadzonego w Instytucie Politologii i Polityki Regionalnej. W 2014 roku ocenę pozytywną otrzymał kierunek polonistyka, prowadzony w Instytucie Humanistycznym, a w 2018 kierunek mechatronika, prowadzony w Instytucie Nauk Technicznych.

W 2017 roku Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu zajęła I miejsce wśród państwowych wyższych szkół zawodowych w rankingu reputacji polskich uczelni "Premium Brand".

W 2019 roku uczelnia otrzymała nagrodę od Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego – dr. Jarosława Gowina za najlepsze wyniki w dziedzinie zawodowych losów absolwentów w ramach programu Dydaktyczne Inicjatywy Doskonałości.

Organizacje studenckie[edytuj | edytuj kod]

W strukturach uczelni działają:

 • Samorząd Studentów,
 • Akademicki Związek Sportowy,
 • Chór akademicki,
 • Zespół Tańca Narodowego PWSW,
 • Klub Studencki „Bowling Club Japa”, w którym odbywają się różne imprezy, m.in. dyskoteki, wystawy, koncerty,
 • Duszpasterstwo Akademickie,
 • Studenckie Koło Naukowe Zarządzania Jakością i Bezpieczeństwem Żywności „ISO Z TEGO” w Instytucie Nauk Technicznych,
 • Studenckie Koło Naukowe Logistyków „Paczka” w Instytucie Nauk Technicznych,
 • Koło Naukowe Mechatroników „Faza” w Instytucie Nauk Technicznych,
 • Koło Naukowe Studentów Socjologii w Instytucie Socjologii,
 • Koło Naukowe Młodych Dyplomatów w Instytucie Stosunków Międzynarodowych i Politologii,
 • Studenckie Koło Naukowe Dziedzictwa Kulturowego Polski Południowo-Wschodniej w Instytucie Sztuk Projektowych,
 • Koło Naukowe Historyków Studentów PWSW w Instytucie Historii.

Uniwersytet Trzeciego Wieku w PWSW[edytuj | edytuj kod]

W 2009 roku uruchomiono pierwszą edycję studiów na Uniwersytecie Trzeciego Wieku, działającym przy PWSW.

Działalność międzynarodowa[edytuj | edytuj kod]

Collegium Carpathicum to edukacyjny projekt wymiany wykładowców między siecią uniwersytetów znajdujących się na terenie Karpat działający od 01.09.2018 r. W projekt zaangażowane są również: Podkarpacki Uniwersytet im. Wasyla Stefanyka w Iwano-Frankowsku, Uniwersytet Preszowski na Słowacji, Uniwersytet Ostrawski w Czechach, Uniwersytet Stefana Wielkiego w Suczawie w Rumunii, Katolicki Uniwersytet Petera Pazmanya w Budapeszcie na Węgrzech oraz Uniwersytet Warszawski, który jest koordynatorem projektu. W perspektywie kolejnych lat planowane jest rozszerzenie współpracy na kolejne uczelnie: Uniwersytet Rzeszowski, Uniwersytet Masaryka (Czechy), Debreczyński Uniwersytet (Węgry) i Użhorodzki Uniwersytet Narodowy.

Uczelnia nawiązuje także współpracę z młodzieżą o polskich korzeniach oraz rozwija przyjazne relacje z cudzoziemcami zainteresowanymi polskością poprzez coroczną inicjatywę Międzynarodowej Szkoły Letniej Kultury i Języka Polskiego.

Biblioteka uczelniana[edytuj | edytuj kod]

PWSW posiada bibliotekę uczelnianą – początkowo zlokalizowaną w Pałacu Lubomirskich, a od 2007 roku przeniesioną do nowego gmachu, wybudowanego dzięki wsparciu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Biblioteka Uczelniana Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu gromadzi zbiory z różnych dziedzin wiedzy, przede wszystkim związanych z profilem uczelni, niezbędnych do realizowania procesu dydaktycznego. Tematyka księgozbioru obejmuje między innymi literaturę z zakresu historii i nauk pomocniczych, socjologii, psychologii, public relations, filozofii, nauk społeczno-politycznych, prawa, nauk filologicznych, nauk prawno-administracyjnych, nauk ekonomicznych i przyrodniczych oraz sztuk pięknych i architektury.

Księgozbiór Biblioteki Uczelnianej jest powiększany na bieżąco o nowe pozycje drogą kupna, wymiany oraz darów. Aktualnie liczy ponad 64000 woluminów druków zwartych oraz blisko 4300 jedn. inw. czasopism.

Biblioteka posiada także zbiory specjalne liczące blisko 200 jedn. inw. Są to przede wszystkim zbiory kartograficzne oraz taśmy magnetofonowe, płyty kompaktowe i kasety wideo.

Blisko 800 jednostek to zdigitalizowane materiały rękopiśmienne rzadkich opracowań z XIX i początków XX wieku (głównie dzieje Kresów Wschodnich), map, planów, fotografii i niewielkie ilości prasy.

Kontrowersje[edytuj | edytuj kod]

W roku 2015 powszechne zgorszenie wywołał fakt sfotografowania się studentów Szkoły z flagą organizacji przestępczej OUN-UPA[1]. Zostali oni ukarani za swój czyn zarówno przez Komisję Dyscyplinarną PWSW[2], jak i Konsulat Generalny RP w Winnicy, który poczynił starania mające na celu odebranie im Kart Polaka[3].

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

Linki zewnętrzne[edytuj | edytuj kod]